Bo Brydsten, Sorsele

Ska vi ha elitstyre i Sorsele?

Av , , 4 kommentarer 0

I senaste numret av Dagens Samhälle finns en intressant artikel om den senaste trenden där kommuner centraliserar den politiska organisationen och avskaffar de traditionella facknämnderna. Den här diskussionen förs även bland de politiska partierna i Sorsele.
Men en organisationsförändring framkallar många frågor:
– Vill vi ha en ytterligare elitisering av lokalpolitiken? Är inte makten redan idag koncentrerad till ett ytterst fåtal politiker?
– Kommer de ökade kraven på kvarvarande politiker att stöta bort vissa grupper?
– Vill vi ha ett ökat tjänstemannainflytande som kan bli en följd av en platt politisk organisation? Om inte – Hur undviker vi det?
– Finns risken att engagerande facknämndspolitiker tappar intresset då de inte längre har det ekonomiska verktyget?
– Har Ks-ledamöterna den kunskap som krävs för att besluta om specifika facknämndsfrågor?

Även om vi ska granska en ny politisk organisation med kritiska ögon får vi inte blunda för de positiva sidorna. För egen del kan jag se fördelar med det helhetsperspektiv som uppstår när Ks är den enda verksamhetsnämnden.

En historisk återblick; På nittiotalet fördes en likartad diskussion i Sorsele. Då var bl a Bjurholm den kommun vi studerade närmare. De hade genomfört den organisation vi nu diskuterar men återgått till den tidigare modellen med facknämnder då utskottspolitikerna blivit fullständigt tandlösa. Ingen ville tala med dem eftersom de var utan direkt inflytande. De blev förbigångna – alla vände sig direkt till Ks-ordföranden.

Jag höjer ett varningens finger för elitstyre.

Valfebern stiger

Av , , 10 kommentarer 0

Senast den 7 juni ska vi ha gjort våra val till Europaparlamentet. Det är för mig ett val om ett rött eller blått Europa. Då är valet inte svårt. Det är jobben först. Att bekämpa jobbkrisen och social orättvisa är för mig långt viktigare än att luta sig tillbaka och överlåta lösningen till den fria marknaden. Min trygghet är viktigare än finanshajarnas övervinster. Jag har redan förhandsröstat på kommunalhuset i Sorsele. Det blev en röst på Socialdemokraterna och ett kryss för Per-Erik Johansson, den ende norrländske kandidaten från LO-kollektiven.