Bo Brydsten, Sorsele

Kvinnors bidragsberoende

Av , , 9 kommentarer 4

– Kvinnor ska inte göra sig bidragsberoende av Kristdemokraterna!

– Vi vill inte ha Jan Björklunds sorteringsskola där ungarna inte ens fått mjölktänder innan de ska utsättas för betyg!

Två slagkraftiga meningar om vårdnadsbidraget och skolpolitiken i Mona Sahlins inledningstal på partikongressen.

Stad mot Landsbygd

Av , , 2 kommentarer 17

Råkade titta till Debatt i gårdagens SVT. När en ung nöjesredaktör från Stockholm påstod att lantisarna bara var avundsjuka på stockholmarna som hade allt blev jag så förbannad att jag stängde TV:n.

Neej! Flytta regering och riksdag till Lappstockholm och alla statliga tjänster och bolag på pendelavstånd från Gunnarns flygplats. Bygg en LyckseleExpress-bana mellan Gunnarn och Lycksele och snabba kommunikationer till kommunhuvudorter inom 15 mils radie från Gunnarns flygplats. Låt marknadskrafterna ta hand om Hovet i sann Odellanda. Sedan kan den vackra staden Stockholm leva på sin historia och turismen med Arlanda som charterflygplats för turistindustrin. Tänk vad gott vi norrlandskommuner skulle leva på alla dessa tillkomna skatteintäkter. Exportråvarorna har vi sedan tidigare.

Väganslag

Av , , 1 kommentar 5

Bärighetsanslaget till Västerbottens läns vägar har skurits ner till en tredjedel i Vägverkets förslag. Vi får hoppas att Region Västerbotten lyckas få verket att göra en rättvis fördelning av anslagen innan regeringen ska ta beslut i början av nästa år.

Oppositionen har sedan den ekonomiska krisen slog till höjt sina röster för att öka infrastruktursatsningarna i landet för att bibehålla sysselsättning och minska varslen. Nu får vi dessutom veta att Vägverket fått ut mera av sina satsningar under krisen eftersom det varit billigare att bygga vägar under lågkunjuktur. Med en rödgrön regering hade landet satsat sig ur krisen med bättre vägnät som följd.

Barentsregionen

Av , , 1 kommentar 6

Carl Bildt skriver i en debattartikel i VK den 17/10:

Jag ser stora möjligheter att utveckla företagsamhet och handel både inom och över regionernas gränser och det vill också det svenska Barentsordförandeskapet främja.
Men för detta krävs väl fungerande infrastruktur och trafiksystem, som underlättar transporter av viktiga varor ut i Europa och inom regionen och samtidigt främjar personers rörlighet och mänskliga kontakter i regionen. Barentsregionen är inte längre en region i Europas utkanter "uppe i norr”."
 
Jag hade hoppats få läsa något om Norrbotniabanans betydelse för Barentsregionens utveckling. Men icke. Men vi har ju tills vidare Maud Olofssons svar på varför satsningen på Botniabanans förlängning uteblivit: – Det är sossarnas fel!
 
I min förra blogg skrev jag om majoritetens initiativ att slakta nämnderna i Sorsele. I senaste numret av Dagens Samhälle menar kommunstyrelsens ordförande i Norberg (S) att det är helt fel väg att gå. ”Makten koncentreras och demokratin försvagas.” I Tomelilla återinför man nämnder efter att för fem år sedan avskaffat dem. Där säger kommunstyrelsens ordförande (M) att de vill ha större spridning av uppdragen och att det blivit för stark koncentration av dem.

Förhastad omorganisation i Sorsele

Av , , 1 kommentar 5

Arbetet med omorganisation av den politiska strukturen har nu gått in i en intensivare fas. Jag har tidigare skrivit om mina farhågor i bloggen den 14 juni. Då skrev jag bl a:

– Vill vi ha en ytterligare elitisering av lokalpolitiken? Är inte makten redan idag koncentrerad till ett ytterst fåtal politiker?
– Kommer de ökade kraven på kvarvarande politiker att stöta bort vissa grupper?
– Vill vi ha ett ökat tjänstemannainflytande som kan bli en följd av en platt politisk organisation? Om inte – Hur undviker vi det?
– Finns risken att engagerande facknämndspolitiker tappar intresset då de inte längre har det ekonomiska verktyget?
– Har Ks-ledamöterna den kunskap som krävs för att besluta om specifika facknämndsfrågor?
Även om vi ska granska en ny politisk organisation med kritiska ögon får vi inte blunda för de positiva sidorna. För egen del kan jag se fördelar med det helhetsperspektiv som uppstår när Ks är den enda verksamhetsnämnden.
 
Men det som är upprör mig mest är de viljor som vill omorganisera när den nuvarande organisationen inte ens prövats en hel mandatperiod. Berörda har just börjat hitta sina arbetsformer. Vad är det som inte fungerar bra? Och varför?
Därför måste först en utvärdering göras för att få veta var bristerna finns. Sedan ställs frågan hur bristerna ska åtgärdas. Först därefter vidtas åtgärder. Inga förhastade beslut tack!

Moderatkommentarer

Av , , Bli först att kommentera 3

Tack Edvard, Anders och Rune för era kommentarer. Ber om ursäkt för mitt sena svar. Jag tar till mig av er kritik. Den här gången tog jag inte mina åsikter genom farstun först. Det blev för mycket av frasradikalism som jag egentligen inte tilltalas av. Lösryckta, vårdslösa påståenden ska undvikas även i bloggar och respekt för olika viljor att styra våra samhällen bör alltid visas. Tack för era lektioner.

Kapitalismen legaliserar girighet

Av , , 6 kommentarer 6

Jag delar amerikanen Michael Moors uppfattning om att kapitalismen legaliserar girighet. Men det räcker inte med det – den uppmuntrar och belönar den. Det exemplifieras med all tydlighet av den svenska högerregeringen som rear ut våra gemensamma tillgångar till privata intressen och gör det möjligt för dem att fylla sina egna fickor med offentliga medel.

 

Aldrig tidigare har jag väl med sådant intresse läst kultursidorna som den senaste tiden. När Kd-ledaren Göran Hägglund går ut och angriper kulturvänstern och vill ha en kulturpolitik för ”den vanlige svensken” osäkrar kulturskribenterna sina pennor. Det blir riktigt intressant.

 

Högern har inte solidaritet och rättvisa på sin agenda. Så vad göra om man vill minska biståndet till våra fattiga medmänniskor i andra delar av världen? Jo, först skickas justitieminister Beatrice Ask (M) fram och föreslår att biståndsmedel används till att utbilda poliser, en gammal högerfråga. När så den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson några dagar senare vill minska det svenska biståndet är bomullstäcket utlagt och hennes förslag sårar inte lika djupt svenska medborgares solidaritetskänsla.

 

Regeringen gav i januari klartecken till bildandet av storregioner. Frågan är bara när och hur. Moderaterna har nationellt backat i regionfrågan. Man har länge stått ensam i högerregeringen med uppfattningen att inte bilda storregioner i nuläget. I Västerbottens län är dock Moderaterna för ett hårdknackat nej. Men egentligen är det inte förvånande att Moderaterna är emot regiontanken. Landstingsskatt blir regionskatt, men är fortfarande en skatt och får en moderat att se rött. De ser hellre privatiserings- och försäkringslösningar för sjukvården. En annan viktig faktor är att storregioner stärker det offentliga välfärdsåtagandet, något som högerregeringen av ideologiska skäl i rask takt nedmonterar denna mandatperiod.