Bo Brydsten, Sorsele

Eu-valet

Av , , 2 kommentarer 0

I demokratiska val har landet Sverige valt att vara med i den Europeiska Unionen. Detta påverkar även oss sorselebor vare sig vi vill eller inte. Många avstår att rösta för de känner sig oinsatta och tycker sig inte förstå vad det handlar om. Men det behöver inte göras komplicerat. Eu-valet är inte ett val om gillar Eu eller inte – det är ett val om vi vill ha ett blått eller rött Europa. 70 procent av de beslut som fattas i kommunfullmäktige är styrda av direktiv från Eu.
Det finns medborgare i världen som inte har rösträtt – vi har det. Värna rösträtten och demokratin, gör ditt val.
Vi kan på Sorsele kommuns hemsida läsa mer om när och var vi kan rösta. Dessutom kommer en annons i nästa SorseleAktuellt den 19 maj.

Nya strandskyddsregler

Av , , 3 kommentarer 0

Den 29 januari i år skrev jag om strandskyddsregler, lovade följa frågan och återkomma.

Regeringen har nyligen tagit beslut om nya strandskyddsregler som kommer att träda i kraft den 1 juli i år. De går i huvuddrag ut på att de blir lättare att bygga nära vatten i glesbygd och svårare i tätbefolkade områden med högt exploateringstryck. Sorsele kommun ska få utse områden som kan omfattas av lättnader i strandskyddet. Det ska hanteras i kommunens översiktsplan och blir på det sättet en del av den demokratiska processen. Nu blir det tydligt för medborgarna om hur kommunen kommer att hantera och skydda de skyddsvärda områdena. De nya reglerna betyder ett större lokalt ansvarstagande och kommunpolitikerna kan ta beslut i enlighet vad som gäller i Sorsele kommun.

Jag välkomnar beslutet.

Läs mer om riksdagsbeslutet (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Långhelg

Av , , 3 kommentarer 0

Bo BrydstenValborgsmässoeld i Kraddsele

En skön långhelg med ledighet för oss som har glädjen av att ha ett jobb och som har möjlighet att vara ledig. Det är som en kortsemester.

I Kraddsele firade vi valborgsmäss vid det gamla brofästet vid Vindelälven. En vacker kväll där ett fyrtiotal personer kunde umgås och se majbrasan spegla sig i den nu öppna forsen. Ett stort tack till familjerna i Räftmyra och Smalån som arrangerade evenemanget i byaföreningens namn.

Den första maj firade jag som socialdemokrat traditionsenligt med demonstrationståg i Sorsele. Ett femtiotal personer kunde lyssna till ett bra och fängslande tal av tidigare sorselebon Lars Fahlgren. Alla njöt av solvärmen och gemenskapen och firandet avslutades med kaffe och dopp i ABF:s lokaler.

Lördagen bjöd på lite ostadigare väder med några regnstänk på eftermiddagen. Jag hörde åskan gå bakom fjället Nasen. Åska i maj månad ska enligt den gamla praktikan betyda en dålig sommar. Vi får hoppas att det misstämmer detta år. På kvällen bjöd Ammarnäs skoterklubb alla vinterns funktionärer på middag med lammstek och potatisgratäng på Ammarnäsgården. Marianne Sivervall och skoterklubben skall ha all heder över detta initiativ som samlar bygdens ideella krafter som får möjlighet att träffas under avslappnade former och över generationsgränserna. I vanliga fall när vi samlas är alla koncentrerade och fyllda av arbetsuppgifter som skall utföras.

För övrigt har jag inte hunnit omvärldsbevaka som jag önskar. Naturen har vaknat med vårkraft och pockat på min uppmärksamhet. Många vårfåglar har kommit och färska björnspår har jag också upptäckt på mina promenader i naturen.

Av omvärlden har jag uppfattat så mycket som att många jag träffat uppskattat att Mona Sahlin har gått ut på offensiven och kräver rättvisa pensioner. Skolminister Jan Björklund ser fortfarande den svenska skolan som en kaserngård där eleverna ska klassindelas i officerare och meniga.