Bo Brydsten, Sorsele

Reflektioner veckan som gått, del 2

Av , , Bli först att kommentera 0

När utdebiteringen skulle beslutas i Kommunfullmäktige i november i fjol föreslog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en skattehöjning med en krona för att undvika att behöva göra paniknedskärningar i den kommunala välfärden. Nu kan vi konstatera att vid Kommunstyrelsens sammanträde i veckan kunde inte styrelsen presentera en egen budget inom ram. Barn- och utbildningsnämnden har inte heller lyckats med detta. 2009 års budget ska beslutas i Kommunfullmäktige den 9 mars.

Har tidigare skrivit om de små kommunernas svåra överlevnadssituation och kastat ut en tanke om att inom tio år tillhör Sorsele en storkommun från kust till fjäll bestående av Skellefteå, Norsjö, Malå och eventuellt Arjeplog och Arvidsjaur om länsgränsen är riven då. Läste ett intressant inspel av Leopold Sjöström i senaste gratisutgåvan av Lokaltidningen. Där skriver han som gästkrönikör om något han benämner "Inlandskonventionen". Det krävs nya visioner och politiska grepp som kraftsamlar kommunpolitiken i inlandet till gemensamma strategier för framtida samverkan och utveckling. Han menar att en storkommun skulle kunna bestå av inlandskommunerna från Arjeplog till Åsele. Den storkommunen sammanfaller med dagens Leaderområde och skulle inrymma nästan 50 000 invånare. Intressant tanke.

Mitt i all denna bedrövelse är det roligt och glädjande att turisttrycket på kommunen är hårt till påsklovet. Efterfrågan på logi är särskilt stor kring Sorsele med omnejd och trots att sorseleborna har ställt sina privata boenden till förfogande finns det knappt ett rum att uppbringa. Caisa Abrahamsson som har lång erfarenhet av branschen menar att det är ett axiom. När landet är i lågkonjunktur väljer svenskarna att turista i närområdena och vid högkonjunktur åker man utomlands. Välkomna till Sorsele kommun hälsar vi alla påskfirare.

Bli först att kommentera

Reflektioner veckan som gått, del 1

Av , , 1 kommentar 0

Hovet har kungjort kronprinsessan Victorias förlovning under massmedial uppståndelse. Andra nyheter förpassades till källaren. Monarkin är en omodern kvarleva och en relik från ett medeltida odemokratiskt statsskick. Regeringen och Mats Ådell, som av ideologiska skäl vill privatisera svenska folkets gemensamma egendomar, kunde för min del börja med Hovet i stället för System- och Apoteksbolaget. Jag kan inte se annat än att Hovet är en offentlig egendom eftersom våra skattepengar används till ett apanage som är tresiffrigt i miljoner kronor räknat. Statsbidragen till kommunerna fryses medan apanaget ständigt räknas upp. Jag har inget emot kronprinsessan Victoria som person. Hon är skicklig i sin roll men det hindrar inte att hon anställs av Hovet AB som säljer sina tjänster till företag och andra som behöver monarkisk draghjälp. Men jag kan också se att monarkin fyller den borgerliga regeringens syften som med alla medel vill förstärka klassamhället.

Citat från

1 kommentar

Frysta statsbidrag slår hårt mot Sorsele kommun

Av , , 4 kommentarer 0

Har tidigare bloggat om behovet av snara regeringsinsatser för att rädda småkommunernas ekonomi. De frysta statsbidragen slår extra hårt mot en kommun med låga skatteintäkter, Sorsele förlorar 4 miljoner kronor per år. Till detta minskar bidragen ytterligare med 2,5 miljoner kronor per år p g a minskat antal invånare. För att få en uppfattning hur detta slår; tre års frysta statsbidrag motsvarar en skattehöjning på 4 kronor.

Kommunerna behöver besked NU! Men kommunminister Mats Ådell lovar ingenting. Vi får besked när vårpropositionen läggs den 15 april.

Sorsele kommun har huvudsakligen tre problem som orsakar den svaga ekonomiska situationen:
1. Utflyttning av unga människor som i sin tur medför en omvänd ålderspyramid
2. Låga skatteintäkter
3. Frysta statsbidrag.

De två första problemen är de enda som lokalpolitiskt går att påverka genom att medverka för fler arbetstillfällen inom det privata näringslivet. Vi kan inte räkna med att det skall bli fler jobb inom offentlig sektor inom de närmaste åren.

4 kommentarer

Oförstående telefonförsäljare vs Lokal köptrohet

Av , , 8 kommentarer 0

Jag äger några trädstammar och betecknas därför som egen företagare. Det innebär att man ofta drabbas av telefonförsäljare, i detta fall Qall Telecom AB i Nacka.
Att försöka förklara för dem varför jag inte vill ha ett billigare telefonabonnemang med dem som leverantör är omöjligt. De begriper inte under vilka förhållanden vi glesbygdsbor lever.

Vi som är bosatta i glesbygd måste vara enormt rädd om den service vi har. Handlar gör vi i lokala butiker, trots att priserna är högre, därför att vi vet att varenda kund är viktig för att butiken ska kunna finnas kvar i bygden. Tankar gör vi lokalt hos dem som också kan tillhandahålla personlig service, inte på OKQ8:s automatstation på E45/Giltjaurvägen. Där går vinsten till residensstaden och genererar vare sig arbetstillfällen eller personlig service på orten. På den obemannade macken i Ammarnäs går förtjänsten i alla fall till kommunen eftersom den i dagsläget är i kommunal regi. Där måste vi framför allt tanka för att med bränslevolym visa att en bensinstation behövs på orten.

Föreställ er hur Sorsele skulle vara utan blomsterhandel, begravnings-entreprenör, järnhandel, skoaffär, hemelektronikbutik, grillbar, lunchrestaurang, bageri, livsmedelsaffärer, snöskoter- och ATV-försäljning, öppna bensinstationer, fordonsverkstäder m m. Med endast styvt 2700 invånare i kommunen krävs det att vi alla är köptrogna för att få behålla våra för alla så viktiga servicefunktioner.

Vad beträffar telekommunikation är jag kund hos Telia, det är den enda operatör som tillhandahåller någorlunda mobiltelefontäckning i Sorsele kommun. Övriga göre sig icke besvär att få mig som kund trots lägre priser. Så det så!

HANDLA LOKALT OCH KLOKT FÖR BIBEHÅLLEN SERVICE I KOMMUNEN!

8 kommentarer

A-kasseregler drabbar gode män i Sorsele

Av , , 1 kommentar 0

I min blogg den 11 februari berörde jag hur Räddningstjänsten är hotad för att deltidsbrandmännen kan drabbas av hårdare a-kasseregler. Nu står de gode männen på tur. Uppdragen som gode män har hittills inte räknats som deltidsarbete. Men nu har flera a-kassor tolkat de skärpta reglerna som att det skall räknas som deltidsarbete. Det betyder att den nya 75-dagarsregeln gäller och gör att deltidsarbetande inte får fylla ut sin a-kassa med mer än 75 dagar. Då måste en god man välja mellan att fortsätta med deltidsjobbet och inte få ersättning från a-kassan eller säga upp sitt deltidsuppdrag och få a-kassa på heltid.

Detta försvårar ytterligare det redan ansträngda rekryteringsarbetet för Överförmyndaren.
Jag stödjer Föreningen Sveriges Överförmyndare som nu vänt sig till regeringen i förhoppning om att den ska göra något slags undantag för gode män. Föreningen ser allvarligt på situationen. Deras verksamhet vilar ju på att kommunmedborgare frivilligt tar på sig uppdragen och den grundvalen hotas nu av skärpta a-kasseregler.

Är det någon som på allvar fortfarande tror att det parti som leder regeringen är "Det nya arbetarpartiet"?

1 kommentar

Politiska partiers rörelser på vänster-höger-skalan

Av , , Bli först att kommentera 0

Nämnde i min förra blogg om Folkpartiets svaga position i Sorsele idag. Men det var den starka liberala rörelsen i Västerbotten som var en starkt bidragande orsak till att socialdemokraterna hade svårt att slå igenom i länet. Andra faktorer var jordbrukets dominans, den sena industrialiseringen och att den frisinnade ideologin hade starka band till frikyrko- och nykterhetsrörelsen. De frisinnade var motståndare till överhet av olika slag och drog sig inte för att kritisera bolag och myndigheter som missbrukade makten. Under 1900-talets första decennier var Folkpartiet ett parti, som enligt statsvetaren Lars Ricknell, stod till vänster om socialdemokratin på den politiska skalan.

Det var först efter skotten i Ådalen 1931 och "Klemensnäskravallerna" 1932 som den politiska kartan i Västerbotten påtagligt förändrades. Den frisinnade tidningen Norra Västerbotten lade ansvaret för händelserna i Ådalen på arbetarrörelsen. Detta upprörde många västerbottningar. Folkpartiet gjorde en rörelse till höger på den politiska skalan och Bondeförbundet var i stället det parti som positionerade sig längst till vänster av de borgerliga. Socialdemokraterna blev först 1936 det största partiet i Västerbottens län.

När jag läst om dessa händelser i tidskriften Västerbotten nr 3.08 med temat Trettiotal blir jag inte lika överraskad av den snabba rörelse Centerpartiet gjort på den politiska vänster-höger-skalan under Maud Olofssons ledning. Men jag kan förstå om många centerpartister känner sig frånkörda. Att på kort tid förflytta sig från ett folkrörelseparti i mitten på den politiska skalan till ett Stureplanshögerparti kan inte vara lätt att följa. Att lämna gamla ideal som ett parti för hela Sveriges landsbygd och med starkt motstånd mot kärnkraft måste beröra partiets sympatisörer i lands- och glesbygd.

Bli först att kommentera

Folkpartiet i Sorsele

Av , , 3 kommentarer 0

Om inte mitt minne sviker mig hände detta på sjuttiotalet:
Jag lyssnade på lokalradion som inför ett val var på reportageresa i Sorsele. Ivan Eriksson från Djupfors intervjuades. Ivan var då skolledare i Sorsele och folkpartiets företrädare i kommunen. Med sin underbart underfundiga humor dristade då Ivan att skämta om sitt eget parti genom att säga:
-Vi är så få folkpartister i Sorsele att vi kan hålla våra årsmöten i en telefonkiosk.

Nu när telefonkioskerna är försvinnande få, liksom folkpartisterna, kanske de kan hålla årsmöte i en mobiltelefonväska.
X:a Folkpartiet.

3 kommentarer

Ammarnäs Räddningstjänst hotad av a-kasseregler

Av , , 1 kommentar 0

Räddningstjänsten i Ammarnäs kan vara hotad av skärpta a-kasseregler. Problemet är att arbetet som deltidsbrandman inte räknas som bisyssla. De som inte har en heltidstjänst i botten kan tvingas att säga upp sig som deltidsbrandman och flytta där annat arbete finns. För att arbeta i räddningstjänsten krävs att du är bosatt på orten. Men detta är nu inte ett problem enbart för Ammarnäs utan finns i all glesbygd i hela landet.

En nedmontering av räddningstjänsten på en turistort som Ammarnäs får många konsekvenser. Försäkringspremierna kommer att nå oöverstigliga höjder för turistanläggningarna och mångt större krav kommer att behöva ställas på Fjällräddningen och sjukvården i brist på räddningstjänst som kan göra den första insatsen.

Läs mer om denna fråga i Dagens Samhälle . Där citeras bl a statssekreterare Eva Uddén Sonnegård som hänvisar till kommunerna:
– De får ta sitt ansvar. De får anställa de brandmän de behöver på heltid, de måste se till att kommuninvånarna kan vara trygga.
Vilken värld lever hon i?

För att vi ska kunna ha räddningstjänst kvar i glesbygd stödjer jag brandmännens fackliga krav till regeringen att deltidsbrandmannajobbet måste få klassas som bisyssla.

1 kommentar

Barn lever i fattigdom

Av , , 1 kommentar 0

Enligt Rädda Barnens rapport levde nästan 5 000 av Västerbottens läns barn i fattigdom under 2006 och högerregeringen fortsätter att sänka skatterna för de mest välbeställda.

1 kommentar

Ploggala i Globen

Av , , 4 kommentarer 0

Efter flera dagars oupphörligt snöfall kör jag bil efter ammarnäsvägen. Det är nästan fullmåne, plogkanterna är höga, raka och mjuka och vägen är så minutiöst plogad att man kan gå på den i foppaskor utan att få en flinga i dem.

Då börjar rörliga bilder forma sig i mitt huvud:

Det är Ploggala i Globen, alla sorseles plogare är där. När nomineringarna var klara var de de enda som med råge uppfyllde kriterierna. Plogare från andra delar av landet var chanslösa. På scenen är priser i alla kategorier uppradade; plogning med lastbil, väghyvel, traktor med blad, traktor med skopa, årets nyplogare, årets plogentreprenör m m. Christian Luuk håller i trådarna och när programledningen tidigare fått kännedom om nomineringarna har Tord Hjukström förstärkt med Abulon Dots, Studio Galgat med Bertan i spetsen, Sorsele Dragspelsklubb och Mynta engagerats för musikunderhållningen. Gille är kvällens joker som ståuppare.

Nedanför scenen sitter de nominerade med familjer i galaklädslar. Sune Olofsson måste ställa ner vitvinsglaset när han blir uppkallad på scen för att ta emot ett pris. När han reser sig upp knäpper han smokingknappen om sin åkarmage och kramar och kysser alla omkring sig. I tacktalet tackar han sin fru och familj som stått ut med att han varit otrogen med sin plogbil vinternätterna igenom. Hela Globen reser sig upp och applåderar rungande. Hyllningarna tycks aldrig ta slut. Sune bugar blygt och går ner från scenen med sin kristallstatyett i form av en lastbilsplog.

En stor applåd för plogsvängen i Sorsele kommun!

4 kommentarer