Bo Brydsten, Sorsele

Gränsdragningar

Av , , 5 kommentarer 23

När Blaikengruvan på Ersmarksberget blomstrade, gav många arbetstillfällen och symboliserade tillväxt, kunde man på en rollup på Storumans flygplats se att gruvan låg innanför kommungränsen i Storumans kommun. Media hävdade samma sak, artiklarna kom från Storuman. Idag när den konkursade gruvan är ett stort miljöproblem som kommer att belasta skattebetalarna stora summor för sanering – Då ligger området i Sorsele kommun?!

Akutsjukvårdsplatser i Sorsele

Av , , 2 kommentarer 8

När det gäller det förslag på kostnadsreduceringar som landstingsledningen lagt är det inget ärende för Landstingsfullmäktige. Detta är ett missförstånd! Besluten tas i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 nov och i Landstingsstyrelsen den 8 nov. Detta är en effektuering av det beslut som fullmäktige tog i landstingsplan och budgeten i juni 2011 om att verksamheterna ska reducera kostnaderna med 150 milj kr inför 2012.

Det vi socialdemokratiska landstingspolitiker från inlandet kan göra är att påverka landstingsledningen och våra partikollegor i nämnda styrelser att hitta andra sparformer än att ta bort ambulanser och akutsjukvårdsplatser. Men en politiker i landstingsfullmäktige är i första hand satt att ta ett regionalt ansvar, inte enbart företräda sin hemkommun. Däremot är det oftast så att en ledamot kan sin hemkommun bättre än andra ledamöter och kan därigenom argumentera för sin kommun och beskriva konsekvenserna av kostnadsreduceringar.
Undertecknad och Sorsele Socialdemokrater arbetar aktivt för att påverka beslutet angående avveckling av akutsjukvårdsplatserna i vår kommun.
 
Bo Brydsten, Kraddsele

Svensk Bilprovning

Av , , 9 kommentarer 9

Enligt senaste numret av "Vi Bilägare" har Svensk Bilprovningen många nöjda kunder. Ändå vill regeringen av ideologiska skäl privatisera besiktningsanläggningarna. På nittiotalet privatiserade Finland sin motsvarighet. Det innebar visserligen fler anläggningar men priserna steg till upp mot 70 %.

Diskriminering

Av , , 6 kommentarer 5

När en bloggare med intoleranta bruna tankar framfört sina åsikter på sorselebloggsidan blev jag oerhört upprörd och uppskattade att den stoppades av VK. Men i samma veva lyftes jag av en krönika av Åsa Pedersen på Norrbottens läns landstings nyhetsbrev. Kloka tankar som jag vill att fler ska ta del av:

"Diskriminering sänker taket och gör det svårare att andas. När människor förvägras rätten att vara sig själva, förvägras de även möjligheten att följa sitt hjärtas riktning. Diskriminering är inte bara en kränkning av mänskliga rättigheter – utan också ett hot mot utveckling och framtidstro”.

Vindelälvsleden

Av , , 2 kommentarer 5

Vindelälvsleden är en skoter- och draghundsled längs Vindelälven mellan Ammarnäs och Vännäs. Den är nu med idella krafter trampad och stakad de nio milen mellan Ammarnäs och Sorsele. Leden är i vairerat skick beroende på dåliga isar och vatten på isarna. Men med ansvarfulla förare bakom hundar och skoterstyren är den fullt farbar. Trevlig färd längs Vindelälven!

De flesta vägar påstås gå från kust till fjäll. Därför heter Åskilje som det gör fastän det är ett åmöte om man följer strömmarna. Men Vindelälvsleden börjar i Ammarnäs för den följer älven nedströms mot kusten. Däremot kom de nybyggare som odlade upp och befolkade våra fjälltrakter från kust och inland. Men varför "vandrar nybyggarskulpturen" i Umeälven vid Lycksele mot kusten?

För övrigt önskar jag Vindelälvskommunerna lycka till i arbetet med att få Världsarvstatus på Nationalälven Vindelälven. Skulle sitta fint i samband med kulturhuvudstadsåret 2014.

Apotekens avreglering

Av , , 1 kommentar 32

När Göran Hägglund och regeringen avreglerade ett av världens bäst fungerande apotekssystem var det bl a med avsikt att läkemedlen skulle priskunkurrensutsättas. Vad har hänt? Knappt har avregleringen sjösatts så höjs priserna i genomsnitt med över 10 procent. Någon som blir förvånad? Inte jag, nu ska konsumenternas kostnader fylla fler fickor.

Begrav synen på Norrland

Av , , Bli först att kommentera 7

I en av dagens lokaltidningar kan vi läsa om aktuell statistik vad gäller väntetider till begravning. Det är Sveriges Begravningsbyråers Förbund som presenterar statistiken. Här nämns medelvärdet för väntan på begravning i 17 stora städer och landskap. Sedan nämns som en svepning hela Norrland som den 18:e posten.

Begrav Sveriges Begravningsbyråers Förbunds syn på vår landsdel!

Sveriges äldsta skoterklubb

Av , , Bli först att kommentera 10

Efter några veckor av sträng kyla är det idag mildare och klart väder. Solen förmår inte komma upp över fjällkammarna så det är solskugga i dalgången. Därför tog jag min snöskoter och drog upp på kalfjället för att njuta av solen. Den värmer förvisso inte kroppen ännu, men själen.

I eftermiddags hade vi årsmöte i Sveriges äldsta snöskoterförening, Ammarnäs Skoterklubb. Den bildades 1967 av bl a snöskoterprästen Kent Larsen, numer känd som Robinson-Kent eller Kör-Kent. Vi beslutade av förnya avtalet med kommunen om skötsel av spår och leder. Så nu kan vi färdas på välskötta leder i Ammarnäsbygden även denna vinter.

Avskaffa vårdnadsbidraget

Av , , 4 kommentarer 11

DN:s ledare argumenterar idag för att vårdnadsbidraget bör avskaffas. Jag delar den uppfattningen.

Vårdnadsbidraget förhindrar att så många som möjligt ska ut i arbete, det förhindrar jämställdheten och det förhindrar integrationen.

Avskaffa vårdnadsbidraget!

 

Inlandets flygplatser

Av , , 5 kommentarer 4

Allan Fjällström skrev i VK i går en intressant artikel om inlandets flygplatser. Det är bra att debatten hålls levande kring detta problem som måste lösas av kommunerna i samverkan. För ingen ska väl tro att någon av flygplatskommunernas kommunalråd kommer att gå ut och deklarera:

– Nu lägger vi ner vår kommuns flygplats för att vi solidariskt och gemensamt i inlandet ska satsa på en flygplats med god kapacitet och täta turer.

Det vore kommunpolitiskt självmord.
Kommunernas och landstingens tidning Dagens Samhälle har jämfört svenska kommuners tillgänglighet 2009. Den bedöms utifrån sju kriterier, bland annat restid till Stockholm, till universitet/högskola och till universitetssjukhus. Ju högre siffra, desto bättre tillgänglighet. Bästa värdet är 7. Här ligger Lycksele bra till med 6, Storuman och Arvidsjaur 4, Vilhelmina 3, Åsele 2, Dorotea och Malå 1 samt Arjeplog och Sorsele på blygsamma 0.
För min del tror jag att vi skulle kunna öka det gemensamma värdet på tillgängligheten genom att satsa på en enda flygplats. Då ligger Gunnarn geografiskt och kapacitetsmässigt bäst till. Gör sedan denna flygplats lokalt tillgänglig med väl utbyggda vägar och spårvägar, kanske även luftburen inmatningstrafik.