Bo Brydsten, Sorsele

Jag mår illa

Av , , 6 kommentarer 0

Jag mår illa över högerregeringens medvetna och väl genomförda strategi att successivt nedmontera den gemensamt och solidariskt finansierade välfärden. Att frysa statsbidragen till kommuner och landsting är ett led i den strategin. Det här tvingar fram röster på skattehöjningar hos kommuner och landsting för att kunna bibehålla vår gemensamt uppbyggda välfärd. Det högerregeringen vill är att vi medborgare ska börja ropa efter privata alternativ och försäkringslösningar.
– Är det så vi vill ha vårt samhälle?
– Ska Sverige bli ett U-SAmhälle i miniformat?

Kommunalrådet begär bidrag till Vindelälven

Av , , 2 kommentarer 0

I lördagens VK kan vi läsa om att kommunalrådet i ett brev till miljöministern begär skötselbidrag till nationalälvarna. Ett egendomligt förfarande enligt min uppfattning.
Roland Wermelin är ordförande i Vindelälvskommunernas ekonomiska förening, Vief. Har han dessa kommuners kommunalråd och kommunstyrelsers stöd i sitt agerande? Vad jag vet har han inte ens sin egen kommunstyrelses välsignelse. Har han talat med kommunerna längs de andra tre nationalälvarna?

Ett ensamt brev från ett ensamt kommunalråd från en av landets minsta kommuner väger lätt när det dimper ner hos en minister. För att ha ett uns av framgång med ett sådant brev krävs att man samlar kommuner, länsstyrelser, regionråd och organisationer samt underbygger med utredningar, vetenskapliga undersökningar m m för att få tyngd i framställan.

Nej, detta brev är att börja i fel ände. Koncentrera i stället arbetet med Vindelälven på de uppsatta målen i Vief där kommunen är medlem och för närvarande innehar ordförandeskapet. Agera där och skapa tyngd i argumenten.

Uppkastning av all sköns skit

Av , , 1 kommentar 0

Jag vill på detta sätt tacka för alla kommentarer skrivna av namngivna personer. Försöker ibland gå in och svara på kommentarerna, men ledsnar på min långsamma uppkoppling där jag ibland får vänta i flera minuter för att komma in. Oftast tar mig inte alls in på kommentarsidan. På något sätt går det betydligt snabbare att lägga in bloggen.

Sedan har jag som princip att inte kommentera anonyma inlägg. Jag lägger på telefonluren om någon som vill tala med mig vägrar att presentera sig. Skulle någon med påse över huvudet komma fram och vilja tala med mig skulle jag gå därifrån. Så varför bry sig om anonyma kommentarer. Press- och tryckfriheten och anonymitetsskyddet är grundlagsskyddat och har en viktig funktion om uppgiftslämnaren kan råka illa ut för att den vill uttrycka sin åsikt. Men denna frihet ska användas med urskiljning och har inte kommit till för urfega personer som i skydd av anonymiteten uppkastar all sköns skit i bloggkommentarerna. De kan vi klara oss utan. Med en etisk och moralisk självsanering kan bloggkommentarerna bli mer läsvärda än själva bloggen och ge den ett mervärde.

Statsbidragen igen

Av , , 2 kommentarer 0

Svenska Dagbladet har fått klara besked från högerregeringens ekonomiska talesmän;
-Det blir inga pengar i vårproppen till kommuner och landsting.
Fredrik Reinfeldt uppmanar kommunerna att gå igenom sina räkenskaper och satsa på skola, äldreomsorg och sjukvård som om de inte skulle ha gjort så tidigare.

Detta innebär stora problem för Sorseles borgerliga majoritet. De har avstått från skattehöjning och inte preciserat de allmänna besparningarna i kommunstyrelsens budget i hopp om mer pengar från regeringen.

Bedrövlig vuxenutbildningssatsning

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag tycker att är det någon gång regeringen skall satsa på vuxenutbildningen så är det nu när många förlorar sitt arbete och behöver komplettera sin utbildning för att få möjlighet att söka andra jobb. Men vuxenutbildningen får inte mer pengar trots stigande arbetslöshet. De pengar regeringen anslagit räcker till 5000 årsplatser, samma antal som enbart Malmö stad lade på vuxenutbildning förra året. Bedrövligt!

21 %

Av , , 1 kommentar 0

I en annons i lokalpressen kan jag läsa att Norrgruppen når 79 procent av hushållen i norrlandstidningarnas täckningsområde. På det sättet motiveras annonsörerna att nå sina kunder redan till morgonjuicen.
Kraddselebor m fl tillhör den kategori som får läsa lokalpressen till kvällsteet. 79 procent får en lokaltidning på lördagsmorgonen. Vi som tillhör de 21 procenten får läsa lördagstidningen med gamla nyheter till kvällsmackan på måndag kväll. Vår prenumerationsavgift är densamma som de som får färska nyheter. Men nyheter är nyheter när de än kommer om du inte hört eller läst dem tidigare. Bättre sent än aldrig.

Ny strategi för landsbygdernas tillväxt

Av , , 5 kommentarer 0

I ett pressmeddelande igår kom Regeringen genom Närings- och Jordbruksdepartementet med en ny strategi. Maud Olofsson menar att landsbygden är vare sig museum eller tärande sektor. Nu ska landsbygden bli en motor i jobbskapande och tillväxt.
Jag kommer att vara en vaken observatör för att leta efter effekterna av den strategin i Sorsele kommun.

Läser i dagens Aftonblad att Maud Olofsson jämför direktörernas mångmiljonbonusar med sopåkare och byggnadsarbetares ackord. Så resoneras det bara i en riktig arbetarregering.

Vindelälvsdraget

Av , , 3 kommentarer 0

Det är något speciellt med Vindelälvsdraget som nu passerat Kraddsele för 22 året i följd. Tävlingsledningen och deltagarna är lätta att ha göra med. Ingenting är omöjligt, ingen klagar och de flesta är nöjda med vad som står till buds. I min hemby Kraddsele är första växeln första dagen. Då är det intensivt i växlingsområdet eftersom deltagarna inte hunnit sprida sig tidsmässigt. Allt är över på en timma. I år har byaföreningen verkligen fått känna av att vi befinner oss i en avfolkningsbygd. Vi hade svårigheter att få ihop den funktionärsstab som krävdes. De som förvärvsarbetar gör det på annan ort och är ofta borta i hela veckor. För första gången på sexton år kunde jag inte vara med som funktionär. Jag brukar ta ut en semester- eller kompdag, men i år tillät inte arbetet den möjligheten. Vi bestämde oss för att avstå speakerservicen. Men då räddade Leopold Sjöström från Sorsele situationen åt oss. Som växlingsansvarig i byn vill jag passa på att tacka arrangörsledning, tävlande och våra egna funktionärer för det här årets evenemang.

Om jag tänker tillbaka på Vindelälvsloppet skulle vi inte med den befolkning som finns i byn idag klara av funktionärsskapet om det loppet levt vidare. Den tävlingen krävde betydligt fler funktionärer än Vindelälvsdraget. Vindelälvsloppet är historia men Vindelälvsdraget lever och vi Kraddsele kommer att dra ihop allt folk vi får tag på för att ställa upp även nästa år. Välkommen tillbaka!

Personalbrist och frysta löner

Av , , Bli först att kommentera 0

Arbetsförmedlingens chef Angeles Bermudez Svankvist har i veckan gått ut och varnat för personalbrist inom kommuner och landsting redan om 2,5 år. Det är fyrtiotalisterna som går i pension och det går inte ut tillräckligt många unga från utbildningarna för att fylla dessa tjänster.

Samtidigt kan vi läsa och höra i nyheterna att ett centerpartistiskt kommunalråd i Älmhult, Elisabeth Peltola, har inspirerats av IF Metall och föreslår att frysa alla kommunanställdas löner!

Men hallå! 2,5 år är en kort tid. Hur i hela friden tror Centerpartiet i Älmhult att man ska kunna nyrekrytera nya förmågor till, i många fall, låglöneyrken med frysta löner? Detta är dessutom en jämlikhetsfråga då det är i huvudsak är kvinnor som är sysselsatta i den offentliga sektorn. Regeringen har dessutom redan på kort tid lyckats öka löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Nedmontering av välfärden i Sorsele kommun

Av , , 7 kommentarer 0

När Kommunfullmäktige i Sorsele skulle besluta om utdebiteringen för 2009 föreslog Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att skatten skulle höjas med en krona. Det var för att slippa göra paniknedskärningar i verksamheterna och för att göra en satsning på näringslivet och skapa förutsättningar för fler arbeten. S och V förlorade den omröstningen. Nu ser vi konsekvenserna; Kommunstyrelsen och Barn- och utbildningsnämnden har inte lyckats precisera var nedskärningarna i årets budget ska göras. Det har däremot Omsorgsnämnden gjort och det ger en vink om färdriktningen. I måndagens Kommunfullmäktige beslutades om lägre personaltäthet på äldreboendena och att höja hemtjänsttaxan, höja avgiften för trygghetslarm och höja avgiften för fotvård. Är det så vi vill ta hand om våra äldre som oftast inte har det så fett i plånboken?

Nu är jag inte så blåögd att jag tror att en skattehöjning skulle ha löst alla problem, men det hade åtminstone lättat på den påbörjade nedmonteringen av välfärden. Borgarna i Sorsele väntar nu på att högerregeringens vårbudget i april ska frälsa Sorsele kommun. Jag tror för min del att den frälsningen uteblir eller åtminstone gör oss djupt besvikna.