Bo Brydsten, Sorsele

Akutsjukvårdsplatser i Sorsele

Av , , 2 kommentarer 8

När det gäller det förslag på kostnadsreduceringar som landstingsledningen lagt är det inget ärende för Landstingsfullmäktige. Detta är ett missförstånd! Besluten tas i Hälso- och sjukvårdsnämnden den 2 nov och i Landstingsstyrelsen den 8 nov. Detta är en effektuering av det beslut som fullmäktige tog i landstingsplan och budgeten i juni 2011 om att verksamheterna ska reducera kostnaderna med 150 milj kr inför 2012.

Det vi socialdemokratiska landstingspolitiker från inlandet kan göra är att påverka landstingsledningen och våra partikollegor i nämnda styrelser att hitta andra sparformer än att ta bort ambulanser och akutsjukvårdsplatser. Men en politiker i landstingsfullmäktige är i första hand satt att ta ett regionalt ansvar, inte enbart företräda sin hemkommun. Däremot är det oftast så att en ledamot kan sin hemkommun bättre än andra ledamöter och kan därigenom argumentera för sin kommun och beskriva konsekvenserna av kostnadsreduceringar.
Undertecknad och Sorsele Socialdemokrater arbetar aktivt för att påverka beslutet angående avveckling av akutsjukvårdsplatserna i vår kommun.
 
Bo Brydsten, Kraddsele