Hängbron Granö

Granö byamän hade sammanträde 22 augusti angående invigningen 10 september 1933.
”Protokoll vid sammanträde den 22/8 1933 med arbetsdirektionen för väg- och brobyggena.
Närvarande voro samtliga utom Aug. Granström i vars ställe J A Svanberg deltog i sammanträdet.
§1. Beslöts att anordna en liten högtidlighet för invigningen av bron den 10 sept. till vilket landshövdingen och flottchefen mfl skulle inbjudas.
Till anordningskommitté härför utsågs fröken Elsa Vejdmark, fruarna Selma Vejdmark, Karolina Grahnén, Lydia Svanberg och Hildur Granström samt O J Vejdmark och J A Svanberg.
Sammankallande Elsa Vejdmark.
§2. Utsågs Alfred A:son Grahnén och J A Svanberg till att jämte Aug Granström verkställa utsättning och planerande av för broinvigningens befintliga kompletteringar av vägar och bankar i företagen m.m. vilka sedan utföres under arbetsledarnas överinseende.
§ 3. Tillkännages att Landstingsmedel, enligt beslut vid förra sammanträdet erhållits ett lån av 6000kr. för vilket lån arbetsdirektionen tecknat borgen. Betalningen av lånet skulle ske så att av utgående anslag för brobygget skulle av länsstyrelsen innehållas och till Landstingskassan inbetalas 4000kronor och anslaget till utfartsvägen på samma sätt 2000kronor. 2% ränta härå bestrider Granö by. I anledning av att anslaget till utfartsvägar redan bortlovats till kommunalkassan, som säkerhet för nedan, av den sistnämnda erhållit räntefritt lån á 3500kronor enl. kommunalfullmäktiges beslut, skulle betalningen av kommun.lånet, för vilket direktionen tecknat borgen – ske på annat sätt vad beträffar 1500kronor, d v s gäldas direkt ur byakassan.
Granö som ovan
Alfred A Grahnén          O. J. Wejdmark
K. Svanberg                  J. A. Svanberg”

Solsken på de driftiga som ordnade med bro över Umeälven.

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.