Etikett: Folkhögskolor

Diskrimineringen måste upphöra

Av , , Bli först att kommentera 3

Under två dagar av regionfullmäktige har vi kristdemokrater lyft ett antal viktiga frågor. Bland annat:

Är situationen vid Skellefteå lasarett, med den stora bristen på vårdplatser, verkligen försvarbar ur ett patientsäkerhetsperspektiv?

Läget är akut men de rödgröna slår ifrån sig. Personal larmar om att man riskerar tvingas ställa in operationer. Särskilt allvarlig är situationen på kvinnokliniken och förlossningen. KD arbetar för mer medel till både kvinnovård och BB.

Vad gäller BB, och stängningen i Lycksele har vi återigen lyft våra förslag, som vi var ensamma om förra vintern. Bland annat trohetsbonus till anställda som arbetat länge som en uppmuntran för sina insatser. Även mer rotation, särskilt för nyexaminerade barnmorskor som vittnar om att man tvingas ta ett allt för stort ansvar när man är ny på arbetsplatsen.

Det kan inte vara så att gravida som bor i Västerbottens hjärtland ska tvingas känna oro och osäkerhet, där sträckan till närmsta BB riskerar bli ännu längre än den redan är idag.

Vår interpellation om ambulanssituationen i Storuman, Vilhelmina och Vindeln, som skrevs för flera månader sedan, togs upp idag. Sedan de rödgrönas beslut att Region Västerbotten ska ta över inlandets ambulansstationer, från de privata aktörer som föredömligt skött detta, har många anställda valt att lämna sina tjänster.

Återigen, visar det rödgröna styret att de inte vill stärka Region Västerbotten som arbetsgivare, när man ignorerat vårdpersonalens synpunkter under processen.

Idag togs även vår motion upp om att regionen bör överlåta sina folkhögskolor till de rörelsedrivna aktörerna. Samtidigt bör ersättningen till dessa höjas, då Region Västerbotten idag betalar betydligt mer till skolor utanför länet, där länsbor väljer att studera. Denna diskriminering måste upphöra.

Regionens egna skolor får sex gånger högre ersättning av regionen. Helt klart är de rörelsedrivna mer kostnadseffektiva vilket skulle kunna frigöra mer pengar till regionens kärnuppdrag – vården. KD är en stark anhängare av folkbildningen. Men vi att det är kvaliteten som ska vara viktig, vem som utför utbildningarna är sekundärt. Tyvärr avslogs frågan av de rödgröna.

Även vår motion om en civilsamhällesstrateg togs upp, men fick inte bifall.

Men vårt enträgna arbete fortsätter – Västerbotten förtjänar bättre!

KD trycker på en öm S-tå

Av , , Bli först att kommentera 6
Replik som går i tryck denna vecka, på Nina Björbys (S), ordförande i kulturutskottet, Region Västerbotten, och Jamal Mouneimnes (S), ordförande i folkhögskolestyrelsen, Region Västerbotten, i frågan om länets folkhögskolor. Vår första debattartikel hittar du här.

* * * * *

Vi kristdemokrater gläds åt att Socialdemokraterna vill värna Västerbottens folkhögskolor och ser deras viktiga samhällsinsats. Att uppvaknandet sker nu, trots att bidragen för de rörelsedrivna folkhögskolorna inte räknats upp sedan 1998, kan inte ha någon annan orsak än att Kristdemokraterna trycker på en öm tå.

Men Socialdemokraterna bortser från det faktum att rörelsedrivna folkhögskolor lyckas utföra sin verksamhet till en betydligt lägre ersättning än Region Västerbottens egna skolor.

Vi vill upplysa kulturutskottets ordförande Nina Björby (S) och folkhögskolestyrelsens ordförande Jamal Mouneimne (S) att budgetbeslut inte tas i kulturutskottet, utan i regionala utvecklingsnämnden, och ber dem samtidigt att läsa protokollen, där det framgår att Kristdemokraterna yrkat på att regionen ska öka medlen till de rörelseägda skolorna. Då röstade Socialdemokraterna ner vårt förslag. Men vi välkomnar deras oväntade vändning.

Det är orimligt att de rödgröna betalar ut markant högre summor till sina egna folkhögskolor, mer än det dubbla per studievecka. Vad motiverar denna skillnad? Särskilt när Socialdemokraterna debatterar att de ”inte kommer ställa skolorna mot varandra”, vilket man ju gjort i över 20 års tid.

Från Kristdemokraternas sida gör vi en satsning på höjda anslag till de rörelsedrivna folkhögskolorna i den budget som vi nu presenterar. Trots höjningen används skattemedlen mest effektivt av de rörelsedrivna aktörerna, eftersom dessa verkar utan Region Västerbottens dyra administration. I vår budget ersätts de rörelsedrivna folkhögskolorna utifrån den nivå som Region Västerbotten ersätter skolor i andra delar av landet där länsbor väljer att studera.

Det viktiga för Kristdemokraterna är att västerbottningarna erbjuds både goda möjligheter till bildning och att deras skattepengar används med förnuft. Rörelseägda aktörer står redo att ta över regionens skolor och driva dem vidare betydligt mer kostnadseffektivt.

Hans-Inge Smetana, gruppledare för Kristdemokraterna i Region Västerbotten
Veronica Kerr (KD), förste vice ordförande kulturutskottet, Region Västerbotten

(S)löseriet måste upphöra

Av , , Bli först att kommentera 8

I osäkra tider som dessa söker sig många till utbildningar, för att vässa befintliga kunskaper eller finna helt nya. Folkhögskolorna gör en mycket viktig samhällsinsats. Både för den enskilde, som för länets utveckling i stort.

I Västerbotten finns fem rörelsedrivna och två offentligt drivna folkhögskolor. Dessa finansieras av stats- och regionbidrag, samt med så kallad mobilitetsersättning från andra regioner man tar emot elever från. Sveriges kommuner och regioner (SKR) rekommenderar denna ersättning till 400 kronor per deltagarvecka, vilket är vad regionen därför betalar när en västerbottning studerar vid en folkhögskola i södra Sverige. Men för en västerbottning som studerar på en rörelsedriven skola i länet betalar regionen bara hälften, just över 200 kronor!

SKR är överens med staten att regionerna ska medfinansiera 25 procent på utgående statsbidrag, vilket Västerbotten står långt ifrån att leva upp till. I dag är Västerbotten näst sämst i landet, medan Jönköping – där KD länge suttit i styret – är bäst i landet.

De rörelsedrivna folkhögskolorna är värda mer. Kristdemokraterna vill därför dubblera nivån för ersättningen till 400 kronor. Inte sedan 1998 har bidraget från regionen räknats upp. Socialdemokraterna har i stället valt att urholka stödet till de rörelsedrivna skolorna medan man betalar skyhöga belopp för regionens egna skolor, plus extra medel för bland annat lokaler. En enorm ekonomisk skillnad mot de rörelsedrivna. Tycker (S) att regionens egna skolor levererar mångdubbelt högre kvalitet?

Vi gick till val på att inte slösa med skattebetalarnas hårt intjänade slantar. Det viktiga för Kristdemokraterna är att västerbottningar erbjuds en god utbildning, men kvalitet väger tyngre än driftsform. De rörelsedrivna aktörerna har kompetens och kapacitet att ta över regionens utbildningar, men kan genomföra dem betydligt mer kostnadseffektivt utan regionens dyra administration.

Därför har KD till regionfullmäktige lämnat in en motion om att överlåta folkhögskoleverksamheten till rörelsedrivna aktörer. Västerbottningen skulle precis som i dag kunna söka de utbildningar hon eller han önskar.

Socialdemokraterna har under lång tid valt att slösa med den enskildes skattepengar på dyrt skötta regionala folkhögskolor, medan man borstar ned smulor åt den vårdpersonal som slitit under pandemin. I tider som dessa behöver vi västerbottningar tillgång till adekvat utbildning än mer, precis som vi behöver vara effektiva i hur vi använder skattemedlen.

Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD) Region Västerbotten
Veronica Kerr, vice ordförande (KD) kulturutskottet