Etikett: Opposition

Ekonomiskt ansvar?

Av , , Bli först att kommentera 11

I går hade vi fullmäktige och som framgår av VK:s rapportering så hade vi en tuff debatt om budgeten eller rättare sagt avsaknaden av budget.

Det är nämligen så att vi varje år beslutar om budgetramarna i fullmäktige i juni för att verksamheterna ska hinna ställa om till de nya budgetförutsättningarna innan budgetåret inträder. Vi har ett budgetutskott som arbetar under året för att lägga fram budgetramarna. Har haft förmånen att sitta med i detta budgetutskott under många år och det är årets roligaste dagar när vi sätter oss tillsammans över partigränserna och resonerar om verksamheterna och hur vi ska prioritera skatteintäkterna för året.

Även detta år har det varit ett bra samarbete o budgetutskottet tills på ett möte kommunstyrelsens ordförande Johan Söderling (S) kom in och sa att majoriteten har beslutat om att inte ta några ramar innan valet. Det var bara ett beslut som de fattat och inget som vi resonerat om i budgetberedningen. Alltså ett helt nytt scenario vilket jag med flera inte tycker är i partiet med det samarbete vi haft för att gemensamt ta ekonomiskt ansvar för Vännäs kommuns ekonomi.

Den stundtals lite hätska nivån på debatten i fullmäktige får jag nog ta visst ansvar för. Som framgår av artikeln så vill jag hävda att majoriteten vill inför valet mörka att man tänker höja skatten bara man först åter kommer till makten. Jag tycker det är dåligt och det framkom nog med all tydlighet under fullmäktige där jag inte skrädde orden. För är det något som retar den där Smetana är att man mörkar och inte är ärlig och uppriktig. Det är som jag ser det en av orsakerna att majoriteten väljer besluta om budget efter valet.

Ärlighet varar längst brukar man prata om och det gäller inte minst även inom politiken. Jag hade högaktat majoriteten om de tydligt talat om att vi kommer att höja skatten för att täcka budgetunderskottet. Nu väljer man att inte ta de orden i sin mun annat än i bakom stängda sammanträdesdörrar. Sånt kan jag inte i demokratins namn tolerera. Men en gemensam opposition bestående av KD, C, FP o M gjorde vad vi kunde och till slut lyckades vi i alla fall enas om ett sparförslag.

Men huvudfrågan står kvar att vi inte lägger en budget innan valet. Så nu hoppas vi att vi får hjälp av den utomstående utredning om vår ekonomi som SKL kommer att göra. Och förhoppningen är att den tillsammans med några andra genomlysningar ska ge oss det politiska modet att göra rätt budgetprioriteringar.

Läget är tufft och majoriteten intygade på fullmäktige att S fortsatt kommer att ta ansvar för ekonomin. Det återstår dock att se om det löftet håller för att få en budget i balans utan en skattehöjning.

Vegaskolans kök blir kvar!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har vi haft ett tufft kommunstyrelsesammanträde. Faktiskt ett heldagssammanträde behövdes.

Det var inte mindre än 34 punkter på dagordningen vid mötets ingång. Mötet inleddes med ett antal punkter med bidrag till vårt duktiga föreningsliv. Det handlade om utvecklingsbidrag, driftsbidrag samt bygdeavgiftsmedel.

Sedan hade vi ett antal taxeändringar och diverse planer. Bl a vattenvårdsplan. Sen vad som är roligt att vi har ett stort engagemang från medborgarna i vår kommun. Vi behandlade inte mindre än 6 medborgarförslag.

Det är roligt att människor tar sig engagemang och skriver ner sina tankar och skickar dem till oss i kommunen. Tyvärr så kunde vi av olika anledningar inte bifalla alla förslagen. Men tankarna har vi med oss i arbetet.

Kostorganisationen var en av punkterna på dagordningen som också tog en del tid i anspråk. Men den tiden gav effekt då vi kunde få ett tydligare beslut i frågan. KS föreslår nu precis i enlighet med det beslut jag hade med mig från den Kristdemokratiska partistyrelsen i kommunen att Vegaskolans kök fortsatt ska vara ett tillagningskök.

Vi har dock inte klart alla kostnader så vi får se vad fullmäktige säger i slutändan. Men jag är glad för det beslut vi i dag fattade att bibehålla Vega som tillagningskök.

Den budget vi föreslår kommunfullmäktige fatta beslut om är inte rolig. Vi tvingas minska ramarna i verksamheten och det är aldrig roligt. Har varit med om det en gång tidigare då vi hade en tuff ekonomisk situation i vår kommun och hoppas det är den sista nu.

Vi vet att löner etc. inte blir billigare så det blir nerskärningar i verksamheten. Så nu återstår budgetarbetet i nämnderna. För det återstår några varv i diskussionen innan budgetarna i styrelser och nämnder är anpassade utifrån de siffror vi i dag beslutade föreslå fullmäktige.

Vi hoppas och inser att vår regering nog också kommer tillskjuta lite mer pengar till kommunerna inför valåret nästa år. Det positiva är att vi är i stort sett är överens inom partierna om det förslag vi nu lägger förutom Moderaterna som ville ta större grepp i vård o omsorg och plocka ännu mer medel ur deras ram.

I övrigt är vi alla partier överens om det liggande budgetförslaget. Och det kan den sittande majoriteten tacka en klok opposition som inte bråkar i onödan. Om nu regeringen tillskjuter mer medel så kan budgeten komma att behandlas igen i fullmäktige i november.  Då kanske vi har möjlighet att återföra medel till ramarna för att minimera de negativa ekonomiska effekterna.

Opposition mot sig själv.

Av , , 4 kommentarer 5

Nu händer det mycket på Vännäsbloggen. Nu sist har också Anders Lennartsson (fp) tillkommit som Vännäsbloggare. Så nu kan vi snart ha sammanträden på bloggen direkt i den borgerliga gruppen. Tidigare låg man länge kvar bland de sista bloggarna ja ibland hann man inte ens ramla ur då det nästan bara var 4-5 stycken som var aktiva. Men nu är det skillnad och man kan undra om det enbart är fram till valet. Eller om det håller i sig längre än så.

 

Men det lyser fortfarande lite svagt från den nu sittande majoriteten, det rödgröna blocket. Sonja bloggar då o då men Johans ”goda samhälle” har visst upphört och V eller MP har vi inte sett röken av. Behöver man inte ha denna kontaktyta mot befolkningen? Anser man inte denna kanal vara värd att satsa på?

 

Hur som helst så konstaterar jag att Sonja skriver i sin blogg att hon vill göra äldreomsorgen ännu bättre efter valet. Det knepiga är att just Sonja styr över äldreomsorgen i vår kommun så helt plötsligt så går hon i opposition mot sig själv.  För enligt nationella mått så ligger inte Vännäs äldreomsorg så bra till. I den senaste öppna jämförelsen så hamnar vi faktisk på rött i nästan alla kategorier och i något hänseende så var vi faktiskt nästan sist av alla 290 kommuner.

 

Jag tror vi har bättre omsorg än vad denna underökning visar men kopplingen till att Sonja vill ha bättre äldrevård är riktig mot bakgrund av ovanstående undersökning. Och det kan inte vara i riket hon menar då vi i denna undersökning utmärker oss i Vännäs bland bottennoteringarna.

 

Så min logiska fundering är varför vi behöver ett val innan Sonja får som hon vill.