Kategori: Sjöstaden

Lyckat möte om Sjöstaden med reflektioner

Av , , Bli först att kommentera 0


Under torsdagen hölls det offentliga mötet om Sjöstaden som vi i Holmsunds Socialdemokrater arrangerade tillsammans med UM och Umeå Kommun. Det blev ett lyckat möte med över 100 personer.

Att gå igenom all information här känns som nästan en ogörlig uppgift, och det finns risk att jag inte skulle göra planritningar, visioner, arkitekter och byggherrar rättvisa med en 4 000 tecken lång redogörelse.

Vi i Holmsunds S spelade dock in stora delar av presentationen då vi hade en livefeed som pågick paralellt med mötet på vår facebooksida. Där kan ni hitta mer information. Den filmen hittar ni här. 

Några spontana reflektioner kan jag dock ge på den presentation vi fick:

– Det är mycket positivt att Sjöstaden innebär att kommunala bostadsbolagen Bostaden AB för första gången sedan 80 talet bygger i Holmsund och första gången på mycket länge bygger utanför stadskärnan. Det garanterar också hyresrätter och kommunal allmännytta i Sjöstaden och är en garanti för att visionens mål om att alla ska kunna bo i Sjöstaden blir en realitet. Holmsund är och ska förbli en ort med mixade upplåtelseformer, precis som Umeå i stort, och vilket är en garanti för ett tryggare samhälle.

– Största frågorna och funderingarna rör hur man skall lösa detta projekt med kollektivtrafik och övrig infrastruktur. Om alla ska köra bil, eller som kommunen vill, att denna stad kommer innebära att vi överger bilen mer och mer till förmån för t.ex. en Bilpool (eller flera) i Holmsund. Och hur stort parkeringshus? Laddningsstolpar? Här ligger den stora frågan framledes. Vad man dock kan konstatera är att om alla som flyttar in hit skulle ha 2 bilar (vilket är norm idag i Holmsund) så skulle detta, tillsammans med utbyggd fabrik, färja och tung trafik, skapa oöverskådliga miljöproblem och belastning på befintlig infrastruktur.

– Det är mycket bra planerat redan idag med utrymme för förskolor, äldreboenden, kulturverksamhet och annat. I en annan hand, och utanför både kommunen och UMs makt, ligger dock frågan om en polisstation i Holmsund och i Landstingets hand ligger frågan om en till vårdcentral, då vi med all tydlighet vet att en enda VC idag i funktion, inte räcker till.

– Sjöstaden innebär att Obbola/Holmsund blir I samma storlek eller större än Lycksele. Detta innebär att rangordningen i Västerbotten blir: Umeå, Skellefteå, Obbola/Holmsund. Det kommer således skapas både möjligheter och utmaningar längst hela skalan – kommunal och politisk påverkan är en sådan sak som måste lösas. Redan idag samtalar vi i Holmsunds S med C (och förhoppnings Lokala L) om sådana utmaningar.

Överlag dock var och är folk oerhört positiva till detta projekt. Detta innebär en tydlig framtidsvision för Holmsund som kan garantera lokala jobb (särskilt med nya industrimarken norr om ”Colafabriken”), service, affärer och kulturutbud. Det garanterar att Obbola/Holmsund är av sådant intresse så att ”sovstaden” för evigt är förpassad till skräphögen och en ny ”guldera” kan inledas – i likhet med storhetstiden på 50-60 talet. Ett fullt levande holmsund med affärer, biografer, utbud, fik, föreningar och jobb. När jag ser det kommande torget i Sjöstaden framför mig ser jag inte bara det levande, utan även hur Himmelska Fridens Torg livas upp.

På sikt kan t.om. visioner som en ny färja till Umeå komma på tal (Vilket var inskrivet i Sjöstadens vision) – som ytterligare ett kommunikationsätt mellan Umeå och Holmsund.  Det är nog mer av nöjesart dock, men vore ju ett trevligt sätt för helgsällskap att bege sig in till Umeå såklart, som man gjorde förr.

Men allt detta vilar också på att vi i Holmsund tar alla chanser vi har för att påverka projektet vid de tidpunkter där detta skall göras, i samråd med UM och Kommunen, och inte bara överklagar på pin tjiv. Det är bättre att vi organiserar oss (t.ex. Genom partierna eller i våra kvarter) och på så sätt påverkar projektet i kommande samråden, då vi har goda kontakter, än att detta ska överklagas i år och dagar innan det är färdigställt. Överklaganden har ju också den effekten att inga andra än de berörda är informerade om det hela vilket kan ge sken till övriga samhället att ”inget händer”. För att det här ska landa så bra som möjligt och bli så bra som det bara kan bli, så kan det inte hållas hemliga möten eller massa dolda processer – full transparens, full påverkan, dialog och samverkan. Så bygger man ett bra samhälle!

UM och Kommunen pratade om att man därför ska ha en anslagstavla uppe på nyöppnade Västerbacken där allmänheten kan lämna in förslag, läsa om vad som händer, skaffa sig en överblick och så vidare – mellan möten. Jag hoppas den kommer på plats så fort som möjligt.

Framöver kommer också fler informations och samråd hållas dig jag hoppas ni alla tar er för att påverka i god ordning istället för att vi nu ska få se hela Holmsunds framtid grumlas av massa överklaganden. För som Danielsson själv sa på mötet

”Vi kommer ju inte bygga något som ingen vill ha”

Precis därför ska vi i samhället engagera oss i hur projektet utvecklas.


I övriga nyheter:

Det är nu fastslaget i dialog med ansvarig att Ljumviken, både lekpark och minigolfbana, är i kommunal ägo. Inget annat.

Holmsunds Socialdemokrater har inför kommande nomineringar till nämnder och styrelser fått en medlem, Ronny Kassman, föreslagen för styrelsen i INAB. Föreningen står helt bakom valberedningens förslag. Överlag stärker föreningen sin roll inom Socialdemokratin  såsom vi också siktar på. Det som rör Holmsund ska vi ha representanter i.

 

Bli först att kommentera