Kategori: Holmsund

Storsjöskolan kan användas mycket mer

Av , , 1 kommentar 0

DE7261B1-FA8E-4445-ADEA-18894CFF8A4B
I diskussionen med kommunen, i sken av debatten om ett nytt föreningshus, har jag kommit i kontakt med ansvarig på kommunen för lokal och föreningsfrågor. Ett led i vår diskussion är såklart inhämtande av information och att få en gemensam bild att diskutera utifrån. Många av dessa saker har gällt regler som gäller Storsjöskolan – kan man t.e.x ha catering om man vill nyttja matsalen? Hur mycket kan man påverka som förening? Vilka möjligheter finns idag men inte är känt av allmänheten?

Precis därför diskuterar vi idag, ett gäng föreningar och undertecknad tillsammans med kommunen om att vi efter semestern tar ett omtag riktat till allmänheten och föreningarna, om just Storsjöskolans möjligheter, men också vilka bidrag som finns och vilket stöd kommunen kan vara mot föreningarna. Vi tar hit föreningsbyrån och de ansvariga politikerna och tjänstemännen helt enkelt. När vi väl diskuterat färdigt så kommer det såklart aviseras om ett öppet möte om detta.

Men en sak i de förberedande diskussionerna vi haft har förvånat mig väldigt mycket. Och det är att storsjöskolan används så otroligt lite jämfört med vad skolan kan erbjuda allmänheten. I princip inga externa aktörer har hyrt in sig, ja förutom i gymnastiksalarna då.

Så här ser det ut för 2018:
”Matsal/Liten matsal    89 timmar
Qben aula        182 timmar
Sammanträdesrum    Ingen uthyrning 2018
Textilslöjd        Ingen uthyrning 2018
Träslöjd        Ingen uthyrning 2018
Hemkunskap        Ingen uthyrning 2018

Inga klassrum verkar heller vara uthyrda under 2018. ”

Vilket såklart understryker att Storsjöskolan används i extremt litet omfång av Holmsunds olika föreningar och aktörer, eller privatpersoner för den delen.

Det är ju såklart slöseri på fastigheter och möjligheter för intressanta och kreativa fritidsintressen.

Sedan finns det säkert många frågor som måste redas ut. Även av investeringskaraktär, en åsikt jag ofta möter är att det behövs mer för de allra minsta. Men man bör ju kunna diskutera också om man skulle kunna utveckla möjligheterna för boule m.m. Det finns säkert många goda idéer om hur man skulle kunna göra storsjöskolan mer attraktiv Helt enkelt.

Man måste såklart också kolla över prissättningen och se om det påverkar varför föreningar och andra inte nyttjar kommunens lokaler. Men framförallt kanske man också måste informera lokalsamhället bättre om Storsjöskolans möjligheter.

Därför blir det ett intressant möte efter semestern. Jag hoppas många vill komma. För det är anmärkningsvärt att holmsunds befolkning faktiskt inte nyttjar kommunens lokaler. Då måste man ta reda på varför.

Slutligen vill jag tacka Ari Leinonen, ordförande för Fritidsnämnden, att han också engagerade sig i frågan och hjälpte oss i S föreningen få kontakt med kommunen samt att han kom ut den 25/5 för att prata med föreningarna i fråga.  Han tog kontakt med oss efter en skrivelse från S-föreningen om just dessa frågor. Tack Ari!

1 kommentar

Första maj tal 2019: Trygghet – Demokrati – Sammanhållning

Av , , Bli först att kommentera 1

58766044_10157045090794774_4182918350935949312_n

Mer bilder från dagens firande kommer upp senare och på vår facebooksida.

Talet:

Trygghet
Demokrati
Sammanhållning

Det här är socialdemokraternas tema inför årets första maj. Man kan och bör ställa sig frågan: Vad betyder det för Holmsund? Vi benar ner det hela.

Trygghet.
Frågan om Holmsunds trygghet är återkommande. Men jag kan inte vara nog tydlig i den här frågan. Trygghet är någonting vi som medborgare i samhället ytterst äger.
Förutom de politiska ansträngningarna, att vi i takt med att Holmsund växer kommer kämpa för en lokalpolis, så visar all forskning på att tillit är kärnan i tryggheten. Känslan av trygghet går hand i hand med känslan av tillit till sina medmänniskor. Hur bygger man då tillit?

Ja man engagerar sig i lokalsamhället. Men rör sig i samhället. Man bryr sig om sina grannar och medmänniskor. Man litar på dem och löser saker tillsammans. Man vågar prata med medborgare som inte är precis som en själv. Man arrangerar saker på torget. Jobbar ideellt i sina barns fritidsaktiviteter. Håller kvartersloppisar. Arrangerar intressanta möten på biblioteket. Engagerar sig i sin fackklubb. I det här kan jag inte vara nog tydlig med att föreningslivet är kärnan i detta.
Det är i föreningarna som människor möts, organiserar sig, diskuterar med varandra. Föreningarna tillsammans kan dessutom driva hela samhället framåt med gemensamma ansträngningar.

Sedan måste vi tala om människornas grundtrygghet. Om öppna förskolan. Skolklassernas storlek. Äldrevården. Skolan. Hemtjänsten. Dessa ting är de stora systemen som ger människorna grundtryggheten och motiverar dem att bo här. Här måste vi hålla hårt i linjen att inga förbättringar kan ske med skattesänkningar.

Vi har inget att tjäna på hemlighetsmakeri. Kommunen har stora utmaningar, inte minst ekonomiskt som går hand i hand med hur kommunens befolkning växer. Vidare står vi inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Det är en tuff väg att gå, men enda sättet framåt. Här är vi tydliga. Bygg fler förskolor. Bygg fler äldreboenden. Stärk dialogen mellan medborgare och politiker.Lyssna på personalen och fackföreningarna!
Inte minst genom att vi står för att utveckla Holmsund och byggande, så kräver vi fler förskolor och äldreboenden i takt med ökad befolkning. På sikt kanske vi till och med får en gymnasieskola hit.

Allt hänger ihop med att vi håller linjen, fortsätter slåss för att Holmsund utvecklas och växer.
Det säkrar nämligen också upp andra frågor kring trygghet lokalt: som att bibehålla apoteken som privatiserats.
Det sagt så har vi också frågor att ställa till Umeå kommun. Varför står gamla skolor tomma i vårt samhälle, varför investeras det inte? Varför får inte Holmsund ta ytterligare ansvar i t.ex. NPF klasser, fler förskolor och fler äldreboenden?
Så har jag en enda sak att säga, om man värnar tryggheten.
Sitt inte hemma.

Gå och ut engagera dig i lokalsamhället. Bygg broar mellan varandra. Och var trygga och modiga i vetskapen i att vi allihopa ändå är extremt lika varandra i kärnan, och i slutändan står närmare varandra i verkligheten än upphetsade diskussioner online.

Demokrati

Det andra punkten som socialdemokraterna har i år är Demokrati. Här finns mer att säga. I Holmsund finns en känsla av att man inte kan påverka lokalsamhället.
Det finns inga vägar runt det. Det är en legitim känsla som bottnar i att kommundelsnämnden lagts ned och känslan av att politiken och besluten kommer längre och längre ifrån vår vardag och vårt lokalsamhälle. Små saker irriterar alltjämt. Kommunpolitiken har skapat en kliande känsla i vissa frågor, inte minst gällande järnvägsövergången och insyn i de projekt som vi socialdemokrater drivit fram för att föra in Holmsund i framtiden.

Vad ska vi göra åt detta då?

Insyn i beslut, transparens och medbestämmande – eller för den delen att återaktivera kommundelsnämnderna – vilar i slutändan på att Holmsund måste bygga en politisk organisation nära medborgarna. Delvis behövs en tvärpolitisk organisation för att dryfta lokala frågor, detta har vi socialdemokrater nu startat upp tillsammans med samhällets andra partier, delvis behövs det personer som aktiverar sig i partierna. Bara med fler, mer pålästa, mer engagerade medlemmar i bland annat socialdemokraterna kommer vår politiska organisation i Holmsund att stärkas.

Utöver det måste vi stärka, ha dialog med och underlättande byggandet av tematiska nätverk i specifika frågor och inte vara fega, och retirera in i parlamentet som skydd. Demokratin är större än så. Demokratin i Holmsund kan bara expandera och stärkas med en fast strategi för det – i stadshuset, i samhället, i föreningarna och vid köksborden. När människorna därefter organiserar sig, ringer samtal, skriver mail, går på möten, skriver insändare, engagerar sig i partier – så kräver man också utrymmet och får också transparensen som behövs och tilliten stärks till politiken.

Desto starkare vi är tillsammans, desto starkare kan vi garantera att inga beslut tas över våra huvuden.
Vi Socialdemokrater har den strategin. Och vill ni vara med att bygga demokratin med oss, så är ni hjärtligt välkomna!

Sammanhållning 
Ytterst vilar Holmsund, dess trygghet och dess demokrati, på vår känsla av sammanhållning i vårt samhälle.
Vi förstår att samhället hänger ihop. Att man kan inte vilt – dra på spakarna i ett flygplan, utan att det påverkar andra delar av cockpit.

Man kan inte ha välfärd, samtidigt som man sänker skatterna. Man kan inte ha demokrati, utan engagemang och transparens. Man kan inte ha trygghet, utan tillit.

Motsatsen till sammanhållning, är splittring. Hur uppnår man splittring? Man baktalar sina grannar, man sprider lögner på internet, man sprider rykten och falska anklagelser, man säger att det inte är värt att göra något. Man sätter sig på kammaren. Stänger in sig i sin bubbla. Splittring är i sin kärna, angreppet mot tilliten och självförtroendet.

Sammanhållningen är motsatsen, bygga tillit, bygga självförtroende, bygga en lagkänsla.
Hur bygger vi denna lagkänsla?

Det vilar i slutändan på att vi berättar att samhället hänger ihop. Att vi förstår att vi är beroende av varandra. Att vi är varandras gelikar. Att om vi står tillsammans, så står vi starkare.
Att vi aktivt bygger vår identitet, vi är holmsundare, och kräver vår rätt.

Sammanhållningen här handlar inte bara om dessa ting.
Det handlar också om framtiden, vårt främsta fokusområde.
Nu när Holmsund kommer växa. När nya medborgare flyttar hit. När orten kommer fördubblas. När Holmsund reser sig upp igen och går in i en ny guldålder.

Då kommer vi behöva bygga sammanhållning medvetet, att kämpa för den gemenskap som redan finns här, att omfatta dubbelt så många människor.

I ett större samhälle så utmanas sammanhållningen, identiteten och gemenskapen. Det är givet. Det är precis därför vi uppmanar er att organisera er. Inga politiska partier i världen kan skapa detta, det kan bara samhällets medborgare.
Det kommer alltså krävas arbete, om dessa ord ska betyda något, här i Holmsund.

Det är en utmaning i att dessa ord inte bara ska bara vara plakatpolitik. Men vi står redo. Och vi vet vars vi vill ha Holmsund. Så det snabba svaret på vad dessa ord betyder för Holmsund så är det: Mer.

Vi vill ha mer Trygghet,
Vi vill ha mer Demokrati
vi vill ha mer Sammanhållning

Bli först att kommentera

Stora EU, och lilla Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag begav sig sossarna ut för att knacka dörr i Holmsund. Det blev en hel del samtal om kommande EU valet den 26:e maj. Vi kom väl upp i 85 samtal eller något sånt.

Detta är ju en stor och komplex fråga som tar mycket tid att diskutera omkring. Så därför tänkte jag presentera några punkter som förklarar läget lite, och några få ur Holmsundsperspektiv. Till viss del för att folk delvis saknar intresse, kunskap eller fattar vad valet handlar om. Till viss del också för att folk ska förstå att även vårt lilla samhälle kommer vi inte undan byråkraterna.

Först tre inledande punkter.

Spelreglerna 

1) Lagarna
60% av Sveriges lagar bestäms från EU. Japp, du läste rätt. EU har större juridisk makt än vårt nationella parlament och, oavsett, vad våra inhemska partier tycker och tänker om saker I princip allt du kan ha åsikter om regleras i lag. Därför är det viktigt att du röstar på ett parti som har en tydlig idé om lagar de vill införa eller förändra.

2) Makten
De kandidater som skickas till Bryssel har betydligt större makt än i Sverige. Varje parlamentsledamot får sitta beredningsgrupper för just de lagar jag pratar om i föregående punkt. Det är betydligt mer makt per ledamot än i Sverige. Det spelar alltså inte bara roll att du röstar på rätt parti, inom det partiet finns det också kandidater som har olika åsikter och fokusområden.

3) Du kanske inte vill vara med i EU, men EU är med dig
I realiteten är det alltså så att oavsett vilken åsikt du har om EU och om EU valet, du kanske vill lämna EU eller älskar det, så spelar din personliga åsikt om detta i princip ingen roll. EU bestämmer över dig i dagsläget och de lagar du ska följa och hur ditt omgivande samhälle utvecklas. Valet handlar alltså inte om vi ska lämna EU eller inte, eller vilken åsikt vi har om EU, utan om på vilket sätt EU kan komma att påverka dig de kommande åren.

Sedan några tankar kring Holmsund
1) Osund konkurrens.
Ett av de största problemen med EU idag känner vi alla till. Folk kommer hit och jobbar för lägre löner under slavliknande förutsättningar och detta leder till lönedumpning för arbetstagare och osund konkurrens för företagandet. Svenska branscher som transportbranschen hotas i sin själva livsnerv av hur EU är idag. Byggbranschen, där allt fler dör i arbetsmiljöolyckor, har otaliga exempel på hafsjobb, låga löner, dålig arbetsmiljö och fuskande företag. EU idag är en lekstuga för många oseriösa företag. Regler saknas. Och det säger sig självt att för att en marknad ska fungera bra skall det vara samma avtal och lagar för alla inblandande, svenska kollektivavtal ska fan gälla i Sverige.

Detta är något jag återkommande diskuterar här i samhället med folk från berörda branscher. Som kör lastbil, jobbar på byggen, oroar sig för hur just deras bransch ska utvecklas med mera. I Sverige funkar saker relativt bra för att alla spelar efter samma regler. Detta måste också gälla i EU.

Och helt ärligt skiter jag i vad ni tycker om sossar överlag eller om ni är Sverigedemokrater eller vad det nu kan vara. Vill ni få bukt på detta problem måste ni rösta på en kandidat som tar hand om det här problemet och jobbar med dessa frågor, direkt i kontakt med facket och företagen. Här går min röst till Johan Danielsson (officiell valfilm)

(jag ska väl vara ärlig, jag kommer rösta på Johan Danielsson – av många anledningar – men inte minst för att han också tagit sig tid och förklara allt arbeta de lägger ned i EU (bland annat riva upp lex laval) för att hyfsa till precis såna här frågor, inte minst bland cabbotagereglerna. Dessutom så kan han svära som folk. En bra film finns här)


2) Holmsund är en handelsnod – och EU sitter på plånboken

Holmsund är och kommer förbli en hamnort som är ett av många nav i en handelsled som går i väst-östlig riktning. Det är därför vi bygger ut hamnen. Det är därför företag och industrier vill etablera sig i Umeå Kommun. Det är därför massa finnar sitter på Kajutan och käkar lunch och skapar lokala jobb.

Det är vitalt att de som ni funderar rösta på i EU valet därför ställer sig bakom satsningar på järnväg, infrastruktur, kommunikation och näringsliv i Norrland och i synnerhet i Holmsunds närområde. Vill vi ha en tydlig plats som samhälle för att kunna ställa krav, utvecklas och inte bara bli en sovstad till Umeå måste vi ha folk på plats där nere i Bryssel som begriper att satsa på Norrland och ser värdet i att underlätta kommunikationer och transporter. EU står inte bakom lite av investeringarna (bland annat färjan) som helt enkelt utvecklar vårt närområde. Om detta väger in tungt för dig så är Erik Bergqvist ett rimligt val. Han är också den enda norrlandskandidaten på seriös plats bland partierna.

 

3) Miljön – ge fan i våra fyrhjulingar, beskatta de skyldiga
Vi vet alla att Holmsund kommer utvecklas. Det kommer bo fler här. Trafiken kommer att öka. Vi kommer behöva satsningar på tåg när detta sker (se punkt 2 förövrigt) och vi kommer behöva möta en framtid där det kommer krävas miljöanpassningar både för oss bilister och hur vi ska klara av buller, avgaser och annat som lokalsamhälle. Samtidigt är det viktigt att vi här i norr inte tvingas söderut genom orättvisa bilskatter, centralisering till storstäderna och konstiga beslut som slår mot den vanliga människan, men missar de stora bovarna i sammanhanget. Vi vill värna miljön, och ta vårt ansvar, utan att ha en moralpredikan eller någon med pekpinne som står och skäller på oss för att vi behöver bilen eller kör skoter. Miljöanpassningen ska ske progressivt, men folkligt. Inte genom som t.ex. Macrons vansinneshöjningar i Frankrike.  EU har enorm makt när det gäller miljöfrågorna. Se därför till att du röstar på ett parti och kandidat som förstår att framtidens miljösatsningar inte ska vara något som bara höginkomsttagare har råd med (”äh det är väl bara att köpa en tesla!”) utan på några som begriper att om det här ska vara görligt, så är det snarare subventioner, investeringar och omfördelningar som behövs. Sossarna helt enkelt. Jytte har jag hört bra ifrån sig i frågan.

Ja det var väl allt. Mina 50 öre går till Danielsson. Mest för att om vi ska komma någonstans med vettigt näringsliv lokalt eller bra miljölagar så måste vi först och främst sätta ned foten, ta tillbaka kontrollen över hur EUs marknad funkar idag. För det är långt ifrån vad vi har här hemma idag. Och vill vi behålla en normal arbetsmarknad, då måste vi slåss för den också.

Inga rumänska byggföretag kommer precis ta nåd på svenska företag som tar sitt ansvar och är schyssta.

 

Bli först att kommentera

25/5 blir Holmsunds dag i år

Av , , Bli först att kommentera 0

Just hemkommen efter ett konstruktivt möte med kulturföreningens ordförande Jonas.

Jag tänker att Lions och Kulturföreningen själva kommer få presentera sina planer inför 25/5 framöver och mer i detalj men jag kan säga så mycket som att det kommer hända mycket i Holmsunds föreningsliv den dagen och att förhoppningsvis kommer torget fyllas med olika aktiviteter och trevligheter. Så ni får väl tolka detta inlägg som ett tidigt mobiliseringsinlägg inför denna dag från mitt håll till alla ni som är aktiva på olika sätt i Holmsund.

Så ”save the date” som man säger. Det är fortfarande ett flertal föreningar, företag och personer som måste snacka ihop sig och samordna innan informationen börjar spridas I samhället. Själv är jag väl behjälplig i viss mån från kammaren hemma, särskilt att snacka med kommunen om olika saker.

Det jag däremot redan nu kan skicka ut som medskick till mina läsare är att om ni vill hjälpa till att göra dagen ännu trevligare så kan man:
– Ha en loppis utanför sitt hus, själv eller tillsammans med hela kvarteret. Det sistnämnda är ett ypperligt sätt för att locka folk till holmsund och att umgås med varandra (Och eventuellt att hitta en hel del roliga och nyttIga prylar)
– Hjälpa till att sprida informationen om att den 25/5 så ska man bege sig ut i samhället och i synnerhet centrum. Bjud gärna in umebor!
– Är du aktiv i en förening och vill göra något så ta konakt med Jonas, ordförande i kultuföreningen. Han är spindeln i nätet så att säga. Det blir nog en ypperlig dag att presentera sin verksamhet på och locka nya medlemmar.

Tills Lions och Kultuföreningen går ut med mer så får jag dock hålla mig mer hemlighetsfull. Men upp på benen nu Holmsund!

Bli först att kommentera

Holmsundarna måste organisera sig!

Av , , Bli först att kommentera 4

FB7EFC27-00E2-4407-9331-67A94C906C2E
Igår höll vi i Holmsunds Socialdemokratiska Förening årets första stormöte. Det var en succé med över 100 deltagare som inte bara ledde till många konstruktiva frågor och idéer, utan även kritik. Med hjälp mark och exploatering (MEX) så blev det också ett mycket folkbildande möte om vad som planeras idagsläget och vad som kan komma i framtiden, om hur många barn som föds och vilka utmaningar Holmsund har som samhälle.
Som arrangörer är vi såklart därför jättenöjda. En av målsättningar med sådana här möten är att engagera medborgare och ge dem chansen att öga mot öga diskutera med kommunen och politiker, att lära sig mer om sitt samhälle och på sikt bli en garanti för ett starkt samhälle. I synnerhet engagerade de olika byggprojekten i centrum och det blev stundvis en både allvarlig och humoristisk diskussion om överklaganden. Engagemanget lyste igenom och som arrangörer fick vi ta tag i en mötesordning när frågor och uttalanden bröt ut i lokalen.

Det var exakt det också som mötet till sist kom att handla om. Engagemang. För vissa saker här är inte perfekt. Det finns utmaningar. Två av dessa är behovet av en föreningslokal samt behovet av ett äldreboende.

Därför var det mycket uppskattat att mötet kom att avslutas den sista kvarten med tonvikten av att om något ska bli gjort, så måste man organisera sig. Eller som en man sa i publiken ”man kan inte bara använda kommunen som en bankomat, man måste engagera sig också” Eller som annan man, ”Snoddas” sa, ”vill vi se en förändring måste vi engagera oss för en förändring! Bygga opinion!”.

Både jag och Hans Lindberg svarade direkt med att applådera detta på mötet och ytterligare lägga tonvikten på behovet av organisation och samordning. För exakt så måste det gå till. I en tid när man måste slåss om prioriteringarna i kommunpolitiken så väger mycket av Holmsunds behov inte bara på politiska aktiva holmsundsbor, vi som kutar på nämnds och kommunfullmäktigemöten, utan i lika stor grad på att Holmsunds medborgare organiserar sig. Går ihop. Pratar med varandra. Skriver insändare. Gör namnlistor. Tar plats.

Det är där som kampen om Holmsunds framtid kommer att avgöras på riktigt, i förmågan att engagera holmsundsbor om sitt samhälles framtid. Det är i slutändan bara holmsudnsborna som äger frågan om Holmsund ska prioriteras i politiken. För när politiker kommer med en opinion bakom sig i ryggen, då är det den opinionen som bär fram politiken, och då går det undan i beslutsleden.

Därför blev jag också extra glad när jag mötte många glada tillrop på appellen om vikten av organisation som spontant bröt fram. Genast såg jag samverkansgruppen börja surra ordentligt, om Folkets hus, om teatern. På vägen ut mötte jag SPF och Lions som pratade om samma saker.  Folk var glada. Folk pratar ihop sig och tar varandra i handen. Det är ett mycket, mycket, gott tecken och friskhetstecken för ett samhälle.

Holmsund har börjat prata ihop sig. Och därför uppmanar jag återigen, precis som vi på vårt årsmöte ställt oss bakom, att understödja alla krafter som vill bygga ett starkt, vitalt, föreningsliv i Holmsund som kan börja trycka fram positionerna i de frågor där det går långsamt och inget tycks hända.

Ingenting skulle göra oss gladare än välorganiserade holmsundsbor. Det är också i slutändan vår ideologis kärna, och demokratins.

Bli först att kommentera

Sandviksteatern och lite annat

Av , , 1 kommentar 0

Sandviksteatern står för försäljning på marknaden igen. Inom S Holmsund har frågan väckts efter uppvaktning av PRO att diskutera ett eventuellt återtagande av Sandviksteatern i allmän regi. Vi kommer behandla frågan på vårt årsmöte hurvida föreningen skall ställa sig så jag uppmanar våra medlemmar att komma dit. I övrigt kommer vi bland annat behandla nomineringar till AK styrelsen.

Vidare så är det värt att notera att det är en liten diskussion om oron kring buller vid expansionen av SCA i Obbola. Det är dock värt att påpeka här att Umeå Kommun nyligen antog en bullerstrategi, som också skall gälla i Holmsund. För de intresserade kan det vara värt att kolla in bullerkartan (från 2016).

Jag har också fått en hel del frågor kring Sandviks förskola – vad som egentligen händer med bygget. Vår undran har tagits upp med både Moa och Lena från skol/tn/fastighet så vi får se vad de kommer fram till. Utan tvekan så står fastigheten inför någon form av framtid som än så länge inte riktigt är helt avgjord. Blir det en ökad population så behöver den t.ex. renoveras för en ganska dyr slant, eller skall den helt enkelt rivas för att bygga fler bostäder? Det sistnämnda har nämnts bland sossar i Holmsund – men vi avvakar svar tillsvidare.

Slutligen har jag fått frågor om ”När man ska flytta på Obbolahållplatsen” – och det rör ju direkt busshållplatserna vid Himmelska Fridens torg som när båda busslinjerna står där blockerar hela gatan. I den frågan ska jag ta och fråga vidare, eftersom jag är ganska övertygad om att en översyn görs från kommunens sida med nya hållplatser i och med väntade expansionen.

1 kommentar

Miljöprioriteringar

Av , , Bli först att kommentera 12

I dagens kommunfullmäktige fick jag tyvärr avbryta halvtid då förskolan ringde och aviserade en febersjuk dotter.

Sånt händer. Men det jag hann med om idag rörde framförallt olika miljöprioriteringar och debatt. Vilket är mycket intressant och lärorikt då Umeå också är en av världens mest klimatsmarta städer, redan idag.

I frågan rörande parkeringshusets vara eller icke vara på kvarteret Ymer, där det idag står en utlåningsbod för cyklar, kan min åsikt vara värd att presentera såsom jag gjorde inför fullmäktige.

För oss i kommundelscentrumen så är frågan om att inte bygga parkeringshus mycket sekundär, och på sina ställen rakt av provocerande. Om vi ska lägga undan bilen (vi har i regel 2 st per hushåll) så är det framförallt satsningar på infrastruktur, cykelvägar, pendeltågstrafik och andra investeringar som är prioriterad politik.

Innan detta är på plats, så är någon diskussion om att inte bygga parkeringshus helt enkelt inte aktuell. Vi kommer inte lägga undan bilen, och således behöva parkeringshus, tills vi har en fullgod kollektivtrafik. Så enkelt är det. Av den enkla anledningen att bilen idag är det transportsätt som möjliggör i hastighet, flexibilitet och frihet våra behov av arbete, lämna barn på dagis, handla med mera.

Ställer vi investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik mot ett s.k. grönt ”hipsterhörn” (som en vän kallade det) där kommunen ska investera i olika cykellösningar mitt i centrum – en grön oas – är min åsikt tydlig i att prioriteten ligger i att öka våra möjligheter att resa in till Umeå snabbt och smidigt, inte att ha lådbilar i centrum (Det sagt så är det säkert jättebra för dem som bor där).. Det sagt är jag övertygad om att det kommande parkeringshuset, också, kommer ha utrymmen för lådcyklar, elbilar och så vidare för centrumflanörerna.

Särskilt viktigt att satsa just på infrastruktur till kommundelarna är ju dessutom i att en stor del av Umeås befolkningstillväxt kommer att ske där. Det blir många hushåll med två bilar var..

Men att helt enkelt inte bygga ett parkeringshus kommer bara sluta i att vi, ännu mer, prioriterar de externa köpcentrum som finns. Eller att vi ställer bilen efter vägen helt enkelt när vi har olika ärenden.

Vidare noterade jag också i debatten ett riktigt brandtal från Ari Leinonen om Storsjöskolan, som med sin allokering av både skola, bibliotek, simhall, gym, aula m.m. är en ypperlig modell (som är miljösmart). Jag delar hans synsätt att det är en bra modell att följa för kommande skolfastigheter.

Bli först att kommentera

Kommunal Umeå om LOV vs LOU debaclet

Av , , Bli först att kommentera 2

Mycket kan sägas om politiken i Umeå just nu kring denna fråga.

Jag ska avhålla mig från att kommentera den ytterligare, det finns de som är mer insatta, pålästa och har frågan närmare sin vardag och uppdrag än vad jag har som relativt frisk 40-snart snubbe. Ska man ha trovärdighet så ska man hålla sig till de frågor där man hör hemma så att säga.

Däremot kan det vara värt att påpeka att Fackförbundet Kommunal, som får anses betydligt kunnigare än gemene tyckare i frågan, nu skrivit en debattartikel i ämnet som jag får säga är balanserad och nykter i sammanhanget.

Deras perspektiv är av naturen, arbetstagarens. Och då de organiserar de som faktiskt gör det faktiska jobbet inom både kommunal och privat sektor så är deras åsikter värda att lyssna på.

Så utan någon mer fördröjning så ber jag er klicka er vidare till deras inlägg i den debatt som nu kokar i Umeå.

Vidare så kommer Kommunfullmäktige nästa gång behandla den mycket viktiga hamnutbyggnaden, jag ser fram emot detta beslut som garderar jobben för åtminstone 2 000 anställda, och hoppas detta går igenom utan några liknande parlamentariska utsvävningar som exemplet ovan.

Bli först att kommentera

När byggs Holmsund ihop med Umeå? Glöm inte mötet om skolorna på onsdag!

Av , , Bli först att kommentera 0

 


47299237_2204081096586391_5043205973976547328_n

Klicka för större bild

Här ovan ser ni Översiktsplanen 1998 (ÖPL 98), alltså den översiktsplan som gällde fram till den nya togs fram som syftar till större förtätning i Umeå centrum (bland annat) – denna översiktsplan har större inslag av decentralisering.

Det finns några noterbara saker här som är intressant att diskutera omkring:

– ÖPL98 pekar ut (minst) två områden som kan byggas på väg in till Umeå och då inte påverkar inflygningen till Umeå Airport. Den pekar också ut fördjupningsområden där dessa justeringar hade behövts mer djupgående, ett av dessa områden, nr 4, har nyligen pekats ut som industrimark vilket är mycket positivt. Det finns gott om utrymme alltså, som redan tagits med i beräkningarna 1998, för kommande expansioner för Umeå kommun som då inte byggs med förtätning i åtanke. I nuvarande översiktsplan, nu får folk rätta mig om jag har fel, har jag ej sett denna ambition. Detta vilar ju såklart på att själva politiken mellan nuvarande ÖPL och ÖPL98 är helt olika – Umeå har sedan denna plan tagits fram istället för att vara en stad ”med flera centrum” eller som vissa sa ”inget centrum” till en oerhört starkt fokus på just centrumbildning och centralisering, likväl som byggnationen av större och fler stormarknader m.m.
– Dessa områden skulle dock idag se helt annorlunda ut, då den observante noterar att i denna ÖPL så ändras Holmsdundsvägens dragning till att följa järnvägen, gamla vägen och Botniabanan och på så sätt frigöra mark. Det alternativ som finns idag vid eventuell sammanslagning mellan Umeå och Holmsund så skulle nuvarande väg gå rakt igenom dessa pendlingsamhällen dock – vilket kommer avsevärt förlänga eventuella satsningar på grund av buller och annat. I denna plan hade man dock flyttat på vägen för att frigöra marken. Någon ambition att flytta på Holmsundsvägen idag för ett sådant syfte tror jag inte heller finns.
– I synnerhet på höger sida vägen, från Holmsund sett, in till Umeå finns gott med utrymme för fina nya bostadsområden i synnerhet då kring Grössjön och söder om Mjösjön. Den observante ser tydligt att vi varje sådant bostadsområde, också skulle legat en liten sjö. Alltså ytterst attraktiva områden. Detta skulle också vara goda argument för stärkt kollektivtrafik samt en inlaga i debatten om pendeltågstrafik. I realiteten pratar vi om områden likt Tomtebo i sin attraktionskraft, nära till skog, nära till vatten, tillräckligt stort avstånd för ”lugn och ro”
– Man ska ju inte spekulera i efterhand för mycket, men då ny översiktsplan togs fram och man istället bebyggde Öbacka strand m.m. så kan man argumentera för att dessa områden skulle vara billigare att bo i än att bo i centrum, direkt vid älven, vilket hade kunnat förebygga bostadsbristen i Umeå på ett helt annorlunda sätt då nybyggen i stadskärnor i princip bara kan inriktas till de bättre bemedlade. Här fanns (och finns) bättre möjligheter att inrymma fler boende än byggprojekt inne i stadskärnan.

 

Detta är i alla fall en intressant karta, något att diskutera omrkring, och saker att ta med sig in i framtiden när nya översiktsplaner ska tas fram.

Slutligen vill jag påminna om att på Onsdag klockan 18.00 så ses vi på Kyrkan (Holmsundskyrkan) för att diskutera skolpolitik med Peter Vigren.

Vi hörs!

Bli först att kommentera