Kategori: Skärgårdsstaden

Lyckat möte om Sjöstaden med reflektioner

Av , , Bli först att kommentera 0


Under torsdagen hölls det offentliga mötet om Sjöstaden som vi i Holmsunds Socialdemokrater arrangerade tillsammans med UM och Umeå Kommun. Det blev ett lyckat möte med över 100 personer.

Att gå igenom all information här känns som nästan en ogörlig uppgift, och det finns risk att jag inte skulle göra planritningar, visioner, arkitekter och byggherrar rättvisa med en 4 000 tecken lång redogörelse.

Vi i Holmsunds S spelade dock in stora delar av presentationen då vi hade en livefeed som pågick paralellt med mötet på vår facebooksida. Där kan ni hitta mer information. Den filmen hittar ni här. 

Några spontana reflektioner kan jag dock ge på den presentation vi fick:

– Det är mycket positivt att Sjöstaden innebär att kommunala bostadsbolagen Bostaden AB för första gången sedan 80 talet bygger i Holmsund och första gången på mycket länge bygger utanför stadskärnan. Det garanterar också hyresrätter och kommunal allmännytta i Sjöstaden och är en garanti för att visionens mål om att alla ska kunna bo i Sjöstaden blir en realitet. Holmsund är och ska förbli en ort med mixade upplåtelseformer, precis som Umeå i stort, och vilket är en garanti för ett tryggare samhälle.

– Största frågorna och funderingarna rör hur man skall lösa detta projekt med kollektivtrafik och övrig infrastruktur. Om alla ska köra bil, eller som kommunen vill, att denna stad kommer innebära att vi överger bilen mer och mer till förmån för t.ex. en Bilpool (eller flera) i Holmsund. Och hur stort parkeringshus? Laddningsstolpar? Här ligger den stora frågan framledes. Vad man dock kan konstatera är att om alla som flyttar in hit skulle ha 2 bilar (vilket är norm idag i Holmsund) så skulle detta, tillsammans med utbyggd fabrik, färja och tung trafik, skapa oöverskådliga miljöproblem och belastning på befintlig infrastruktur.

– Det är mycket bra planerat redan idag med utrymme för förskolor, äldreboenden, kulturverksamhet och annat. I en annan hand, och utanför både kommunen och UMs makt, ligger dock frågan om en polisstation i Holmsund och i Landstingets hand ligger frågan om en till vårdcentral, då vi med all tydlighet vet att en enda VC idag i funktion, inte räcker till.

– Sjöstaden innebär att Obbola/Holmsund blir I samma storlek eller större än Lycksele. Detta innebär att rangordningen i Västerbotten blir: Umeå, Skellefteå, Obbola/Holmsund. Det kommer således skapas både möjligheter och utmaningar längst hela skalan – kommunal och politisk påverkan är en sådan sak som måste lösas. Redan idag samtalar vi i Holmsunds S med C (och förhoppnings Lokala L) om sådana utmaningar.

Överlag dock var och är folk oerhört positiva till detta projekt. Detta innebär en tydlig framtidsvision för Holmsund som kan garantera lokala jobb (särskilt med nya industrimarken norr om ”Colafabriken”), service, affärer och kulturutbud. Det garanterar att Obbola/Holmsund är av sådant intresse så att ”sovstaden” för evigt är förpassad till skräphögen och en ny ”guldera” kan inledas – i likhet med storhetstiden på 50-60 talet. Ett fullt levande holmsund med affärer, biografer, utbud, fik, föreningar och jobb. När jag ser det kommande torget i Sjöstaden framför mig ser jag inte bara det levande, utan även hur Himmelska Fridens Torg livas upp.

På sikt kan t.om. visioner som en ny färja till Umeå komma på tal (Vilket var inskrivet i Sjöstadens vision) – som ytterligare ett kommunikationsätt mellan Umeå och Holmsund.  Det är nog mer av nöjesart dock, men vore ju ett trevligt sätt för helgsällskap att bege sig in till Umeå såklart, som man gjorde förr.

Men allt detta vilar också på att vi i Holmsund tar alla chanser vi har för att påverka projektet vid de tidpunkter där detta skall göras, i samråd med UM och Kommunen, och inte bara överklagar på pin tjiv. Det är bättre att vi organiserar oss (t.ex. Genom partierna eller i våra kvarter) och på så sätt påverkar projektet i kommande samråden, då vi har goda kontakter, än att detta ska överklagas i år och dagar innan det är färdigställt. Överklaganden har ju också den effekten att inga andra än de berörda är informerade om det hela vilket kan ge sken till övriga samhället att ”inget händer”. För att det här ska landa så bra som möjligt och bli så bra som det bara kan bli, så kan det inte hållas hemliga möten eller massa dolda processer – full transparens, full påverkan, dialog och samverkan. Så bygger man ett bra samhälle!

UM och Kommunen pratade om att man därför ska ha en anslagstavla uppe på nyöppnade Västerbacken där allmänheten kan lämna in förslag, läsa om vad som händer, skaffa sig en överblick och så vidare – mellan möten. Jag hoppas den kommer på plats så fort som möjligt.

Framöver kommer också fler informations och samråd hållas dig jag hoppas ni alla tar er för att påverka i god ordning istället för att vi nu ska få se hela Holmsunds framtid grumlas av massa överklaganden. För som Danielsson själv sa på mötet

”Vi kommer ju inte bygga något som ingen vill ha”

Precis därför ska vi i samhället engagera oss i hur projektet utvecklas.


I övriga nyheter:

Det är nu fastslaget i dialog med ansvarig att Ljumviken, både lekpark och minigolfbana, är i kommunal ägo. Inget annat.

Holmsunds Socialdemokrater har inför kommande nomineringar till nämnder och styrelser fått en medlem, Ronny Kassman, föreslagen för styrelsen i INAB. Föreningen står helt bakom valberedningens förslag. Överlag stärker föreningen sin roll inom Socialdemokratin  såsom vi också siktar på. Det som rör Holmsund ska vi ha representanter i.

 

Bli först att kommentera

Ett historiskt beslut för Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 2

Jag är nyss hemkommen från Arbetarkommunen där vi behandlat byggandet i Holmsund och imorgon ska jag tidigt iväg tlll SEKOs kongress som är i dagarna. Ändå känner jag att jag behöver skriva dagens sista och absolut, största, lokalpolitiska nyhet.

Det blir äntligen en lösning på järnvägsövergången. Och desto mer än så. Men först den.

De ansträngningar S-föreningen lagt ned i snart 40 år har till sist gett resultat och vi står inte ensamma i detta heller, partistyrelsen likväl som det lokalsamhälle vi vänt oss till efter de senaste tillbuden som en banarbetare, Roger, gjorde oss medvetna om har stått enade för att få detta till stånd. Tack Roger. Det finns många människor där ute som kämpat i åratal för detta. Därför vill jag förutom att tacka tidigare S-styrelser i Holmsund och partiets ansträngningar fortsätta med att ge ett säskilt tack till dessa föreningar och organisationer som bistod i opinionen från gräsrotsnivå nu senast:

Obbola S-Förening
Pappers S-Förening
Pappers Avdelning 29
PRO Holmsund
PRO Obbola

SEKO Green Cargo
IFK Holmsund
Sandviks IK
Föreningen Öppna Holmsund-Obbola
Coop Konsum Holmsund
Kvarkenrådet
KulturKlubben

Och självklart andra som varit med under åren som gått i olika konstellationer kring studiecirklar, föreningar och opinionsbildare.

Eran insats i detta skall på inget sätt förringas. Tillsammans har vi visat att vi kan göra skillnad när ett helt samhälle går samman och är tydliga i sina krav, och envisa, fruktansvärt envisa. Att vi dessutom haft brett i vår organisering, från fackförbund till lokala företag och idrottsföreningar, är ett tydlig hänvisning på en strategi som fungerar. Från och med idag så skall folk veta om att Holmsund kämpar och lever för sin framtid.

Sedan vill jag rikta ett tack till de som jag suttit och skrivit långa mail till, bland annat INAB och Kvarken Ports. Slutligen så vill jag tacka Trafikverket. Det ni har gjort nu är historiskt för vårt samhälles visioner om framtiden.

För det är detta som sker nu. Nu tar visionen för ett framtida Holmsund form. Flytten av bangården till Hillskär innebär inte bara att vi äntligen får en lösning och binder ihop Holmsunds centrum på ett säkert sätt för samhället och de som arbetar där. Det innebär också att mark frigörs i centrala Holmsund som det skall byggas nya bostäder på. Holmsund kommer få ett levande aktivt centrum igen. I slutändan kan denna centrumförvandling dessutom leda till tågburen persontrafik till och från Holmsund igen i ett framtidsscenario. En ökad tillväxt öppnar också upp diskussionerna om andra kommunala investeringar kring kollektivtrafik, cykelbana m.m. som medborgare länge lyft lokalt.

S-föreningens två målsättningar som vi lagt upp för 2018
1) Bygga bostäder
2) Påbörja centrumomvandling är således nu i röret och en realitet.

Första spadtaget på Hillskär tas nu hösten 2017.
I början av 2018 påbörjar vi flytten av bangården.
I slutet av 2017 tas även detaljplanen till det nya trygghetsboendet

2019-2020 kommer således Holmsunds centrum äntligen revitaliseras. Om vi nu lägger till planerna för övriga byggnationer som Leif Danielsson och andra vill genomföra så börjar det ta form. Holmsund går in i 2000-talet. Otaliga studiecirklar, debattartiklar, telefonsamtal, möten, mail, namnlistor står som bevis på at vi som samhälle vägrade ge upp. S-föreningens verksamhet har stått i centrum för detta.

De första spadtagen tas nu för det framtida Holmsund.
Det är ingen vision längre, det är en realitet.

Därför har vi bjudit in Hans Lindberg till ett öppet möte den 15/5,

18.30, på Holmsunds Kyrka

Temat är enkelt: Det nya Holmsund

Där kommer ni få ta del av bilder, diskussioner, idéer och information om allt detta
och även information om Skärgårdsstaden som Lindberg har god insyn i

Alla är välkomna!

Bli först att kommentera

Byggandet i Holmsund håller på att lossna

Av , , Bli först att kommentera 1

Efter de positiva nyheterna att Leif Danielsson ska sjösätta sin Skärgårdsstad med 3 000 lägenheter, en utveckling vi kommer följa nära och hoppas realiseras inom rimliga boendekostnader, så är det väl värt att kolla på hur det går med andra aktörer att få bygga i Holmsund. VI i S-föreningen tillsammans med PRO har varit väldigt aktiva i att lyfta fram just byggandet som prioterat i många år och nu verkar det ge resultat. Lagom till interpellationen imorgon till Arbetarkommunen om hur vi ska stimulera byggandet inom både privat och offentlig sektor (Bostaden AB) utanför Umeå Centrum så kan vi glädjande konstatera följande projekt från privata sidan:

1. Bjurbäck (Mitt emot damfriseringen)

Detaljplan för kvarteret Törnrosen  5,6,10,11,12 och Holmsund 4:5, beräknas antas tredje kvartalet 2017.

2. Henry Mårtensson (Bakom COOP, Centralgatan-Svedbergsgatan)

Detaljplanen för  Resedan 21,22 och 24 har varit ute på samråd till 2017-01-05

3. Edgar Sjölund ( Bredvid före detta kommunalhuset) Linnean 8 beslut om planläggning bostäder i 3 plan, 12 lägenheter med källare. Beslut om att börja planläggningen den 15/2 2017. Detaljplanen beräknas antas till andra kvartalet 2018.

4.  Umeå kommun (före detta kommunförrådet) Umeå kommuns mark och exploatering vill göra en ny detaljplan för kvarteret Tallkronan 1,   för att  möjliggöra nya bostäder och säkerställa värdefull  naturmiljö samt pröva möjligheten till bevarade av vattentornet. Ej påbörjad

Vidare har vi också varit i kontakt med entrepenörer som b.l.a. förbereder byggande där dungen ligger på Västerbacken (100 hyreslägenheter)

Vi håller nu tummarna att dessa projekt kommer i gång men i, synnerhet, att det nya trygghetsboendet (vid konsum där återvinningen idag finns) också kan påbörjas inom kort. Vidare hoppas jag personligen på att detta blir mixade boenden, med många hyresrätter, och att vi nu kanske kan skönja slutet på det avstannade boendekedja som lagt sig över Holmsund där äldre bor kvar i sina hus för att det inte funnits varken trygghetsboenden eller bostads- eller hyreslägenheter att flytta till när man vill bo kvar i Holmsund. Vilket såklart ger följden att de barnfamiljer, den mest dominanta gruppen i vårt samhälle, har haft svårt att flytta in.

Sedan vilar ju alla dessa projekt i slutändan också på att finansieringen håller för dessa aktörer, som jag tidigare tagit upp så lånar bankerna ut till sämre förmåner att bygga ute i Holmsund än i centrala Umeå och vi har noterat att andra aktörer ”slagit på reträtt” tack vare detta. Jag antar detta kommer diskuteras imorgon.

Slutligen hoppas jag att Hyresgästföreningen etablerar sig i Holmsund och att vi också tar en diskussion framöver om hyresnivåer och boendekostnader så dessa kan hållas innanför rimliga kostnader – tyvärr är det ju så att i princip allt nytt som byggs är dyrare än genomsnittet – och så kommer det vara tills vi har ett visst mått av överskott av bostäder på den lokala marknaden. Också det en anledning till att bygga mer bostäder och i synnerhet då, av mixat klientel. Slutligen är det glädjande dock att investerare och byggherrar insett fördelarna med hyresrätter som i långa loppet ”tickar in” mer pengar än byggandet av bostadsrätter.

Jag får dock återkomma med kommunala byggandet och Bostaden ABs riktlinjer.

Bli först att kommentera

Skärgårdsstaden är välkommen

Av , , 1 kommentar 1

 1120170413105034003-vkwp-694

Så vaknade man till sist den där dagen när Danielsson lanserade idén för sågverkets före detta lastageplats och timmerlager*. Och det var bättre nyheter än förmodat. 3 000 nya lägenheter, mixat mellan hyres- och bostadsrätter. Det skapar en hel framtidsförutsättning för Holmsund om detta lyckas ros i hamn, med 7-8 000 invånare bara i Skärgårdsstaden.

Det tillsammans med övriga byggnadsprojekt kommer med kraft visa att Holmsund inte är någon ”spökstad” eller ”förort” till Umeå – i realiteten kommer detta göra Holmsund/Obbola till Västerbottens tredje största tätort med över 10 000 invånare – i synnerhet om vi också räknar till Obbolas tillväxt som beräknas den också stiga med ca 3 000 invånare under denna period och övriga byggnadsprojekt i Holmsund. Det här projeket kommer också öka incitimanten för övriga aktörer att färdigställa projekten b.l.a vid konsum, vid gamla kommunallagret och uppe på västerbacken.

Det här garanterar orternas framtid och i det möjligheterna till de olika projekt vi som medborgare vill driva igenom: cykelbanor, kollektivtrafiklösningar, service, affärer, vem vet kanske den där lokaldemokratin vi nu tappat. Därför ska vi stödja vår, hållbara, tillväxt. Det här kommer självklart också boosta handeln och lokala servicen och kan mycket väl t.e.x. öka belastingen på Västerbackens hotell avsevärt likväl som se vår gamla centrumgata återfå en hel del verksamheter.

Allt det här kommer självklart sätta krav på Umeå Kommun att öka investeringarna. Person- och godstrafiken beräknas med tidigare nämnda handels och hamnprojekt öka, ytterligare (minst) 7 000 personer kommer också de öka belastningen avsevärt.Det kommer behövas sättas in busshållplats vid Armstrong b.l.a. Och betydligt fler turer med samma paritet som i stan.

Därför får vi hoppas att projektet får det bärighet och stöd det behöver för att ros i hamn. För mig känns det absolut viktigt att området får en mixad karaktär och det känns också betryggande med närheten till bron och övriga miljön för att det här inte ska bli ett ”solsidan”. Något som Danielsson också glädjande verkar ha som ambition. Det behövs fler bostäder för vanligt folk och Skärgårdsstaden verkar i detta skede av processen verkligen kunna bli ett sådant område med även delar avsatta för service, skola och affärsverksamhet.

Det här blir spännande!

* Korrektur till VK, detta är inte Djupvikshamnen, den ligger på andra sidan bron nedanför Herrgårdsgatan. Där bör man kulturellt förstärka karaktären något i synnerhet med 7 000 nya grannar. Historiskt är det här Holmsundshamnen, sundet i själv heter just Holmsund

 

1 kommentar