Inlandets framtid, integration i 200km/h!

..stavas bättre kommunikationer och infrastruktur i inlandet precis som övriga Sverige fått. Genom att utöka arbetsmarknaderna kan resurserna som finns på individnivå användas effektivare och man uppnår därmed en bättre matchning på arbetsmarknaderna.

Vi lever inte längre i ett agrart samhälle där alla sysslar med två näringar, det ser man bla. genom en ökad pendling, (dubblering de senaste 30 åren). Man pendlar längre och i högre utsträckning. När infrastrukturen blir bättre ökar de lokala arbetsmarknaderna man tar sig snabbare till jobbet vilket gör att man kan pendla längre för jobb. I inlandet anser jag att det borde gå att dagspendla upp till 20 mil enkel väg om man optimerar infrastrukturen. Antingen med en elektrifiering av existerande järnvägar som naturligtvis måste upprustas. Eller med en konvertering av E45 till "Norrlands autobahn" med fri hastighet sommartid och ökad hastighet vintertid. Detta i kombination med, viltstängsel, breddad (skiljd) vägbana där lastbilar ska ligga på väggrenen – alternativt ska mer lastbilstransporter ske via järnväg istället vilket är en annan fråga. I Stockholm pendlar man längre än i Storuman vilket inte stämmer överens med de föreställningar som finns, men det har en enkel förklaring. De har bättre "hård" infrastruktur.

Infrastrukturen i inlandet är högst bristfällig. Den är mestadels till för att utforsla råvaror till kusten vilket ligger i linje med Sveriges senaste 200 års inlandstänk, vilket är en exploaterande inställning. Det ser man genom att E12 är bättre än E45.

Vi vill ju bli en "bidragsfri" del av Sverige ge oss då verktygen att kunna utvecklas! Dessa stavas investeringar i infrastruktur, detta kan motiveras av att halva Sverige inte kan stå obrukat.

I 200km/h halveras pendlingstiderna. Antalet döda behöver inte dubbleras om man genomför "rätt" åtgärder. Skjut av mer vilt och anpassa vägarna för pendlare.

Hoppas på kommentarer på denna alternativa regionala utvecklingstanke. =) Eller ord från någon med Autobahn erfarenheter.

Etiketter: , ,

21 kommentarer

 1. Mr Cool

  Jimmy, du tänker rätt men har ändå lite fel därför att underlaget i antal personer är för litet för stora satsningar på vägar och järnvägar. Ditt resonemang bygger också på att de flesta har likvärdiga arbetstider för ju fler turer med tåget desto mindre resande per gång. Ett modernt samhälle kräver differentierade öppettider på olika nivåer. I det korta perspektivet är nyckeln till arbetstillfällen Internet där man på ”distans” kan leverera prestationer. Själv levererar jag resultat till Svenska företag från utlandet och det är inget problem. Men nu är inte alla jobb av den typen….forts.

 2. Mr Cool

  ….forts del 2. Arbetstillfällen skulle kunna skapas i regionen genom att koncentrera funktioner som kan fjärrstyras och en fördel är relativt låg lönenivå men en nackdel är utbildningsnivå. I Västerbotten finns säkert 100-tals telefonväxlar och med ny teknik (IP-telefoni) så skulle allt detta kunna skötas rationellt och ekonomiskt från EN plats (exempelvis Storuman). Nyttjande av IT-tjänster gör att man i princip kan ringa gratis även till utlandet vilket är en möjlighet som till stor del inte nyttjas. Videokonferanser i stället för resande är en annan möjlighet. Möjligheter finns m.a.o.

 3. Jimmy Lindberg

  Jo, jag har själv insett orimligheten i förslaget men det är ett intressant tankeexperiment även om troligheten att 10 tals miljarder satsas på inlandets infrastruktur är små. Jag har tänkt i samma termer som dig med att man kan ta vara på inlandets konkurrensfördelar exempelvis låga hyror och billig arbetskraft (eftersom den relativt sett är outbildad). Problemet ligger kanske i att platsen som sådan är oattraktiv? Om du håller med om det, hur ska man isf. förbättra attraktivitetsaspekten?

 4. Mr Cool

  I attraktionen ligger förstås en fungerande flygplats i omedelbar närhet. Alla orter som betyder något på denna jord har en flygplats. De orosmoln som finns är att det är för dyrt att producera varor och tjänster i Sverige jämfört med omvärlden och det är därför som företag flyttar utomlands. Sen har vi det här med vilja…för ett antal år sedan skulle jag tillsätta en tjänst i Luleå. Sökanden skulle få 15000 kr i månaden och efter godkänd provanställning 20000 kr. Sökanden avböjde tjänsten med motiveringen att han tjänade bättre på att stämpla. Då tycker jag du skall fortsätta med det sa jag.

 5. Mr Cool

  Forts. Men för några år sedan hade jag en ide som jag inte förverkligade i brist på tid. Den bestod i att erbjuda utvalda restaurangkedjor eller enskilda framstående restauranger i Europa att köpa renfile (dyrt/låg vikt). Tanken var att de skulle få exklusivitet i sin region och därmed kunna erbjuda kunderna något som ingen annan hade. Intresset var stort men turbulensen runt Tärnavilt bidrog också till att jag inte förverkligade den affärsmöjligheten MEN jag tror fortfarande att det skulle fungera. Ett introduktionsbrev till utvalda aktörer och sedan personligt besök efter ö.k. samt webbsida.

 6. Hervor

  Nå,cool vars är nu alla turister du utlovade att flyga in till Storuman i vår- vilket svammel.
  Allt är dikt och förbannad lögn hela tiden, men konsekvenser uteblir, anonymitet ett måste för en del högermän.
  Ändå fortsätter du, flygplats ett måste, och kommunen knäar.
  Lyssna inte bara prat av en mytoman!

 7. Hervor

  Jimmy, om viljan fanns bland invånare i din kommun, så finns både förutsättningar och pengar att utveckla. Men precis som du gör , så frågar sig alla Vem ska skapa?
  Det är inte kommunen. Du anser ju själv att alla ska skapa sin framtid, då ska ju du inte ropa att andra måste skärpa sig.
  Det finns enorma förmögenheter i inlandet, mest byggda av skogen, men pengarna stannar och ökar o privat kista, ingen samverkan finns för egen kommun. Kulturen och lusten att utveckla och bygga för samhället finns inte, allt stannar i egen skattkista…

 8. Hervor

  I min bekantskapskrets finns familjer som får sina hus och dyra reparationer betalda hemifrån inlandet, det finns stora förmögenheter.
  Men jag ser inte att pengar investeras i utveckling i egna kommunen. Där finns en syn att stat och kommun ska betala allt, samtidigt som föraktet för allt statligt och kommunalt är så djupt ingrott, och skatt är ett fult ord.
  Så, börja där du står, starta samverkan mellan det stora kapitalet som redan finns och ideer om gemensam utveckling, utan att dränera kommunen på mer pengar som ska gå till omsorg!

 9. Mr Cool

  Hervor (fint gammalt namn och min mor heter likadant) ange gärna källa där jag LOVAT turister till regionen. Jag har däremot påstått att flyget är en FÖRUTSÄTTNING för en god turistnäring. Jag har själv delat flyg med turister från bl.a. sydeuropa som verkar ha gott om pengar. Dessa kommer INTE att skaka buss i tiotals mil för att komma till kommunen. Jo, jag påstår att flygplatsen är viktigare för kommunens framtid än badinrättningen. Är du Moströms oäkta dotter????

 10. Hervor

  Ha, det jag är först o främst,är ogillare av mobbare, översittare , lögnare och förledare, förvirrare! Tilläggas kan att jag läst din argumentation för bevarande av flygplats trots konkurshot för kommunen. Ett starkt skäl påstods vara att cool planerade stor tillstömning av turister!
  Cool måste själv veta vad han utlovade, källan finns på VK. Visa korten, inte bara snack!

 11. Anton Johansson

  Jimmys väldigt fina tankeexperiment har lett till en diskussion om denna flygplats utefter en liten grusväg. Mr Cool som verkar vara en driven person tycker jag borde försöka slag i saken och genomföra sina idéer. Det skulle vara ett stort lyft för den kommunen du hjälper, om de så är turism eller renkött. Det blir dock lite tråkigt att höra hur bra du har det där ute i Europa medan inlandet behöver dig…snälla hjälp oss på traven och författa ner dina bra idéer och skicka den till nån i Storuman som kan genomföra det.
  Tack på förhand!

 12. Jimmy Lindberg

  Håller inte med dig Hervor på den punkten att det finns stora förmögenheter i inlandet, har själv arbetat med att avverka skog så jag vet att den skog som finns i kommunen är den sämsta i Sverige. =) Även om en del hemman är värda några miljoner ser många det som en försäkring mot oförutsedda utgifter etc. Dessutom finns en förhärskande och skadlig åsikt om att det är staten som ska ordna jobben, många tror även att det är därifrån alla pengarna kommer. Sen är det fult att vara egen företagare och tjäna pengar. Folk blir förslappade av 7-4 jobb och dessutom förledda från verkligheten.

 13. Jimmy Lindberg

  Alliansen anser att man bör öka incitamenten för att arbeta, jag anser att man dessutom bör öka incitamenten för att bli företagare. Förenkla och gör det mer lukrativt för små- och nyföretagare. Man måste börja tänka som en problemlösare och världsförbättrare istället som en anställd som endast gör ostimulerande 7-4 ryck. Som ni säger är det många med idéer i inlandet och säkert har vissa av dem pengar också. Varför satsar inte dessa på sin idé, sitt koncept? Finns det en rådande anti-företagskultur som verkar begränsande för utvecklingen? Jag tror att fler företagare ger fler företagare…

 14. Jimmy Lindberg

  Avstånden från en abstrakt idé om vad det innebär att vara företagare till konkret vetskap måste kortas. Jag tycker att Storuman borde ta efter, tror det var Vilhelmina, som anordnade en tävling, där bästa koncept fick startsumman till ett AB. Sen borde det inrättas ett företagarhus för nystartade företag med inbokade ”inspiratörer” och erfarna företagare. ”Find a need, fill a need.”

 15. Mr Cool

  Hervor och andra rödvinskommunister begriper inte ett skit vad det innebär att förverkliga en affärside. Vid en satsning på turism så måste man exempelvis VETA att flyget går i minst 3 år framöver. En affärside är bara ett embryo hur bra den än är. Förutom kapital så erfordras en AFFÄRSPLAN, MARKNADSPLAN, PRODUKTBESKRIVNING, TJÄNTEBESKRIVNING, MARKNADSFÖRINGSMATERIAL, LOKALA AVTAL etc. etc. Likaså måste det finnas en rejäl ekonomisk buffert då räkningarna inledninsvis haglar över en trots minimala intäkter. Det räcker idag oftast inte med tur och skicklighet samt matjord i fickorna….forts.

 16. Mr Cool

  Forts… Trygghetsnarkomanin med alltför generösa ersättningar vid exempelvis arbetslöshet har passificerat invånarna så ingen ”behöver” egentligen riskera något. Kom i vintras med flyget (ha,ha) till Storuman med ett mindre sällskap en söndagkväll och skulle handla i Storuman. Allt var STÄNGT förutom Statoil vid Blå Vägen där vi kunde handla det nödvändigaste. Varför är det mesta stängt då…jo, det är för DYRT att ha personal så tänk på det vid nästa påbud om löneförhöjning eftersom varors och tjänsters pris harmonierar med aktuell lönenivå. Ingen skulle ta ut en hyra som ingen kan betala…

 17. Mr Cool

  …forts. För att återgå till det här med företagande så behövs lokala mentorer med erfarenhet tillsammans med ett enkelt regelverk typ ”Tio steg till eget företag i kmmunen” där lättfattlig information finns tillgänglig. Detta bl.a. för att ingen nystartad lokal salladsbar skall utsättas för fackets trakasserier efterom kollektivavtal inte ingåtts. Teko såväl som varvsindustrin försvann bara därför att det var för dyrt att producera i Sverige. Notera själv var dom kläder och skor ni just nu har på er är tillverkade och fundera varför. Sen så har ni kanske nyckeln till mitt resonemang..forts

 18. Mr Cool

  Tro nu inte att jag är för en allmän lönedumpning. Det jag säger är att i vissa branscher där vi är unika kan vi höja lönerna men att vi däremot i branscher där vi är konkurrensutsatta kanske får sänka oss. Ett bra exempel är vänsterns förslag till kostnadsökningar för den Svenska transportnäringen. Resultatet blir ofelbart att utländska aktörer tar över marknaden och samma sak kommer att ske inom produktioner där vi är för dyra. God teknik och duktig personal har över tiden kunnat hålla konkurrenterna stången. Kan vi inte sälja det vi producerar så återstår bara tråkigheter typ arbetslöshet.

 19. Jimmy Lindberg

  Svar till Mr Cool (2010-05-26 11:25)
  Precis, i de branscher där vi förmår konkurrera och ligger i framkant kan lönerna vara höga men alla arbeten som andra kan göra billigare ex. arbetsintensiva arbeten kommer det för höga löneläget leda till att branschen konkurreras ut. Kategorin ”löpandebands anställda” borde exempelvis ha halverade löner. De är ersättliga och inte unika. De som däremot bär på kunskap likt ingenjörer är mer eftertraktade. Det är utbud efterfrågan som styr priset och lönerna, facket är en marknadsimperfektion som i vissa fall är ödesdiger. Mer nationalekonomi i resonemanget ser man nu hos borgerliga regringen.

 20. Jimmy Lindberg

  Svar till Mr Cool (2010-05-26 11:25)
  Forts. De rödgröna tycker säker att det är fördjävligt, men vi kan inte tro att vi befinner oss i en bubbla av kommunism, det finns en marknad och den ställer krav på rörlighet. Acceptera det eller slås ut. Be en bön för att svenska folket inser detta och fortsätter att rösta med alliansen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.