Rönnbäcksgruvan

Är en känslig fråga för många kommunbor, har absolut förståelse för de som är emot. Vid det här laget förstår man kanske att jag inte bestämt mig men att jag lutar mot att vara för. Jag skulle vilja se en brytning i mindre skala än planerat, där arbetstillfällen blir längre samt att anrikning också sker i Storuman, det borde vara ett krav. Varför skulle vi annars vara för om vi inte fick något för de enorma markskador som kommer med ett sådant förslag? "Smakar det så ska det också kosta", vet inte hur rättvisande den meningen är eftersom kostar det verkligen att anrika materialet som bryts på plats? Transportkostnaderna blir ju lägre om materialet som bryts anrikas innan det skickas till slutmarknad. Vill ni ha en gruva? Investera då i Storuman.

Det är en fin avvägning med gruvdrift, Storuman har något krasst två attraktiva värden,  miljön och naturresurserna. De hänger ihop och blir det gruvor överallt så sjunker intresset för kommunens miljö. Men det måste också finnas arbetstillfällen om någon ska kunna bo kvar här, tycker inte att man ska bestämma sig utan att ha övervägt konsekvenserna. Och är vi för ska vi inte blåögt låta övriga Sverige lura av oss allt, det har hänt i alltför stor utsträckning förut. Kan inte kommunpolitikerna visa lite mod och krama där de har möjlighet att krama för att ordna ett långsiktigt lukrativt avtal. Efterlyser någon som känner till kommunens förutsättningar att påverka i frågan? Eller är det uteslutande en fråga för stat och exploatör? Markstaten äger väl allt under 30cm från markytan…

Exploateringsområdet ligger ca: 93km från Storuman och 24km ifrån Tärnaby. Mätt med eniros mätverktyg.

Etiketter: , , ,

7 kommentarer

 1. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Jag är generellt skeptisk mot gruvor, då de skapar stora sår i naturen, och ALLTID påverkar miljön negativt! Samtidigt inser jag att det finns brytvärda malmer där under markytan som vi behöver i vår samhällsutveckling. Och gruvorna skapar arbete, det går inte att blunda för, ca 350 arbetstillfällen tror jag man sagt om Rönnbäcksgruvan.
  Vad jag tror om dessa gruvplaner är att de är svåra att stoppa, det är ett riksintresse, kommunen har väldigt lite att säga till om, särskilt som intresset från våra politiker verkar svalt, jobben som skapas kommer att ge mest till kommunen under uppbygg-

 2. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  forts-
  -nadsfasen, sedan kommer de flesta gruvarbetare att vara sedan tidigare anställda av gruvbolaget, med utbildning och erfarenhet av gruvarbete! Dessa kommer i störst utsträckning att pendla till området, och bo kvar i sina tidigarer kommuner. Det kommer inte att ske någon massinflyttning till kommunen.Således kommer kommunen att tjäna högst marginellt på denna gruva, liksom andra gruvor.
  Vad jag funderar över är hur kommer Rönnbäcksgruvan att påverka andra näringar i området, jakten och fisket?? Och ett anrikningsverk skitar väl bara ned naturen här ännu mer!!

 3. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-11-09 12:15)
  Gruvan i Svartliden har skapat många jobb för kommunbor genom ex KJIN schakt. Rönnbäcksgruvan ligger ännu mer ocentralt om vi inte ska ta arbetskraft från Norge dvs. (ej troligt) Generellt pendlar gruvarbetare väldigt långt, så visst är det ett problem. Men dessa måste äta och bo någonstans det ger självklart spridningseffekter. Tärnaby skulle definitivt behöva öka sin försäljning och med dessa arbeten några mil därifrån är det troligt att de skulle betyder 350 jobb i kommunen mycket. Med anrikning kan ännu fler jobb skapas, bara att fixa attraktiva bostäder. Konsekvenser får utredas.

 4. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-11-09 12:15)
  Forts. Med mindre brytning per år blir det långsiktigare. Företaget kommer hellre vilja ta personal från trakten än långväga eftersom de senare är mycket dyrare. Det är bara att utbilda sig så man blir attraktiv på arbetsmarknaden. Jag vet att modern produktion har ett litet miljöavtryck. Kommunen hamnar snart under tröskelvärdet där det ej längre är möjligt att tillhandahålla service i en acceptabel nivå, under de senaste åren har inte nog med jobb skapats eller upprätthållits och utflyttningen har varit stor. Det är nu eller aldrig, fattar man inte det är undergången nära.

 5. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  Jag tror nog att du har bestämt dig Jimmy!
  Vi har upplevt en vattenfallsepok här i dessa trakter, snacket inför den gick ungefär på samma sätt som inför gruvan, och visst skapades arbetstillfällen, särskilt under uppbyggnaden!Då byggdes ett helt samhälle upp i Ajaure, de dog lika snabbt som det föddes, när uppbyggnaden var klar! Flera byar dämdes över och ”tömdes” på folk! Om det blir som jag befarar med arbetspendlande gruvarbetare, så kommer affärena att tjäna på någon mjölkliter och korvring, matlådor har man med sig. Nån gång kanske de unnar sig en pzza på värdshuset, men……

 6. Marianne Johansson Bygget Mosekälla

  det är 2 mil fågelvägen mellan gruvområdet och Tärnaby, bilvägen är det ca 6 mil!Och det är inte närmare till Hemavan! Visst tycker jag också att folk ska utbilda sig för att kunna jobba i gruvan, men jag tror ändå att gruvbolaget till största del kommer att användas sig av redan befintlig personal med erfarenhet!
  Vi kan inte stoppa gruvan, och den kommer att skapa arbetstillfällen som vi varken kan eller ska spotta åt! Men gruvan kommer att innebära miljöproblem, som kanske drabbar andra näringar ex turismen
  Det råder en naiv övertro på förträffligheten med den här gruvan! Spola den!

 7. Jimmy Lindberg

  Svar till Marianne Johansson Bygget Mosekälla (2010-11-09 22:55)
  Gruvan löser ju inte Storumans avfolkningsproblem på lång sikt men om man får till kapitalinvesteringar i kommunen har företagen något att förlora. Man värnar sina investeringar. Men absolut när det gäller dessa exploateringsnäringar så är det väl mycket ”far dit och töm allt tänk”. Jag skulle vilja säga att det är en övertro på turismen i denna bygd med. Snåla svenskar vill alltid komma så billigt undan som möjligt och dessutom är vi för dåliga på att skinna dessa. =)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.