Etikett: sociala avgifter

Trygga din framtid!

Av , , Bli först att kommentera 24

 
Låt inte klyftorna växa mellan sjuka, arbetslösa, pensionärer och de som har jobb.

Du har betalat för din trygghet. Socialförsäkringarna i Sverige ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsskador, föräldraledighet och pension.

Det har betalats via din lön och arbetsgivaravgiften.
 
Dessa tryggheter finansieras genom sociala avgifter som år 2010 är 31,42 procent av lönesumman.

Pengarna har landets samtliga löntagare genom åren avstått från att ta ut i löneökningar för att istället finansiera den sociala tryggheten.

 Högerregeringen har de senaste åren valt att sänka de sociala avgifterna med 1 procentenhet. Detta har gett arbetsgivarna, privata som offentliga, omkring 12 miljarder i lägre kostnader. Pengar har alltså inte gått tillbaka in i löntagarnas löneutrymme.
 
På senare år har högerregeringen valt att ytterligare pungslå landets löntagare genom att höja det som kallas allmän löneavgift från 4,56 % år 2006 till 6,03 % år 2010 och minska andelen som går till framförallt sjukförsäkringen.
 
Den allmänna löneavgiften i socialförsäkringarna ser regeringen som en ren skatt. Om de sociala avgifterna totalt inbringar 1 232 miljarder under året, så är det inte mindre än 75 miljarder kronor som kommer från den allmänna löneavgiften.

Dessa pengar har högern medvetet använt till att finansiera skattesänkningar som företrädesvis gått till dem med de högsta inkomsterna.
 
Än värre är att högerregeringen genom åren sänkt andelen av de sociala avgifterna som går till sjukförsäkringen 2008 var den 7,71 procent, år 2010, 5,95 procent, trots det blir det ett överskott i sjukförsäkringen.

 Enligt en beräkning från Folksam kommer överskottet att bli 48 miljarder kronor 2009 till 2012.

Pengar som mer än väl kunde täcka kostnaderna, för att hindra att folk utförsäkras.

Enbart i år beräknas 50 000 människor mista rätten till sjukpenning och sjukersättning, inte för att de blivit friska utan för att högern vill spara pengar.

 

/ Mattsson