Etikett: socialdemokraterna

Ordet fritt i dagens pappers VK

Av , , 9 kommentarer 34

Det är dags att visa respekt för elever och personal på Renforsskolan

Elever och personal på Renforsskolan i Vindeln har under en längre tid haft bekymmer med sin inomhus- och arbetsmiljö. Under 2011 har problemen blivit allt mer akuta för att under denna vecka kulminera i skyddsombudets stängning av skolan.
 
Under hela året har Socialdemokraterna i Vindeln krävt besked av det borgerliga styret i kommunen om inomhusmiljön. Vi har krävt information från officiellt håll om situationen för elever och personal i skolan, vilka åtgärder man vidtar för att komma tillrätta med problemen och hur man ska arbeta under den tiden. Trots stora ingrepp på skolan har elever och personal fått fortsätta att vistas där. När vi under året fått försäkringar om att situationen har varit under kontroll och att arbetet har fortlöpt planenligt har vi samtidigt fått signaler från elever, personal och föräldrar med jämna mellanrum att så inte har varit fallet.
 
Vid fullmäktigesammanträdet i juni i år krävde vi ordagrant att så länge inomhusmiljön på Renforsskolan är det minsta osäker ska inga elever eller personal behöva vistas där. En självklarhet för vem som helst tycker vi men inget som borgarna kunde ställa upp på. Fullmäktige klubbade ned vårt yrkande.
Situationen på Renforsskolan är definitivt inte under kontroll och har heller aldrig varit det under året. Om den hade varit det så skulle man inte ha behövt blixtevakuera skolan och vi skulle heller inte ha behövt få rapporter om huvudvärk, problem med luftvägarna, trötthet eller yrselattacker.
 
Vi förvånas över den inställning och attityd som borgarna har i denna fråga. Det är inte annat än brist på respekt för dem som ska vistas på Renforsskolan. Den plan B som nu sätts i verket är inte politiskt förankrad trots att Socialdemokraterna efterlyste en sådan på ett tidigt stadium. Det är säkert så att det bästa som nu kan ske är att eleverna utlokaliseras till andra ställen, men det kommer för sent och med en onödig dramatik. Det är dags att visa respekt för elever, deras föräldrar och personal på Renforsskolan.
 
Socialdemokraterna i Vindelns kommun
Erik Persson, Maria Svensson, Kent Erik Mattsson, Mathias Haglund

Opposition

Av , , 8 kommentarer 21

Många samtal senare så står det klart att det blir opposition som gäller för vår del. Givetvis känns det "så där" just nu och man känner sig lite tom. Vi gjorde ett bra val lokalt och fick som sittande i majoritet ett bra betyg av väljarna. Partierna har kommit överens och Centern tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer de närmsta 4 åren att ha majoriteten i Vindeln.

Vi får fyra år på oss att i opposition försöka göra det bästa för Vindeln, att påverka majoriteten att ta beslut som gynnar kommunborna.

Vi får fyra år i opposition på oss att visa väljarna att alternativ finns, om fyra år blir det en ny utvärdering.

En utvärdering jag ser framemot.

/ Mattsson

20.00 stänger vallokalerna

Av , , 3 kommentarer 16

Hemma på en snabb bit mat, arbetet med att träffa väljare och uppmana folk att rösta fortsätter till 20.00 i kväll därefter blir det en spännande kväll att på valvakan se om vi nått ända fram, jag är optimistisk och tendensen ser väldigt positiv ut.

Folk har insett att vi behöver ett styre som ser mänskligare på de sjuka och de i utanförskap. ett styre som tar ansvar för  de arbetslösa och den kommande generationen.

Har du ännu inte att röstat så är vallokalerna ännu öppna och det ett par timmar till, min uppmaning är att gå och rösta med ditt hjärta.

Jag har lagt min röst med hjärtat gör det du med.

/Mattsson

Hela Luleå utförsäkras!!

Av , , 4 kommentarer 17

 

I går möttes Thomas Östros och Anders Borg i en debatt om jobben, ekonomin och tryggheten. I debatten lyfte Östros frågan om att Borg drivit fram nedskärningarna i sjukförsäkringen för att finansiera de omfattande skattesänkningarna.
 
Försäkringskassan redovisar statistik över utförsäkringarna i sjukförsäkringen
-Antal utförsäkrade hittills: 35 411
-Beräknat antal utförsäkrade under mandatperioden 2010 – 2014: 39 903
 
Hittills har ungefär 35 000 personer utförsäkrats.
Nästa mandatperiod kommer ungefär 40 000 personer att utförsäkras.
Enligt Försäkringskassan är det alltså betydligt fler som kommer att utförsäkras framöver än antalet som redan har utförsäkrats.
Regeringens Cristina Husmark Pehrsson (M) är tydlig med motivet till
nedskärningarna: ”De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar.”
Nedskärningarna i sjukförsäkringen har dragit in 22 miljarder kronor.
 
Det är Anders Borg som är arkitekten bakom utförsäkringarna i sjukförsäkringen. Han drog bort tryggheten för sjuka människor för att kunna genomföra stora skattesänkningar för dem som har det bäst.
Det är oanständigt att dra in den ekonomiska tryggheten för svårt sjuka, sköra människor för att kunna göra stora skattesänkningar för dem som redan har stora inkomster. Ingen blir frisk av att bli fattig. Vem som helst kan nästa gång vara den som drabbas av en svår sjukdom.
Utförsäkringsvågen fortsätter med full kraft. 40 000 personer kommer att utförsäkras nästa mandatperiod om Borg får fortsätta styra.
Det är fler än som hittills utförsäkrats. Sammanlagt utförsäkras hela 75 000 personer.
 
Det motsvarar hela Luleås befolkning!!!
 
 
(Källa: Försäkringskassans levande databas, 27 augusti 2010).
 

/Mattsson

 

Moderaterna är inte arbetarvänliga

Av , , 2 kommentarer 22

 

Detta har Moderaterna drivit igenom denna mandatperiod
– urholkat lagen om anställningsskydd
– försämrat lagen om anställningsskydd
– lagt ner arbetslivsinstitutet
– tagit bort mer än va fjärde arbetsmiljöinspektör
– tagit bort pengarna till arbetsmiljöutbildningarna
– gjort a-kasseavgiften orättvis
– kraftigt höjt avgiften till a-kassan
– tvingat 500 000 ur försäkringen
– kraftigt försämrat ersättning vid arbetslöshet
– sänkt ersättningarna med 10 procent ytterligare för ungdomarna upp till 25 år
– lagt över rehabiliteringsansvaret på individerna
– kastar ut sjuka ur försäkringarna
– varit nöjd över att reservationslönen i landet har sänkts
– pressat tillbaka lönekraven
– sett till att 70 000 fler går på socialbidrag
– försämrat semesterlagen
 
 
Att de dessutom har mage att kalla sig arbetarparti då de systematiskt under hela mandatperioden har ruckat och försämrat arbetstagarens rättigheter och trygheter är för mig en gåta.
Rösta på Socialdemokraterna på söndag ifall vi ska få detta att upphöra!
 

/Mattsson

Trygga din framtid!

Av , , Bli först att kommentera 24

 
Låt inte klyftorna växa mellan sjuka, arbetslösa, pensionärer och de som har jobb.

Du har betalat för din trygghet. Socialförsäkringarna i Sverige ska ge ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsskador, föräldraledighet och pension.

Det har betalats via din lön och arbetsgivaravgiften.
 
Dessa tryggheter finansieras genom sociala avgifter som år 2010 är 31,42 procent av lönesumman.

Pengarna har landets samtliga löntagare genom åren avstått från att ta ut i löneökningar för att istället finansiera den sociala tryggheten.

 Högerregeringen har de senaste åren valt att sänka de sociala avgifterna med 1 procentenhet. Detta har gett arbetsgivarna, privata som offentliga, omkring 12 miljarder i lägre kostnader. Pengar har alltså inte gått tillbaka in i löntagarnas löneutrymme.
 
På senare år har högerregeringen valt att ytterligare pungslå landets löntagare genom att höja det som kallas allmän löneavgift från 4,56 % år 2006 till 6,03 % år 2010 och minska andelen som går till framförallt sjukförsäkringen.
 
Den allmänna löneavgiften i socialförsäkringarna ser regeringen som en ren skatt. Om de sociala avgifterna totalt inbringar 1 232 miljarder under året, så är det inte mindre än 75 miljarder kronor som kommer från den allmänna löneavgiften.

Dessa pengar har högern medvetet använt till att finansiera skattesänkningar som företrädesvis gått till dem med de högsta inkomsterna.
 
Än värre är att högerregeringen genom åren sänkt andelen av de sociala avgifterna som går till sjukförsäkringen 2008 var den 7,71 procent, år 2010, 5,95 procent, trots det blir det ett överskott i sjukförsäkringen.

 Enligt en beräkning från Folksam kommer överskottet att bli 48 miljarder kronor 2009 till 2012.

Pengar som mer än väl kunde täcka kostnaderna, för att hindra att folk utförsäkras.

Enbart i år beräknas 50 000 människor mista rätten till sjukpenning och sjukersättning, inte för att de blivit friska utan för att högern vill spara pengar.

 

/ Mattsson

Ett regeringsskifte lönar sig

Av , , 10 kommentarer 18

Industriarbetaren tjänar 800 kronor per månad eller nästan 10 000 kr per år med den rödgröna politiken. För IF Metallarbetaren visar industrikrisen tydligt att vem som helst kan drabbas av arbetslöshet.

 

De rödgröna föreslår att jobbskatteavdraget är kvar för alla med inkomster under 40.000 per månad, men att avdraget minskas med 150 kronor per månad för att betala de ökade kostnaderna för en bättre a-kassa.

Ett regeringsskifte ger en industriarbetare 800 kronor mer per månad i plånboken. 

Klicka på länken för att ladda ner flygbladet:

>>MINDRE PENGAR I PLÅNBOKEN<<

/ Mattsson

—20.00 Partiledardebatt—

Av , , 1 kommentar 15

I kväll möts Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i årets viktigaste debatt.

Enligt undersökningar som görs ligger de rödgröna efter vilket sporrar till ett än hårdare arbete. En knapp vecka kvar att förtydliga de STORA skillnaderna mellan blocken politik. Reinfeldt är duktig på att säga en sak och göra en annan.

Mona har fackets stöd av en anledning och denna är att Socialdemokraterna är det enda arbetarepartiet och de värnar om arbetstagarens rättigheter. De som påstår att det inte finns någon större skillnad mellan blocken bör verkligen läsa på sig ordentligt.

Regeringsskifte 2010 är det självklara valet för mig och jag hoppas att det är det även för majoriteten av det Svenska folket.

 

/Mattsson