Ingen slipper undan Arbetslinjen…

Av , , 6 kommentarer 26

"I Agenda mötte vi utförsäkrade och svårt muskelsjuke Per Sköld som FK nu uppmanar att hitta ett jobb där han kan ligga ned. I Agendastudion sade sig Ulf Kristersson vara “stolt” över de nya reglerna. Han tycktes heller inte ha några invändningar mot att sådana som Per Sköld utförsäkrats och menade att det inte är något större fel på reglerna."

Läsvärt:

Ett hjärta rött

Borg påstår att sysselsättningen bland ungdomar ökat

Nej Wolodarski – Reinfeldt behöver skämmas för sysselsättningen

Anders Borg och Fredrik Reinfeldt tror fortfarande att hårdare krav på sjuka och arbetslösa gör folk anställda och friska.

Det närmar sig ett regeringsskifte!

 /Mattsson

SR P4 från gårdagens besök av Fredrik

Av , , 3 kommentarer 28

Tänkte att Paul skulle lägga upp hela floran av medial uppståndelse efter Statsministerns besök i Vindeln igår. Men med risk av att du kanske inte uppmärksammat att även Sveriges Radio var närvarande så lägger jag upp den åt dig 😉

 

Lyssna: Reinfeldt besöker Vindeln

Är det någon som sett listan som punkt för punkt talar för sig själv?

Jag hoppas att Statsministern tog åt sig av det som sades under dagen, om hur vi arbetade för att mildra krisen med bland annat studier och kompetenshöjningar som verktyg. 22 av 27 länder i EU har krispaket som sätter in då det krävs. Arbetsmarknades parter har i dagarna lämnat över ett förslag som skall upparbetas av regeringen, så kanske även vi får verktyg att hantera kriser på ett bättre sätt för alla i framtiden. Passiviteten som uppvisades under krisen försatte många i arbetslöshet helt i onödan.

/Mattsson 

Ordet fritt i dagens pappers VK

Av , , 9 kommentarer 34

Det är dags att visa respekt för elever och personal på Renforsskolan

Elever och personal på Renforsskolan i Vindeln har under en längre tid haft bekymmer med sin inomhus- och arbetsmiljö. Under 2011 har problemen blivit allt mer akuta för att under denna vecka kulminera i skyddsombudets stängning av skolan.
 
Under hela året har Socialdemokraterna i Vindeln krävt besked av det borgerliga styret i kommunen om inomhusmiljön. Vi har krävt information från officiellt håll om situationen för elever och personal i skolan, vilka åtgärder man vidtar för att komma tillrätta med problemen och hur man ska arbeta under den tiden. Trots stora ingrepp på skolan har elever och personal fått fortsätta att vistas där. När vi under året fått försäkringar om att situationen har varit under kontroll och att arbetet har fortlöpt planenligt har vi samtidigt fått signaler från elever, personal och föräldrar med jämna mellanrum att så inte har varit fallet.
 
Vid fullmäktigesammanträdet i juni i år krävde vi ordagrant att så länge inomhusmiljön på Renforsskolan är det minsta osäker ska inga elever eller personal behöva vistas där. En självklarhet för vem som helst tycker vi men inget som borgarna kunde ställa upp på. Fullmäktige klubbade ned vårt yrkande.
Situationen på Renforsskolan är definitivt inte under kontroll och har heller aldrig varit det under året. Om den hade varit det så skulle man inte ha behövt blixtevakuera skolan och vi skulle heller inte ha behövt få rapporter om huvudvärk, problem med luftvägarna, trötthet eller yrselattacker.
 
Vi förvånas över den inställning och attityd som borgarna har i denna fråga. Det är inte annat än brist på respekt för dem som ska vistas på Renforsskolan. Den plan B som nu sätts i verket är inte politiskt förankrad trots att Socialdemokraterna efterlyste en sådan på ett tidigt stadium. Det är säkert så att det bästa som nu kan ske är att eleverna utlokaliseras till andra ställen, men det kommer för sent och med en onödig dramatik. Det är dags att visa respekt för elever, deras föräldrar och personal på Renforsskolan.
 
Socialdemokraterna i Vindelns kommun
Erik Persson, Maria Svensson, Kent Erik Mattsson, Mathias Haglund

Någon är ute och cyklar…

Av , , 2 kommentarer 34

Den ena dagen säger man att jobbskatteavdraget stimulerar köpkraften hos folket och mildrar lågkonjunkturen, nästa dag att löneökningar till LO medlemmarna är som ”vi släcker elden med bensin” för att fördjupa en kris?

Kan uttalandet bero på VEM som får stå för fiolerna?

Att via jobbskatteavdrag få sin löneökning rimmar illa, det självklara är att genom avtal mellan arbetsmarknadens parter komma överens om priset! Ett jobbskatteavdrag kan med all enkelhet klubbas bort av en regering som har det som ambition att ”hungriga vargar jagar bäst”.

Att jobba ska det subventioneras av staten? Nej att jobba ska ge löneökningar från arbetsgivaren där man utför arbetsinsatsen. Om du nu inte upptäckt det Paul så finns det kostnader som ökar för hushållet likväl som för företaget. Är det rimliga att de anställda ska täcka upp ökade tillverkning och produktionskostnader?
Svar: Nej Paul, det är inte rimligt.
Någon är ute och cyklar och det är inte LO Facken.

http://blogg.vk.se/redstig/2011/09/05/tur-att-vi-inte-har-nagon-lo-ekonom-som-finansminister-261417

/Mattsson

Tågstopp Tvärålund

Av , , 9 kommentarer 36

Socialdemokraterna i Vindelns kommun har under våren arbetat för ett tågstopp i Tvärålund genom insändare, personliga kontakter och möten.

I veckan höll Socialdemokraterna lokalt ett möte med landstinget i Västerbotten där de förklarade att de ställer sig positiva till saken.

Från operatören Norrtåg och kommunen kommer också positiva signaler.

Vi har i nästa steg ställt frågor till Trafikverket för att få deras syn på saken.

Ett tågstopp ersätter inte busstrafiken fullt ut i området, men är en klar fördel när bygden ska utvecklas och för att tågtrafiken ska kunna få ekonomisk bärkraft.
 

 


Brev till Trafikverket

I måndags var det nypremiär för regionaltrafik med tåg mellan Lycksele och Umeå i Västerbotten. En mycket lyckad premiär, om än med möjliga förbättringsmöjligheter kring samordning och information enligt oss som åkte med.

I dagsläget stannar tåget för av- och påstigning i Hällnäs och Vindeln på den aktuella sträckan, men i vår kommun har även intresset från Tvärålund varit stort att få ett tågstopp. Byn har lagt ned ett imponerande arbete med att utreda förutsättningarna för att tåget ska stanna där och den lokala arbetsgruppen gör bedömningen att man skulle kunna fylla en tredjedel av tågets 100 platser företrädesvis med pendlare. Vinsten för Tvärålund skulle naturligtvis vara stor, men även för Vindelns kommun och regionen som skulle kunna bli ett ännu bättre exempel på det hållbara resandet!

Efter kontakter med landstinget i Västerbotten vet vi att de kommer att ställa sig positivt till att ett tågstopp i Tvärålund blir verklighet. Operatören Norrtåg är också positiva och kan vi på det lokala planet bara hitta en lösning för att bygga en perrong, efter den som Banverket tog bort för några år sedan, så ser vi inga hinder för att tåget skulle kunna börja stanna även i Tvärålund.

Det avgörande beslutet har vi då förstått ligger på Trafikverket och vi undrar därför hur Trafikverket ställer sig till detta. Hur bedömer ni att en fortsatt process kan se ut om alla parter är positiva och hur lång tid bedömer ni att det krävs innan ett tågstopp i så fall kan bli verklighet.

/Socialdemokraterna i Vindeln

/ Mattsson

6:ornas varande på Renforsskolan

Av , , 2 kommentarer 39

Under våren har skolan i Vindeln förberett för att sexorna från hela kommunen ska kunna flytta in på Renforsskolan till hösten. Motivet har bl.a. varit att vi därmed skulle kunna ge sexorna ännu bättre undervisning och detta till en lägre kostnad än tidigare.
 
På UFN´s nämndsammanträde den 27 april diskuterades frågan om 6:ornas flytt till Renforsskolan från och med hösten 2011. En enig nämnd var överens om att det inte var aktuellt att genomföra denna omorganisation om inte problemen med inomhusmiljön var åtgärdade.
 
6:orna kommer att ha sina hemklassrum i den del av Renforsskolan som under en tid hållits tom på verksamhet på grund av inomhusklimatet. Socialdemokraterna anser att rapporterna angående tänkbara brister i inomhusmiljön inte i dagsläget kan tas till intäkt för att man ska kunna garantera inomhusmiljön redan till hösten 2011. Rapporterna har inte kunnat visa på några större problem och därför behövs en grundligare analys och åtgärder när nu ytterligare problem har hittats i simhallsdelen. Att arbetet med inomhusmiljön är i full gång och att man nu tror sig ha hittat problemet är positivt men att genomföra denna omorganisation under rådande omständigheter är inte hållbart. Tiden till det att 6:orna skall flytta in till Renforsskolan är alltför knapp. Vi måste över tid få utläsa om problemen med inomhusmiljön är åtgärdade innan skolan fylls på med elever i den del av byggnaden som är belägen närmast simhallen. Elever och lärare som ska vistas i de andra delarna av skolan måste naturligtvis också garanteras en säker miljö.
 
Socialdemokraterna har därför efter måndagens medlemsmöte idag den 16 juni yrkat på att 6:orna inte ska flyttas till Renforsskolans huvudbyggnad förrän tidigast vårterminen 2012 om då inomhusmiljön kan garanteras vara åtgärdad och av god kvalité. Om yrkandet går igenom på nämnden den 23 juni får skolorganisationen försöka hitta bästa tänkbara lösning till hösten efter de förutsättningar som finns. Den lösningen ska fortfarande innebära att sexorna får bästa möjliga förutsättningar för lärande till en rimlig kostnad.  
 
/Mattsson

Försämring av studieledighetslagen

Av , , 5 kommentarer 13

 

Omröstning om studieledighetslagen före sommaren
Nu står det klart att slaget om studieledighetslagen kommer att stå före riksdagens sommaruppehåll.
Exakt vad regeringens förslag kommer att innehålla är dock fortfarande en väl förborgad hemlighet.
 
Behandlingen av en ny studieledighetslag är nu inlagd i arbetsmarknadsutskottets planering. Om drygt en månad, den 17 maj, ska förslaget till ändringar i lagen beredas i utskottet och den 15 juni är det omröstning i riksdagen.
 
– Men om de kraftiga inskränkningarna i fackets möjlighet att ordna utbildning för sina medlemmar finns kvar i det slutgiltiga förslaget vet vi ännu inte. Regeringen fortsätter att hålla inne med det. Förmodligen i förhoppning om att vi ska tröttna på att protestera, säger Carin Wallenthin på facklig-politiska enheten ifmetall och fortsätter:
 
– Det är just det vi inte ska göra! Nu gäller det att fortsätta maila till ansvariga politiker och att skriva insändare om studieledighetslagen så att ännu fler får upp ögonen för vad som är på väg att hända.
 
Studieledighetslagen har under många år varit ett viktigt instrument när det gäller att utbilda fackliga förtroendevalda. Att ha bra utbildade förtroendevalda gör att medlemmarna vet att de blir företrädda på bästa möjliga sätt.
Nu vill regeringen försämra denna viktiga lag eller som de själv framställer det förenkla studieledighetslagen. I dag kan man som medlem i praktiken gå en facklig utbildning med 14 dagars varsel. Man måste söka ledigt senast 14 dagar innan utbildningen startar.
Nu vill regeringen bland annat genomföra följande:
·         För att kunna gå en facklig utbildning så måste man vara anställd sammanhängande i minst sex månader eller sammanlagt tolv månader under de senaste två åren.
·         Man vill också införa att medlemmen ska lämna in ledighetsansökan minst två månader före kursstart.
·         Arbetsgivaren ska kunna skjuta på utbildningen i ytterligare sex månader.
Det här är ett förslag­ framtaget av den borgerliga ­majoritet som styr Sverige sedan valet 2006.
På samma satt som LO-förbunden är sammanbundna med de rödgröna partierna är även alliansen och i synnerhet Moderaterna sammanbundna med LO:s motsvarighet
på arbetsgivarsidan Svenskt Näringsliv.
I Svenskt Näringsliv är många av våra arbetsgivare medlemmar.
 
Eftersom detta är en lag som inte kostar staten något kan man undra över varför man vill ändra det som ­reglerar dina möjligheter till att få ­kunskap om vad du har för rättigheter och skyldigheter på arbetsmarknaden.
 
Vem har störst ­nytta av att du inte får lära dig om ­exempelvis LAS, MBL, ­eller andra arbetsmarknadslagar, ­Allianspartierna eller Svenskt Näringsliv? För vem blir det en förenkling?
 
Detta kan bara vara ett förslag från de som inte vill att du ska känna till dina rättigheter som arbetstagare.
Hur kan det vara så att din arbetsgivare inte vill att du ska veta vad som gäller på arbetsmarknaden eller hur du ska ­tolka ditt kollektivavtal?
 
 
/Kent-Erik Mattsson

Utveckling sker i byarna ”de´du”

Av , , 1 kommentar 37

Det är dags att kommunen börjar se lite mer långsiktigt på framtiden, inte bara ett år i taget. Vilket samhälle och vilken service ska vi ha år 2015 och år 2020?

Ta Tvärålund som exempel, det är idag en by där allt fler unga väljer att bosätta sig och skaffa familj, en by där det är budgivning om tomter, en by där framtidstron är stor.
Med andra ord en attraktiv ort att flytta till.
Man kan fråga sig vad som gjort den så attraktiv?
I mina ögon är det en kombination av aktiva föreningar, eldsjälar och en långsiktig strategi som tagit byn dit den idag är. En vilja att överleva och utvecklas.
Aktiva ideelt arbetande bybor som krigat för att behålla bland annat affär med drivmedel och vågat driva sina visioner framåt trots begränsat stöd från kommunen.
 
Arbetet med att sätta Tvärålund på kartan har pågått under en längre tid och pluggen verkar nu ha gått ur, skulle det finnas fler fastigheter eller lägenheter så saknas det inte spekulanter. Byn har under de senaste två åren fått närmare 50 nya ansikten att hålla reda på, vilket man kan tycka är ett angenämt bekymmer. Men när man i samma ögonblick flaggar om förändringar i skola och försämrade möjligheter till pendling så förstår jag byns oro. Man har valt att flytta till Tvärålund av en anledning, där tryggheten i skolan ofta har varit en starkt bidragande faktor.
Vi väljer ofta att tala om Vindeln som pendlingsort men glömmer då lätt att det finns andra samhällen i kommunen som även de är pendlingsorter med goda förutsättningar. Tar man Tvärålund som exempel så skulle det kunna innebära 25 minuter med tåg in till Umeå ifall tåget stannade, I mina ögon otroliga möjligheter att tex studera samtidigt som man har sina barn i en trygg miljö i skolan. Det skulle innebära otroliga möjligheter för de som jobbar i anslutning till stationerna i Umeå att ta sig till och från arbetet på ett säkrare och miljösmartare sätt. En god möjlighet att kunna pendla in till centralorten för att utföra sina dagliga ärenden. En möjlighet att kanske kunna erbjuda studentboenden i landskapsmiljö med en rimlig pendlingstid.

Kommunen har i uppgift att se till att fler bosätter sig i just Vindelns kommun.

En stor bidragande orsak till att kommunens ekonomi har sett bättre dagar har att göra med att befolkningsunderlaget minskar och jag kan tycka att man bör satsa på de områden där utvecklingen sker och där vi växer.
Att möjliggöra fler stop i kommunen samtidigt som man tar sig tiden att göra en seriös konsekvensanalys över vad effekterna av en förändring av skolan och möjligheten med tågpendling skulle innebära för just Tvärålund är inte bara viktig för byn utan även viktig för hela Vindelns kommuns möjligheter att leva vidare som kommun. Det skulle kunna ge Tvärålund en skjuts framåt och motivera byn att fortsätta sitt goda arbete med att utvecklas.

Jag delar oron med ortsbefolkningen i Tvärålund och hoppas att detta tas på absolut största allvar. Jag är övertygad om att Vindeln kan överleva som kommun, men då måste vi även jobba aktivt för att möjliggöra utveckling av de pådrivande byarna i kommunen. Sanningen är den att vi måste få fler att bosätta sig i kommunen och då främst unga och gärna barnfamiljer. Tvärålund är ett strålande exempel på just detta.

 
Jag efterlyser en konsekvensanalys angående de planerade förändringar som är tilltänkta. Någonstans måste man ta på sig de stora glasögonen och titta utanför sin egen nämnds budget, våga se och sia in i framtiden och inte ett budgetår i taget. Kommunstyrelsen måste våga se den stora bilden och inte bara analysera siffror och fördela sparkrav i budgeten.
Dessutom är jag övertygad om att fler skulle våga satsa på familj, jobb och företagande i kommunen om man visste spelreglerna på lite längre sikt. Det är dags för politikerna att sluta gömma sig bakom varandra och ta ställning på längre sikt.
Det är dags att vi för dialog med medborgarna om vilket Vindeln vill vi bo i om fem år, om tio år och om tjugo år. 
Vi känner spelreglerna, börja utveckla idéerna och dialogen nu!
Kent-Erik Mattsson ifmetalls s-förening i Vindeln.

Nya bud, dieselskatten höjs efter årsskiftet

Av , , 4 kommentarer 33

 Så lät det då:

 Höjd bensinskatt med 49 öre litern – om det blir maktskifte i höst. – Det här kommer att kosta tusentals jobb, säger finansminister Anders Borg.”

 Och så här gick debatten:

”Vänsterpartiernas förslag till bensinskattehöjning innebär ett hårt slag mot stora delar av Sverige och svensk ekonomi. […] Bensinskatten slår också hårdare mot människor med mindre marginaler. Särskilt drabbas människor i glesbygd, barnfamiljer och pensionärer. Pensionärer får heller inte del av eventuella förändringar av reseavdraget. Företagare som är i behov av bilen tillhör också de som drabbas extra hårt.”

Notera att det gällde bara bensin – inte diesel.


I valrörelsen deklarerade alliansens fyra partiledare tydligt var man stod:

”Alliansen har nu enats om ett tydligt löfte till väljarna inför valet 2010: Vi höjer inte bensinskatten under kommande mandatperiod. Det innebär att inga tillkommande aktiva bensinskattehöjningar kommer att genomföras.”

Enligt Riksdagens Utredningstjänst (RUT)(Dnr 2010:1657) kommer en inte oansenlig höjning av dieselskatten träda i kraft efter årsskiftet:

”Förslaget var att höja energiskatten med 20 öre den 1 januari 2011 och en andra höjning med 20 öre den 1 januari 2013. I konsumentledet motsvarar det 25 resp. 50 öre eftersom mervärdesskatt utgår. Nämnas kan att förslaget växlas delvis mot en lägre fordonsskatt för diesel­drivna bilar.”

Vad alliansen inte berättade när de reste land och rike runt och försäkrade väljarna om oförändrade bilbränsleskatter var att beslutet om höjd dieselskatt redan var fattat – det klubbades i riksdagen för ett år sedan vilket innebar att alliansen hela tiden visste att höjningen var på väg…

 Frågan är om detta förmedlades tydligt nog till väljarna?

 /Mattsson

Bloggat; Röda bergetErik Fransson Leines Blogg

 

 

 

 

 

Krånglar tågen?

Av , , Bli först att kommentera 21

SJ har stora problem, det har knappast kunnat undgå någon. Förra veckan gjorde jag en resa som i normala fall tar 12 timmar men denna gång tog den närmare 14 timmar, nu är jag inte ensam och unik som råkat ut för detta och fler kommer antagligen att få uppleva förseningar och strul för kaoset verkar bara fortsätta. 

En befogad fråga man ställer sig är:

Tar regeringen sitt ansvar?

Rapport har sökt näringsminister Maud Olofsson som haft ansvaret för SJ, men hon hänvisar frågan till finansmarknadsminister Peter Norman. Han i sin tur hänvisar frågan till infrastrukturministern. Infrastrukturministern Åsa Torstensson som ansvarat för spåren har avgått. Och nuvarande infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd, hon hänvisar frågan tillbaka till Peter Norman.

Moment 22, Vem sitter inne på svaren?

Trovärdigheten får sig även en törn när regeringen vägrar skjuta till pengar till underhåll trots att Sverige ett av de länder i Europa som investerar minst i underhåll per spårkilometer.

Dessutom minskar man anlagen till järnvägsinvesteringar med 65% i sin budgetSJ har sedan 2004 generat 4 miljarder till staten i vinst. Men medan regeringen fokuserar på lönsamhet, utdelningar och privatisering av järnväg så har antalet inställda tåg fördubblats.

Med de vinster som genereras är det inte då på sin plats att det satsades några kronor, av betydelse?

 

/ Mattsson

 

 

Bloggar; Kaj Raving, Svensson,  Alliansfritt