Etikett: Vindeln

Tågstopp Tvärålund

Av , , 9 kommentarer 36

Socialdemokraterna i Vindelns kommun har under våren arbetat för ett tågstopp i Tvärålund genom insändare, personliga kontakter och möten.

I veckan höll Socialdemokraterna lokalt ett möte med landstinget i Västerbotten där de förklarade att de ställer sig positiva till saken.

Från operatören Norrtåg och kommunen kommer också positiva signaler.

Vi har i nästa steg ställt frågor till Trafikverket för att få deras syn på saken.

Ett tågstopp ersätter inte busstrafiken fullt ut i området, men är en klar fördel när bygden ska utvecklas och för att tågtrafiken ska kunna få ekonomisk bärkraft.
 

 


Brev till Trafikverket

I måndags var det nypremiär för regionaltrafik med tåg mellan Lycksele och Umeå i Västerbotten. En mycket lyckad premiär, om än med möjliga förbättringsmöjligheter kring samordning och information enligt oss som åkte med.

I dagsläget stannar tåget för av- och påstigning i Hällnäs och Vindeln på den aktuella sträckan, men i vår kommun har även intresset från Tvärålund varit stort att få ett tågstopp. Byn har lagt ned ett imponerande arbete med att utreda förutsättningarna för att tåget ska stanna där och den lokala arbetsgruppen gör bedömningen att man skulle kunna fylla en tredjedel av tågets 100 platser företrädesvis med pendlare. Vinsten för Tvärålund skulle naturligtvis vara stor, men även för Vindelns kommun och regionen som skulle kunna bli ett ännu bättre exempel på det hållbara resandet!

Efter kontakter med landstinget i Västerbotten vet vi att de kommer att ställa sig positivt till att ett tågstopp i Tvärålund blir verklighet. Operatören Norrtåg är också positiva och kan vi på det lokala planet bara hitta en lösning för att bygga en perrong, efter den som Banverket tog bort för några år sedan, så ser vi inga hinder för att tåget skulle kunna börja stanna även i Tvärålund.

Det avgörande beslutet har vi då förstått ligger på Trafikverket och vi undrar därför hur Trafikverket ställer sig till detta. Hur bedömer ni att en fortsatt process kan se ut om alla parter är positiva och hur lång tid bedömer ni att det krävs innan ett tågstopp i så fall kan bli verklighet.

/Socialdemokraterna i Vindeln

/ Mattsson

Dagens fullmäktige och stipendiat

Av , , Bli först att kommentera 26

Dagens fullmäktige

 
Ett fullmäktige som gick vad jag kan tycka riktigt snabbt med tanke på den gedigna dagordningen. 
Valberedningens förslag klubbades igenom på alla poster i nämnder och styrelser.
Vi berörde budgeten och det arbete som låg bakom den. 
Vi ifrågasatte även moderaternas roll i den budget som antogs eftersom den var så väldigt långt ifrån de vallöften som getts för bara ett par månader sedan. 
 
En  annan sak som kom upp var ett förslag om utökad tillgänglighet till återvinningsvagnarna som cirkulerar runt i kommunen, beslutet blev att vagnen ska fortsättningsvis ska stå en vecka/tillfälle och ort istället för två veckor som tidigare. 
Det innebär att den besöker byarna dubbelt så ofta och att det kan komma att leda till en bättre återvinning och tillgänglighet.
 
Sist men inte minst vill jag även gratulera stipendiaterna till utmärkelserna.
 
Magnus Sigvardsson fick årets ungdomsledarstipendium med motivationen 
-Magnus är en ledare som lyfter fram barnen på ett enastående sätt. Oavsett förmågor så får alla vara med och Magnus får alla att känna delaktighet. Vindeln behöver sådana eldsjälar.
 
Laila Johannesson fick årets kulturstipendiet med motivationen 
– Hon ser nya möjligheter och ger de övriga i föreningarna arbetslust och framtidstro. 
Laila är en av de som sett till att Åmsele är ett kulturcentrum för kommunen
 
Dessa fick förutom en blombukett även ett stipendium på 5000 kr
 
Även ett tack till de avgående KF ledamöterna som hedrades med  blommor och plakat.
 
/Mattsson

Opposition

Av , , 8 kommentarer 21

Många samtal senare så står det klart att det blir opposition som gäller för vår del. Givetvis känns det "så där" just nu och man känner sig lite tom. Vi gjorde ett bra val lokalt och fick som sittande i majoritet ett bra betyg av väljarna. Partierna har kommit överens och Centern tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer de närmsta 4 åren att ha majoriteten i Vindeln.

Vi får fyra år på oss att i opposition försöka göra det bästa för Vindeln, att påverka majoriteten att ta beslut som gynnar kommunborna.

Vi får fyra år i opposition på oss att visa väljarna att alternativ finns, om fyra år blir det en ny utvärdering.

En utvärdering jag ser framemot.

/ Mattsson