Monica Wahlström, Vännäs

Misslyckade kvinnor?

Av , , Bli först att kommentera 15

Under en inte så lång rad år i Vännäs har vi anställt och ganska snabbt förlorat kvinnor på höga chefspositioner. En socialchef, en kommunchef och en gymnasiechef. Samtliga har blivit avskedade, även om det skrivits om för att låta vackrare.

Jag tänkte på dessa kvinnor när jag hörde en analys om de nya ministrarna i regeringen – med en liten annorlunda tvist i resonemanget. Den som uttalade sig konstaterade att de mest ”udda korten”, de mest oväntade och de personer utan så stark och tydlig förankring inne i partiapparaterna – var kvinnor. Så här:

Det är ett strukturellt problem inbyggt i den här regeringen. Männen är genomgående hämtade från det socialdemokratiska toppskiktet medan kvinnorna ofta har en lokal eller regional förankring eller är helt utanför toppskiktet. Vi vet att när det börjar blåsa är det den med en svagare intern förankring som ryker först.

Och så siade kommentatorn att en kvinna kommer vara först att åka ur regeringen.

Kan det vara så att det för kvinnor på höga kommunala poster är knepigare att bli en del av toppskiktet? Att det är svårare att veta hur man ska manövrera och liera sig för att bli ett ”säkrare” kort? En liten aning mystiskt känns det ändå, att det är mer ovanligt att manliga, höga chefer sparkas, i alla fall i vår kommun. Eller? Vad tycker du?

Bli först att kommentera

Ett brev till SD:aren Roland

Av , , 12 kommentarer 16

Hej Roland! I en kommentar till mitt förra inlägg skriver du om din oro. Du säger att Sverige har gått förlorat. Men du förklarar alls inte hur. Hur?

Vi har en stabil och stark ekonomi. Vi har trygghetssystem som värnar om en grundnivå även för den som inte klarar av att arbeta på grund av olika skäl. Arbetslösheten är inte hög jämfört med vår omvärld.

Du talar om att Sverige håller på att förintas som självständig nation. Jag förstår inte hur du menar? Du säger att vi är mindre självgående – och jag är fast övertygad om att vi lever i en global värld, där tiden då vi kunnat leva isolerat är över. Sverige hade en unik situation under 60-70-talen. Det fanns praktiskt taget ingen konkurrens alls från Japan eller övriga asiatiska marknader. Vi hade oproportionerligt många multinationella företag i vårt land, och en sanslöst stor industriproduktion. Detta gav ett enormt inflöde av pengar, och framför allt väldigt, väldigt många arbetstillfällen. Våra system byggdes upp under denna tid. Under denna tid var det dessutom på ett helt annat sätt än idag möjligt att styra från politiskt håll. Vi levde jämfört med idag i en ”bubbla”. Läs gärna mitt inlägg om hur LITE möjligheter det finns för politiken att styra arbetsmarknaden idag – den styrs av krafter i vår omvärld.

Så Roland, det är nog sant att vi inte är självgående. Vi skulle nog ganska snart, om vi isolerade oss på samma sätt om vid den tid när dina (och mina) förfäder kämpade i sitt anletes svett – gå om intet och då skulle förmodligen verkligen Sverige rasa samman!

Du tror att dina barn och barnbarn ska leva i kaos, med parallella ghettosamhällen. HÄR tror jag att du i viss mån har rätt. Vi behöver se över våra segregerade områden. Vi behöver se till att dessa områden rustas upp, och vi måste ta oss an bostadsproblemen. Där har vi misslyckats. Den regering jag har gillat, Alliansen, har inte lyckats så långt, även om ansträngningar påbörjats. Vi har mycket att göra för att verkligen se till att de nyanlända som kommer hit får goda möjligheter till bostäder samt att jobbar för en verklig och god integrering.

Du säger att Sverige inte har muskler att agera socialbyrå för hela världens fattiga och förföljda. Förstår du, att när du som förefaller vara inläst, påläst och begåvad, säger en sådan sak så hamnar du lätt i ett fack. Det är så ofantligt naivt av dig, Roland! Visst vet väl du att nästan alla som är flyktingar är det i sitt eget hemland eller i ett grannland? Det vet du väl? Denna typ av retorik återkommer alldeles för ofta Roland, och det gör det svårt att ta dig och dina partikamrater seröst.

Men sedan kommer det som jag mest av allt står oförstående inför i din kommentar. Du skriver att vårt samhälle kan komma att styras med sharialagar. Hur kan du tro detta?

Detta, Roland, smärtar mig oerhört. Jag undrar verkligen vad du baserar dig på? Det är i denna del som alla mina varningsklockor börjar ringa. Det är när SD:are som du sprider denna farhåga – som vi som inte begriper hur ni är så många som ni är, verkligen blir bekymrade. Det är i denna del vi kan dra paralleller till mellankrigstiden. Trots att vi i Sverige inte har en ekonomisk kris. Trots att vårt samhälle fungerar, och det finns trygghetssystem – så väljer du att peka ut en grupp. I Tyskland valdes judar. Du väljer muslimer. Det är inte en ras, och därför förnekar ni i SD att ni är rasister. Men, det är exakt samma mekanism. En grupp som går att samla under ett paraply – muslimer – väljs ut som det stora hotet. På inga grunder alls, och eftersom det är en grupp som är relativt enkel att identifiera, så klumpar du ihop dem, och sedan tillskriver du denna grupp åsikter – som du lägger för dem. Det kan vara så att du tagit del av enskilda personer – som har koppling till terrorgrupper – och deras åsikter. Sådana enskilda finns alltid, och kommer alltid att finnas. Men dessa är isolerade element som inte kan påverka ett helt land, och inte heller den grupp som du har definierat!

Hur inläst är du på de rörelser som finns inom den rika och varierade muslimska minoriteten i Sverige? Har du intresserat dig för deras olika kamp mot terrorism? Hur mycket känner du till om olika muslimska sammansättningar i Sverige? Vad säger dina vänner med rötter i muslimsk tradition? Hur många av de du känner som kommer från en muslimsk tradition har du diskuterat dessa frågor med?

Visst handlar detta om värdegrund. Jag kan inte stå bakom att vilja sortera ut en grupp och människor i den just för att de tillhör den gruppen. När då du uttrycker att gruppen muslimer skulle vilja ta över Sverige, och därför ska de inte få vara här så får vi ett mycket stort problem. Hela retoriken du använder, att tillskriva en grupp en åsikt och en agenda, utan någon som helst grund för det, och en oerhört blandad grupp dessutom – är det du uttrycker vad vi andra kallar rasism, Roland. Att den grupp du utsett som ”sverigefördärvare”  och som du vill sortera ut från sverige inte är av samma ras – är bara en semantisk fråga. Talet om ras ur denna aspekt lämnades efter Nazi-tyskland.

Sverige har under en lång serie år präglats av den grundvärdering jag förespråkar – att inte göra en sådan uppdelning av människor som du förespråkar. Vi har grundvärderingar som lyfter alla människors lika värde. Det är det verkligt svenska som är värt att stå upp för.

 

12 kommentarer