Monica Wahlström, Vännäs

En eloge till VK som live-rapporterade under fullmäktigemötet i måndags!

Av , , 1 kommentar 12

Det satt en tapper person från Vk och live-chattade under kommunfullmäktigemötet. Mötet blev ju långt, och många ord sades. Tyvärr hittar jag inte om referaten finns kvar, men det var ett utmärkt sätt att låta andra än de i salen följa med i debatten. 

Att det inte finns något sådant sätt vid övriga ärenden och att på fullmäktiges möten i vanliga fall kunna följa med i inlägg och anföranden, är anmärkningsvärt. Helst skulle det vara web-utsänding med kamera, eller åtminstone en länk där man kunde höra inläggen. 

Det får vi hoppas kan införas snarast!

1 kommentar

Klartext angående återremiss

Av , , 6 kommentarer 10

 Idag har VK publicerat vår debattartikel, och vi vill verkligen att medborgare i Vännäs ska få veta varför vi la ner vår röst.

Det framgår att vi noggrannt satt oss in i vad återremissen skulle innebära. Förnyad utredning – det definieras av majoritet VAD som ska utredas. (Idag är jag dessutom benägen att tro, att det tillägg som Johan Söderling kom med till beslutet vid KF – att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag på åtgärder för lokalerna– kanske ligger i linje med vad som skulle ha utretts…)

Vi tog också kontakt med chef för skolförvaltningen och ställde frågan – om uppdrag att lägga ner byskolor skulle ges till er i slutet av mars, skulle det vara praktiskt genomförbart? Skolchefen sa att det är snävt med nedläggning från februari men att det skulle vara ännu mer snävt om uppdraget kommer i slutet av mars. Skulle uppdraget ges ansåg han det ändå genomförbart. 

Att vara kommunalpolitiker handlar för mig mycket om att försöka se vad beslut får för verkan i praktiken. 

Kanske skulle återremissen ha gjort det än värre för föräldrar och barn? Det går inte att veta, men tänk om risken finns att du när du lämnar din byskola – som ska läggas ned – för sommarlov, inte vet var du ska ta vägen till hösten? Om förvaltningen inte har rimlig tid för planeringen? Att då vara med och ansvara för en förhalning, det vill inte jag! Därför är jag så angelägen om att förtydliga – majoriteten har lagt ett förslag i rekordfart, och de har fått mandat av väljarna att ihop med V genomföra sin politik. Även när det innebär att man inte ser till att ha medborgardialog, i en fråga som alla vet är het.

Vi vill inte delta i det beslutet. Vi vill heller inte riskera att ytterligare försämra genom att förhala. Detta är orsaken till vårt ställningstagande att lägga ned rösten. 

 

6 kommentarer

Varför har du engagerat dig politiskt?

Av , , Bli först att kommentera 11

Måndagens långa Kommunfullmäktige har självfallet gett upphov till många diskussioner. Det säger sig självt att det finns många olika infallsvinklar och det finns olika åsikter. Jag tror alla som träffat och pratat med mig – särskilt i politiska sammanhang – vet att jag är intresserad av debatt. Jag tycker om att vända och vrida på argument. Det är det som för det politiska samtalet framåt!

Vid ett tillfälle under efterdyningar angående fullmäktigemötet, och på sociala medier, fick jag reaktionen: "Men lyssna till dig själv. Varför har du engagerat dig politiskt?"

Jag blev sårad, och tog åt mig väldigt personligt. Det var sen timme, och som sagt, inte ett samtal öga mot öga. Jag förvånades själv över hur starkt jag reagerade. 

Kanske beror det på att jag så ofta själv ställer mig frågan. Varför har jag engagerat mig politiskt? Varför lägger jag ned tiden? Vad ger det? Kanske berodde det på att jag tog det som ett personlig påhopp, av en person jag starkt respekterar. Det tog på mitt själva engagemang, inte någon åsikt eller ideologisk ståndpunkt.

Det händer då och då att jag är på väg att kasta in handduken, hoppa av, avsäga mig alla uppdrag.

Men, jag återkommer till det faktum som faktiskt fick mig att engagera mig politiskt – det är på kommunal nivå det beslutas om väldigt mycket som påverkar vår livsmiljö. Skolan, äldreomsorgen, hur ofta vägarna ska plogas, var det ska byggas. De som sitter i beslutande organ – som jag skrev tidigare, är ofta äldre och oftast män. Jag är en av ganska få kvinnor. När jag engagerade mig var jag under 40. Nu är jag en av få under 50. Jag tror att jag representerar ganska många vännäsbor. 

Att man har olika åsikter är helt naturligt och något man måste hantera om man tagit på sig politiska uppdrag. Att behöva försvara själva engagemanget däremot, på grund av sina åsikter, det kände jag sent måndagskväll, efter 12 timmar i tjänst för Vännäs kommunpolitik att jag inte fixade. Det ska inte dras några växlar på detta. Men, jag tror på att vrida och vända på andras åsikter, debattera, diskutera. Men, vi måste hjälpas åt att värnas om engagemanget!

 

Tillägg: detta skrevs i okristligt tidig morgontimma. Under dagen har jag kontaktat personen jag ovan refererar till. Denne vet att jag skriver ett inlägg, och vi avser ta en kaffe vid något tillfälle framöver. No hard feelings! 

Bli först att kommentera

Lång tung dag i Vännäs kommunfullmäktige

Av , , 1 kommentar 7

 Gårdagen inleddes med valberedningsmöte kl 9.15 och klockan var nog runt 21 innan det blev hemfärd. 

Det var en lång debatt. Det var glädjande många åhörare, och många som tog chansen att ställa frågor på allmänhetens frågestund. Naturligtvis var det förslaget till nedläggning av byskolor som lockade den stora allmänheten. 

Debatten var lång, bitvis tung. Och lång. Folkpartiet försökte tydliggöra att vi inte vill ha en kommun som lägger förslag som påverkar människors vardag så snabbt så man inte hinner vara delaktig. Eller så att kommunen inte hinner bjuda in till delaktighet. Jag återkommer till detta mer under morgondagen!

Det var en annan sak som blev påtaglig. Många avsägelser. Flera kvinnor. Vissa kvinnor i församlingen. Få som talade. Många män som talade. Länge och ofta. 

Självklart är det viktigaste att åsikter kommer fram. Men det kändes inte bra att det var en kvinna som besvarade en direkt fråga från en annan ledamot, och att den enda andra kvinnan som ens stod i talarstolen var jag. 

Jag gissar att många av allmänheten som var på plats idag är besvikna. Jag gissar att vissa känner en olust. Kanske till och med ett politikerförakt kan börja gro hos den mest besvikne.

Men jag hoppas att någon också kan få den lilla sparken i baken och vilja engagera sig.

För den samling herrar som talade igår, är i stor utsträckning den samling herrar som leder och styr vår kommun. Jag säger inte att de gör allt dåligt. Vi får vara väldigt glada att någon sätter av 12-timmarspass och otaliga sammanträden. Alla har ett genuint engagemang. Det är dock ett faktum fler behövs. Du behövs. Särskilt om du är missnöjd!

Kontakta gärna mig om du vill vara med i Folkpartiet – 0730781724

 

1 kommentar

Vad är det som händer runt byskolorna i Vännäs?

Av , , Bli först att kommentera 13

Plötsligt, som en blixt från en klar himmel, får vi i den lokalpolitiska vännäsvärlden veta att byskolorna ska läggas ned. Eller hur är det? Vad ska det fattas beslut om angående byskolorna den 25/2? (lyssna till kommunalrådet)

Folkpartiets ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, Ulla-Britt Engström Andersson, bekräftar att frågan INTE har behandlats i deras nämnd. Man har arbetat med nämndens budget, men denna fråga har inte tagits med i underlaget. Nu verkar det som beslut ska fattas på Kommunfullmäktige den 25 februari. Det får man säga är snabbt marscherat, och känns en aning knepigt ur demokratisynpunkt, eller vad säger du som läser detta?

Själv åkte jag till Stockholm på torsdagkväll, och har idag söndag inte fått så mycket mer information kring det hela. Men, vi i Folkpartiet bjuder in till ett medlemsmöte för att diskutera frågan:

MÅNDAG 11 FEBRUARI

kl 19.00

i Samlingssalen utanför Vårdcentralen

Tills dess  hoppas vi veta mer. Vi kommer också att bjuda in tjänsteman från kommunen till mötet, och hoppas kunna få veta mer den vägen. 

Du är varmt välkommen!

Är du inte medlem i Folkpartiet?

Du är välkommen till mötet, och kan betala in din medlemavgift på plats. Då kommer givetvis din röst att räknas!

Bli först att kommentera