Monica Wahlström, Vännäs

Vifta med barnperspektiv för att säga upp entreprenad?

Av , , Bli först att kommentera 6

I Umeå lades en del av mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ut på entreprenad. Verksamheten fungerar utmärkt sedan ett år tillbaka. Det har även socialtjänsten i Umeå intygat. 

Avtalet med entreprenören var 2+2 år, vilket i praktiken innebär fyra års verksamhet. Nödvändigt för företagaren för att ha bra planering. Om det inte fungerar kan avtalet sägas upp i brytpunkten mitt i. Något som inte fungerar pekas inte på gällande situationen i Umeå.

I det korta inslaget i TV4 som du kan klicka på här framgår att socialnämnden hävdar ett barnperspektiv för att säga upp avtalet mitt i perioden, och att ifo-organisationen när man la ut verksamhet på entreprenad inte klarade av att ta på sig uppdraget. 

Barnperspektiv?

Ungdomarna som kommer till kommunen ligger från dag ett ansvarsmässigt hos socialtjänsten. Socialsekreterare gör utredning och ansvarar för placering och uppföljningar i ett HVB-hem, och så småningom slussas de ut till eget boende. Som jag förstår det står socialtjänsten i Umeå för utslussning, inte HVB-hemmet. Kontinuitet står ju därmed socialtjänsten för, samt följer löpande barnet. Även om Umeå kommun driver HVB-hemmet så ska ju placering ske i ett sådant. Det var synd att inte Eva Andersson närmare fick utveckla hur barnperspektivet värnas av att det är kommunal verksamhet som driver HVB-hemmet istället för en entreprenad. För jag förstår det inte!

Jag ogillar starkt om man svänger sig med uttrycket barnperspektiv för att inte ge förklaringar!

Visst verkar det märkligt! Nog verkar det vara mer ideologi som ligger bakom än något annat? Vi vet ju att socialdemokraterna i Umeå är mer beroende av vänstern än tidigare, och som grannmedborgare måste jag ju få uttrycka att det verkar vara ett utslag för att värna om ett sådant samarbete. Det är mer shysst att stå för det i sådana fall, och en förklaring som man förstår anledningen till. Att svävande hänvisa till barnperspektiv får mig att bli mycket undrande.

Som sagt, jag är bara grannmedborgare, men tillåter mig tycka till…

Bli först att kommentera

Öppet eller traditionellt?

Av , , 4 kommentarer 9

 Igår på kommunfullmäktige i Vännäs antogs en ny strategisk plan för åren 2012-2020. Det är ett dokument som genomarbetats av kommunstyrelsen, och mycket arbete ligger bakom, där alla partier haft möjlighet att vara med i processen. 

Jag lovordade planen, men gjorde ett tilläggsyrkande. Istället för ett av målen som lyder: Flera intraprenader, kooperativ och sociala företag ska skapas

föreslog jag inledningsvis lydelsen: Flera öppna driftsformer som till exempel intraprenader, kooperativ och sociala företag ska skapas. 

Vissa ur det socialistiska blocket undrade om syftet var att smyga in entreprenader i kommunen. Andra tyckte det var oacceptabelt att föreslå förändringar när dokumentet arbetats fram inom kommunstyrelsen. Och det blev en hel del prat om vad "öppna driftsformer" skulle betyda. 

Min tanke var ganska klar. Den strategiska planen ska sträcka sig ända til 2020. Vännäs är ganska kaxig och säger sig vara: 

  • Välkomnande Vännäs
  • Livfulla Vännäs
  • Nytänkande Vännäs

Jag anser då att man tar en viss risk genom att skriva fast sig för tre konkreta driftsformer under det övergripande perspektivet Samhällsutveckling i den strategiska planen. Vad vet vi om hur samhället utvecklas? Sociala företag var inte någon stor sak för inte så länge sedan. Kanske kommer andra nytänkande saker fram i vår nu mycket föränderliga tid.

Jag ändrade mitt tilläggsyrkande till: Fler alternativa driftsformer som till exempel intraprenader, kooperativ och sociala företag ska skapas.  Det bifölls inte, men Folkpartiet fick stort stöd från alliansen i Vännäs och från Centerpartiet. 

Argumentet att planen ska revideras under varje mandatperiod OM det skulle behövas känns inte i linje med "nytänkande Vännäs" i just denna punkt!

4 kommentarer

Kommunfullmäktige på landsbygden

Av , , 2 kommentarer 3

Från mobilen

Av gammal hävd har man haft ett fullmäktige ute i en av byarna. Detta för att politikerna ska ha medvetenhet om byarnas situation, iallafall tror en centerpartist att detta är anledningen. Vi får nu ha vårt fullmäktige i en halvkall kyrkolokal med kor inpå knuten. Det sistnämnda är trevligt. 

 

Uppdatering. En bit in i mötet var kyrkolokalen istället het och syrefattig. Dessutom var det oerhört osköna bänkar.

 

Dock, intressanta debatter och stor medverkan från allmänheten, eller iallafall av anhörga till boende på Orion, äldreboendet som föreslås läggas ned. 

2 kommentarer

Satsning på skolan

Av , , Bli först att kommentera 7

Det finns nog en ganska stor samstämmighet om att kvaliteten på lärarna i skolan i mycket hög utsträckning ger kvalitet i undervisningen och direkt påverkan på resultaten i skolan.

Det talas också mycket om att ett stort problem är att prestigen för läraryrket har minskat och bidrar till svårigheter att få bra lärare. Folkpartiet driver frågan om att förstatliga skolan. Det är nog en bit dit. Men, det är mycket glädjande med de besked som alliansregeringen idag har lagt fram för att öka möjlighet till karriärvägar för lärare inom skolan.

En hel del pengar satsas, och ministern var tydlig med att pengar ska öronmärkas till denna lärarsatsning. Nu blir det upp till bevis i kommunerna.

Bli först att kommentera

Om meddelarfrihet

Av , , 2 kommentarer 6

Jag hörde ett inslag om olika kommuners kommunikationspolicys. Här kan man lyssna på P1-inslaget.

Tydligen börjar det bli vanligt runtom i Sverige att kommuner vill ange en viss riktning för hur kommunen ska presenteras. I samband med detta ges vissa riktlinjer angående vad och hur tjänstemän ska uttala sig, och detta framförallt i media.

I vissa kommuner har kommunpolitikerna slagit fast att det ska vara politikerna som ska uttala sig i media, inte tjänstemän. Vidare verkar det vara så att dessa kommuner strävar mycket aktivt för att ge en positiv bild av kommunen, och vill undvika negativ publicitet. I radioinslaget resoneras om att i de fall man instruerar tjänstemän på detta sätt så närmar man sig inskränkningar i meddelarfriheten. Meddelarfriheten är grundlagsskyddad, och något vi bör vara mycket rädda om!

Detta är mycket intressant! Det är ju till syvende och sist kommunpolitikerna som står ansvariga för verksamheten, så är det ju. Men, hur blir det i de kommuner där politikerna blir enda källa till information rent "öppet" från medias sida? Intressant nog var att den kommun som just i inslaget granskades (Sollentuna) så tog man efter journalisternas kontakter (!) bort den typen av skrivning, och slog fast att det var i frågor av politisk karaktär som politikerna skulle uttala sig.

 

Jag anser att man i en kommunal förvaltning bör prata igenom och fundera över när och hur man talar med media. Dessutom finns det ofta inte så många tjänstemän som så särskilt gärna VILL uttala sig, utan många vill gärna att de högre cheferna gör det. MEN – det är dock oerhört viktigt att tjänstemännen känner sig trygga med meddelarskyddet. Se bara på korruptionshärvan i Göteborg. Meddelarskyddet är en viktig del för att hålla ifrån sig osundheter i kommunal verksamhet. Balansen i kommunikationsstrategier gentemot känslan av att ha sin meddelarfrihet intakt blir det nog ytterst den högsta kommunledningens ansvar att värna om!

2 kommentarer

Villainbrott och enorm frustration!

Av , , 3 kommentarer 6

 Så har det skett IGEN. Inbrott på vår gata. Det är åtta hus på gatan. Tre har nu haft inbrott, på kort tid. Två andra gator i närheten till oss har också haft flera inbrott. Samt att det idag varit ytterligare ett inbrott på Lägret. I fredags inbrott på Hotell Vännäs, och någon dag innan dess, inbrott på Shell. Samt ett lägenhetsinbrott. 

När är det nog???

På min gata har vi ganska lite insyn i alla hus, och känner oss utsatta. Vi husägare som är "kvar" funderar mest över när det ska bli vår tur. Vi har visserligen alarm i vårt hus, men ändå känner man sig inte säker (samt att vi har skaffat bankfack sedan inbrotten startade, och inte har något värdefullt hemma längre alls!) Frustrationen växer. Det allra värsta är att dessa kriminella personer håller stenkoll på oss på gatan. De verkar veta precis när vi är hemma och inte. Det är oerhört obehagligt!

I ett av husen där det varit inbrott bor en åttaåring, i ett annat en sjuåring. Alla barn på gatan leker tillsammans. De pratar förstås om det här. Sonen berättade innan han somnade ikväll att han sett glasbitar i gräsmattan där tjuvarna hade brytit sönder fönstret. Jag tycker också han blivit mer mörkrädd. 

Det är lätt till hands att bli irriterad på polisen. Jag har ingen aning om hur de prioriterar detta, men jag tror och hoppas att de nu tillsätter resurser för här i Vännäs börjar det bara bli för mycket! Jag tycker de verkar vara mycket seriösa efter varje inbrott iallafall. Någon på gatan sa idag att polisen skulle ha ett möte med oss. Det skulle verkligen vara bra, och jag hoppas det blir så. För detta är INTE roligt!

3 kommentarer

Om fetma och diverse kostråd

Av , , 2 kommentarer 7

Fetma,  var enligt BMI för ett par veckor sedan min dom. Nu har jag tagit ett krafttag och ligger efter några kilos viktnedgång i spannet för övervikt, och siktar på att nå normalvikt inom ett par månader.

Jag läste en rolig krönika om det närmast absurda "fettkrig" som utspelas mellan olika skolor för viktnedgång. Jag måste citera lite: "Striden om våra matvanor förefaller vara det närmaste Sverige har kommit religionskrig sedan 1600-talet. Bland parterna märks främst Fett-falangisterna som betraktar kolhydrater som syndiga, GI-gerillan som fäster stor vikt vid blodets renhet, samt det traditionalistiska Tallriksfolket som anser att människan inte får avstå något näringsämne. Mellan dessa grupper är fientligheten total. Både förtal och hot har förekommit. (…) Avslöjandet att amerikansk köttindustri stöder fettdieten är varken unikt eller särskilt spännande. Samtidigt finns, bland dem som anser sig ha blivit hjälpta av endera metod, en uppriktig vilja att sprida frälsarkuren vidare. Konvertiter är som regel de mest troende, och så gäller även här, både i köttkyrkan och i salladssekten. I grunden är det hela ändå rätt enkelt. Det finns säkert en del klokskap hos de olika dietfalangerna, men för mycket näring och för lite motion kommer alltid att leda till fler kilon. Det är den hårda sanningen."

Många kängor kastas också mot Livsmedelsverket. De har nog lessnat lite nu, och skriver ett ganska skarpt inlägg, där kontentan är att de FAKTISKT följer gällande forskning i sina kostråd. Jag tycker det är uppfriskande att en myndighet skriver "Det är inte sant." och "Det stämmer inte". På Newsmill kommenterar Maria Sitell (bla dietist) att vissa av debattörerna inom området visserligen kan ha mycket tjusiga titlar inom medicin eller annat vetenskapligt som slår högt, men att de inte är inlästa på och specialister inom nutrionslära, vilket Livsmedelsverkets experter är, och det tycker jag är en intressant aspekt.

Jag har provat både lågkalorikost, GI och LCHF. Jag vet att alla metoder fungerar – om de följs. Däremot tror jag också att det är genetiska förutsättningar som anger vad som är "känsligast", och jag tror att jag lägger på mig fett och därmed behöver använda mig av högintensiv träning (inte bara promenader, utan svettas…) och att dra ner på fett. Detta med genetiska förusättningar går det bra att höra mer om när du klickar här.

2 kommentarer

Svårt och komplicerat

Av , , 1 kommentar 4

Läser i en artikel i DN att antalet anmälda fall av barnmisshandel har ökat kraftigt. Man vet inte riktigt vad det beror på, om det är så att det sker fler fall av misshandel, eller om det är så att det är fler fall som anmäls till polisen.

Det som dock inte lyfts i artikeln är vad som händer sedan. Hur många fall som anmäls till polisen som sedan går vidare. Första steget är ju huruvida det blir några förhör. Och nästa steg är vilka fall som går vidare till åtal. Det här är också mycket viktigt att titta på! Min uppfattning är att när den person som misstänks för misshandel helt nekar, då är oddsen mycket små att det ska bli något åtal, om det inte är så att det finns dokumenterade skador och rejäl bevisning. Gäller i ännu högre utsträckning om brottet handlar om misstänkta sexuella övergrepp.

Svåra frågor, där detta med barnperspektiv och barnets upplevelse inte alltid enkelt inrättas i lagverket och formaliteterna som krävs inom rättsväsendet.

1 kommentar

Den svenska åldersegregeringen i politiken (C och Mp)

Av , , 6 kommentarer 8

Mycket har skrivits om Centerns val av Annie Lööf till ny partiordförande. Jag tror hon kommer att göra ett bra jobb. Jag antar att hon som de flesta andra  är en ”politikerbrolier”, skolad den hårda vägen via ungdomsförbund. Sådana har packat bort sina lik från garderoben, och då det verkar vara det viktigaste när media granskar, detta med ett helt fläckfritt förflutet, så är hon troligtvis ”grön”.

Är hon då för oerfaren? Samma fundering kan man ha runt Fridolin, som är lika gammal. Är han för oerfaren? De som kritiserat Lööf har ofta inriktat sig på bristande erfarenhet och att det skulle vara svårt att verka som statsminister så ung. Nu är ju chansen att Lööf eller Fridolin skulle bli statsminister praktiskt taget helt obefintlig.

Visst hade det varit fantastiskt om Miljöpartiet vid sidan av en 28-årig man valt in en kvinnlig 55-plussare. Det skulle ha varit nyskapande och förnyande!

Det som jag trots allt tycker man kan börja se som en tendens inom svensk politik (verkar inte vara samma i höga poster i kommuner dock, varken bland politiker eller tjänstemän, ej heller för övrigt i myndighetssverige) är en viss bortsållning av mognare personer. Det är tråkigt.

Jag tror inte att förnyelse automatiskt uppnås med unga personer. Däremot kan nog vissa ”äldre” personer aktivt hindra förnyelse, i högre utsträckning än unga. Att bli klappad på huvudet som ung av en äldre erfaren kollega är det värsta man kan vara med om!

Men, den erfarenhet som en äldre person besitter – om den tas tillvara, är oerhört värdefull. Tyvärr är ålderssegregeringen enorm i Sverige, och det är synd!

6 kommentarer

Att inte köpa återvunnet på second hand…

Av , , Bli först att kommentera 6

Häromdagen var jag med på en utbildningsdag om LOU – lagen om offentlig upphandling. Jag är i mitt arbete en av dem som då och då gör diverse beställningar. Som chef och verksamhetsansvarig är det tusentals saker att hålla reda på. Jag erkänner att mina kunskaper i LOU varit begränsade. Nu vet jag bättre.

OM jag gör något inköp ska jag tänka efter om mitt inköp och alla andra inköp i kommunen av en liknande produkt under ett år kan uppgåt till en totalsumma på 287 000 kronor. Då ska en upphandling göras eller ha gjorts. Förhoppningsvis finns redan ramavtal på företag som tillhandahåller den produkt jag behöver. Då ska jag köpa den därifrån. Även om det är billigare på nåt annat ställe. Eller skulle vara billigare att köpa den på andrahandsmarknaden.

Det var intressant att få lite insyn i detta. Och, även om det kan verka krångligt är det ju ett gott syfte, dels att samtliga kommunala inköp troligtvis blir billigare av samma produkttyp eftersom det upphandlats ramavtal. Samt att det faktiskt även är korruptionsförebyggande, då jag inte kan handla till exempel av min granne eller brorsa.

Bli först att kommentera