Monica Wahlström, Vännäs

Våga ge våra företagare en uppmuntran!

Av , , Bli först att kommentera 6

På senaste Fullmäktige (24/2) så beslutades om ett företagspris. Jag tycker det är bra med företagspris, det är en liten sporre! Vi har många hårt arbetande småföretagare i Vännäs, liksom några företag som är större och som har lyckats etablera sig inom sina respektive marknader. Såg alldeles nyligt till exempel att det var dörrar från ett Vännäsföretag i en nyproducerad lägenhet i Umeå, sånt är alltid roligt!

När priset instiftades yrkade först Vänstern på att det inte skulle vara något pris alls. Sedan ändrade sig V och ville ha ett pris men utan någon prissumma, samt att man skulle villkora priset med att vinnande företag skulle ha kollektivavtal.

Folkpartiet röstade för prisets instiftande men vi reserverade oss mot att ta bort prissumman (som skulle vara symbolisk med ca 8000 kr) och vi reserverade oss också mot att skriva in kollektivavtalet som ett villkor:

Vi anser att kriterierna för priset inbegriper att en företagare med anställd personal har kollektivavtal. Däremot riskerar formuleringen angående kollektivavtal  att utestänga egen- eller familjeföretagare från företagspriset. Vidare reserverar vi oss mot att ta bort prissumma, som skulle kunnat vara ett bra och personalfrämjande incitament för vinnare av priset.

Bli först att kommentera

Barnomsorg på obekväm arbetstid, viktig jämställdhetsfråga

Av , , 1 kommentar 4

Vi har många arbetsplatser i Vännäs med obekväma arbetstider. Självklart är detta ett faktum inom stora delar av kommunal verksamhet, men också inom traditionella järnvägsrelaterade arbeten i vår kommun, och även i skiftbaserad tillverkningsindustri.

Oftast klarar man inom familjen av att ordna barntillsyn när kommunens barnomsorg har stängt. Men, det finns svårlösta situationer, särskilt om båda föräldrarna arbetar obekväm arbetstid. Särskilt knepigt blir detta för ensamstående föräldrar. Vännäs är också ganska präglat av inflyttning vilket gör att vissa familjer inte har släktingar på orten som kan hjälpa till. Frågan är också en viktig jämställdhetsfråga – de det ännu är så att fler kvinnor är ensamstående än män med huvudsakligt vardagsansvar för barn. Det behövs en verklig möjlighet att kunna få barnomsorg på obekväm arbetstid i Vännäs!

I Folkpartiet i Vännäs ser vi det som en viktig framtidsfråga, vill vi har större inflyttning av barnfamiljer ska de kunna ta de jobb som erbjuds på orten och också veta att det finns trygga lösningar för familjens barn. Då vi vet att de allra flesta finner egna lösningar på denna barnomsorg tror vi inte att det behöver handla om någon stor verksamhet. Vi har från Folkpartiet lagt in förslag till Kommunfullmäktige:

Att barn- och utbildningsnämnden ska utreda behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Flexibla lösningar (exempelvis jour) ska särskilt studeras. (Vi föreslår alltså inte nödvändigtvis ”Nattdagis”, utan är öppna för olika kreativa förslag!)

Att utifrån redovisat behov göra en kostnadsberäkning och ett förslag på hur verksamheten kan organiseras.

I Folkpartiets vision för Vännäs är barnomsorg på obekväm arbetstid ett redskap för ökad jämställdehet!

1 kommentar