Monica Wahlström, Vännäs

Tänk på ”pocenten”

Av , , 1 kommentar 10

 

 

VK har gjort en genomgång av länets kommuners listor till kommunfullmäktige. Fokus denna gång var hur många kvinnor som står som förstanamn. I Vännäs ser det ut så här:

procent

 

 

Procent är ju extremt tydligt och bra. Men när utgångsläget är ett lågt nummer totalt sett kan det bli lite lustigt. I Vännäs finns sju partier. Folkpartiet och Miljöpartiet har en kvinna som förstanamn. Lite knepig blir därför VK:s illustration. Två styck är vi, kvinnliga gruppledare inför nästa val i Vännäs. Den där tredje personen som är rosafärgad, för att visa på 29% – hen finns ju inte.

1 kommentar

Toalettbesöken ska kontrolleras i Fullmäktige i Vännäs!

Av , , 5 kommentarer 8

Nytt reglemente för hur kommunfullmäktige i Vännäs ska fungera togs vid måndagens KF. Jag yrkade på en ändring av paragraf 15 i reglementet. Jag ville att det ska framgå att ordförande för samlingen är ansvarig att hantera frågor om ledamöters in- och utträde.

En trygg och kunnig ordförande tror jag knappast har några bekymmer med att hantera dessa frågor. Vi har haft en sådan ordförande under nästan hela min tid i Fullmäktige. Den nya ordförande vill uppenbarligen ha detaljstyrning och extremt tydliga regler, istället för att använda sitt ansvar på ett klokt sätt. Det är ju enklare förstås.

Jag anser att regler är väldigt viktiga, men ska finnas som ett stöd. Jag känner också besvikelse på vår kommunfullmäktigesamling, som inte verkar vilja ha förmågan och lusten att faktiskt se till vad vi GÖR på våra sammanträden, utan hakar upp sig på formerna.

Regler om ledamöters in- och utträde vid ett sammanträde är främst till för att skydda och reglera och se till att ersättare tillförsäkras rätten att inträda när den tjänstgörande ledamoten inte längre kan fortsätta. Det går alldeles utmärkt att komma försent till ett sammanträde, det regleras i Kommunallagens 5 kap 14§. Dessutom kan man ”inte vara med” på en specifik punkt, och sedan fortsätta tjänstgöra (vid jäv). Jag har tillhört ett fullmäktige med en ordförande som var angelägen att se till vitsen med församlingen, och som var kapabel att ta ansvar för hanterandet av ledamöters in- och utträde. Om det helt saknas ersättare – bör ordförande ges möjligheten att ta detta ansvar.

Från och med nästa sammanträde handlar ordförandes ansvar snarare om att bedöma karaktären av toalettbesök. Så här står det skrivet i vårt reglemente (toalettdelen finns inte utskriven i Kommunallagen): Ledamot som tjänstgör under sammanträde äger inte rätt att avvika från sammanträdet för annat än kortare akuta avbrott, till exempel toalettbesök, om ledamot vill fortsätta tjänstgöra under sammanträdet.”

Här kan förstås alla möjliga frågor angående toalettbesökets karaktär behöva behandlas. Är det tillräckligt akut? Hur länge är ett akut toalettbesök? Kan något annat vara akut? Borde det i så fall kanske också anges, om det inte är toalettbesök?

Mycket trist!

5 kommentarer

Liberal Feminism – Folkpartiet erbjuder ett alternativ!

Av , , 1 kommentar 8

Idag har jag varit med på en lunch med Maria Arnholm, Sveriges jämställdhetsminister (Folkpartiet). På Folkpartiets landsmöte i november 2013 konstaterade hon att jämställdhet skulle bli en av valets viktigaste frågor.

Folkpartiet har länge och enträget bedrivit en liberal, feministisk politik. De viktigaste jämställdhetsfrågorna för jämställdhetsministern och för Folkpartiet i valet 2014 är följande:

  • Att det skiljer 3,6 miljoner i livsarbetsinkomst mellan en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna.
  • Att var fjärde 15-årig pojke idag inte kan läsa och förstå en text ordentligt.
  • Att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

 

Samtliga dessa frågor är avgörande för oss alla. VIll du ha ett feministiskt alternativ utan att hamna långt bort på vänsterkanten? Vill du hitta ett alternativ som gynnar kvinnligt företagande på allvar? Vill du se till varje kvinnas möjligheter – då kan Folkpartiet med sin tydliga jämställdhetsprofil kanske vara något för dig!

10301451_10152178205401864_1718773121794000585_nMaria Arnholm, Sveriges jämställdhetsminister

1 kommentar