Monica Wahlström, Vännäs

Cross-over

Av , , Bli först att kommentera 10

image

Idag har vi ätit en mycket typisk katalansk husmansrätt. Men, nötköttet bytte jag ut mot älgkött, och det jag tror är vårmusseroner (moixernons på katalanska) byttes mot trattkantarell. Detta att korsa olika influenser kallas cross-over.

Det blev riktigt bra, och då min katalanska svärmor är här, så fick jag ju verkligen en rättvisande åsikt om resultatet. Vårmusseronerna, förresten, återkommer jag till imorgon…

 

Bli först att kommentera

Konst vid Vännäs gräsligt fula huvudinfart

Av , , Bli först att kommentera 6

Vännäs har nog Sveriges fulaste huvudinfart. Detta när den tidigare huvudinfarten, längs älven, förmodligen är en av landets vackraste. För tillfället är det mycket oklarheter angående hur den sträckningen ska se ut i framtiden. Inom Folkpartiet kommer vi framgent att kämpa för att den infarten blir kvar.

Vid den gräsliga huvudinfarten, just när man svänger av väg 92 – konstvägen, finns i allafall ett konstverk. Det är Eldsoffan, av Ulf Rollof. En del av Konstvägen Sju Älvar. Om du klickar på denna länk kan du höra ett radioinslag om Eldsoffan, där också Anna Björkholm intervjuas, hon är Vännäs representant i Konstvägen.

Eldsoffan är en liten tröst för fulheten i övrigt…

Fotot är taget av journalisten vid P4, Anna-Lena Forsberg.

2886457_520_290

Bli först att kommentera

Filibuster

Av , , Bli först att kommentera 11

Jag erkänner att när jag på Twitter såg termen filibuster för ett par dagar sedan, så visste jag inte vad detta betydde.

Sedan har jag läst mig till det, ett märkligt sätt, som har mycket gamla anor, att kunna fördröja en politisk beslutsprocess. Verkar härstamma från USA och aktualiserades häromdagen i Texas.

En kvinnlig demokratisk politiker valde att hålla ett så långt anförande i deras ”fullmäktige” att det skulle bli för sent att kunna rösta igenom ett lagförslag som försämrade abortreglerna. Under 11 timmar talade senatsledamoten. Utan uppehåll. Utan kisspaus eller att varken äta eller dricka något. Utan att sätta sig ned. En partikamrat försökte hjälpa henne genom att hålla lite stöd för ryggen, men blev då åthutad av ordförande.

Hon lyckades tala tills midnatt passerat och då var det för sent att rösta för ändringen.
I vårt kommunfullmäktige kan man tala länge. Alla som vill får anmäla sig, och det går inte att sätta streck i debatten. Men, denna typ av legalt sanktionerad förhalning har vi inte tillgång till i Sverige. Hade det varit möjligt hade det säkert använts i februari när Socialdemokraterna rekordsnabbt påbörjade sitt genomdrivande av byskolenedläggningen. I det perspektivet kanske det inte är riktigt så tokigt som det vid en första anblick kan verka…
davis

Wendy Davis, Senatsledamot i Texas

Bli först att kommentera

Hyfsat nöjd med VK

Av , , 2 kommentarer 4

Jan Nilsson har idag varit besviken på medias rapportering från gårdagens Kommunfullmäktige. Själv får jag säga att jag är ganska nöjd. Ett grovt sakfel i pappersupplagan (Det var Centerpartiet som ville skjuta budgetbeslutet till hösten, i VK tillskrivs detta felaktigt Folkpartiet. Jag var å Fp:s sida den första att yrka avslag på just den punkten!) – men, vid en snabb intervju när nog vi alla var trötta och mosiga i huvudet återgavs det jag sa mycket bra:

bild-1

 

 

2 kommentarer

Folkomröstning i Vännäs

Av , , 6 kommentarer 9

Jag är för folkomröstningar. Folkpartiet är generellt sett för folkomröstningar. För det specifika folkinitiativ som skett i Vännäs var partiet däremot rejält splittrat. Vi enades om att yrka på att ha en folkomröstning, UNDER FÖRUTSÄTTNING att folkomröstningen sker vid allmänna val. Detta av två skäl:

1. För att minska kostnaderna. Det känns knepigt att lägga en halv miljon extra för en folkomröstning som läggs i februari vilket allt tyder på är majoritetens intention, när det vid ett allmänt val blir försumbara extrakostnader.

2. Vid ett allmänt val är förutsättningarna MYCKET STORA för ett högt valdeltagande. Detta är oerhört viktigt vid en folkomröstning, annars blir det oerhört knepigt att ta ställning till resultatet.

Jag yrkade därmed på att ha en folkomröstning under denna förutsättning. Detta debatterades ganska länge. Men när vi gick mot beslut aviserade KF-ordförande att det inte var möjligt att fatta ett beslut som inbegrep något angående förutsättningar för folkomröstningen. Det skulle bara vara ja eller nej, och inget angående när och hur.

Detta ledde till att jag backade, och inte kunde ställa mig bakom en folkomröstning till en hög kostnad och där det blir mycket svårt att mobilisera 70-80 procent av väljarkåren, vilket är fallet i september 2014. Nu skulle alla detaljer angående formerna bestämmas senare, och då är det enkel majoritet som gäller, dvs, S med V som styr hur utfallet blir; när, hur frågan ser ut etc. Jag ställde innan mitt ställningstagande en fråga till S angående deras syn på att låta folkomröstning ske i samband med riksdags- och kommunalvalet, och det svar jag fick gjorde mig helt övertygad om att de inte önskar folkomröstning i samband med allmänt val.

Vår andra fullmäktigeledamot, med stark principiell förankring valde att rösta för folkomröstningen. Man kan tycka vad man vill om det, men det speglar vårt parti ganska väl. Vi vågar och tillåter olika åsikter. Denna fråga var också av en typ där ett parti kan vara splittrat. Kanske speglar denna tvehågsenhet stora delar av Vännäs också, vem vet…

bild

6 kommentarer

Köttfri dag viktig för miljön!

Av , , 2 kommentarer 13

I en motion från Miljöpartiet med rubriken ”Köttfri dag i kommunens verksamhet” lyfts det fram att den största utsläppskällan från livsmedelsproduktion är metan från idisslande kors magar, och lustgas från gödslad mark. I motionens att-sats (det som kommunfullmäktige beslutar om) är det en vegetarisk dag som ska utredas, något som kommunen sedan gjort.

På fullmäktige den 17 juni beslutades att införa en vegetarisk dag för skolorna i Vännäs kommun. Folkpartiet röstade inte för förslaget, och här följer vår reservation:

Folkpartiet reserverar sig mot beslutet att införa en vegetarisk dag per vecka i kommunens skolor. I motionen framgår tydligt att den enskilt största miljöpåverkan gällande maten sker vid produktion av kött från idisslande djur.

I beslutsunderlaget framgår tydligt att en köttfri dag då inget nötkött eller kött från andra idisslande djur serveras redan finns en dag i veckan i våra skolor. Då denna viktiga insats för miljön redan görs, anser Folkpartiet att politikerna i Kommunfullmäktige inte ska gå in och detaljstyra vad som ska ätas olika dagar i veckan i kommunens skolor.

Vi har fullt förtroende för att skolkökens personal besitter kompetens och strävar efter att servera en näringsrik och varierad kost, och att vegetariska liksom andra alternativ arbetas in i enlighet med deras professionella uppfattning i skolmatsmenyerna.

 

2 kommentarer