Monica Wahlström, Vännäs

God Jul!

Av , , Bli först att kommentera 5

 Ja, så är den här, julafton. 

Det som när man var liten förföll vara "det enda rätta" – just de traditioner som min familj upprätthöll – har modifierats, justerats, och sakteliga har man när man blivit mer och mer "självständig" skaffat sig distans, sett att det kan se så varierat och olika ut. 

Vissa försöker att till varje pris upprätthålla likheten med barndomens jul. Försöker överföra det till sina barn, men ofta med en logiskt följd – huset svämmar över av folk! Hörde någon som skulle vara 25 personer samlade på julafton. Det kan förstås vara underbart och jätteroligt, men kan nog också bli lite kaotiskt… 

Upprätthållandet av exakt samma potpurri av tecknad film varje år är en liknande tendens. När jag var liten var tecknad film exotiskt. Jag minns att jag satt och genomled Godmorgon Sverige på helgen för att få se en kortfilm tecknat med Tom och Jerry eller en hackspett som jag glömt vad han hette. Att då på julafton kunna se nästan en hel timme tecknad film var just som en egen julklapp och superlyxigt. Dagens barn ser tecknad film varje dag, och tycker nog inte Kalle Ankas jul är särskilt märkvärdigt. Mina år i Katalonien på jul har också varit en avvänjning för min del – jag känner inget större behov av att se Kalle Ankas jul just idag.

Framför allt kan julafton vara en dag som inte alls är så rolig. Många har förväntningar som spolieras. Andra har inte ens förväntningar då de vet att det kan bli mest trist. En särskild tanke till dessa personer. 

Sen funderar jag över en datapaus i juldagarna. Vet inte om det blir så, men skulle jag komma i det ilet blir det inget bloggande heller.Vi får väl se!

Bli först att kommentera

En parantes i lagen

Av , , Bli först att kommentera 0

 Innan jag gjorde jul idag på jobbet så ögnade jag igenom Socialtjänstlagen. Det är ju ibland ändringar och justeringar, och då brukar de börja gälla vid års-halvårs-eller kvartalsskiften. 

Det var lite ändringar här och där, en gällande äldre, så här:

4 § /Träder i kraft I:2011-01-01/ Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

   
Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427).

Jag kan inte påminna mig om så många parenteser i lagtext på detta sätt. Det ser nästan lite festligt ut! Innehållet är viktigt, men jag kan nog tycka att detta redan inryms i socialtjänstlagens portalparagraf, lagens första paragraf som anger inriktningen. Sista meningen i portalparagrafen är ju laddad med viktigt budskap. Lite tråkigt känns det att behöva skriva in i lagtexten att äldre ska få leva ett värdigt liv…

Hur det är tänkt och för att riktigt ta reda på intentionen bakom ändringen och hur vi ska tänka runt detta måste man gå till propositionstexten och läsa där. Men, det blir inte av idag, det får bli en annan dag!

 

1 kap. Socialtjänstens mål

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

– ekonomiska och sociala trygghet,

– jämlikhet i levnadsvillkor,

– aktiva deltagande i samhällslivet.   
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

   
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

 

Bli först att kommentera

Att reda sig själv och bara komma en bit på väg…

Av , , 3 kommentarer 0

 Vi har en droppande kran. Har skjutit upp tillfixandet av den, men igår tänkte jag skrida till verket. Gick till Boströms och blev hemskickad för att ta reda på mer exakt vilken blandare det är vi har. Samt med ett bra "tips från coachen" (Tommy) – att inte glömma att stänga av vattnet innan jag började greja under kåpan för blandaren. 

Eftersom jag inte hittade något logiskt sätt att få bort kåpan till blandaren så tänkte jag googla angående just blandaren av mitt märke. Och hittade en detaljerad instruktion för hela packningsbytet. Ibland är nätet fantastiskt!

Men – sen blev det ändå bekymmer. Jag hittar ingen kran för att stänga av vattnet just till köksblandaren! Ingen under diskbänken, och nere i pannrummet finns diverse kranar, (den som det rent logiskt skulle kunna vara är sitter så hårt fast att jag inte vågar ta i mer…) Sen vill man inte laborera, tänk om man skulle råka skruva av tillförseln av fjärrvärmevatten in i huset?

Nej, det blir att avvakta julfriden och kontakta en rörmokare senare…tur att vi inte har vattenbrist, även om det känns onödigt att kranen ska stå och droppa fler dagar…

3 kommentarer

Demensvård – vad och hur?

Av , , 2 kommentarer 3

Karl-Gustav Sjöström gör ett tappert försöka att få igång en debatt om socialpolitiskt viktiga frågor. Den del i dessa frågor som rör Vännäs kommun och vård- och omsorgsnämnden kommer jag inte att ge mig in i, då jag inte kommer att ägna mig åt just socialpolitiska frågor i Vännäs på grund av att jag jobbar inom förvaltningen som utför det arbete som krävs för att Vännäs medborgare ska tillförsäkras det som olika lagar inom det sociala området anger. 

Däremot kan jag uttala mig om frågor av allmän och rikspolitisk karaktär. 

Här i dagarna röstades ett förslag från Sverigedemokraterna igenom tillsammans med (!) Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som innebär att riktlinjer för minimibemanning ska tas. Jag hoppas det stannar där, vid riktlinjer, och tycker ändå att det är värt att fundera över om det är denna typ av detaljerad styrning som rikspolitiken ska ägna sig åt. 

Lennart Olofsson, avgången kommunchef sa att en enkel och grundläggande hållregel för kommunpolitiker att förhålla sig till är VAD och HUR. Det är politikerna som ska ägna sig åt frågan om VAD som ska göras. Sedan är det förvaltningarna som ska ägna sig åt HUR. 

VAD – att tillförsäkra vännäsborna god och trygg demensvård.

HUR – genom att förvaltningen via en budget som tillförsäkrar att detta är möjligt får se över varje enskild individs behov för att få en god vård och väga ihop detta med till exempel förhållandena på en enskild vårdenhet. Och för övrigt det som krävs för att ge den goda vården. 

Det kan finnas en rad omständigheter som ger vid handen att det inte är ett fast nummer anställda som krävs för att ge god och säker demensvård. När riksdagen går in och fattar så detaljerade beslut om riktlinjer, blir själva systemet för det stora självstyret i kommunerna liksom ifrågasatt. 

En anna fråga är nämligen OM vi ska ha så stort mått av självstyre i kommunerna som vi har idag, eller om vi vill ha mer av detaljstyrning utifrån riktlinjer och mer kontroller av till exempel Socialstyrelsen.

Kanske riksdagen ska fatta beslut om minimibudget för varje brukare i kommunerna också?

Detta om det kommunala självstyret gentemot strikt styrning i detaljfrågor i kommunen, blir en annan och också mycket intressant diskussion, som kanske är på sin plats!

2 kommentarer

Kommunstyrelsen i Vännäs

Av , , 2 kommentarer 4

 På Vännäs hemsida finns nu valen från fullmäktige. Så här ser kommunstyrelsen ut:

 

Johan Söderling, S, ordförande

Susanne Bygdén, S

Jan Nilsson, M

Lars Lilja, S

Ulf Eriksson, C, vice ordförande

Leif Andersson, S

Ola Dahlgren, S

Hans-Inge Smetana, KD

Andreas Jansson, V

Tommy Bingebo, C

Krister Andersson, MP

 

Oj. Det var många män! 1 kvinna och 10 män (en reservation för en av dem – Hans-Inge Smetana, han kommer att sitta halva perioden och sedan bytas ut mot Fp:s kommunstyrelserepresentant, Ulla-Britt Engström Andersson som påbörjar sitt uppdrag som ersättare, detta då Fp och Kd delar representationen i KS).

 

Hur kunde det bli så här? Har det ens funnits någon tanke?

 

Varje parti väljer naturligtvis sina ledamöter själva, men visst är det lite trist att inte Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter en aning bättre representerar Vännäs!

 

 

2 kommentarer

C+M+Fp+Kd=SANT

Av , , 12 kommentarer 10

Ja, i ett tidigare inlägg resonerade jag lite allmänt runt politik. Det var utifrån en fråga från K. Hampusson om ifall inte det "bara" var en teknisk valsamverkan som fallerat mellan C,M,Fp o Kd och det inte nu mellan C och S "bara" var en annan teknisk valsamverkan. Mitt försök till belysning i det tidigare inlägget var att jag tror att många ändå förknippar de lokala partierna med rikspartierna.

Vidare försökte jag peka på att rikspolitiken sätter ramarna för hur kommunalpolitiken ska bedrivas. Därmed blir den viktig, rikspolitiken. Och – jag tror att man som kommual politiker för ett visst parti med "riksbeteckning" förväntas agera i viss mån efter den rikspolitiska taktpinnen. (Det skulle se märkligt ut om V i Vännäs kämpade för att sälja ut skolor, till exempel!)

Med detta vill jag ha sagt, att jag tror att ganska många som röstar med C,M,Fp o Kd förväntar sig vissa saker, och en sak är allianssamarbete. För min egen del är jag en stark alliansföreträdare,och jag tycker det är väldigt tråkigt att det inte finns allianssamarbete i Vännäs, då jag tror det hade kunnat ge en bättre tyngd åt de borgerliga partierna.

MEN – det har funnits ett samarbete ändå! Här kommer ett foto på den broshyr som togs fram innan valet.

Om det inte syns så kan jag förtydliga att texten lyder: "Det behövs en ändring i Vännäs kommun. Valprogram för 2011-2014". Sedan följer på baksidan fem mål för framtiden. Signerat de fyra borgerliga allianspartierna.

Detta vill jag lyfta fram för att försöka besvara Katarina Hampussons fråga om ifall det inte bara varit "teknisk valsamverkan". Denna broshyr togs fram innan valet, och innan C hade förlorat två mandat i fullmäktige. Efter valet har man hänvisat till "valteknisk samverkan". Jag förstår inte riktigt själv. Men jag tycker det verkar som att det var mer än en teknisk samverkan (jag menar, valprogram för 2011-2014…). Och nu tycker jag att det är tråkigt att det inte är någon samverkan alls! Och nu tänker jag inte orda så mycket mer om detta! Nu tänker jag försöka ägna mig åt att sätta mig in i mitt nya uppdrag, att vara ledamot i plan- och miljönämnden. 

12 kommentarer

Pendel!

Av , , 5 kommentarer 2

 Ja, alla gläds vi nog åt den goda nyheten av den detaljerade planeringen för pendeltågstrafik mellan Vännäs och Umeå. Vännäs är en pendlingsort, och sådana finns inte så många norröver, förutom några större städer är många kommuner glesbygdskommuner (detta är alltså statistiska benämningar). 

Kommunalrådet tog till orda och kommenterade nyheten om pendeln på fullmäktigesammanträdet igår. En eloge till honom att han även lyfte fram två samverkansparter från två andra partier i slutfasen av påtryckningsarbetet (Jonas Björkholm-V, och Erik Sedig-Kd). Precis sådan god och bra samverkan som vi behöver i Vännäs, för vi behöver goda och bra initiativ för att utveckla vår kommun och för att växa!

Nu hoppas jag verkligen att det blir ytterligare fokus på kommunikationsfrågan i landstinget. Lycksele-Vindeln-Umeå NATURLIGTVIS med stopp i Vännäs, är jätteviktigt, liksom att pendeln får fortsätta till Holmsund!

5 kommentarer

Rävspel?

Av , , 14 kommentarer 3

 För en tid sedan skrev Stina Jansson om rävaktiga makthungriga män i ett vasst inlägg, med syftning till valet. Då jag satt med i förhandlingarna där Stinas parti var representerat och inte kände igen beskrivningen bad jag om ett förtydligande och klarspråk. Detta har inte kommit. 

Jag har ett vagt minne av att ovanstående spel fanns hos min farmor, men själv tyckte jag mer om Chinaschack. 

Idag på fullmäktige fick jag en ny spelupplevelse. När punkt nummer 21 var avhandlad annonserade ordförande en punkt 22 a. Den handlade om att utöka ledamöterna i den mest inflytelserika nämnden – kommunstyrelsen. Ersättarna föreslogs nu ökas från 9 st till 11 st. Genast nominerade Centerpartiet en kandidat, innan den socialdemokratiska ledamoten som la fram förslaget ens hunnit dra andan. 

Saken är att denna punkt var helt ny och helt okänd. Åtminstone för mig och mitt parti, och även vet jag att det var så för åtminstone tre andra partier i fullmäktige. Den hade inte annonserats på något vis alls. Och då ska vi ha i beaktan att fullmäktiges socialdemokratiske ordförande hade inbjudit samtliga gruppledare till ett förmöte klockan 10 idag. Detta avslutades också redan kl 11.15, så det fanns gott om tid över för att informera om att man hade för avsikt att lägga ett förslag till utökning av kommunstyrelsen. (Det hade också varit elegant att avisera en ytterligare punkt på dagordningen vid mötets inledande men så gjordes inte.)

En annan viktig synpunkt för vännäsborna är också att just precis detta förslag, att utöka kommunstyrelsens ersättare, RÖSTADES NED av socialdemokraterna så sent som i juni. I juni i år, alltså för bara några månader sedan!

Man gjorde en översyn av den politiska organisationen och kom fram till att MINSKA i flera nämnder, man bestämde också att satsa på en utökning av arvoderad post till oppositionen (numera ska det vara ett andra kommmunalråd på 75 % där det tidigare var ett oppositionsråd på 50 %). Dessa ändringar brukar man se till att göra före ett val, för att inte försöka anpassa poster med utgångspunkt i valresultat. 

Men – idag i Vännäs lägger alltså Socialdemokraterna fram samma förslag som man själv röstade ner i juni, tillsammans med C och utan att det annonseras eller informeras trots goda möjligheter. Inte vet jag heller om detta är rävspel, men heltigenom rent och schyst tycker jag inte att det känns!

14 kommentarer

Idag är det kommunfullmäktigesammanträde…

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det kommunfullmäktigesammanträde i Vännäs. Jag är ju ersättare för Folkpartiet i kommunfullmäktige, och kommer idag att tjänstgöra för första gången. Det känns hederssamt och ska bli spännande. Inleds med kaffe samt lussebulle. Eller gosebulle som min son säger 🙂

Bli först att kommentera

Men titta hur fiskarna i floden dricker!

Av , , Bli först att kommentera 3

 Sitter i min ensamhet och gör en spotify-lista med julmusik. Jag vill ha traditionellt, men lite uppblandat med modernare musik, jag vill ha svenskt, klassiskt, engelska carols och lite spanskt och katalanskt. Det blir en salig blandning!

Det finns en kategori barnjulsånger i Spanien som är väldigt roliga. I vissa delar av Spanien är det tradition att man på julaftonskvällen sjunger tillsammans, och barnen brukar akomanjera med lite enkla instrument, kastanjetter och liknande, och en annan klassisker är att ta en speciell flaska (anisbrännvisflaska, men tom!) som har ett slags rutmönster i glaset, så kan man ta en pinne och dra över flaskan, och till den musik barnen själv producerar sjungs klassiska barnjulsånger. 

Texten på en av dem tycker jag är lika rolig varje gång, det blir så här ungefär: men titta hur fiskarna i floden dricker, men titta hur de dricker eftersom de har sett Gud födas. De dricker, och dricker och dricker lite mer, fiskarna i floden, för de har sett Gud födas.

Det finns säkert en fin etymologisk förklaring till texten, men den har jag aldrig sökt efter, jag njuter bara av denna roliga julsång!

 

Bli först att kommentera