Monica Wahlström, Vännäs

Oväntat medhåll från tungt sossenamn

Av , , 4 kommentarer 9

 Att en som nästan kunde blivit partiledare istället för Göran Persson skriver så här: 

"Socialdemokratin måste sålunda fortsätta säga ja till konkurrensutsättning och utförsäljning av viss offentlig serviceproduktion. Privat kapital måste fortsatt in i delar av den offentliga servicen, om den inte långsamt ska förtvina. Vem som driver verksamheterna är i stort sett ointressant, förutsatt att kvalitetskraven är höga och att vi har ett socialt trygghets- och försäkringssystem som står på medborgarnas sida. Det är hur ett sådant system ska utformas som socialdemokraterna måste ägna tid och kraft åt. Om inte, rullar sannolikt privatiseringen vidare med andra värderingar som grund än de (S) står för."

Jag gissar att Jan nygren skulle ha röstat för mitt tilläggsyrkande i den strategiska planen, för att undvika att rita in sig i ett hörn angående driftsformer. 

4 kommentarer

Erik Ullenhag och integrationspolitiken

Av , , 4 kommentarer 6

 Igår var jag på ett mycket trevligt arrangemang ordnat av Folkpartiet i Umeå, Erik Ullenhag hade tillbringat dagen i Umeå och avslutade på Officersmässen. 

Han pratade om integrationens utmaningar. Om att reformen som la om kursen för mindre än ett år sedan är en stor reform och att det förmodligen kommer att ta viss tid innan resultaten syns. Dock – att vi ska ha i åtanke att det är en helt förändrad syn. 

Några invandrare i publiken frågade frågor och visade på frustration. Även jag kan känna ganska stor frustration, och vänner till mig som är flyktingar eller invandrare känner ofta frustrationen. Att det går långsamt. De segregerade områdena. De enorma svårigheterna att få jobb.

Jag tänker själv som så, att det är ju en väldigt stor tank som måste vändas. År av märklig integrationspolitik kommer inte – hur bra förslag man än har – att kunna vändas på en eller ett par år. För inte länge sedan var det inte TILLÅTET att arbeta under asylprocessen! Klart att det ledde i en märklig riktning! 

Att nu på ett tidigt stadium försöka se till individen istället för kollektivistiskt, att försöka ta reda på vad varje enskild nyanländ har för resurser och möjligheter och redan vid inledandes språkstudier försöka matcha mot en möjlig arbetsmarknad, det är riktigt bra förändringar som vi måste hoppas ger effekt. 

För jag instämmer helt med Erik Ullenhag – nyanlända som har som mål att bli bidragsberoende finns knappast! Alla vill ha jobb och försörja sig själva, precis som de tidigare alltid gjort!

4 kommentarer

Angående poliska möten i ev religiösa lokaler

Av , , 6 kommentarer 5

 Andreas Jansson, vänsterpartiets kommunstyrelseledamot, har skrivit en motion om att inte använda gudstjänstlokaler till politiska möten. Han är inte med i fullmäktige, och hursom antar jag att motionen ska gå genom partigruppen. Det är alltså ingen lagd motion ännu, men hans tydliga uppfattning. 

I sitt blogginlägg har några kommentarer kretsat kring hur man ska se på lokaler. Själv har jag vid flera tillfällen varit i fikalokalen i anslutning till Missonskyrkans gudstjänstlokal. Fikalokalen är mycket trivsam och ypperligt lämplig för kurs, konferens och samlingar av olika slag. Ska då den delen diskvalificeras för att det i anslutning, och i "samma byggnad" finns en religiös lokal? 

Det tycker faktiskt inte jag!

Andreas säger såhär i en bloggkommentar: "Bedrivs det någon religiös verksamhet på plats så är det en religiös lokal, det kan väl knappast vara på ett annat sätt?"

Denna hållning uppmanar jag nog Andreas att se över. Jag skulle till exempel om jag hade en anställd som frågade efter någon plats att utöva egen religiös verksamhet på(en pingstvän kanske vill be och läsa biblen en stund under lunchrasten, eller en muslim kanske vill rulla ut en bönematta och be) – nog försöka tillgodose en sådan önskan, under förutsättning att det finns någon lämpligt utrymme som inte behövs för verksamheten vid samma tidpunkt. 

Enligt Andras resonemang ovan skulle hela vård- och omsorgskontoret bli en "religiös lokal", och så kanske inte Andreas menar. 

 

6 kommentarer