Monica Wahlström, Vännäs

Liberalerna – Nytt partinamn, samma partiledare

Av , , 2 kommentarer 6

 

Jag befann mig nyss på Folkpartiets landsmöte. Nu sitter jag istället på Liberalernas Landmöte. Jag tjänstgjorde inte vid omröstning om partinamn (är ersättare) – men skulle ha röstat ja.

Igår vid valet av partiordförande tjänstgjorde jag dock. Och jag röstade ja till omval av Jan Björklund.

Däremot erkänner jag – jag är en av dem som kände stor besvikelse över att Jan Björklund inte tog ansvar efter valet och trädde tillbaka. Jag bedömde att förnyelse krävdes och såg svårligen att Jan Björklund kunde driva detta.

De senaste månaderna har vi snabbt fått börja orientera oss i en ny situation i Sverige. DN skriver idag att hösten 2015 kommer gå till historien som en av de mest omvälvande perioderna i svensk politik.

Och jag backar. Jag ändrar mig. Jag är trygg och glad över att vi har Jan Björklund just nu.

Vi behöver någon med erfarenhet i partiledarställning. Någon som varit med i ett lands utveckling ett antal år. En ledare som varit med om varierande kriser; som partiledare, som minister, som riksdagsledamot, som människa.

Just nu behöver inte bara Liberalerna Jan Björklund.

Sverige behöver Jan Björklund.

image

 

 

2 kommentarer

Misslyckade kvinnor?

Av , , Bli först att kommentera 15

Under en inte så lång rad år i Vännäs har vi anställt och ganska snabbt förlorat kvinnor på höga chefspositioner. En socialchef, en kommunchef och en gymnasiechef. Samtliga har blivit avskedade, även om det skrivits om för att låta vackrare.

Jag tänkte på dessa kvinnor när jag hörde en analys om de nya ministrarna i regeringen – med en liten annorlunda tvist i resonemanget. Den som uttalade sig konstaterade att de mest ”udda korten”, de mest oväntade och de personer utan så stark och tydlig förankring inne i partiapparaterna – var kvinnor. Så här:

Det är ett strukturellt problem inbyggt i den här regeringen. Männen är genomgående hämtade från det socialdemokratiska toppskiktet medan kvinnorna ofta har en lokal eller regional förankring eller är helt utanför toppskiktet. Vi vet att när det börjar blåsa är det den med en svagare intern förankring som ryker först.

Och så siade kommentatorn att en kvinna kommer vara först att åka ur regeringen.

Kan det vara så att det för kvinnor på höga kommunala poster är knepigare att bli en del av toppskiktet? Att det är svårare att veta hur man ska manövrera och liera sig för att bli ett ”säkrare” kort? En liten aning mystiskt känns det ändå, att det är mer ovanligt att manliga, höga chefer sparkas, i alla fall i vår kommun. Eller? Vad tycker du?

Bli först att kommentera

Ett brev till SD:aren Roland

Av , , 12 kommentarer 16

Hej Roland! I en kommentar till mitt förra inlägg skriver du om din oro. Du säger att Sverige har gått förlorat. Men du förklarar alls inte hur. Hur?

Vi har en stabil och stark ekonomi. Vi har trygghetssystem som värnar om en grundnivå även för den som inte klarar av att arbeta på grund av olika skäl. Arbetslösheten är inte hög jämfört med vår omvärld.

Du talar om att Sverige håller på att förintas som självständig nation. Jag förstår inte hur du menar? Du säger att vi är mindre självgående – och jag är fast övertygad om att vi lever i en global värld, där tiden då vi kunnat leva isolerat är över. Sverige hade en unik situation under 60-70-talen. Det fanns praktiskt taget ingen konkurrens alls från Japan eller övriga asiatiska marknader. Vi hade oproportionerligt många multinationella företag i vårt land, och en sanslöst stor industriproduktion. Detta gav ett enormt inflöde av pengar, och framför allt väldigt, väldigt många arbetstillfällen. Våra system byggdes upp under denna tid. Under denna tid var det dessutom på ett helt annat sätt än idag möjligt att styra från politiskt håll. Vi levde jämfört med idag i en ”bubbla”. Läs gärna mitt inlägg om hur LITE möjligheter det finns för politiken att styra arbetsmarknaden idag – den styrs av krafter i vår omvärld.

Så Roland, det är nog sant att vi inte är självgående. Vi skulle nog ganska snart, om vi isolerade oss på samma sätt om vid den tid när dina (och mina) förfäder kämpade i sitt anletes svett – gå om intet och då skulle förmodligen verkligen Sverige rasa samman!

Du tror att dina barn och barnbarn ska leva i kaos, med parallella ghettosamhällen. HÄR tror jag att du i viss mån har rätt. Vi behöver se över våra segregerade områden. Vi behöver se till att dessa områden rustas upp, och vi måste ta oss an bostadsproblemen. Där har vi misslyckats. Den regering jag har gillat, Alliansen, har inte lyckats så långt, även om ansträngningar påbörjats. Vi har mycket att göra för att verkligen se till att de nyanlända som kommer hit får goda möjligheter till bostäder samt att jobbar för en verklig och god integrering.

Du säger att Sverige inte har muskler att agera socialbyrå för hela världens fattiga och förföljda. Förstår du, att när du som förefaller vara inläst, påläst och begåvad, säger en sådan sak så hamnar du lätt i ett fack. Det är så ofantligt naivt av dig, Roland! Visst vet väl du att nästan alla som är flyktingar är det i sitt eget hemland eller i ett grannland? Det vet du väl? Denna typ av retorik återkommer alldeles för ofta Roland, och det gör det svårt att ta dig och dina partikamrater seröst.

Men sedan kommer det som jag mest av allt står oförstående inför i din kommentar. Du skriver att vårt samhälle kan komma att styras med sharialagar. Hur kan du tro detta?

Detta, Roland, smärtar mig oerhört. Jag undrar verkligen vad du baserar dig på? Det är i denna del som alla mina varningsklockor börjar ringa. Det är när SD:are som du sprider denna farhåga – som vi som inte begriper hur ni är så många som ni är, verkligen blir bekymrade. Det är i denna del vi kan dra paralleller till mellankrigstiden. Trots att vi i Sverige inte har en ekonomisk kris. Trots att vårt samhälle fungerar, och det finns trygghetssystem – så väljer du att peka ut en grupp. I Tyskland valdes judar. Du väljer muslimer. Det är inte en ras, och därför förnekar ni i SD att ni är rasister. Men, det är exakt samma mekanism. En grupp som går att samla under ett paraply – muslimer – väljs ut som det stora hotet. På inga grunder alls, och eftersom det är en grupp som är relativt enkel att identifiera, så klumpar du ihop dem, och sedan tillskriver du denna grupp åsikter – som du lägger för dem. Det kan vara så att du tagit del av enskilda personer – som har koppling till terrorgrupper – och deras åsikter. Sådana enskilda finns alltid, och kommer alltid att finnas. Men dessa är isolerade element som inte kan påverka ett helt land, och inte heller den grupp som du har definierat!

Hur inläst är du på de rörelser som finns inom den rika och varierade muslimska minoriteten i Sverige? Har du intresserat dig för deras olika kamp mot terrorism? Hur mycket känner du till om olika muslimska sammansättningar i Sverige? Vad säger dina vänner med rötter i muslimsk tradition? Hur många av de du känner som kommer från en muslimsk tradition har du diskuterat dessa frågor med?

Visst handlar detta om värdegrund. Jag kan inte stå bakom att vilja sortera ut en grupp och människor i den just för att de tillhör den gruppen. När då du uttrycker att gruppen muslimer skulle vilja ta över Sverige, och därför ska de inte få vara här så får vi ett mycket stort problem. Hela retoriken du använder, att tillskriva en grupp en åsikt och en agenda, utan någon som helst grund för det, och en oerhört blandad grupp dessutom – är det du uttrycker vad vi andra kallar rasism, Roland. Att den grupp du utsett som ”sverigefördärvare”  och som du vill sortera ut från sverige inte är av samma ras – är bara en semantisk fråga. Talet om ras ur denna aspekt lämnades efter Nazi-tyskland.

Sverige har under en lång serie år präglats av den grundvärdering jag förespråkar – att inte göra en sådan uppdelning av människor som du förespråkar. Vi har grundvärderingar som lyfter alla människors lika värde. Det är det verkligt svenska som är värt att stå upp för.

 

12 kommentarer

Hur ska Sverigedemokraterna hanteras?

Av , , 21 kommentarer 12

Inte har vi det lätt. Vi befinner oss i ett Sverige där ett parti som de allra flesta av oss är djupt bekymrade över, och som ger oss stor oro, har gjort ett kanonval. Ett parti som faktiskt är riksdagens tredje största. Större än V och C tillsammans. Större än Fp och Mp tillsammans. Och större än Kd och tja, i alla konstellationer egentligen, så är SD större än två av övriga småpartier.

Hur ska vi göra? Vad ska vi tycka? Det känns som om hela åsiktssverige trevar sig fram. Å ena sidan – vi måste göra allt vi kan för att stoppa SD:s framfart. Även nazistpartiet röstades fram i allmänna val. Å andra sidan, kan vi ignorera de företrädare som valts fram av13 % av befolkningen?

I alla delar där det är nedtecknat i lagar och föreskrifter hur saker ska gå till, så kan vi inget annat göra än att låta demokratins spelregler ha sin gång. Släppa fram och ge vad som SD har rätt till. I många delar i det politiska livet finns däremot överenskommelser som inte är lagfästa. Där blir det knepigare.

En viktig utgångspunkt tror jag är att vara extremt öppen för alla former av diskriminering och rubbande av mänskliga rättigheter och grundläggande värderingar om solidaritet med alla, och särskilt med den svage. I det ögonblick något sådant uttalas, något sådant insinueras, eller gärningar där något av detta kan antas rubbas – så måste alla kringvarande politiskt aktiva vara väldigt mycket på sin vakt. Vi har en mycket stor uppgift i att ständigt skydda alla människors lika värde.

I övrigt erkänner jag mig väldigt vilsen själv. Å ena sidan. Å andra sidan. Men, jag tror också på vad Jonas Gardell skrivit om. Nu är de invalda – låt dem, eller KRÄV av SD att presentera politik i alla andra frågor än sådant som hör till invandring och asylpolitik. Är det från något jag verkligen tycker de ska isoleras, är det från dessa frågor. Och låt dem INTE komma undan med att bara dra fram ”minska-invandringen”-kortet. De måste kunna prestera annan politik. Samtidigt – om de blir duktiga på detta…? Hur blir det då? Var står vi då? Hur ser vår vardagspolitiska karta ut om 10 år?

Vem har svaren?

21 kommentarer

Vännäs usla ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 14

Kommunfullmäktige idag i Vännäs. Delårsrapport. Prognos för Vännäs kommun. Kommunen går enligt den 14 miljoner back.

Revisorsgranskning. Mycket starka ord av revisorerna. De säger att de ser väldigt allvarligt på och är oroade över att kommunen inte kan hålla en god ekonomisk hushållning.

När revisorer skriver så här, ”utfallet är starkt negativt. Vi är förvånade att det budgeterade resultatet understiger resultatmålet” så måste man ta till sig detta.

Vännäs kommun är i klartext usel. Socialdemokrater och Vänstern har styrt och ansvarar för detta. Inget ändrades i maktbalansen efter valet. Det är sorgligt. Det känns extremt oroande.

image

Bli först att kommentera

Dåligt med jämställdheten i Fp

Av , , Bli först att kommentera 6

Faktiskt rent av katastrofalt – i riksdagsgruppen, vill säga!

De flesta har väl tagit del av nyheten, att bland de kvarvarande riksdagsledamöterna är det bara 5 st kvinnor och 14 st män. Jag är förvånad, besviken och tycker det är väldigt illa.

Jag känner nämligen inte alls igen mig. Jag har endast som intresse att ägna mig åt kommunalpolitik. Men, naturligtvis arbetas det från lokalt håll med samarbeten över kommungränser och länsvis. Vi har ingen ombudsman, men en flitig länsordförande.

Att så många län haft män som förstanamn är både märkligt och det är bra att Maria Arnholm kommer att ta tag i detta och se över det från nationellt håll. Det behövs!

För i Västerbotten ser det annorlunda ut. En kvinna som förstanamn till riksdagen. En kvinna som förstanamn till landstinget. En kvinna som förstanamn till kommunen (Vännäs):

 kvinnor fp

Bli först att kommentera

Sluta sprida nidbild av Vännäs!

Av , , 2 kommentarer 17

Såg med anledning av SD:s höga resultat i skolvalet i Vännäs att någon som sa sig hade bott i Vännäs menade att de höga siffror som då framkom för SD skulle vara typiskt för Vännäs. Då är det mitt i all bedrövelse lite skönt att konstatera – även om jag är extremt besviken på det mesta i kommunalvalet – att SD ”endast” fått 3,2% av kommunrösterna i Vännäs. Exakt samma siffra som i kommunvalet i Umeå.

Är less på den negativa bild av Vännäs som sprids av vissa! Det som är negativt är hur ekonomin sköts i kommunen, men vännäsborna är definitivt varken särskilt rasistiskt lagda, inte särskilt kriminellt benägna eller särskilt mycket mer missbrukare än andra.

Vännäs har enorma möjligheter. Tror ändå det hade kunnat göras mer med annan ledning av vår kommun. Vi har ju ändå inga vinster i vår välfärd, vi har bara stora kommunala underskott. Tyvärr.

2 kommentarer

Rösta för förändring i Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har du chansen! Förmodligen är alla i fullmäktige representerade partier ute på köpingen idag. Kom och prata politik! Många, många, många är kritiska till hur kommunen sköts. Hur ekonomin sköts. Företagare i Vännäs är bekymrade.

Det är nu, kära vännäsbor, som ni har chansen att låta oss andra, vi som är ett alternativ till Vännäs rödgröna, att få prova. Lyckas vi inte bättre har ni chansen igen om fyra år.

Prata politik idag, rösta imorgon, och VÅGA rösta för förändring!

fp vännäs

Bli först att kommentera

Vännäsbor – rösta för förändring!

Av , , Bli först att kommentera 11

2100 av oss vännäsbor har förtidsröstat. Det innebär att mer än hälften av alla vi som röstar i Vännäs ännu ej har lagt vår valsedel.

Först och främst – gå och rösta!

Och – våga rösta för förändring!

Att sitta för länge i samma position är inte bra. En vänjer sig vid makten och inflytandet. En anser till slut att en själv (=partiet) är den enda som kan, ser och begriper sig på kommunen. En som sitter för länge börjar till slut tycka sig veta bäst vad medborgarna behöver, utan att knappt behöva förankra beslut.

VÄNNÄS – våga rösta för förändring! Rösta på Folkpartiet i kommunvalet!

Bli först att kommentera

Vännäs behöver en smartare förvaltning

Av , , 4 kommentarer 9

Folkpartiets viktigaste fråga inför valet – vi måste göra något för att kunna satsa på Vännäs!

Folkpartiet vill att Vännäs aktivt jobbar för en smartare förvaltning. Ett starkt utökat samarbete i Umeåregionen behövs, med rejäl politiskt styrning. Vi har en gemensam telefonväxel, samarbete gällande familjehemsrekrytering, flyktingmottagning och överförmynderi, men sedan har inte så mycket mer av verkligt samarbete kommit till stånd. Vi i Folkpartiet tror på gränslöshet.

Vi tror att Umeåregionen måste förnya sitt uppdrag i och för samverkan, och satsa på gemensamma verksamheter. Regionens mål om att effektivisera den kommunala förvaltningen måste tas flera steg vidare. För detta krävs tydliga politiska mandat så att verkliga effektiviseringar och samarbeten genomförs. Det kommer att behövas politiskt mod!

Några exempel att börja titta på: Gemensam lönehantering. Gemensam bygglovshandläggning. Gemensam familjerättsenhet. Gemensamt framaorbetande av kriterier och riktlinjer inom flera förvaltningar. Gemensam skuld- och budgetrådgivning. Gemensam nattpatrull i områden nära kommungränser. Gemensam handläggning av alkoholtillstånd.

Att göra ett rejält omtag av Umeåregionens målsättning med syfte att effektivisera kommunförvaltningen maximalt för samverkan. Då kan vi i Vännäs satsa mer på våra kärnverksamheter, på våra elever och på våra äldre.

Folkpartiet tror på ett gränslöst Vännäs och ett gränslöst Västerbotten. På lång sikt tror vi att samverkan mellan små kommuner behöver övergå i tankar på en gemensam regionkommun.

Detta för att kunna bevara en rättvisa i välfärdsutbud för samtliga medborgare!

4 kommentarer