Monica Wahlström, Vännäs

Ej insläppt till Kommunfullmäktige efter lunch

Av , , 6 kommentarer 17

Att vara politiskt engagerad på sin fritid är inte något som är helt lätt att få ihop. Krävande arbete, familj, socialt liv och även fritidssysslor av annan karaktär vill man ju också få in. Arbete och familj prioriterar ofta sig självt.

Reglerna som styr Kommunfullmäktige är strikta och definitivt inte anpassade för att förenkla för sådana som mig att hålla alla de bollar som krävs i luften samtidigt. Vi har haft en erfaren ordförande i fullmäktige under många år som gjorde mycket för att förenkla, särskilt gällande korta, tillfälliga behov av att vara ute ur fullmäktigesalen några minuter för att ”få ihop livet”.

Nu har vi en ny ordförande som uppenbarligen strikt följer regler. Jag har – av skäl som jag anser vara fullständigt rimliga, men som är ovidkommande – kommit ca 8 minuter sent efter lunchuppehållet. Och, blivit utslängd. Jag får inte fortsatt deltaga i mötet.

Helt i enlighet med reglerna, men väldigt otidsenligt och tyvärr ganska demokrati-ovänligt.

Jag kommer be om möjlig översyn av reglerna. Om de är möjliga att få mer verklighetsförankrade eller om föråldrade lagar styr, vet jag inte, men hoppas få klarhet i vad det lider.
image

Min tomma plats.

6 kommentarer