Rickard norberg

Vilhelmina minskar år 2020 med minst 2 procent av befolkningen. Vinklad fakta från c i v-aktuellt.

Av , , 1 kommentar 23

Först och främst vill jag önska er läsare till min blogg en god avslutning på år 2020 och en bra början på det nya. Just innan jul publicerade centerpartiet en annons i vilhelmina aktuellt där man beskrev hur året varit i kommunen. Det finns mycket man kan säga om den fakta som publicerades. Om jag är på mitt goda helghumör kan jag kalla den för tillrättalagd med utvalda fakta och mindre snällt för vilseledande och full av halvsanningar.

Sant i annonsen är att det precis som alla andra tidigare år flyttat in människor till vår kommun. Tvivlar inte alls på att det är minst 150 personer som flyttat in i vår kommun i år. Ett normal år brukar det vara ca 200 personer som flyttar till vår kommun. Problemet är dock att centerpartiet medvetet utelämnade det faktum att det är fler som flyttar från kommunen än som flyttar in. Tror inte att det var en slump att denna viktiga del utelämnades.

Faktum är att år 2020 ser ut att bli ett mycket tufft år befolkningsmässigt för kommunen. I början av året var vi 6668 personer i kommunen. Den 1 november i år var vi 6549 invånare, alltså en minskning med 119 personer med två månader kvar av året.

Det är procentuellt sett det mörkaste året på ca 20 år. Det är ett sorgligt faktum som gör ont att skriva ut i juletider men det är viktigt att vi håller oss till hur verkligheten ser ut om vi ska kunna påverka framtiden i rätt riktning. Vi tjänar inget på att medvetet undvika fakta och det som känns svårt. Om nuvarande befolkningsutveckling håller i sig går vi under 6000 invånare under år 2026.

Detsamma gäller hänvisningen till antalet nystartade företag som anges i annonsen. Jag gläds oerhört mycket för alla nya företag i kommunen. 65 nystartade företag i kommunen är mycket bra och ger oss alla framtidstro. Allt fokus måste ligga på att kommunen på alla upptänkliga lagliga sätt stöder och aktivt underlättar för kommunens företagare. Det nyregistreras varje år ca 50-60 i kommunen och årets siffra är ingen som på ett betydande sett sticker ut från tidigare år. Den varierar mellan åren inom ett relativt begränsat intervall.

Dessutom är nyregistrade företag ett ganska trubbigt mått på hur det går totalt sett för företagandet i kommunen. Man måste i så fall också väga in hur många företag som avvecklas eller lägger ner sin verksamhet varje år för att få en mer rimlig bild hur verkligheten ser ut när det gäller företagandet i kommunen.

Vi har många väldigt skickliga företagare och entreprenörer i kommunen. Många känner jag personligen och de gör ett fantastiskt arbete för att både utveckla sina företag och därigenom även kommunen. Trots detta faktum är det uppenbart för de flesta vilhelminabor att den lokala arbetsmarknaden minskat kraftigt i vilhelmina under de senaste 20 åren. Många större företag och statliga myndigheter har flyttat eller lagt ner sin verksamhet och många hundra arbetstillfällen har försvunnit utan att det nyskapats i närheten lika många lokala arbetsplatser.

Det gör arbetet med att öka inflyttningen och minska utflyttningen till en ännu större utmaning idag än för tex 20-25 år sedan. Återigen beskriver annonsen enbart en mycket liten del portion fakta utan att ge någon helhet för läsaren.

Vidare till investeringen i M3 som fullmäktige tog i december. Det var ett välkommet beslut som oppositionen yrkat på under hösten för att säkerställa framtiden för två av gymnasieskolans mest populära program. Till slut anslöt även s och c till i huvudsak samma grundyrkande som oppositionens. Den intresserade kan vidare fördjupa sig i hela beslutsprocessen i kommunens protokoll. Kolla på Vilhelmina.se. Det känns det långt ifrån bra att låna så mycket pengar för denna investering i vår ekonomiska situation men alternativen var få om vi skulle ha utbildningarna kvar långsiktigt. Ekonomiska underlag för de olika beslutsalternativen finns i protokollen.

Ekonomin blir helt riktigt stegvis bättre och det gäller framförallt personalkostnader i utbildningsnämnden. Under den tid som koalitionen styrde under år 2019 togs en stor mängd personinriktade beslut i UN som gett effekt under år 2020. De flesta beslut som rör personal tar lång tid att tillfullo verkställa och få ekonomisk effekt av. Beslut under år 2019 får ofta effekt året efter och beslut under detta år först till betydande del under år 2021. Dessutom kan man ifrågasätta om vissa besparingsbeslut under år 2020 har någon ekonomisk effekt alls utan istället bidrar till att minska våra långsiktiga intäkter och attraktivitet. Mer om detta i kommande inlägg.

Sammantaget är innehållet i artikeln från c tunnt och full av utvalda selektiva fakta som i sig inte är direkt felaktiga var för sig men de ger som en helhet inte heller den riktiga bilden av verkligheten i kommunen år 2020.

Det är inte fake news men inte långt ifrån med tanke på all fakta som utelämnades i annonsen.

 

 

 

 

1 kommentar

Sporthallen i Malgovik

Av , , 5 kommentarer 21

Igår kom beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott att hela skolområdet i Malgovik inklusive sporthallen ska säljas. Kan inte säga att jag är speciellt förvånad över beslutet men jag är ändå arg och besviken på hur hela denna viktiga fråga har hanterats. Redan i februari i år skrev jag ett inlägg med öppna frågor till majoriteten i s och c om hur de såg på framtiden för sporthallen. Några svar fick jag aldrig på mina frågor och redan vid det tillfället kunde jag på goda grunder anta att kommunens nya politiska majoritet inte hade något större intresse av att på ett positivt sätt bidra till en rimlig, rättvis och långsiktig lösning för byns tillgång till sin egenbygda sporthall. Byn byggde den med hjälp av bygdemedel och efter den var färdigställd tog kommunen över det formella ägandet av sporthallen. Kommunen skulle sedan betala drift och underhåll.

Under hösten har förhandlingar pågått mellan föreningen och kommunen kring sporthallens långsiktiga framtid. Från kommunens sida har inställningen varit att föreningen erbjuds hallen till låg kostnad men med det fulla framtida ansvaret för drift och underhåll. Tog föreningen inte emot hallen på dessa villkor skulle hallen säljas tillsammans med resten av skolområdet.

Detta upplägg är att jämföra med att helt plötsligt överlåta ägandet och kostnaden för drift och underhåll på de kommunala sporthallarna inne på tätorten på vilhelmina Ik. Man kan ju fundera kring hur de skulle ställa sig till ett sådat erbjudande från kommunen? Mer om detta kan ni läsa i ks protokoll från 20201124 sid 37-41 och därigenom dra era egna slutsatser kring vilka som sagt och gjort vad. https://www.vilhelmina.se/media/3819/ks201124.pdf

Dessa sk. villkor för övertagandet är på många plan djupt orättvisa. Skälen till detta är flera. Det finns få byaföreningar i kommunen eller kanske i hela Sverige som över tid gjort så mycket för sin egen byn och kommunen som helhet.

Det fantastiska arbete som föreningen gjort i både dåtid och nutid har hjälpt till att skapa en bygd i utveckling med stor inflyttning. Detta utmärkta arbete borde kommunen i stället uppmärksamma och visa sin uppskattning för.

Föreningen och byn har byggt sin egen sporthall, del av skolan, skidspår, fotbollsplan mm. Allt detta till en mycket blygsam kommunal kostnad. Detta faktum gör det extra smärtsamt att se hur man från kommunalt håll inte vill ge föreningen rimliga långsiktiga förutsättningar. Under hösten har de verkligen gjort allt för att få grundförutsättningar från kommunen kring ett övertagande av sporthallen. För en mindre förening är det ett mycket stort och långsiktigt åtagande att helt själv ta över en stor sporthall med allt vad det innebär. I brev till kommunen har man begärt ett begränsat driftstöd över 5 år med en årlig avtrappning och hjälp med en del av det eftersatta underhållet på sporthallen som kommunen lämnar efter sig. Detta är mycket rimliga krav med tanke på det stöd föreningar har direkt och indirekt på tätorten genom fri tillgång till kommunala lokaler.

Detta förslag förkastades dock av majoriteten i  s och c. Vi i Kristdemokraterna har under hela denna process kring framtiden för hallen konsekvent yrkat på ett årligt driftstöd till föreningen för basuppvärmingen och hjälp med konverteringskostnader för en egen separat värmeanläggning för hallen. Detta förslag har gång på gång röstats ner av s och c. Mer om detta går att läsa utförligare i de kommunala protokollen.

Efter avslaget i November har föreningen arbetat vidare med ett helt eget upplägg för att ta över hallen utan ekonomisk stöd med hjälp av sponsring från privatpersoner och företag. Detta upplägg tar dock tid att undersöka förutsättningarna för speciellt i dessa coronatider. Den tiden ville dock majoriteten inte ge föreningen utan igår kom beslutet om försäljning av hela skolområdet. Hoppet är dock inte ute trots detta dystra besked utan arbetet från föreningens sida med att hitta en lösning kommer att fortsätta.

Jag vill avslutningsvis delge er mina personliga reflektioner kring allt som hänt i vår kommun. När man ser hur allt utanför tätorten prioriteras i vår kommun kan man tydligt konstatera att alla kommunmedborgare som bor utanför tätorten är andra klassens medborgare i sin egen kommun. Vi ska bidra fullt ut med våra skattepengar men inte få någon nära kommunal service alls i form av byaskolor eller för den del lokaler som finansieras av kommunen. All verksamhet ska centaliseras in till tätorten och där ska alla skattebetalare i kommunen finansiera de lokaler och verksamheter som finns. Att hjälpa en mindre förening i en by att drifta en för bygden så viktig tidigare kommunal byggnad med kanske 50 tusen per år är tydligen helt omöjligt i dagens Vilhelmina. Men att däremot betala drift och underhåll på mångmiljonbelopp för lokaler på tätorten går alldeles utmärkt.

Detta är rättvisan i vilhelmina år 2020

 

 

 

5 kommentarer