Rickard norberg

Vilka blir kvar och satsar i en kommun utan skolor ?

Av , , Bli först att kommentera 30

I förra veckan stängde den nya majoriteten i S och C Vilhelminas sista byaskolor och även fjällskolan i Dikanäs är nu akut hotad. Jag kommer tillbaka till utredningarna rörande Dikanäs skola i nästa blogginlägg betydligt mer utförligt.

Beslutet att lägga ner de två välfungerande skolorna i Malgovik och Nästansjö fyller mig med stor vrede och sorg för både bygden och kommunen i stort. Konsekvenserna över tid kommer att bli mycket stora. Det vet vi utifrån tidigare erfarenheter från skolnedläggningar i vår egen kommun och den forskning som finns på området.

När många kommuner runt om i norra Sverige börjar ifrågasätta den centralistiska normen gör vi precis tvärt om och centraliserar kraftigt. Det är djupt skadligt och på många sätt helt obegripligt om man vill bygga en långsiktig positiv utveckling i kommunen.

Vilka blir kvar och satsar långsiktigt i en kommun med liten eller minimal kommunal service? Svaret på den frågan måste ni ge själva men jag är personligen djupt bekymmrad över kommunens utveckling.

Att socialdemokraterna i Vilhelmina länge ifrågasatt kommunal verksamhet utanför tätorten är ingen stor och chockerande nyhet för mig. I stängda rum har de mycket länge diskuterat att tex stänga byaskolorna och att lägga ner förskolorna i byarna. Det mesta av deras politiska fokus har varit och är koncentrerad till tätorten och stöd till olika kommunala och ideella verksamheter där. Allt enligt devisen att allt som är bra för tätorten är bra för kommunen. Dock har det motsatta aldrig varit självklart för dem. Starka byar är precis lika viktiga som en stark tärort är. De är beroende av varandra.

Trots det jag sagt ovan är centralisterna lokal enbart ett resultat av det tankesätt som dominerat samhällsutvecklingen från 1950-talet och framåt. För att få en annan utveckling lokalt här i Vilhelmina  måste vi tillsammans slå hål på alla de myter och dåligt underbyggda argument som finns i synen på glesbygden på riksnivå.

Om vi inte får statsmakten i stockholm att ändra synsätt på gles och landsbygd, hur ska vi då få en annan utveckling lokalt? Många lokala politiker är tyväär enbart spegelbilder av de tankemönster som finns på riksnivå. För att förändra deras bild av våra bygder behöver många fler av er medborgare reagera och kräva att även vi ska ha tillgång till en rimlig kommunal service. Framtiden för vår kommunen kommer att avgöras av hur många av oss kommunmedborgare som är beredda att verkligen kräva vår rättvisa del av de samlade ekonomiska  resurserna.

 

Bli först att kommentera

Låt kommunmedborgarna avgöra de svåra prioriteringarna i ett nyval.

Av , , Bli först att kommentera 22

Ett litet tag sedan jag skrev något senast. Mycket har hänt både i världen och Vilhelmina. Denna vår har ingenting varit som förut. Coronaviruset och dess följdverkningar påverkar oss alla oavsett var vi bor i världen. Här på det lokala planet fortsätter självavvecklingen av kommunen med nya dystra besked nästan varje dag. Egentligen är det som händer allt för tragiskt att i huvudtaget skriva om men som decentralist och landsbygdsvän kan jag inte låta bli att kommentera det som händer ändå. Dessutom är jag säker på att ingenting blir bättre om vi inte öppet diskuterar och söker möjliga lösningar på problemen.

Inom kort stänger den nya majoriteten i s och c de kommunala byaskolorna i Malgovik och Nästansjö. Ett beslut som trotsar all logik och som enbart kommer förvärra kommunens redan svåra situation både på kort och lång sikt. Bägge skolorna behövs om kommunen ska utvecklas positivt. Helt klart är dock  att centerpartiet genom sina aktiva beslut helt upphört att företräda landsbygden i kommunen. Även om de inte fick min röst i förra valet och definitivt aldrig  någonsin kommer att få det i framtiden kan jag ändå sörja deras val djupt. En tidigare stark röst för decentralisering har tystnat och de som förespråkar avveckling av landsbygden har vuxit sig ännu starkare.

Förutom detta väntar även massiva besparingar för gymnasieskolan i en storleksordning som äventyrar en betydande del av skolans framtid. Som det inte vore fullt tillräckligt med dåliga besked utreds även Dikanäs skolas framtid. Även i detta fall tillåter centerpartiet att utredningarna går vidare utan protester och vägen mot avveckling ligger helt öppen. När är det egentligen nog?

Svaret på den frågan måste ges av er kommunmedborgare. Det är hög tid att ni i ett nyval får bestämma hur kommunens ska prioritera i dessa svåra tider. I ett sådant nytt kommunalt val kan partierna öppet och ärligt beskriva hur de på kort och långt sikt prioriterar. Detta för att ge er en chans att besluta i ett val hur ni anser att Vilhelmina ska se ut i framtiden.

 

 

Bli först att kommentera