Rickard norberg

S försöker dölja sitt eget huvudansvar för nedläggningarna av byaskolorna

Av , , 2 kommentarer 34

Normalt sätt brukar jag inte kommentera andra personers blogginlägg men det finns undantag. I olika inlägg på bla vk-bloggen påstås det att vi skulle spela någon form av dubbelspel när det gäller byaskolorna.

För att börja beskrivningen någonstans får vi gå en bra bit tillbaka i tiden. Under ganska många år från slutet av 90 talet och fram till 2006 var jag med i det socialdemokratiska partiet i Vilhelmina. Även under denna tid diskuterades byaskolorna var eller inte vara mycket flitigt och flera skolor lades ner under den perioden bla strömnäs och Dalasjö.

Själv tyckte jag att dessa beslut var mycket svåra att ta och efter dessa var min personliga åsikt och övertygelse att skolnedläggelserna var över för gott. De skolor som då var kvar behövdes för att skapa förutsättningar för inflyttning och framtidstro. De byaskolor som då fanns kvar var Latikberg, Nästansjö och Malgovik. De var strategiskt placerade i vår sitt område i kommunen.

När jag år 2006 gick med i kristdemokraterna var det flera frågor som var helt avgörande. En av de  viktigaste var deras positiva syn på de kvarvarande byaskolorna och vikten av att aktivt arbeta med näringslivsutveckling för att vända den nedåtgående trenden i kommunen. Dessutom var debattklimatet inbjudande. Det var och är tillåtet att själv så långt det är möjligt ta ett personligt ställningstagande utifrån partiets grundidelogi.

År 2015 när ekonomin återigen var ansträngd under socialdemokratisk majoritet tillsattes en fullmäktigeberedning, Skolan i framtiden. Jag var en del av denna beredning. Under arbetet gång blev det tydligt att några i beredningen framförallt s ville gå mot ett beslut om nedläggning via ett beslut om småbarnsskola istället för att sammanlägga förskolan och skolan i samma byggnad som jag och centerpartiets ledamot ville göra.

Samma höst efter några få månader med småbarnsskola tog utbildningsnämnden med s majoritet beslut om att lägga ner latikbergs skola helt. I fullmäktige röstade alla i s och v för nedläggning. Det gjorde även M. Jag och Olga M röstade emot nedläggningen. Tyvärr röstade en fd medlem i Kd för nedläggning. Den rösten hade dock ingen avgörande betydelse för hur beslutet blev. Jag vet att personen i fråga senare ångrat detta djupt. Detta är dock kända fakta och inget hemligt på något sätt.

Faktum är trots alla försök till bortförklaringar att det är s och v i majoritetsställning i kommunen som konsekvent lagt ner alla byaskolor i Vilhelmina kommuns historia fram till besluten om Nästansjö och Malgovik skolor då de fick oväntad hjälp av C.

Stödet i Kd för byaskolorna har varit kompakt under hela den tid jag varit medlem och är det fortfarande. Vi stöder naturligtvis också föräldrarnas kamp för att bilda en friskola.

Koalitionen som tog över i november 2018 efter socialdemokraternas vanstyre av kommunen sedan 2010 med enorma ekonomiska underskott fick en mycket tuff uppgift att börja sanera ekonomin. Vi i Kd,Fi och PA var redan från start överens om att vi inte under några omständigheter skulle gå med på några nedläggningar av byaskolor. Från början var även c på den linjen. Under senhösten 2019 blev det allt mer tydligt att s och c närmade sig varandra. De olika åsikterna om byaskolorna fortlevnad och framtid sliter koalitionen i bitar under början av detta år. C ville helt enkelt lägga ner skolorna.

Jag gjorde tidigt klart att någon nedläggning av Nästansjö och Malgovik var otänkbart för oss. Det kan inte varit någon stor hemlighet för varken s eller c. De vet mycket väl min personliga åsikt i frågan och partiets inställningen efter många timmars diskussioner kring byaskolorna under många år. De sparkrav som riktats mot utbildningsnämnden de senaste åren har dock resulterat i att en nedläggning beretts ett flertal gånger precis som alla andra förslag för att komma ner i de beslutade budgetramarna.

Faktum är att utbildningsnämnden i slutet av januari i år röstade för att byaskolorna skulle vara kvar. KD, FI,  PA och även c ledamöter gjorde det. Konstigt att C sedan tvärvände i kommunstyrelsen. S röstade för nedläggning. Jonny kärkkäinen som var kristdemokratisk ordförande för utbildningsnämnden vid tidpunkten var dessutom den enda som röstade för att behålla även årskurs 6 i byaskolorna.

Jag tycker att man ska bli bedömd utifrån det man gör som politiker och inte bara vad man lovar att göra inför ett val. Centerpartiets väljare borde ha skäl att vara mycket besvikna. C lovade att byaskolorna skulle vara kvar och byta majoritet i kommunen. De svek bägge löfterna. Jag hoppas att väljarna i kommunen visar vad de tycker om detta svek.

Jag är stolt över att vi riskerade våra politiska poster för att försvara det vi tror på av hela vårt hjärta dvs byaskolorna och spridd kommunal service i hela kommunen. Nu verkar Dikanäs skola stå på tur. Efter det kan det blir gymnasiet. När är det egentligen nog för centerpartiet?

 

 

2 kommentarer

Dikanäs skolas framtid är hotad. Vansinnet fortsätter från s och c. .

Av , , Bli först att kommentera 21

Skrev i förra inlägget att jag skulle återkomma till den utredning som nu sker i utbildningsnämnden regi  rörande Dikanäs skolas framtid. Bakgrunden är den utredning som gjort av region Västerbotten rörande skolorna i Slussfors och Dikanäs. I utredningen föreslås att Dikanäs skola läggs ner från ht 2021 och eleverna bussas till Slussfors eller Vilhelmina/saxnäs.

Denna utredning sammantaget med den budgetprioritering som den nya majoriteten i s och c antagit genom besluten den 2 mars och 15 juni i kommunfullmäktige resulterar i att det akuta hotet mot skolans framtid blir allt tydligare.

Utbildningsnämnden ska på några få budgetår krympas med ca 50 miljoner eller ca 20 % exklusive löneökningar. Sammantaget med löneökningar alltså ca 25-30 %. Det är naturligtvis möjligt att spara större belopp på utbildningsnämndens område men på dessa nivåer hotas en mycket stor del av nämndens verksamhet och utvecklingen i kommunen i stort.

Kommunstyrelsen och socialnämnden klarar sig i ekonomiska termer betydligt bättre och tvingas inte till besparingar i denna storleksordning. Socialnämnden beslutade dock nyligen om en rad besparingar som kommer att påverka kommunens personal ordentligt. Återkommer till dessa i kommande inlägg.

Kommunstyrelsen behöver enbart genomföra mindre förändringar. Delar av dessa nu beskrivna prioriteringar är djupt felaktiga och hotar den viktigaste tillväxtverksamheten som kommunen själv bedriver dvs utbildningsnämndens olika verksamheter. Utan en stark och bred utbildningssektor blir det svårt att bygga en attraktiv kommun som kan skapa inflyttning  oavsett den pågående satsningen på flashiga inlägg på sociala medier och varumärkesbyggande.

Omprioriteringar av ekonomiska resurser mellan kommunens olika nämnder och kommunstyrelsen måste genomföras. Vår framtid i kommunen är beroende av att de övergripande prioriteringarna blir riktiga och rimliga. Det är de inte i dagsläget. Nya beslut måste till för att korrigera det som är fel.

Hur ska utildningsnämnden klara av att driva en gymnasieskola på dagens nivåer eller för den delen flera mindre skolenheter med den nu antagna budgetramen på drygt 190 miljoner kr? De kommande åren ska ytterligare många miljoner bort. Denna bakgrundsinformation är viktig för väljarna i kommunen att känna till och kunna bilda sig en egen uppfattning kring. Nu tillbaka till frågan om Dikanäs skola och dess framtid.

Att i dagsläget ihuvudtaget gå vidare med ytterligare utredningar rörande Dikanäs skola säger mig mycket som lokalpolitiker. Både när det gäller politisk grundsyn och vilken inriktning som nu gäller. Som bekant utreder man inte det man aldrig kan tänka sig att genomföra. Vad vill egentligen den nya majoriteten med kommunen och framtiden för vojmådalen? Hitills har vi som väljare fått veta mycket lite om hur s och c ser på den eller för den delen något annat i kommunen heller. Tystnaden från majoriteten är stor.

Är det tex rimligt att små barn ska tvingas åka i flera timmar varje dag till sin skola eller för den delen att 13 åringar ska bo borta för att gå högstadiet på annan ort.

För mig är svaret på dessa mest grundläggande frågor självklara. Barn ska inte behöva åka buss i över 2 timmar varje dag till sin grundskola. Det är sunt bondförnuft och kräver inga komplicerade utredningar eller djupa analyser.

Däremot krävs det ett decentralistisk tankesätt omsatt i praktisk handling och en förmåga att se till hela kommunens framtida utveckling. Det förmågan saknar nuvarande politiska ledning helt.

Det visar de tidigare besluten rörande Malgovik och Nästansjös skolor med stor tydlighet. Självklart ska det även i framtidens Vilhelmina finnas en skola i Dikanäs. Utan en skola kommer inflyttningen att avstanna och många kommer med stor säkerhet att lämna kommunen. Det är jag helt övertygad om. En nedläggning skulle slå sönder den spirande framtidstron och tillväxten som finns i dalgången.

Naturligtvis ska man nyttja den moderna tekniken för att möjliggöra och utveckla kommunal verksamhet på distans. Rätt använd teknisk lösning kan öka kvalitén men det är en helt annan ingång för en skolberedning än att utreda en möjlig nedläggning. Att göra en verksamhet smartare och billigare utan att dramatiskt försämra kvalitén är naturligt även i kommunal verksamhet. Det handlar om att få våra gemensamma ekonomiska resurser att räcka till så mycket bra kommunal verksamhet som möjligt.

Jag hoppas att majoriteten i s och c lägger om den nuvarande kursen och tillsammans med Vojmådalens befolkning hitta en gemensam väg framåt som inte ytterligare försämrar kommunens framtida förutsättningar.

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera