Gröna granna Vännäs!

Miljöarbetet i Vännäs kommun hamnar tyvärr ofta i bakvattnet så nu är det hög tid att lyfta de lokala miljöfrågorna, och Centerpartiet står i frontlinjen för att kommunen ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt! Centerpartiets miljösatsning går under devisen Gröna granna Vännäs – ett hållbart och vackert Vännäs för framtiden!

Kommunen har en viktig uppgift i att föra en dialog med medborgarna om hur man ska nå de lokala miljömålen, och så har man en oerhört viktig uppgift gentemot medborgarna, nämligen att göra det möjligt att leva på ett miljöriktigt sätt! Om det inte finns miljövänliga alternativ att välja för medborgarna kommer kommunen inte att nå de resultat man behöver nå för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Miljöarbetet i en kommun måste ske på flera olika plan. Dels inom kommunens egna verksamheter, men även inom den privata sektorn, och så det miljöarbete som sker hemma hos kommuninvånarna.

Centerpartiet i Vännäs har en vision för vårt Gröna granna Vännäs och kommer under den kommande mandatperioden att arbeta för att:

• göra det lättare för kommunmedborgarna att göra miljövänliga val

• öka användningen av närproducerade och ekologiska livsmedel inom de kommunala verksamheterna

• satsa på lokal upphandling där miljöpåverkan tas med som en viktig faktor. Exv. att väga in miljöaspekten när färg och byggmateriel köps in, eller vilka drivmedel som kommer att användas när transporttjänster upphandlas.

• öka användningen av förnybar energi, d.v.s. från energikällor som hela tiden förnyar sig och som därför inte kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Det gäller energi till såväl uppvärmning som elektricitet och drivmedel.

• satsa på utveckling av framtidens fordonsbränsle genom lokal biogasproduktion från bl.a. källsortering av sopor

• satsa på folkhälsan genom exempelvis iordningställande av promenadstråk, cykelvägar och satsningar på föreningslivet.

• ta tillvara de positiva möjligheterna som det nya strandskyddet ger.

• ta till vara Vännäsbornas engagemang för att skapa ett hållbart Vännäs !

Vännäs kommun ska vara en föregångare i miljöarbetet och vi vill verka för att få fler återvinningsstationer, subventionera busskort till halva priset för att öka det kollektiva resandet, och tillhandahålla parkeringsmöjligheter på strategiska platser så att fler kan åka kollektivt även om man har lämning på dagis eller skola att uträtta innan det är dags att åka till jobbet.

Genom att färdigställa bredbandssatsningen inom hela kommunen kan företagare och andra med möjlighet att arbeta hemifrån göra det oavsett var i kommunen man bor och därigenom t.ex. minska resandet till och från Umeå. Det är på det hela taget viktigt att koppla ihop företagande och miljö så att vi både skapar jobb och räddar miljön samtidigt eftersom vi behöver många nya produkter och tjänster som är miljövänliga.

Centerpartiet är idag det parti som har störst trovärdighet i miljöfrågorna. Vi är Alliansens gröna röst och har varit med och beslutat om den mest ambitiösa klimat- och energipolitiken i hela världen. Centerpartiet i Vännäs kopplar nu ett fast grepp om miljöfrågorna, och vårt mål är att det ska vara lönsamt, enkelt och roligt att vara miljövänlig!

 

Etiketter: , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Andreas Jansson

  Ett mycket bra inlägg! Jag hoppas det blir fler som hakar på nu innan det är försent. Mijön är viktig och jag som inflyttad från större ort upplever det som att miljöarbetet ligger lite efter. Vet inte vad som görs och vad som diskuteras men jag vill absolut se ett grönare Vännäs oavsett valresultat till hösten! 🙂

 2. Katarina Hampusson

  Hej Stina,
  Det här var bland det tydligaste jag läst från något parti i Vännäs i någon fråga. Jag tror att Centerpartiet i Vännäs har den kunskap som behövs för att driva dessa frågor och säkert ”toppa” dem en aning också. Ska bli roligt att läsa vidare i Centerpartiets program om övrig kommunal verksamhet och utveckling.
  Kanske du kan blogga ut dom?

 3. Stina Jansson

  Svar till Andreas Jansson (2010-07-20 17:20)
  Hej Andreas! Trevligt att du gillade inlägget, och det gläder mig att höra att du är med på tåget när det gäller miljön.

  Det finns mycket att göra, på flera plan. Dels när det gäller den politiska styrningen och genomförandet av de beslut som fattats.

 4. Stina Jansson

  Svar till Katarina Hampusson (2010-07-20 18:50)
  Tack, roligt att höra att du tyckte att det var tydligt. Och det är klart att det kommer mera, både inom miljöområdet och andra områden!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.