Kvinnor på topp!

På DN Debatt finns idag ett intressant inlägg i jämställdhetsdebatten med rubriken "Fler kvinnliga chefer viktigare än kvotering". Det är medlemmar i nätverket Allbright som står bakom inlägget och jag tycker att de lyfter något mycket viktigt när det gäller att öka kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.

Rekryteringsbasen av kvinnor måste breddas!

Det har de alldeles rätt i, och därför är det farligt att snöa in på kvotering av bolagsstyrelser. Jämställdhetsdebatten inom näringslivet får inte bara handla om styrelsen utan måste även omfatta ledningsgruppen och de operativa chefsuppdragen exempelvis genom att företagen:

 • arbetar aktivt med att få in fler kvinnor på operativa positioner och chefsuppdrag
 • utvecklar styrelsen så att fler styrelseledamöter har erfarenhet av stabsfunktioner, då ökas rekryteringsbasen av kvinnor och företaget kan dra nytta av ett annorlunda perspektiv
 • fokuserar på att öka andelen kvinnor på alla nivåer inom företaget, vilket ger en bred kompetensbas bestående av både kvinnor och män
 • inför mätbara och objektiva sätt att välja ut topptalanger vid rekrytering

De konstaterar även att framtidens mest kompetenta kvinnor medvetet kommer att välja sina chefer och arbetsplatser. De företag som erbjuder störst möjlighet till karriärutveckling kommer att attrahera de mest kompetenta och drivna. Det är upp till företagen att bestämma huruvida de är intresserade av att vara med och konkurrera om framtidens bästa resurser.

Och detta gäller ju för övrigt inte bara det privata näringslivet utan även kommunerna och övrig offentlig sektor!

Etiketter: , , , , , , , , , ,

3 kommentarer

 1. Staffan

  Hejsan!

  En annan sak är att kvinnor måste börja starta företag i en större omfattning än idag. Om kvinnor startade egna företag, skulle de likt alla andra företagare, själva kunna välja könet på sina chefer och hur könsfördelningen ska se ut i styrelsen.

  Den blir en märklig situation när männen (nu generaliserar jag) satsar och investerar i egna företag, och sedan vill kvinnorna bli inkvoterade både som chefer och styrelseledamöter.
  Om kvinnorna startade upp fler företag, skulle även de kvinnliga cheferna och styrelseledamöterna blir fler.

 2. Stina Jansson

  Svar till Staffan (2010-07-30 18:10)
  Hej Staffan!
  Du har helt rätt i att kvinnor i högre grad måste starta och äga företag.

  Men när det gäller kvinnor som chefer och i styrelser handlar det om en helt annan problematik. Det är ju inte så att kvinnor förväntar sig att en grundare/investerare ska kliva åt sidan och lämna ifrån sig en operativ position. Men när en tjänst ska tillsättas måste man se främst till kompetensen, inte könet, och kompetenta kvinnor finns det gott om. Och än mer kompetenta blir vi om vi får samma chanser till karriärutveckling som män!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.