Fullmäktige med motionspremiär!

Imorgon är det kommunfullmäktige i Vännäs kl 15 i festsalen i Medborgarhuset, välkommen dit! Det är mitt tredje fullmäktige sedan jag tillträdde som ledamot efter höstens val, men mitt första där jag har varit med och lagt en motion. Det ska bli spännande att se vilket bemötande den får…

Motionen rör den kommande tågpendeln och de samhällsanpassningar som behövs för att göra det möjligt för så många som möjligt av de kommunmedborgare som bor utanför tätorterna Vännäs och Vännäsby att använda sig av tågpendeln. Klistrar in motionen i sin helhet här nedanför.

 

Motion ang. samhällsanpassningar för brett nyttjande av pendeltågstrafiken
I slutet av 2011 kommer den efterlängtade pendlings- och tvärbanetrafiken att startas upp vilket kommer att utgöra en välbehövlig förstärkning till de allmänna kommunikationsmedel kommunmedborgarna haft tillgång sedan tidigare. Hållplatserna kommer sannolikt att förläggas till Vännäsby samt naturligtvis Vännäs C. Detta gör dock att ytterligare politiska åtgärder är nödvändiga för att säkerställa att så många som möjligt av invånarna i Vännäs kommun kan nyttja tågpendeln, även människor som inte bor i tätorterna Vännäs och Vännäsby.

De samhällsanpassningar som Centerpartiet förslår är nödvändiga om Vännäs kommun skall nå våra mål om fler som åker kollektivt samt de miljömål som satts upp genom Ålborgsåtagandena.

Centerpartiet yrkar därför följande:
• Att dagens utbud samt det framtida behovet av anslutningstrafik utreds, med tanke på att behoven av anslutningstrafik mellan tätorterna Vännäs resp. Vännäsby och omkringliggande byar sannolikt förändras i samband med tågpendelns införande.
• Att förskolornas öppettider anpassas för att öka möjligheterna för föräldrar med barn i förskola att nyttja allmänna kommunikationsmedel. Dagens öppettid på 6.15 omöjliggör för personer som börjar sitt arbete i Umeå kl 7.00 att resa kollektivt. Om man tillät lämning från kl 6.00 skulle möjligheterna att åka kollektivt öka markant.

Centerpartiets fullmäktigegrupp,

Ulf Eriksson (C) Gruppledare/Kommunfullmäktigeledamot

Stina Jansson (C) Kommunfullmäktigeledamot

Etiketter: , , , , , , ,

2 kommentarer

  1. Stina Jansson

    Svar till Karl-Gustav Sjöström (2011-02-27 20:57)
    Kul Kalle, då ses vi imorgon! Alltid roligt när det kommer åhörare, även om jag förstår att det inte är lätt för de som arbetar att ta sig loss under kontorstid. Kl 15 kanske ändå är lättare att klara än som tidigare kl 13, både för arbetande och studerande?

    För den del av befolkningen som pensionerats är det förstås inget hinder att sammanträdena läggs på dagtid, om det inte (som en härlig pensionär här i byn brukar säga) skulle olyckas att sammanfalla med sophämtningen, som infaller varannan tisdag! ’Då blir det snärjigt att hinna med…’

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.