Självbestämmande, valfrihet och frihet

Idag skriver Annie Lööf på sin blogg om anledningarna till att Centerpartiet inte anser att kvotering är rätt väg att gå för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, inom såväl föräldraförsäkring som bolagsstyrelser. Det här är en viktig fråga och det är bra att Annie så tydligt förklarar och motiverar partiets inställning till kvotering i sitt inlägg.

Besök gärna Annies blogg, där finns naturligtvis mer som är läsvärdt, här nedan har ni dock kvoteringsinlägget i sin helhet:

Fotograf Anna-Karin Nyman

Kvotering är inget för Centerpartiet

Jag är så otroligt stolt över Centerpartiets historia av ett jämställt ledarskap och förmågan att utan legala krav lyfta fram duktiga ledare oberoende av kön. Vi är nu inne på vår tredje kvinnliga partiledare, när en del partier inte ens lyckats vaska fram någon. Vi har också varit ledande i den politiska debatten om jämställdhet i decennier, inte minst under 70-talet. Det har vi mycket Centerkvinnorna, som fortfarande är Sveriges största kvinnoförbund, att tacka för.

Att ligga långt framme i jämställdhetsarbetet är viktigt. Lika villkor och samma förutsättningar ska gälla oavsett kön. Det är för mig en självklarhet. Och här finns det mycket att göra. Men vägen att nå fram till ökad jämställdhet ska vara med liberala, frihetliga lösningar och inte med socialistiska tvång.

I helgen skrev Gunilla Hjelm, Centerkvinnornas förbundsordförande en debattartikel med huvudsyftet att säga nej till den kvoteringsdiskussion som Moderaterna nu för gällande det svenska näringslivet. Centerpartiet och Centerkvinnorna delar samma syn. Vi ska inte genom lagar bestämma hur det fria och privata näringslivet exakt ska sätta samman sina styrelser. Både Centerpartiet och Centerkvinnorna säger nej till kvotering, både vad gäller föräldraförsäkring och bolagsstyrelser. Av den anledningen att vi gillar självbestämmande, valfrihet och frihet.

På vår partistämma fattade medlemmarna en tydlig inriktning om bolagsstyrelser:

”Det är lätt att kritisera den svaga andelen kvinnor i bolagens styrelser. Endast 22 procent av styrelseledamöterna i svenska börsbolag är kvinnor. Kvotering till börsnoterade bolagsstyrelser skulle dock innebära att staten ingriper i ett privat ägande på ett sätt som inte är förenligt med liberala ideal.”

Idag skriver tre partistyrelseledamöter en replik på Gunilla Hjelms artikel. Jag gillar att vi har högt i tak i Centerpartiet, många och spännande åsikter och en öppen debatt. Men jag kan konstatera att den inte ligger i linje med det tydliga utslaget från medlemmarna och vad Centerpartiet tycker. Centerpartiet gillar jämställdhet, vi ska fortsätta gå i bräschen i denna fråga. Men jämställdhet handlar inte bara om representationen i börsnoterade bolagsstyrelser utan det handlar om lön, möjligheter till entreprenörskap, attityder i skolan, mota våldet mot kvinnor i hemmen. Många viktiga frågor. Frågor som vi ska ge frihetliga och liberala svar på.

Etiketter: , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Nils Pettersson

  Hej!
  Jag reagerar lite på ”socialistiska tvång”. Friheten i föräldraförsäkringen gäller ju tyvärr bara männen som utan att blinka kan hävda jobbsituation eller ekonomiska faktorer för att inte ta ut föräldradagar. Det är bara männen som väljer och 77 procent av föräldradagarna väljs bort av männen. Men sanningen är ju att föräldraförsäkringen är helt fri idag, så när som på två månader. Men med vokabulär som tvång och valfrihet får ni det att låta som om föräldraförsäkringen är ett fängelse när det i själva verket är den bästa förmån man kan tänka sig – för båda föräldrarna. Nog är det bra med valfrihet, men föräldraförsäkringen har varit fri sedan starten och det jämställda uttaget som från början var ett mål har gått oerhört långsamt. Därför tycker jag ni är helt fel ute när ni ser en individualisering av föräldrapenningen som ett tvång. Idag är ju föräldraförsäkringen ett tvång för kvinnorna.

 2. Stina Jansson

  Svar till Nils Pettersson (2012-01-13 10:27)
  Hej Nils, och ursäkta att svaret har dröjt, det har varit en rörig vecka.

  Jag håller med dig om att föräldraförsäkringen är en fantastisk förmån, och den är något som vi ska värna om. Och jag vill naturligtvis också se ett mer jämställt uttag av föräldradagarna.

  Idag är har mamman hälften av dagarna och pappan har den andra hälften av dagarna. Föräldraförsäkringen kan alltså redan idag sägas vara individualiserad. Med dagens system går det dock att överlåta dagar till varandra, alla dagar utom 60 som är helt personliga och fryser inne om de inte tas ut av den personen själv. Och ja, idag tar mammorna ut en stor majoritet av dagarna, dvs papporna överlåter i stor utsträckning sina dagar till barnens mammor.

  Hur ska vi då få ett mer jämställt uttag av dagarna? Det är här de ideologiska skillnaderna blir tydliga. Vi i Centerpartiet menar att detta inte ska ske genom att man gör ännu fler dagar personliga/icke överlåtningsbara, utan på andra sätt. Ett av dessa är jämställdhetsbonusen. Den finns redan idag och har tyvärr inte fått så stort genomslag som väntat, men det finns en hel del regelkrångel som behöver rensas i för att det ska bli ett system som fungerar väl.

  Jag vill att familjer själva ska få fatta dessa beslut, och är övertygad om att de är kapabla till att göra det. Ingen familj är den andra lik, och inga familjer har exakt lika förutsättningar. Därför ska beslut om hur föräldradagarna fördelas inte fattas över huvudet på människor, utan de ska fattas av föräldrarna själva. Då blir föräldraförsäkringen precis så bra som vi alla vill att den ska vara.

 3. Nils Pettersson

  Tack för svar!
  Jag är inte säker på vad du menar med andra sätt förutom då en bonus som inte fungerar. Problemet är väl, och det gäller både obetalt hushållsarbete och föräldraförsäkringen, är väl att om man delar upp enligt lust- eller vad-man-är-bra-på principen blir det alltid efter rådande genusnormer. Och varför ska man anpassa sig efter den manliga normen? Varför ska män övertygas och lockas till att vara hemma med sina barn? Varför ska män kunna välja bort föräldraledighet men hänvisning till att jobbet inte tillåter?

  Som sagt, snart har man väl prövat det mesta: men faktum kvarstår föräldradagarna fördelas 23-77% mellan män-kvinnor. När det gäller vård av sjukt barn är siffrorna 30-70. Jag tror att en individualisering är ett av de bättre instrumenten för jämställdheten i samhället.

  Tack för att du tog dig tid att svara. Gilla! på det.

 4. Stina Jansson

  Svar till Nils Pettersson (2012-01-27 14:43)
  Jämställdhetsbonusen har inte fungerat som det var tänkt, där är vi nog överens, men den ses ju över nu och kommer att bli bättre. Men det jag menar att det finns andra sätt är helt enkelt att det finns många olika nivåer i samhället som vi behöver påverka och förändra för att uppnå jämställdhetsmålen, inte minst gäller detta arbetsgivarnas syn på uttag av föräldraledighet. Där finns det idag stora skillnader mellan olika branscher och även mellan olika arbetsgivare inom samma bransch.

  När det gäller män – kvinnor och manliga – kvinnliga normer tycker jag att du hårddrar det hela lite grann. Det finns fler anledningar är ”manliga normer” till att utvecklingen mot ett jämställt uttag av föräldradagarna går långsamt. Men när vi pratar om vilka verktyg vi bör använda oss v för att uppnå ett jämställt uttag måste vi även ha i åtanke vad som händer om vi kvoterar och på så sätt tvingar fram en förändring som människor inte är redo för – och det är att vi kommer att ha en ännu större andel föräldradagar som inte tas ut, och barn som börjar på förskola långt före 1 års ålder.

  Det tycker jag är oacceptabelt, alldeles oavsett hur goda intentioner kvoteringsivrarna har.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.