Thomas Hartman

SVTs anklagelse mot Hans Lindberg håller inte

MEDIA. Låt mig först slå fast min åsikt att vi ska vara utomordentligt rädda om yttrandefrihet och meddelarskydd. Detta är en grund för vår demokrati som vi ska värna.

Däremot innebär inte inte detta att SvTs anklagelse mot kommunalrådet Hans Lindberg håller.

Om du får ett påstående framfört till dig i ett samtal eller i en intervjusituation så frågar du troligen ”Vem har sagt det?”. Du vill ju förstå bakgrund och förutsättningar. Är det journalisten själv som påstår detta eller kommer påståendet från något politiskt parti? Har det skrivits ett debattinlägg någonstans, i någon tidning, eller på webben?

Detta särskilt om inte journalisten sagt ett ord om att det är källor som ligger bakom frågorna. Lindberg ställde inte heller frågan som ”Vem är din källa?” och när SvT-journalisten hänvisade till anonyma uppgiftslämnare så fick det vara bra så.

Med den information vi har att tillgå är det svårt att se något som tyder på att Lindberg haft för avsikt att fråga efter anonyma uppgiftslämnare. Detta har han förtydligat liksom att han reservationslöst ställer sig bakom rätten att anonymt lämna uppgifter till journalister.

Det är dock intressant att notera både vissa representanter för media såväl som vissa politiska motståndare är snabba att dra växlar på detta. Det är trist när representanter för politiken och journalistiken inte kan bättre än att bygga påhittade halmgubbar för att få något att angripa istället för att diskutera reell politik.

Det slår både tillbaka på den som sänker sig till detta samtidigt som det solkar ner samhällsdebatten och minskar trovärdigheten för politik och media. Är det så här det ska fortsätta så har vi en trist valrörelse framför oss.

THOMAS HARTMAN

50 kommentarer

 1. Mia

  Fast det blir rätt löjligt att förminska frågan också, eller försöka bortförklara den. Det är självklart att Hans, precis som alla andra, i kontexten förstår att det är en källa som journalisten pratat med som ligger bakom och därför är frågan ställd så att han vill veta vem som sagt det. Och i intervjun blir det uppenbart att eftersökningar gjorts på stadshuset, på kroppsspråk och oförmåga att svara på frågorna.

  • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

   Då har vi olika uppfattning. Vilken information SVT har förmedlat som varit grund för utlåtandet vet vi inte.

  • Brorson

   Jag tycker att den här videon, som Michael Rönnlund har laddat upp, indikerar att den självutnämnde yttrandefrihetsexperten Nils Funcke har begått ett brott (förtal) mot Hans Lindberg.Samt att SVT-Västerbotten har brutit mot kravet på objektivitet och opartiskhet i avtalet med staten, genom att påstå att Funcke är en ”expert” och låta honom stå oemotsagd. Funcke är snarare en partsföreträdare för journalister som har ett rymligt samvete och inte är så noga med sanningen om personer som de hänger ut. Funcke fantiserar faktiskt ihop brottslighet, som Lindberg enligt honom kan ha gjort sig skyldig till.

   Straffet för förtal är böter eller fängelse i upp till två år. I Funckes presentation av sig själv undviker han att nämna sitt engagemang inom extremvänstern, där han var medarbetare i tidningen Gnistan, vilket troligen har varit hans merit för att nästla sig in i den borgerliga pressen. Det var under den tiden när flera personer från extremvänstern ömsade skinn och fick fina jobb inom den liberala pressen samt inom näringslivs-organisationer.

   Deras sosse-hat har naturligtvis varit meriterande, liksom deras bevisat goda opinionsbildande förmåga. Det som saknas i Funckes cv är juridisk utbildning och erfarenhet av lagtolkning, sådant som domstolar sysslar med. Då är det lätt att slänga ur sig brottsanklagelser till höger och vänster.

 2. Joel

  Om Hans mfl (ehrmm!) INTE har försökt hindra insynen i budgetprocessen, som är det som journalisten frågar om, hade det varit mer naturligt av Hans att angripa felaktigheten i det påståendet. Men när han inte gör det utan reflexmässigt istället frågar ”vem som sagt det?” så sjunker trovärdigheten till nära noll. Du är inte lite så opartisk heller i frågan.

  • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

   Jag är öppen med att jag är socialdemokrat. Oavsett detta har jag åtskilliga gånger även försvarat politiska motståndare när de angripits på felaktiga grunder. Det övriga har jag kommenterat i mitt inlägg.

 3. TH

  Det är fullständigt uppenbart att man försöker göra en höna av en fjäder i detta fall! Utifrån det man hör i intervjun så är det en reflexmässig fundering från H L att fråga vem som påstått det journalisten säger! En naturlig fråga utifrån hur hon framställer det initialt! Att det skulle vara det samma som att H L skulle försöka få reda på en anonym uppgiftslämnare blir mest fånigt! Man blir mest trött på alla som frenetiskt försöker ta alla chanser att sätta dit politiker…

 4. B

  Hej, Thomas

  Hela ditt blogginlägg leder oss till frågan ”krävs det uppsåt för att fastställa grott mot 3 kap 4 § i tryckfrihetsförordningen (TF)?” Svaret är nej. Alltså spelar det ingen roll om Hans Lindberg menade eller inte menade att bryta mot lagen, då lagen inte uppställer ett sådant rekvisit.

  Vad gäller inledningen av ditt blogginlägg vill jag peka på tre omständigheter:
  1. Istället för att instinktivt ställa frågan ”vem har sagt det?” på frågan om hur kommunalrådet ställer sig till uppgifter om att kommunen vill ”få bort personal med insyn i budgetprossen” och därmed ”besvara” frågan med en egen fråga bör Hans Lindberg bemöta sakfrågan. I det här fallet är sakfrågan anklagelserna och inte källan.
  2. Förutom politikerna som sitter i riksdagen är kommunalråd och stadsdirektörer (och andra i liknande ställning) de mest mediatränade medborgarna i Sverige. Att någon i Hans Lindbergs position (som har en skyldighet att känna till efterforskningsförbudet efter den mest sannolikt extensiva mediaträning han förmodas ha) gör ett så grundläggande fel ska inte gå obemärkt förbi.
  3. Det allra värsta, enligt mig, är inte tabben han gör när han pratar med den kvinnliga journalisten utomhus. Utan den värsta tabben han gör, enligt mig, är i den uppföljande intervjun där han inte svarar på en enkel och rak fråga som ställs till honom hela sju (!) gånger. Att han senare samma eftermiddag kontaktat SVT och då svarar på frågan inger inte förtroende.

  Istället för att påstå att medias anklagelser inte håller (vilket de gör enligt lag då efterforskningsförbudet inte uppställer ett uppsåtsrekvisit) borde vi diskutera vad som egentligen händer på stadshuset i allmänhet och ekonomiavdelningen i synnerhet.

  • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

   Som jag sagt på annan plats. Eftersom det inte ställts någon fråga om källor så saknas även uppsåt.

   • Kevert Ljusberg

    Men bara för att han inte använde exakt de orden innebär det ju inte att han efterforskade väl?

    Frågan ”vem har sagt det?” har exakt samma innebörd som ”vem är din källa?”. Det vet du också Thomas.

   • B

    Vid efterforskning av källor räcker det att en ställer frågan ”vem har sagt det?” för att det ska betraktas som åsidosättande av efterforskningsförbudet. Det krävs alltså inte att frågan ställs med ordet ”källa” i för att efterforskningsförbudet ska aktualiseras. Såhär står det i ett NJA-fall från 2001 s 673: ”Som allmän utgångspunkt gäller att uttrycket efterforska skall förstås i vid mening och att alla former av förfrågningar eller åtgärder som syftar till att nå kunskap om vem som lämnat ut en uppgift eller hur ett sådant uppgiftslämnande gått till principiellt sett är otillåtna.” Alltså är frågan ”vem har sagt det?” att betrakta som åsidosättande av efterforskningsförbudet.

    Alltså jag måste bara få fråga: Skulle inte ni socialdemokrater tjäna mer på att bara erkänna att ni (aka Hans Lindberg i sammanhanget) har gjort fel istället för att försöka bortförklara er på alla möjliga sätt?

    • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

     Hej

     För mig handlar det inte om någon bortförklaring utan att jag tycker frågan behöver nyanseras.

     Allt gott

     Thomas

     • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

      Då det inte handlade om att efterfråga källa är din referens inte aktuell.

      Ha det gott

      Thomas

 5. gert karlsson

  Utifrån Hartmans förklaring samt kommentarer i och till dennes inlägg så förstärks det komiska i
  Hans L´s frenetiska behov av att negligera samtliga övriga förfrågninmgar om han
  eftersökt källor vid andra tillfällen. Ett rakt svar ja eller nej avslutar all spekulation ..
  Det ”sjöfartverksliknande” mantra Hans L. bubblade in sig i förstärker min absoluta uppfattning:
  Hans L. vet inte vad han gjort eller inte gjort .. hoppas det bara gäller vid detta tillfälle ..
  att sen inte kräva svar på en fråga som är olaglig att ställa .. visar på viss logik .. men vilken ??

  gert karlsson

 6. gert karlsson

  Förlåt om jag är tjatig .. men jag missade det absolut mest parodiska i artikeln, citat från ovan
  ”Detta särskilt om inte journalisten sagt ett ord om att det är källor som ligger bakom frågorna.
  Nu först blev det en ”klassiker” . När man försöker bättra på nått riktigt dåligt blir det alltiid mycket värre.
  gert karlsson

 7. Cecilia Nordenson

  En gång kan skyllas på otänkthet men 2 gånger vid olika tillfällen vittnar om dåligt omdöme. Hans Lindberg är så pass erfaren att han borde veta bättre, det blir också än mer graverande när de som uttalat sig vittnar om en tysthetskultur och att de är rädda för repressalier om deras namn skulle komma fram. Man kan tycka att det är att göra en höna av en fjäder men meddelarfriheten är grundläggande för vår yttrandefrihet och även den helt nödvändiga granskningen av politiken för att förebygga maktmissbruk. Att sen andra ledande socialdemokrater försöker förminska och ursäkta beteendet inger ju inte mer förtroende för partiet.

  • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

   Jag håller med dig meddelarfriheten är grundläggande för vår demokrati, precis som jag skriver och som även Hans Lindberg sagt i sina kommentarer. Vad gäller påståenden om tystnad så är det inte min bild av Umeås kommunpolitik eller kommmunförvaltning. Man ska nog vara försiktigt att dra allt för omfattande slutsatser av sådant som framförs av politiska motståndare. De kan ha sina syften med sina utspel.

 8. B

  Hej, Thomas

  Hela ditt blogginlägg leder oss till frågan ”krävs det uppsåt för att fastställa brott mot 3 kap 4 § i tryckfrihetsförordningen (TF)?” Svaret är nej. Alltså spelar det ingen roll om Hans Lindberg menade eller inte menade att bryta mot lagen, då lagen inte uppställer ett sådant rekvisit.

  Vad gäller inledningen av ditt blogginlägg vill jag peka på tre omständigheter:
  1. Istället för att instinktivt ställa frågan ”vem har sagt det?” på frågan om hur kommunalrådet ställer sig till uppgifter om att kommunen vill ”få bort personal med insyn i budgetprossen” och därmed ”besvara” frågan med en egen fråga bör Hans Lindberg bemöta sakfrågan. I det här fallet är sakfrågan anklagelserna och inte källan.
  2. Förutom politikerna som sitter i riksdagen är kommunalråd och stadsdirektörer (och andra i liknande ställning) de mest mediatränade medborgarna i Sverige. Att någon i Hans Lindbergs position (som har en skyldighet att känna till efterforskningsförbudet efter den mest sannolikt extensiva mediaträning han förmodas ha) gör ett så grundläggande fel ska inte gå obemärkt förbi.
  3. Det allra värsta, enligt mig, är inte tabben han gör när han pratar med den kvinnliga journalisten utomhus, även om det är i samtal med den kvinnliga journalisten som själva lagbrottet begås. Utan den värsta tabben han gör, enligt mig, är i den uppföljande intervjun där han inte svarar på en enkel och rak fråga som ställs till honom hela sju (!) gånger. Att han senare samma eftermiddag kontaktar SVT och då svarar på frågan inger inte förtroende och svaret han lämnar då tål därför att ifrågasättas.

  Istället för att påstå att medias anklagelser inte håller (vilket de gör enligt lag då efterforskningsförbudet inte uppställer ett uppsåtsrekvisit) borde vi diskutera vad som egentligen händer på stadshuset i allmänhet och ekonomiavdelningen i synnerhet.

  Jag skriver min kommentar igen då du inte publicerade den första gången jag skrev den.

  • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

   Eftersom han inte ställt någon sådan fråga finns heller inget uppsåt.

    • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

     Jag har kommenterat detta i mitt inlägg. Det är inte samma sak. Läs gärna mitt resonemang igen.

  • Brorson

   Borde du inte köpa nya glasögon, ”B”? Du läser lagen, som de flesta ”rättshaverister” gör. De hoppar över allting som de inte förstår, och slutar läsa när de hittar något, som till synes stämmer med vad de vill bevisa. Du har slutat läsa, när du hittade det du sökte i § 4. Om du även hade läst föregående text hade du vetat att det inte krävs uppsåt för att döma journalister som bryter mot anonymitetsskyddet, exempelvis om en insändarredaktör av misstag sätter ut namnet på en insändarskribent, som vill vara anonym.

   Om du hade orkat läsa även § 5, så hade du vetat att det krävs uppsåt för att ”efterforskning” ska vara ett brott. Dessutom krävs en viss grundlighet för att något ska vara ”efterforskning”. Om något slags yttrandeförbud ska råda för kommunalråd, borde det stå i någon undantagsbestämmelse i grundlagen, RF 2 kap, men så är ej fallet. Men det är också typiskt för ”rättsshaverister” att de aldrig jämför med andra lagar, innan de drar till med sina egna lagtolkningar. Det är för jobbigt.

   Det är alltså solklart att inget grundlagsbrott har begåtts i det här fallet, utan det är ett gäng rättshaverister inom V och AP i Umeå som har startat en hel kalkonfarm av något som inte ens är en fjäder. Den som hade kunnat begå ett brott, är den journalist som fick frågan ”Vem har sagt det”, nämligen om hon hade besvarat frågan. Men det gjorde hon inte. Och det är inte ens säkert att hon hade begått något brott, även om hon hade besvarat frågan. Det beror nämligen på vem ho fått uppgiften från samt hur, på vilket sätt och i vilket sammanhang, som uppgiften hade lämnats.

   Vilket Lindberg inte kunde veta. Han hade rätt att ställa frågan (men hade ingen absolut rätt att få frågan besvarad) enligt grundlagen 2 kap 1:2.där det står att var och en har rätt att ”inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden”, Detta gäller visserligen inte oinskränkt, men inskränkningarna ska stå i lag – och inte bara i ”yttrandefrihetsexperten” Nils Funckes, och hans lärjungars inom SVT-Västerbotten och den västerbottniska vänsterns fantasi.

   Att extremvänstern har problem med gränserna för yttrande- och informationsfriheten är dock inget nytt. De kräver oinskränkta rättigheter för sig själva men inte för andra, som de vill påtvinga både öronlappar och munskydd.

   • B

    Hej, Brorson

    Tack för din omtanke gällande min ögonhälsa.

    Jag ska hänvisa till ett rättsfall: NJA 2001 s 673 och ett stycke: ”Som allmän utgångspunkt gäller att uttrycket efterforska skall förstås i vid mening och att alla former av förfrågningar eller åtgärder som syftar till att nå kunskap om vem som lämnat ut en uppgift eller hur ett sådant uppgiftslämnande gått till principiellt sett är otillåtna. En fråga till en anställd huruvida det är han eller hon som på arbetsplatsen eller i annat sammanhang lämnat ut en uppgift som senare återgetts i tryckt skrift är som regel att anse som ett typfall av otillåten efterforskning.”

    Vad gäller 3 kap 5 § TF stämmer det du skriver men endast gällande straffrättsligt ansvar; alltså att det krävs uppsåt för att faktiskt dömas enligt 3 kap 5 § TF. Det sagda innebär dock inte att Hans Lindberg inte i sak brutit mot lagen, det innebär endast att påföljden (straffet) endast aktualiseras om uppsåt kan påvisas.

    • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

     Varför pratar du om efterforskning vis a vis anställd? Förstår inte ditt val av referens? Det är ju inte detta frågan gäller?

     • Sisu

      Det intressanta är att i det rättsfall B aka Beatworld hänvisar till ogillades åtalet i tingsrätten. Det överklagades både till hovrätten och högsta domstolen, vilka båda fastställde tingsrättens dom. Ingen efterforskning hade således enligt lagens mening ägt rum. Där föll det argumentet pladask.

    • Brorson

     Genom sitt svar till mig, visar ”B” ånyo upp rättshaveristiskt beteende. Läser tills hen hittar en mening som tycks stämma med hens förutfattade mening. Det är som att jumpa på isflak, När det första isflaket smälter och inte längre bär, hoppar man över till nästa. ”B” låtsas nu begripa vad hen skriver om genom att erkänna att jag har rätt beträffande 5 §, men drar ändå till att Lindberg har begått ett brott, som han dock inte kan straffas för. ”B” vet tydligen inte att culpösa gärningar är brott bara om de är straffbara Elementärt, käre ”B”. Brottsbalken 1 kap 1 §.

     ”B” måste anses haft dubbel otur i sitt jumpande, när det nya isflaket, NJA 2001 s 673 inte alls bär. Det målet känner jag nämligen till, eftersom jag skrev en tidningsartikel om fallet, när det var aktuellt. I den artikel kritiserade jag den åtalade oppositionspolitikern för att han tagit för givet att dem, som han räknade som sina vänner också sympatiserade med honom partipolitiskt, vilket var upprinnelsen till det påstådda brottet. Vännen hade synts på bild i tidningen tillsammans med det socialdemokratiska kommunalrådet, som enligt bildtexten stöddes av ”alla”.

     I ett privat samtal hade han uttryckt sin besvikelse över detta. När innehållet i detta privata samtal hamnat i tidningen, hade han ringt upp vännen och frågat om hen ”läckt vidare” till någon på sin arbetsplats, som var kommunen, vilken kunde ha tipsat tidningen. Det var alltså ingen direkt fråga vem som tipsat tidningen. Oppositionspolitikern frikändes av tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen. Vilket ”B” inte ens nämner.

     Att målet kunde gå så långt visar en sak, som även domstolarna påpekar, att den här typen av mål är så sällsynta, som att det saknas en heltäckande prejudikatbildning om tolkningen av efterfrågeförbudet. Tingsrätten påpekar i sin friande dom något ytterst väsentligt, nämligen att en ”uttänjning” av efterfrågeförbudet skulle komma i konflikt med yttrande- och informationsfriheten i RF. Det skulle därmed inte vara möjligt att driva partipolitiskt verksamhet, eftersom det skulle vara omöjligt att veta vem som har sagt vad. Vilket ju även skulle kunna drabba Vänsterpartiet i Umeå.

     I domen redovisas att flera försök (förslag) till sådana uttänjningar, som har gjorts. men avslagits. Detta är intressant eftersom filuren Nils Funcke, som SVT-Västerbotten hänvisar till som ”yttrandefrihetsexpert” i själva verket är en politisk aktivist, utan redovisade juridiska kunskaper, vilken dock stöds av mäktiga intressen inom media. SVT- Västerbotten har brutit mot kravet på objektivitet och opartiskhet genom att presentera Funcke som en ”expert” och låtit honom stå oemotsagd. Detta är allvarligt, eftersom ”expertutlåtanden” kan påverka domstolar, så att oskyldiga blir dömda.

     SVT-Västerbotten uppträder faktiskt som om man själv vore åklagare och domstol, när man dömer Lindberg dom skyldig för att han vägrat svara på en sju gånger upprepad fråga från en journalist som uppträder i rollen som åklagare och förhörsledare. Det är ju helt uppenbart att SVT-Västerbotten driver valrörelse åt V och AP. Medan alla andra pliktskyldigt bedyrar att media, meddelarfriheten och källskyddet är viktiga för demokratin, vågar jag hävda att när dessa ting hanteras på det sätt, som SVT-Västerbotten har gjort, blir de ett hot mot demokratin.

     När media dessutom startar regelrätta drev mot politiker, som man gjort mot bl.a. Sven-Otto Littorin, m, och Håkan Juholt, s, och många andra fall, har media tagit sig rätten att ”överpröva” både beslut av partikongresser och väljarnas val av företrädare.

     • B

      Jag kommer endast bemöta sakfrågan.

      Rättsfallet som det är hänvisat till ska visa hur domstolen har tolkat lagen. Utfallet i målet är inte det som är i fokus. Jag valde ett rättsfall där principen om efterforskning diskuterats och förtydligats.

      Bara för att Hans Lindbergs fråga ”vem har sagt det?” eventuellt inte skulle leda till böter eller fängelse enligt 3 kap 5 § TF (då det krävs uppsåt för att dömas för brottet, och uppsåtsfrågan är något jag anser är svår att bedöma) betyder det inte att Hans Lindberg i sak inte åsidosatt efterforskningsförbudet som framgår av 3 kap 4 § TF. Alltså kan en möjlig utgång bli att Hans Lindberg får kritik av JO eller JK men att dessa tillsynsmyndigheter väljer att inte driva frågan i domstol, för det är endast där Hans Lindberg eventuellt skulle kunna åläggas böter eller fängelse.

      Anledningen till att jag valde just det rättsfallet beror på att lagkommentarer till lagen (3 kap 4 § TF) bygger på den. Ett stycke som jag refererat till enligt ovan kommer direkt från lagkommentaren och därmed rättsfallet.

      Här är ett exempel på kritik som riktats på grund av åsidosättande av efterforskningsförbudet:
      https://www.jo.se/PageFiles/4745/5051-2012.pdf
      Det finns fler exempel att läsa och de är lätta att hitta på JO och JKs hemsidor.

      Utöver det har jag inget mer att tillägga och kommer därför inte svara i denna tråd något ytterligare.

      Väl mött

 9. Carl-axel Otterhall

  Ni politiker sjunker djupare och djupare i er kamp för er position och era löner som vi skattebetalare ska stå för. Nu har du med flera spätt på politikerföraktet än mera. Det är väl ointressant VEM som har lämnat uppgifter till media. Det ni borde fokusera på är VARFÖR det görs!!! Och VARFÖR måste personal anonymt gå till media!? Att sparka folk löser inte de problem ni skapar!
  Jag ger dig ett rätt i ditt inlägg: vi har en trist valrörelse framför oss! Vem bryr sig? Hoppas media noggrant följer hela Region Västerbotten armén som kommer att finnas på plats i Almedalen. Och att man redovisar vad ni kostar oss skattebetalare med resor, taxi, boende, mat och dryck och så vidare. Detta ska ställas mot vad ni genererar tillbaka till oss i HELA länet. Inte bara Norrbotniabana och Kvarkentrafik!
  Jag kommer att rösta på Kalle Anka och inte ”Joakim von Anka” i Regionvalet. Skulle vara underbart om ALLA väljare gjorde det:)

  • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

   Hej Carl Axel

   Politiker är förtroendevalda och har arvoden för sina uppdrag och inte lön. De allra flesta är fritidspolitiker som gör sina uppdrag vid sidan om sitt ordinarie arbete.

   Jag kan absolut hålla med om att det är intressant varför ett påstående förs fram och det är därför menar jag naturligt att Hans Lindberg i detta fall försöker förstå varifrån påståendet kommer utan att det har det minsta med efterforskning av källa att göra.

   Ja Region Västerbotten är närvarande i Almedalen och vår närvaro där brukar granskas. Vi erbjuder journalister att följa med oss för att även följa det vi gör på plats.

   Absolut är det viktigt att tänka på och jobba för hela länet vilket vi som organisation också gör. De två projekt du nämner; norrbotniabanan och kvarkentrafiken kommer även de att visa sig centrala för hela vårt län och för norra Sverige.

   Demokrati och rösträtt ska vi vara rädda om. Jag hoppas därför du röstar på något ansvarsfullt parti.

   Allt gott

   Thomas

   • Carl-axel Otterhall

    Jag kan inte komma på något ansvarsfullt parti i dagsläget! Regionalt och nationellt. Ser bara en hord av folk (politiker) som värnar sitt eget bästa och sin egen titel, börs och välmående.
    Eftersom du har någon outtalig titel i RV i egenskap av kommunikatör så förstår jag baske mig inte varför du i dagsläget går in och tar din partivän i kommunpolitiken i försvar? Och inge bra lät det! Ingår det i ditt jobb eller har ni (S) redan nu klart för er hur poster ska fördelas och hur ni ska agera i kommande kommunregion?
    Har laddat för när P Olofsson inför valet kommer att starta upp sin blogg igen. 4 år sedan han var aktiv. Och jag förstår honom. Finns inget positivt att förmedla mellan valen. Men inför……..!

    • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

     Nja Carl-Axel. Jag gör helt enkelt vad jag tycker rätt är. Tidigare har jag även gått i försvar för politiska motståndare som jag tycker blir felaktigt påhoppade så för mig handlar det inte nödvändigtvis om partifärg.

     Hoppas du hittar något parti som är värdigt din röst innan valdagen.

     Allt gott

     Thomas

 10. Anders Bäckström

  Hej Thomas,
  Som du skriver är meddelarskyddet och efterforskningsförbudet viktiga delar av vårt demokratiska system och något som ska tas på stort allvar. Att vi över huvud taget valde att se Hans Lindbergs fråga som ett efterforskande av källor beror på att han redan ställt samma fråga över telefonen. Redan då upplyste vår reporter honom om att vi fått vår information från anonyma källor, precis som hon gör i den bandade intervjun.
  Detta har vi tydligt berättat om i vår rapportering och du kan läsa om det i den här artikeln:

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/har-efterforskar-hans-lindberg-s-svt-s-kallor

  Anledningen till att vi dessutom valde att publicerade hela intervjun är att Hans Lindberg inte ville ge ett tydligt svar på frågan om han även eftersökt källor inom kommunen. Det har han nu sagt att han inte gjort och även det har vi berättat. Men vid tidpunkten för vår publicering var frågan i högsta grad aktuell.

  Anders Bäckström
  Redaktionschef
  SVT Nyheter Västerbott

  • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

   Tack för din kommentar. Det allmänheten har tillgång till är det material ni har lagt ut. Där är det tämligen enkelt att se att någon efterforskning inte ägt rum analogt med mitt resonemang i inlägget. Men som sagt ni kanske har mer bakgrundsmateral att tillgå som inte allmänheten har tillgång till. Om SvT tycker läget är oklart borde ni låta pröva detta.

   Ha en fin kväll

   Thomas

 11. Måns Berglund

  Fast man bör kunna förvänta sig av erfarna politiker som HL och du själv Thomas Hartman att just klara av att INTE ställa sådana reflexmässiga frågor om vem som är källa. Så mycket ska vi kunna kräva av er, inte minst med tanke på vad ni får i ersättning.

  • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

   Jag kan bara utgå från den information vi har att tillgå. Där finns inget som tyder på att han forskar efter källor. Jag får be dig läsa mitt resonemang igen så förstår du nog vad jag menar.

   Ha en fin dag

 12. Basic rules

  Oavsett efterforskning eller Ej,så var det de bedrövligaste intervju svar jag hört – så djävla pinsamt att höra på !

 13. Pingback: Det politiska hyckleriet och Thomas Hartmans tappra försök att försvara kommunalrådet | Beatworld

  • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

   Jag noterar att antalet anonyma påhopp ökar påtagligt. Något verkar känsligt i denna fråga.

    • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

     Tycker det är intressant att du inte vågar stå upp för din åsikt offentligt. Därmed tappar du också i trovärdighet.

     • beatworld

      Jag står för mina åsikter offentligt, därmed uttrycker jag dem offentligt. Att jag väljer att vara anonym handlar om en grundläggande rättighet; nämligen rätten att få vara just anonym. Istället för att försöka misskreditera det jag skriver då jag tagit tillvara min rätt att vara anonym tycker jag att fokus ska ligga på att bemöta det jag skriver istället.

      Som någon redan nämnt i kommentaren ovan: det spelar ingen roll Vem som sagt något, utan det väsentliga är Vad som sagts.

      Så kan vi återgå till sakfrågan?

     • Thomas Hartman (inläggsförfattare)

      Det kan absolut finnas skäl att vara anonym men jag tror nog du riskerar att tappa i trovärdighet. Dina åsikter är inte särskilt kontroversiella så varför du inte kan stå upp öppet med dem är lite märkligt. Då är det lätt att dra slutsatsen att du har politiska skäl för det du gör och det du driver.

      Allt gott

      Thomas

     • Brorson

      På sin egen blogg, hänvisar ”Beatworld” till ett rättsfall, som enligt hen ska tolkas ”motsatsvis”. Men nämner inte att den åtalade kvinnan frikändes av hovrätten efter att ha dömts av tingsrätten. Enligt hovrätten var kvinnans fråga till chefen ingen efterforskning utan en spontan reaktion, d.v.s. ett yttrande. Den kvinnliga statstjänstemannen, om själv hade en chefsbefattning, var mobbad på arbetsplatsen och hade protesterat till en överordnad chef, som troligen själv var en av mobbarna.

      Hennes protestmejl hade sedan hamnat i tidningen, som ett ytterligare led i mobbningen av kvinnan. Hon åtalades för att ha ”efterforskat” uppgiftslämnaren. Vem det var blev inte klarlagt, men man kan ju misstänka mottagaren av mejlen. Meddarskyddet kan, som detta rättsfall visar, användas i rent mobbningssyfte. Visserligen blev kvinnan frikänd av hovrätten, men den verkliga skurken, som dragit in media i mobbningen av en kollega gick också fria, liksom den journalist som lånat sig till detta.

      Här har vi alltså två personer, som under skydd av anonymitet anklagar Lindberg för brott, och som stöd för dessa anklagelser hänvisar till rättsfall, som slutat med friande domar. Om du Beatworld tycker att det är dags att återgå till sakfrågan (att två chefer inom Umeå kommun fått sluta?) så gör gärna det. Men det blir utan min medverkan som debattör.

      Jag vet inget om den nämnda sakfrågan, och har inget intresse av att försvara Lindberg. Mitt intresse i frågan gäller de journalistiska övertramp, som media och nuu SVT-Västerbotten gjort sig skyldig till. – oavsett om drevoffret är socialdemokrat, sverigedemokrat, moderat eller vänsterpartist.

 14. Pam

  Utifrån ordkriget i kommentarsfältet att döma så skulle vi kunna sammanfatta det så här:

  1. Behövs uppsåt? Ja
  2. Fanns uppsåt? Troligen inte.
  3. Kan HL bli dömd för brott mot efterforskningslagen. Mest troligt inte, i synnerhet inte i sin roll som politiker.
  3. Kan en JO-anmälan leda till kritik? Ja, möjligen bedöms kommentaren som olämplig, inte så mycket mer.
  4. Förtjänar HL kritik? I lagens mening, kanske. Tittar man dock på inslaget så ligger betoningen på ordet Det och inte Vem. Det syftar alltså tillbaka på innehållet i frågan inte vem som ställt den. Det är min tolkning. Finns sedan fler uppgifter så får jag ompröva min tolkning, men utifrån inslaget så instämmer jag i uppfattningen att kritiken mot HL behöver nyanseras.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.