Thomas Hartman

Bra att Vattenfall utreds

Av , , Bli först att kommentera 3

VATTENFALL. Den pinsamma diskussionen om vad Maud "Allt är faktiskt sossarnas fel" Olofsson och regeringen vetat och inte om Vattenfalls garantier i Tyskland avslöjar allianzregeringens klantiga sätt att hantera regeringsmakten.

Regeringen låtsas som de inte visste någonting. Sen tvingas näringsministern medge att avtalet om pantsättning av Vattenfall varit känt för regeringen sedan åtminstone våren 2009.

Men det anser man inte är viktigt att informera Riksdagen om. I den årliga skrivelsen till riksdagen från regeringen avlämnad i juli 2009 om statliga företag finns inte avtalet nämnt med ett ord.

Aftonbladets kommentar till riksdagsdebatten den 20 november speglar det allmänna intrycket: ”Bilden av en splittrad regering, oklara direktiv och en ägarstyrning som havererat skingrades knappast”

Därför gör de rödgröna en KU-anmälan för att utreda vem som visste vad och när.

– Har regeringens styrning av Vattenfall varit tydlig och nöjaktig? Vilka instruktioner har Vattenfalls styrelse fått av regeringen? Har styrningen förändrats som en följd av återrapportering från styrelsen till regeringen kring beslut och inriktningar?

– Hur har det gått till när centrala beslut om till exempel större ekonomiska åtaganden i bolaget fattats, när och hur har näringsdepartementet varit informerat och delaktigt?

– Hur har regeringen säkerställt att relevant och korrekt information lämnats till riksdagen om Vattenfall?

– På vilka grunder har regeringen valt att inte vidta åtgärder med anledning av Riksrevisionens rapport om brister i styrningen av Vattenfall?

Om inte Maud Olofsson vill erkänna vem som visste vad och hur ärendet hanteras återstår inte annat än att frågan utreds av konstitutionsutkottet.

THOMAS HARTMAN

Kadhammar: Eneroth borde få göra jobbet!

Av , , Bli först att kommentera 8

allt är faktiskt sossarnas fel...
Maud förklarar centerpartiets nuvarande ideologiska grund.

INDUSTRIPOLITIK ELLER PAJASKONSTER? Regeringens hantering av SAAB-frågan är överraskande usel. Maud "Allt är faktiskt sossarnas fel" Olofsson har lyckats röra till det mer än vanligt.

Rätt talande kvitto på alliansregeringens ömma tå får vi när vi till och med kan läsa i Aftonbladet hur högerlakejen Peter Kadhammar erkänner att Tomas Eneroth borde få göra jobbet.

Har någon förresten funderat över hur det kan komma sig att vissa högermän (som ska ha så bra uppfostran och vara så belevade) blir så kvalificerat otrevliga när de blir stressade.

Istället för att Kadhammar diskuterar sakfrågan om regeringens passivitet får Eneroth ta emot baktaleri och skitsnack på det personliga planet.

Det är ungefär på samma usla nivå som Anders Sellström brukar göra i Umeås lokalpolitik. Han har också tendensen att falla ner i det retoriska träsket när han blir stressad i diskussionen med politiska motståndare.

SAAB förtjänar en bättre och mer seriös diskussion och en mer aktiv regering. Vad hände exempelvis med de gamla planerna på samgående mellan Volvo PV och SAAB. Detta borde väl intressera norrmännen som både har kapital och tidigare varit intresserade av personbilarna i Sverige nu när vi inte kan klara av att sköta dom själva.

Det kanske smärtar den svenska nationalsjälen att sälja till norrmännen så till den milda grad att vi hellre låter Kineserna köpa upp våra svenska industrikluster.

THOMAS HARTMAN

Är Umeå universitet illa ute?

Av , , Bli först att kommentera 3

HÖGRE UTBILDNING. Kårobligatoriet ska äntligen väck. Det är naturligtvis ett otyg att tvingas in i en förening (även om vissa menar att studentkårerna egentligen består av alla studerande på ett universitetet och i den meningen inte är en organisation).

Men kårerna är ofta usla på att marknadsföra resultatet av sitt arbete. På min tid engagerade vi oss stenhårt för att umeå universitet skulle skärpa till sig när det gällde sitt internationella arbete för att delta i nätverk och få in utländska studenter, men också för att skicka ut fler grundutbildningsstudenter i världen och vässa sin internationella information.

Våra utspel och inlägg om detta var inte alltid uppskattade av universitetet och chefer på olika nivåer i universitetsbyråkratin. Men det blev förbättringar och satsningar.

En annan fråga vi slogs för var att förhindra attt universitetet skulle spela i gärdsgårdsserien när det gällde kommunikation och interaktion mellan studerande och lärare via ny teknik. Ett tag lurade Umeå studenter att lägga sina studiemedel på en miljö som låg och skvapade i informationssamhällets bottenskrap.

Från studenternas sida slogs vi mot motståndare i universitetsbyråkratin men också mot Bostaden som först vägrade dra optofiber till alla studentbostäder. Men frågan fick sin lösning och en strategi lades fast som gjorde att vi tog stora steg framåt. Det fick andra universitet att nyfiket snegla mot Umeå.

Jag har fortfarande kontakt med universitetsvärlden och märker hur grundutbildningsfrågorna ibland hanteras styvmoderligt. Mot den bakgrunden tycker jag att Umeå studentkårs artikel i VK idag på debattplats är intressant.

För den visar vad min magkänsla har sagt mig ett tag nu. Stämmer uppgifterna i artikeln så har Umeå universitet verkligen valt fel strategi för framtiden. Det finns många förlorare i detta. Universitetens konkurrens är hård och grundutbildningens olika inslag (inte minst de sociala) är extremt viktiga för att utveckla en kreativ och attraktiv miljö i norra Sverige.

Den tydliga uppmaningen till rektorskandidaterna är intressant. Kravet från studenterna till kandidaterna är glasklart: Lägg fram en agenda för utveckling av studentinflytandet om du vill ha studenternas stöd.

Vi får hoppas rektorskandidaterna som lurar i vassen inser betydelsen av grundutbildningsstudenterna precis som Sigbrit Franke gjorde en gång i tiden när hon var en av kandidaterna. Jag vågar påstå att studentkårens stöd då var avgörande i processen för att hon överhuvudtaget skulle bli rektor.

THOMAS HARTMAN

 

AER: 270 regioner pratar politik

Av , , Bli först att kommentera 2


Många kulturkrockar blir det i diskussionerna.
 

REGIONER. 270 regioner är samlade i Belfort i Frankrike för årsmöte i den europeiska lobbyorganisationen för regionerna, AER. Förhandlingarna har just resulterat i reviderade stadgar. Huvudtemat för årets konferens är Energi och energihushållning.

Jag har bland annat tillsammans med andra svenska regioner främst Värmland engagerat mig i styrelsen för att inte administrationskostnaderna i organisationen ska öka och för att bibehålla medlemmarnas och generalförsamlingens status som högsta beslutande organ.

Vi har fått stöd för våra förslag. Nu kaffepaus i tio minuter.

THOMAS HARTMAN

 

Några ord om snus.

Av , , 1 kommentar 9

SNUSFÖRNUFTIGT. Det är inte troligt att Umeå kommun skulle vara så korkade att de förbjuder snus hos sina anställda. Jag håller med Ola Nordebo i sin välformulerade ledare. Alla attraktiva arbetsgivare vet att det inte är en framgångsmodell att klappa sina anställda på huvudet.

Lennart Holmlund borde snarare jobba för att ta bort onödig byråkrati i kommunen. Kommunala tjänstemän som inte ser sin verksamhet ur kommunmedborgarnas ögon borde få löneavdrag. Hellre en vettig tjänsteman med prilla än en fyrkantig byråkrat som är renlevnadsman.

Det senare skadar hälsan hos långt fler.

THOMAS HARTMAN

Ingen anledning att deppa över regionfrågan

Av , , Bli först att kommentera 2

På bilden från vänster: Monica Carlsson (V), Lisbeth Rydefjärd (KD), Håkan Sandgren (S) och Thomas Hartman (S). Några av de svenskar som är engagerade i arbetet med AER.
På bilden från vänster: Monica Carlsson (V), Lisbeth Rydefjärd (KD), Håkan Sandgren (S) och Thomas Hartman (S). Några av de svenskar som är engagerade i arbetet med AER.

REGIONFRÅGAN OCH SAMARBETE.
Vid dagens landstingsfullmäktige fick vi beskedet från kammarkollegiet att Norrlands ansökan om att få bilda region avslås. Huvudargumentet är att norra Sverige inte är nog enade.

Jag är en av de som inte är särskilt förvånad över denna utveckling. Även om jag är en stark anhängare av ett enat norra Sverige så tycker jag ibland att vi börjar i fel ände.

Jag tycker vi borde börja i verksamhetsdiskussioner och konkret jobb för att samordna våra län utan att fundera så mycket över den politiska överbyggnaden. Då kommer det mesta att ge med sig.

När vi jobbat med konkreta politiska uppgifter har det hittills visat sig att det gått alldeles utmärkt att samarbeta i de fyra nordligaste länen, vilket bland annat lyftes i dagens tågdiskussion som fördes på landstingsfullmäktige, bland annat som ett resultat av Nicke Grahns utmärkta motion om tåg till Storuman.

Framtiden kommer att ha ännu mer av regionalt och internationellt samarbete med sig. Jag lämnar landstingsfullmäktige i morgon. Istället ska jag upp tidigt för resa till Stockholm och möte med AER Sverige som träffas på Sveriges kommuner och landsting. AER är en av de internationella organisationer som vi som region / landsting är medlemmar i och arbetar genom.

Morgondagens sammanträde mellan de svenska regionerna kommer bland annat att ge möjlighet till samtal med Jan Eliasson, tidigare Utrikesminister och FN-sändebud. Vi kommer att gå igenom arbetet i AER:s kommittéer, stämma av aktuella frågor, inte minst för att förbereda oss inför den kommande generalförsamlingen.

Vi får också tillfälle att träffa Rysslands nytillträdde Sverigeambassadör, Igor Neverov. Ambassadören deltar även på vår gemensamma lunch.

Jag förstår att det finns de som tycker att regionfrågan står och faller med kammarkollegiets beslut. Men som jag ser det vilar framtiden snarare i våra egna händer. Genom att utveckla samarbetet över gränserna så kommer vi både att kunna banta administration och förbättra samhällets service till medborgarna.

Men detta måste ske på ett sätt som är i samklang med viktiga demokratiska aspekter så att inte folk upplever att avstånden växer ännu mer mellan förtroendevalda och innevånare. Regeringen kommer att tvingas ta i detta vare sig dom vill eller inte. Under tiden kan vi i norra Sverige göra vår hemläxa ännu bättre.

Som jag ser det innehåller kammarkollegiets beslut bara möjligheter.

THOMAS HARTMAN

Kampen mot försäkringskassan utlöste depression

Av , , 3 kommentarer 3

 

MAKTLÖSHET. Tv4 Skaraborg sänder ett inslag om Sophia Johansson i Mariestad. Kampen mot försäkringskassan fick henne att läggas in på psyket. Sophia har varit sjukskriven i över tre år och vill inget hellre än att arbeta men känner sig oerhört motarbetad av samhället.

Det är uppenbarligen på detta sätt moderaterna definerar sin så kallade arbetslinje.

THOMAS HARTMAN

PS idag kan vi som är integritetsvänner glädjas åt SvT.s rapport att  Danderyds kommun förbjuds använda bevakningskameror för att bevaka sina städare för att kontrollera deras jobb. Det är detta jag sagt hela tiden. Informationen som samlas in kommer att användas till allt möjligt skit. Därför måste vi vara restriktiva med sånt. Det finns fler skäl till det för övrigt.