Thomas Hartman

SVTs anklagelse mot Hans Lindberg håller inte

Av , , 50 kommentarer 38

MEDIA. Låt mig först slå fast min åsikt att vi ska vara utomordentligt rädda om yttrandefrihet och meddelarskydd. Detta är en grund för vår demokrati som vi ska värna.

Däremot innebär inte inte detta att SvTs anklagelse mot kommunalrådet Hans Lindberg håller.

Om du får ett påstående framfört till dig i ett samtal eller i en intervjusituation så frågar du troligen ”Vem har sagt det?”. Du vill ju förstå bakgrund och förutsättningar. Är det journalisten själv som påstår detta eller kommer påståendet från något politiskt parti? Har det skrivits ett debattinlägg någonstans, i någon tidning, eller på webben?

Detta särskilt om inte journalisten sagt ett ord om att det är källor som ligger bakom frågorna. Lindberg ställde inte heller frågan som ”Vem är din källa?” och när SvT-journalisten hänvisade till anonyma uppgiftslämnare så fick det vara bra så.

Med den information vi har att tillgå är det svårt att se något som tyder på att Lindberg haft för avsikt att fråga efter anonyma uppgiftslämnare. Detta har han förtydligat liksom att han reservationslöst ställer sig bakom rätten att anonymt lämna uppgifter till journalister.

Det är dock intressant att notera både vissa representanter för media såväl som vissa politiska motståndare är snabba att dra växlar på detta. Det är trist när representanter för politiken och journalistiken inte kan bättre än att bygga påhittade halmgubbar för att få något att angripa istället för att diskutera reell politik.

Det slår både tillbaka på den som sänker sig till detta samtidigt som det solkar ner samhällsdebatten och minskar trovärdigheten för politik och media. Är det så här det ska fortsätta så har vi en trist valrörelse framför oss.

THOMAS HARTMAN

Förtydligande om bokningssystemet för Västerbottenskontoret i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 4

BOKNINGSSYSTEM. Västerbotten och numera även Norrbotten har ett uppskattat kontor i Stockholm. Bland annat jobbar vi för att få Norrbotniabanan och Kvarkentrafiken på plats.

Journalisten Steffen Renklint försöker göra en nyhet av hur vi räknar vår statistik för användningen av kontoret. Dock är detta knappast någon nyhet då vi själva berättar öppet om detta i våra nyhetsbrev. Vi har också hela tiden sagt att det är svårt att se värdet i att köpa ett dyrare och bättre bokningssystem. Den statistik vi får ut torde räcka.

Vårt kontor i Stockholm har flera syften. Dels att jobba med nationella påverkansprocesser, dels delta i arbetet med internationell påverkan och dels vara en mötesplats i huvudstaden. Slutligen finns möjligheten för aktörer att också hyra / låna kontor i Stockholm. Denna sista del än ingen huvuduppgift. men är trots detta en mycket uppskattad del av verksamheten.

Nyttjande kan räknas på flera sätt. Är kontoret nyttjat när det används av vår personal, när det är ett möte i lokalerna eller när där är trettio – femtio personer?

Eftersom det inte är en huvuduppgift för oss att låna ut lokaler så har vi valt att införa ett tämligen enkelt bokningssystem som ger möjlighet att boka olika utrymmen i block.

Kontorets koordinator Anders Sellström räknar månadsvis ihop nyttjandet och drar av semester, kvällar och helger. Baksidan av detta sätt att räkna är att statistiken blir lite grov. Därför är det inte heller möjligt att jämföra detta med hotell eller turism. Det är helt andra verksamheter. Vi vet om detta och är alltså öppna med hur vi räknar varje månad när vi skickar ut vår statistik. Så det kan knappast vara någon nyhet för någon.

Kontoret är uppskattat, gör nytta för norra Sverige, och har en hög nyttjadegrad. Jag har svårt tro att vi kommer att lägga ut pengar på att installera ett dyrare och mer avancerat bokningssystem som kan ge mer detaljerad statistik än den vi redan har.

Jag står till förfogande om någon har frågor kring våra kontor i Stockholm, Skellefteå eller Bryssel.

THOMAS HARTMAN

MEDIAKRÖNIKA. Vad är problemet om media blir ett politiskt verktyg?

Av , , 14 kommentarer 19

Media har ett stort ansvar att inte göda politikerföraktet. Samtidigt måste redaktionen självfallet utan konsekvenstänkande rapportera vad man ser, upptäcker och får tips om. Det kallas konsekvensneutralitet.

Det är inte allt för ovanligt att det kommer in ett färdigpaketerat tips till redaktionens grävande journalister från någon politisk motståndare, någon motståndare från en kandidats eget parti som är med i någon intrig eller från någon tjänsteman som inte fått som vederbörande vill.

Tips är samtidigt en viktig del av vår yttrandefrihet och något vi ska vara rädda om. Således en grundbult i demokratin. Däremot kan den uppenbara risken bli att journalisten / redaktionen blir ett slags verktyg i en intern partikamp, en politisk strid om makt eller något liknande.

Det där brukar redaktionerna friskriva sig från genom att hävda att de gör egen research, tänker på vem tipset gynnar och alltid själva analyserar om det kan finnas en sådan dimension. De hävdar med emfas att de minsann aldrig skulle låta sig utnyttjas.

I realiteten vet alla att ett bra tips kan vara det som räcker för bra rubriker, annonsdrivande klick och en guldspade.

I den pågående diskussionen om GC stråk i Umeå menar tidningen att kommunstyrelsens ordförande skulle kunna vara jävig i beslutet om investeringsbudgeten.

Detta påstående sägs stödjas av en forskare.

Sannolikheten att det beskrivna skulle vara jäv är minimal. Så minimal att det tämligen riskfritt går att sätta pensionspengarna på att ärendet aldrig blir något mer än en artikel eller två.

Det vet tidningen också.

Men samtidigt finns det alltid i varje sådan här publicering någon person som står redo att säga att det finns en risk. Och när någon har sagt det är rubriken klar. Desto bättre för trovärdigheten om det är en forskare. Det gäller bara att ringa runt tills man hittar en sådan person. De personer som gör andra bedömningar än de som passar storyn skrivs aldrig in i artikeln.

I detta fallet vet vi att det finns en sakfråga som likt ett rött skynke för en tjur på en arena stör diverse vänsteraktivister i Umeå och det är det kommunala bostadsföretagets försäljning av vissa lägenheter.

Att då en gång och cykelväg passande blommar upp och kan användas som ett tillhygge kan ju självfallet vara en slump.

Men det är snarare inte allt för långsökt att tro att de personer som ogillar försäljningen av kommunens bostäder är samma personer som planterat denna fråga hos VK, precis nu.

Sen följs publiceringen upp av någon vänsterpartist som skriver på debattsidan i samma tidning om det ”skandalösa” i det inträffade för att beslutet inte passade hans världsbild. Vederbörande får göra detta utan varudeklaration av partibeteckning så att en oinitierad läsare kan tro att det är en vanlig medborgare som skriver.

Aktivister med samma politisk agenda ser därtill till att skriva en och annan anonym insändare i samma tidning och även trolla lite på nätet i kommentarsfälten.

På så sätt är risken uppenbar att redaktionen blir ett passivt verktyg för människor med ett politiskt syfte.

Vad är problemet egentligen?

Ja, priset med minskad tilltro till det politiska systemet och konsekvensen för kommunalrådet och hans familj behöver ju inte tidningen betala.

Thomas Hartman

Viktigt att norra Sverige är på plats

Av , , Bli först att kommentera 4

Ja, det finns kritik mot Almedalen som jag kan tycka är berättigad. Exempelvis när det gäller kostnadsutvecklingen.

Självklart är det svårt att undvika att priser går upp med efterfrågan precis som för alla andra stora arrangemang som exempelvis Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Så kan det bli när många människor koncentreras till samma plats samtidigt.

Men det finns även en osund utveckling när det gäller Almedalen. Framför allt gäller det aktörer på fastlandet (inte sällan Stockholmsbaserade) som gör vad de kan för att vrida ur så mycket pengar de kan ur veckan. I detta beteende ligger också det enskilt största hotet mot arrangemangen.

Samtidigt finns en onyanserad kritik som oftast tycks drivas av de som aldrig varit där eller inte har en strategi med sin närvaro.

Den delen kan man ofta bortse från. För det ligger något i det Roger Mörtvik säger att det är ungefär lika begåvat som att kritisera riksdagen för att vara odemokratisk, bara för att man själv inte sitter där.

Utan tvekan är Almedalen en viktig folkbildande arena men jag kan också hålla med om att det finns ett internt tjatter mellan aktörerna i Almedalen som både ger ett elitistiskt intryck och är distanserande från allmänheten.

Dock kan det i grunden inte vara fel att människor möter människor. I norra Sverige kan vi exempelvis antingen klaga över att deltagandet i arrangemang som Almedalen är snedvridet eller så ser vi själva till att engagera oss.

I det fallet vet jag vad jag kan tycka är att föredra.

Thomas Hartman.

Bättre sjukvård och kollektivtrafik

Av , , Bli först att kommentera 2

image

Ingvar Näslund skriver om en större regionbildning i norra Sverige. Frågorna han ställer är relevanta. Kommer avstånden öka. Hur kommer delaktigheten att bli.

Erfarenheterna från västra Götaland är positiva. Idag när regionbildningen är genomförd är det svårt att hitta kritiker. Genom specialisering har sjukhusen kunnat säkras och till och med ytterligare ett kunnat byggas. Kollektivtrafiken har samordnats och utvecklats. Man jobbar bättre med regional utveckling. Dock kommer troligen de förtroendevalda tvingas resa mer. Sen är det ju för övrigt roligt att Ingvar gillar Mötesplats Lycksele.

Thomas Hartman

Guitars. Viktigt att inte media bygger sin egen verklighet!

Av , , 4 kommentarer 7

Att medier granskar beslut är viktigt för vår demokrati. Men det är farligt när ambitionen att driva egna åsikter tar över. Det är då journalister ringer runt och trålar efter vissa uppfattningar. Det som är i linje med nyhetschefens och journalistens världsbild publiceras /sänds medan avvikande fångst ratas. Så byggs en verklighet.

Vi har sett många sådana exempel när när journalister ringde runt och letade fackliga, gärna kvinnor som talade illa om Mona Sahlin, Wanja Lundby Wedin respektive Annelie Nordström. Jag har själv upprepade gånger fått sådana samtal där man letar efter personer med ”rätt åsikt”. Jag talade i veckan med Mötesplats Lyckseles moderator Camilla Wagner om fallet Monica Lewinsky där många mediala övergrepp gjordes.

Sånt inträffar ofta i så kallade drevsituationer. Alla rusar på samma boll i klungan, avvikande berättelser får inget utrymme. Ur den okritiske läsarens perspektiv ser det ut som det är sanningen som publicerats. Men det finns många ”sanningar”

Utvecklingen i den tyckande riktningen på nyhetsplats stärks. Vi ser allt fler exempel där journalister får utrymme med stor bildbyline i anslutning till nyhetsartiklar att ”förklara” och kommentera hur verkligheten ser ut.

I fallet med Guitars påstår VK felaktigt att föreningsbyrån har hand om alla föreningar. Den intervjun får stå som sanning. Den stämmer kanske med VK:s bild av verkligheten. Men det räcker inte när Lennart Holmlund pekar på hur stöden hanteras och ger exemplet med Umeå Folkets Hus. Det exemplet hade varit viktigt i den artikel som är i tidningen. Även sådant som talar mot VKs tes borde få sägas.

Risken är att människor börjar tveka. Är det okunskap som gör att det blir så här är det bristande efterforskning eller är det med uppsåt? Eller ansåg VK bara inte detta var viktigt att berätta? Oavsett vilket är det utomordentligt viktigt för tidningens trovärdighet att man inte går i fällan och börjar bygga sin egen verklighet.

Thomas Hartman

Premiär på Spotlight. Det går inte att bygga en hållbar plats utan aktiv journalistik.

Av , , Bli först att kommentera 4

PREMIÄR. Idag har den Oscarsnominerade filmen Spotlight premiär. Filmen är en engagerande dokumentär som skildrar arbetet för de grävande journalisterna i Spotlight-teamet på tidningen Boston Globe.

IMG_3540
Tidningen bestämmer sig för att ta strid mot självaste Katolska kyrkan oavsett risk att tappa prenumeranter

Filmen tar oss tillbaka till början av 2000-talet då tidningen i ett avslöjade omfattande sexuella övergrepp på barn och en efterföljande mörkläggning inom katolska kyrkan. Grävet fick mycket riktigt Pulizerpriset. Det finns flera fina karaktärer som bygger Spotlight. Några är möjligen värda att nämnas särskilt; Mark Ruffalo som den engagerade reportern Mike Rezendes, Stanley Tuccy som den passionerade och specielle advokaten Mitchell Garabedian och Liev Schreiber som spelar den lugna och ifrågasättande nya chefredaktören Marty Baron.

IMG_3535
Den passionerade Mike Rezendes, i grävgruppen Spotlight, försöker försöker samarbeta med Mitchell Garabedian, en advokat som verkligen står upp för sina klienter

Marty kommer in som ny på tidningen tar över hörnrummet och börjar fråga sig varför ingen gjort granskningen tidigare. Sedan rullas sanningen upp framför våra ögon utan att filmen tyngs av allt för mycket effektsökeri eller onödiga Hollywoodeffekter.

IMG_3543
Marty Baron, ny ifrågasättande chefredaktör för Boston Globe.

Lika mycket som filmen skildrar en unken kultur i Katolska kyrkan skildrar den journalistiken och journalisternas arbete för att bryta upp den slutna världen för dagsljus och ren luft.

Precis som inget i livet är svart eller vitt saknar säkert även Spotlight nyanser. Men det behövs inte för att förstå de stora dragen. Som skildring av journalistikens värde för demokratin är filmen strålande.

Efteråt känner jag hopp men samtidigt ledsamhet.

Ledsamhet av två orsaker. Dels för att berättelsen tog så lång tid innan den kom till allmänhetens kännedom. Det hade lika gärna kunnat vara så att artiklarna aldrig skrivits om inte en ny chefredaktör hade börjat ifrågasätta.

Ledsamhet när jag ser alla motkrafter till bra journalistik som finns runt omkring oss idag i form av brist på resurser för bra gräv, klickbeten i kvällspressen och drev där alla rusar blint efter varandra utan ifrågasättande.

Samtidigt känner jag hopp för att journalistiken faktiskt behövs för vår demokrati. Jag tycker du ska se Spotlight och tänka på tidningar som Västerbottens Kuriren som faktiskt satsar pengar på långsiktigt grävande journalistik. Det är viktigt både för Sverige, platsen och för demokratin. Det går helt enkelt inte att bygga en hållbar plats utan aktiv journalistik.

Bara för att illustrera hur det kan se ut med det bjuder jag på detta klipp med Sverker Olofsson från årets utgåva av Västerbotten på Grand Hôtel.

https://www.youtube.com/embed/bqlnsyJzBD4

Betyg: Hartman ger Spotlight fyra grävskopor. Kort och gott. Se Spotlight. En trailer för filmen har du här:

https://www.youtube.com/embed/EwdCIpbTN5g

Region Västerbottens insatser inom Digital PR ger resultat

Av , , Bli först att kommentera 2

Vinnare_Årets_Nyhetsrum_SE

DIGITAL PR. Under torsdagen vann Region Västerbotten ett fint pris inom digital PR nämligen årets nyhetsrum i kategorin Offentlig sektor och ideella organisationer som arrangeras av nyhetsportalen MyNewsdesk.

Vi har samlat stora delar av vår kommunikation i vårt nyhetsrum. Det berör därmed hela kedjan av kommunikationen som består av allt från bilder, pressmeddelanden, debatter, krönikor, webbTV, fotografier och mycket mer etc. Detta arbete kopplas till både event och sociala medier. Det var också detta sätt att arbeta på som jag bland annat talade om på konferensen ”sociala medier i offentlig sektor” igår.

Det gör att det är ett extra roligt pris att vinna då det berör hela personalstyrkan. Detta skulle inte heller vara möjligt om inte hela organisationen var så kommunikativt inriktad.

Thomas

Vilka frågor tycker du vi ska driva i Stockholm?

Av , , 1 kommentar 3

På måndag öppnar vi upp vårt Västerbottenskontor i Stockholm. Till kontoret har vi som bekant rekryterat den förutvarande riksdagsledamoten Anders Sellström (KD). Projektledare för stockholmsetableringen är Micaela Löwenhöök som jobbar som kommunikatör med inriktning mot opinionsbildning vid Region Västerbotten.

Kontoret är ingen enmansshow utan ingår i en helhet tillsammans med exempelvis Region Västerbottens strateger och övrig personal, tillsammans med Mikael M Janson och hans kollegor vid Norra Sveriges kontor i Bryssel, North Sweden European Office. Arbetet ska synkroniseras med plattformar som Västerbotten på Grand Hôtel, Västerbotten i Almedalen, mötesplats Lycksele och Europaforum norra Sverige. Tanken är att ge mer kraft i det regionala utvecklingsarbetet.

Tidningen VK:s chefredaktör Ingvar Näslund menar i en nyhetskrönika i dagens VK att han tycker satsningen är bra. Bland annat föreslår han att vi ska lägga tryck på bättre bredband och mobiltäckning.

Jag tror precis som Ingvar att det är viktigt att vara öppen med information och kommunikation. Det är därför vi byggt om vår webb från en myndighetswebb till mer av tidningslogik med mycket bilder och rörlig film. Bara förra året genererade våra filmer om allt från buller i samhället till bättre situation för våra äldre 41 105 visningar på YouTube vilket betyder 182 094 minuter visad film. Vår webb har haft 102 000 besökare under 2015.

Region Västerbotten gör webbintervjuer, skickar nyhetsbrev, skickar hundratals pressmeddelanden. Vi bjuder gärna in journalister att hänga med oss till arrangemang som Västerbotten i Almedalen och Västerbotten på Grand Hôtel. Vi gör det för att vara transparenta, för att öka kunskapen om vad vi gör och för att öka möjligheterna till inspel från allmänheten.

Därför är jag glad att bland annat VK:s utsände Roland Edlund är med oss på måndag när kontoret invigs. Så precis som Ingvar efterfrågar kommer vi även att jobba med transparens och med “generös och öppen attityd mot uppdragsgivarna, skattebetalarna” även i detta.

På måndag börjar vi bygga den påverkansagenda som bland annat ska vara inriktning för kontoret i en workshop mellan Region Västerbotten, Umeå Kommun, Skellefteå Kommun, Skellefteå Kraft och Företagarna. Inspel kommer från kommuncheferna i länets kommuner, politiker från länet och från olika intressenter, med flera. I detta arbete kan du också göra inspel. Vilka frågor tycker du vi behöver driva i Stockholm för norra Sverige?

Maila mig gärna.


THOMAS HARTMAN

Förberedelser för Rumänien

Av , , Bli först att kommentera 7

INTERNATIONELLT. dag har jag haft telefonmöte i den europeiska lobbyorganisationen AER, Assembly of European Regions svenska nätverk där jag är ordförande. Organisationen förbereder sig inför kommande årsmöte och har gjort en stor översyn över sättet vi jobbar. Det gäller både politiskt påverkansarbete och arbetsformer och organisation.

Vi har alltså ett flertal frågor att behandla inför nästa veckas styrelsesammanträde med AER:s styrelse i Alba, Rumänien. Bland annat har en särskild arbetsgrupp, taskforce, arbetat med att se över organisationens strategier och organisation. Vid dagens möte drog vi också upp vissa av de saker vi behöver säkerställa inför kommande generalförsamling i Paris i maj.

Det svenska engagemanget i AER är det inget fel på och vi har även utvecklat ett nordiskt samarbete som är roligt att vara en del av. Det är som alltid intressant att se hur olika nationer och regioner agerar i internationella sammanhang och om kommunikationen mellan människor är svår i hemma i det egna landet så blir det ännu mer komplext när olika språk, regioner och länder ska samarbeta med varandra.

Från Västerbottens sida har vi valt att vara aktiv i flera internationella nätverk. Det är viktigt för oss att bygga relationer och jobba internationellt även om det många gånger är svårt och bitvis konfliktfyllt. Vinsterna för oss med ett aktivt deltagande handlar både om att lära oss av andra och bygga nätverk. 

Många gånger har våra internationella engagemang ifrågasatts historiskt men det börjar bli bättre med detta. Allt fler inser det självklara att även vi i norra Sverige är aktiva i dessa sammanhang.

THOMAS HARTMAN