Thomas Hartman

Ersätt friskolornas fria etableringsrätt med entreprenadupphandling

Av , , 2 kommentarer 0

Jag har skrivit en motion om friskolorna med anledning av den återkommande debatten om problemen med vinstuttag, att vissa skolor nekar barn med särskilda behov etc. Motionen hittar du i sin helhet på www.hartman.nu. Men ett litet utdrag ser ut som följer:

Dagens reglering av friskolornas verksamhet är uppenbarligen inte tillräcklig.
Det får inte bli så att skattepengar som ska användas till eleverna går
till skolföretagare som drar ner på kvaliteten, plockar ’russinen’ ur
kakan och sedan åtnjuter miljonvinster. De som startar friskolor för att
tjäna pengar har per definition felaktigt fokus för sin ambition. Rötäggen
i branschen förstör inte bara för eleverna utan också för de seriösa
friskolorna.

Det är inte rimligt att enskilda friskolor kan fortsätta missköta sig
samtidigt som kommunerna har mycket begränsade möjligheter att vidta
åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Rent principiellt är det
också intressant att dessa skolor är fria att starta upp och tjäna pengar
på barn och ungdomar utan att kommunen i konkurrens kan upphandla
skolornas tjänster för att nå lägsta pris och bästa kvalitet. I vilken
annan konkurrensutsatt offentlig verksamhet kan man som privat aktör få
såna möjligheter?

Denna okontrollerade lek med kommunala skattemedel måste upphöra. Det blir
mer och mer uppenbart att hela lagstiftningen kring friskolornas villkor
och gynnade situation måste ses över.

Ett bra sätt att värna det positiva som friskolorna kan bidra med och
samtidigt se till att de som har ansvaret också har rimliga möjligheter
till uppföljning och tillsyn så att barnens bästa verkligen står i
förgrunden skulle vara att ersätta dagens friskolesystem med ett
entreprenadsystem.

Om verksamheten istället för dagens fria etableringsrättupphandlas inom
ramen för lagen om offentlig upphandling kan kommunerna ytterst stänga en
friskola som fortsätter missköta sig genom att helt eller delvis (dock på
rättssäkra grunder) dra in pengarna tills friskolans problem är åtgärdade.
På samma sätt kan fokus ligga på skolans kvalitet, insynen förbättras och
vinstuttaget från friskolorna begränsas.

Har du synpunkter om detta, tips och idéer hur vi kan komma tillrätta med problemen och samtidigt ta tillvara möjligheterma (vissa har redan hört av sig) så maila gärna till thomas (kanelbulle) socialdemocracy.se.

THOMAS HARTMAN

Anders Sellström vägrar ta avstånd från kd:s bögnoja

Av , , 5 kommentarer 0

Anders Sellström lanserar två nya trick. Det ena är att gratulera mig på födelsedagen i förskott (för att försöka kompensera för sitt slaskiga beteende tidigare). Eftersom jag är kristen och en snäll kille så förlåter jag honom och vänder andra kinden till.

Sellströms andra trick är retoriskt genom att låtsas som att kristdemokraterna i Svenska kyrkans förhållande till kristdemokraterna är som Björklövens förhållande till socialdemokraterna. Men liknelsen faller platt till marken. Ingen har sett sossarnas logga i lövens emblem. Alla kan däremot se Kristdemokraternas logotyp på webplatsen där jag hämtade dokumentet jag citerat från.

Vi har alla noterat att Sellström förnekar inflytande över den fundamentalistiska kd-gruppen. Men det jag är mer intresserad av är att vända på frågan och fundera över de värderingskonservativas inflytande över kd.

Det visar sig finnas åtskilliga kopplingar mellan suspekta familjefundamentalistiska åsikter och kristdemokraternas allmänpolitiska företrädare. Rötan går långt in i partiet. När exempelvis riksdagsledamoten Lennart Sacrédeus (kd) fick frågan i SVT:s Agenda om han trodde att en könsneutral äktenskapslag kunde leda till att fler relationer blir accepterade av samhället tvekade han inte. – ’Ja, självklart. Med barn och med djur’.

Argumentationen känns igen. Den är som en karbonkopia från kd-skriften där bejakande av homosexuella relationer sägs öppna för pedofili och andra perversioner.

Lennart Sacrédeus ska enligt uppgift ha blivit ordentligt uppläxad under ett möte med kristdemokraternas riksdagsgrupp. Så där säger man inte öppet i ett parti som vill vara rumsrent. Partistrategiskt är uttalandet en mardröm. Partiet befinner sig i en politisk miljö där allt fler kan tänka sig att homosexuella ska få prövas som adoptivföräldrar, allt färre vill se ett samhälle där kristna värden spelar större roll. Och stödet för den svenska abortlagstiftningen ökar.

Men trots de starka reaktionerna från vissa kommunpolitiker inom kd är det berättigat att fråga sig hur ovanliga Sacrédeus tankar egentligen är inom kristdemokraterna?

Vi minns kanske laestadianen och kd-riksdagsledamoten Erling Wälivaaras jämförelse av homosexuella som kleptomaner och pyromaner. Där finns kristdemokrater som tydligt till skillnad från Sellström kopplar politik och religion exempelvis har vi Mats Odells uttalande om att Eu:s konsitution borde vila på kristen grund.

Spänningarna mellan religion och politik skymtar under ytan i kd hela tiden. Jag har själv gästat kristdemokraternas riksting och hört diskussionerna och striderna både i talarstolen och i korridorerna om abortfrågan. Även om partiledningen besegrade den falang som ville inskränka aborträtten fick man lova att verka för att minska antalet genomförda aborter.

I den borgerliga regeringen har kristdemokraterna försvunnit bakom moderaterna. Partiets familjefundamentalister har fått vårdnadsbidraget men vill ha mer. Inom kd diskuteras därför återinförandet av sambeskattningen, något som kraftigt missgynnar kvinnors deltagande i arbetslivet.

Fundamentalisterna – den maktsfär som Sellström med alla medel försöker förtiga samlas runt sina två företrädare Lennart Sacrédeus och Mikael Oscarsson medan Ulf Ekman och Livets ord håller förbön för en borgerlig valseger i en anläggning med 5000 parkeringsplatser.

Vi talar om en motiverad grupp med starka politiska värderingar som gör vad de kan för att ta partiet längre ut på den konservativa kanten. Detta skulle om det lyckades med stor säkerhet leda till att kristdemokraterna faller ur riksdagen. Vilket naturligtvis bekymrar kristdemokrater som Anders Sellström. Därför måste han låtsas som om problemen inte existerar.

Som sagt Anders Sellström kan inte vara arg på mig för att kristdemokraterna rymmer homofober, familjefundamentalister, människor som vill koppla politik till religion tillsammans med strömmar av vad vi kan kalla underlivsdemokrater (som tycker staten ska lägga sig i vad folk gör i sina sovrum). Det är hans och kristdemokraternas alldeles uppenbara problem. Men Sellström har som partistyrelseledamot möjligheten att tydligt ta avstånd från allt detta. Men han väljer konsekvent att inte göra det. Varför?

Det enda som hördes på vk.se var klicket i Sellströms huvud när han tappade besinningen och stora huvudsäkringen brann av. Frenetiskt började han högröd i ansiktet sopa kristdemokraternas byk under mattan.

Det är väl rätt logiskt att det finns kopplingar mellan suspekta kristna värderingar och politik. Varför skulle kristdemokraterna annars heta just krist-demokraterna. Det attraherar människor som har såna intressen. Varför förneka det uppenbara? Gör någonting åt det istället. Det börjar med att erkänna sanningen.

THOMAS HARTMAN

PS Jag har skrivit en motion om hårdare reglering av friskolor till s-kongressen med anledning av de senaste dagarnas skriverier om vinstuttag. Du hittar den på www.hartman.nu. Har du synpunkter, förslag på ändringar eller tips maila mig på thomas (kanelbulle) socialdemocracy.se.

PS2 Vi drar väl av ett litet citat till Anders Sellströms ära:

KD: Frågan om den homosexuella livsstilens hemortsrätt i Svenska kyrkan handlar således inte om människovärde utan om normuppfattningar i en beteendefråga.

PS3 Sellström antyder att jag inte vill diskutera min garderob (vad nu det har med kristen bögnoja att göra). Den diskuterar jag gärna eftersom jag till skillnad från Sellström tror på öppenhet. Däremot kan jag varna för att jag har en och annan riktigt omodern slips där. Vi återkommer i ärendet 😉

Jag väntar fortfarande på Anders Sellström. Hotar bögar och kvinnliga präster kyrkans överlevnad?

Av , , Bli först att kommentera 0

Min kommentar till Anders lågvattenmärke har du här.

Nu gör vi ett nytt försök att diskutera sakfrågan med Anders.

Frågorna är många. Jobbar inte dessa människor under kristdemokraternas logotype? Heter dom inte ’kristdemokrater i svenska kyrkan’ Ska vi tolka Sellströms inlägg att han och KD:s partiledning tagit avstånd från kristdemokraterna i svenska kyrkan? Vad skiljer Sellströms uppfattning i dessa frågor från hans homofoba partikamrater? Är Sellström öppen för vigsel av homosexuella? Finns det andra kristdemokrater han tar avstånd från i så fall?

För att fräscha upp minnet vad vi pratar om så drar vi ett citat till från våra kd-vänner. Uppenbarligen har de nu kommit fram till att kvinnliga präster och bögar hotar kyrkans överlevnad.

’Den ockupationsteologi som nu tillämpas är ett direkt hot mot kyrkans överlevnad. Först använder man sig av politiken för att introducera nya ordningar i trossamfundet och därefter använder man sig av den nya ordningen som etablerats som en murbräcka för att riva ner allt motstånd.’

THOMAS HARTMAN

KD: ja till bögarna – öppnar för pedofiler, månggifte och äktenskap mellan syskon

Av , , 2 kommentarer 0

Då gör vi återigen reklam för kristdemokraterna genom att läsa högt ur deras egna texter:

’Om kyrkan säger ja till en samlevnadsform som inte ges explicit stöd i Bibeln kommer det inte finnas något teologiskt hållbart skäl kvar för att säga nej till någon av alla andra förekommande sexuella preferenser. Den logiska och teologiskt grundade spärren mot att bejaka månggifte och äktenskap mellan syskon och på sikt även pedofili och andra perversioner kommer att vara borta om Kyrkomötet säger ja till välsignelse av homosexuella.’

Författaren Nils Ola Andersson nås på [email protected]. Kristdemokraternas partisekreterare Lennart Sjögren nås på [email protected] Fler exempel på kristdemokraternas människosyn kommer.

THOMAS HARTMAN

KD: Det är ohälsosamt att vara bög

Av , , Bli först att kommentera 0

Som bekant har kristdemokraterna vunnit lite gratisreklam här på bloggen. Vilka turgubbar. Bara att gratulera.

Då river vi av ett citat från kristdemokraterna innan det är sängdags. Länken till hela kd-dokumentet har du fått i tidigare blogginlägg.

’Det finns viktiga men dåligt belysta hälsoaspekter som talar emot att Svenska kyrkan skall uppmuntra långvariga och trofasta homosexuella relationer. Att välsigna innebär att Svenska kyrkan ikläder sig ett ansvar för de hälsorisker som finns inbyggda i det man välsignar.’

Kristdemokraten bakom skriften heter Nils Ola Andersson. Han nås exempelvis via [email protected] om någon har frågor. En annan möjlighet är alltid att kontakta kristdemokraternas partisekreterare Lennart Sjögren [email protected] för en förklaring vad det är för knasigheter partiet ägnar sig åt. Fler exempel kommer inom kort till en blogg nära dig.

THOMAS HARTMAN

KD: Heterosexuell uppväxt gör barn mer empatiska

Av , , Bli först att kommentera 0

Kristdemokraterna i Svenska kyrkan tillhandahåller på sin hemsida ett dokument innehållande 20 argument mot könsneutrala äktenskap. Homosexuella föräldrar anses bland annat ’experimentera med barns uppväxtvillkor’ för att ’legitimera sina perversioner’.

Det är egentligen ingen idé att sammanfatta argumenten, de görs mer rättvisa om man håller fram dem som de är. Därför vill jag hjälpa kristdemokraterna med några utdrag från skriften (som inte direkt andas något kärleksbudskap.)

’Heterosexuella relationer erbjuder (när allt annat är lika) bättre uppväxtförhållanden för barn som skall lära sig att bejaka och få empati för människor som är annorlunda än hon själv.’

Författare är Nils Ola Andersson, och han nås enklast på [email protected] om man har synpunkter. Annars kan det vara en god idé att kontakta partisekreteraren Lennart Sjögren [email protected] istället med krav på en förklaring vad det är för dynga partiet sprider omkring sig. Fler exempel kommer.

THOMAS HARTMAN

Vad hade hänt om Börjesson varit invandrare?

Av , , Bli först att kommentera 0

Börjessons lastbilar i Skåne gjorde ett oavsiktligt fel i sin momsrapportering och straffades med ett stort skattetillägg från Skatteverket, trots att företaget snabbt korrigerade sitt misstag. Men Börjessons lastbilar stod på sig och fick i kammarrätten rätt mot Skatteverket.

Börjessons Lastbilar säljer Scania-lastbilar i Klippan, Hässleholm Kristianstad och Alingsås. I samband med ett köp av ett nytt bolag så råkade ekonomiassistenten vända på in- och utgående moms på momsblanketten. Bolaget betalade dock in rätt belopp till Skatteverket.

Trots det utdömde Skatteverket ett skattetillägg på hela 252 000 kronor i straff, och Börjessons lastbilar fick gå ända till kammarrätten innan de fick rätt mot skatteverket.

– Ingen skada var skedd och straffet stod inte i rimlig proportion till den faktiska skadan. Vi hade betalat moms i alla år och så råkar vi fylla i blanketten fel en gång. Det borde vara uppenbart för alla att det inte fanns något ont uppsåt. Därför såg vi det som en principfråga att överklaga, säger Lennart Börjesson.

Företaget överklagade beslutet men fick nej i länsrätten. Då tyckte flera experter som företaget rådfrågade att det inte var någon idé för Börjessons att gå vidare i rättsystemet, men Börjesson Lastbilar valde ändå att gå vidare med frågan till kammarrätten i Göteborg. Domstolen gav Börjessons rätt och undanröjde Skatteverkets beslut och länsrättens dom om skattetillägget

Är det sådant här som våra skattemedel ska användas till? Vi socialdemokrater behöver verkligen fundera över hur regelverken är utformade och vad myndigheterna lägger tid på när sånt här kan tillåtas hända. Vad hade hänt om det hade varit en invandarföretagare utan resurser att sätta mot?

THOMAS HARTMAN

Tjäna pengar på barn?

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har tidigare skrivit på bloggen om friskolorna och att det finns flera skäl för att vi behöver göra en grundläggande översyn av lagstiftningen kring friskolorna. Bland annat måste samhället få rättssäkra verktyg att stänga en skola som inte följer lagen.

Högerns blinda tilltro till att driftformen löser alla problem är rätt komisk.

Dagens nyhet i VK om vinsterna i Minerva ger vatten på kvarnen till behovet av en sådan grundläggande översyn. Inte ens friskolornas varma förespråkare (som exempelvis Jan Nilsson) kan väl tycka att detta är rimligt?

THOMAS HARTMAN