Thomas Hartman

Civila samhället är viktigt för värmen i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 2

I helgen besökte jag två delar av frivilligsektorn i Västerbotten. Dels var jag på Västerbottens idrottsförbunds och SISUs årsstämma under lördagen och dels hade vi årsstämma för Korpen Västerbotten under söndagen.

Jag är imponerad av de ledare som engagerar sig på det sätt som sker i båda dessa organisationer och de olika specialidrottsförbund som är verksamma i länet.

Det är utomordentligt viktigt att den gemensamma välfärden och de politiska partierna bejakar och ser värdet av det civila samhällets insatser. Men ibland är det som nåt katten har släpat in. Inte riktigt rumsrent. Speciellt när civila samhället engagerar sig i sådant som samhället förväntas göra.

Men ser vi till de resursbrister som finns i vår välfärd så har den ideella sektorn en viktig roll att fylla. Dels är det många människor som utvecklas av det föreningsarbete som bedrivs. Dels gör det civila samhället en påtaglig skillnad för människors liv.

Två av de frågor som Korpen Västerbotten engagerar sig för är motion och friskvård för funktionshindrade och fysisk aktivitet på recept. Det är viktiga områden där den ideella sektorn kan göra en skillnad för människors livskvalitet. Så kan vi skapa ett varmare Västerbotten där vi engagerar oss för varandras livssituation.

Jag tackar för förtroendet att omväljas som ordförande för Korpen Västerbotten.

THOMAS HARTMAN

Viktigt förbättra strokeforskningen i Västerbotten

Av , , 1 kommentar 3

Idag har jag varit på möte med Strokestiftelsens styrelse innan den formellt ombildas i ny organisation.

Ser man på förutsättningarna för framgångsrik klinisk forskning vid andra lärosäten i Sverige och utomlands, så är ett genomgående drag att man kunnat inrätta profilerande forskartjänster som gör det möjligt för disputerande att ägna sig åt forskning på heltid. Detta ger en helt annan stadga åt verksamheten.

En målsättning är att förbättra förutsättningarna i norra sjukvårdsregionen. En eller flera särskilda forskartjänster skulle göra det möjligt att rekrytera lovande forskare utifrån. Ett annat stort problem handlar om att avlöna de som vill satsa på doktorandstudier samt finansiera gästforskare.

Kan vi lyckas bygga en stark strokeforskning i Norra Sverige skulle vi kunna lyfta norra sjukvårdsregionen från en allmänt erkänd ställning till en internationellt ledande position inom forskningsfältet.

THOMAS HARTMAN

Framtidens arbetsmarknad måste bli mer flexibel

Av , , 1 kommentar 8

ARBETSMARKNAD. I onsdas var jag i Skellefteå på styrelsemöte med egenanställningsföretaget Convoy där jag är viceordförande. Egenanställning enligt Convoys tappning innebär i korthet att ett antal entreprenörer delar på en F-skattsedel, ekonomiadministration och system för fakturering och uppföljning.

Varje företag är sin egen avgränsade del i redovisningen och var och en kan enkelt följa sin egen ekonomiska ställning på webben. Där kan man också både fakturera och begära ut löneutbetalning eller ersättning för gjorda utlägg. Förutsatt att man dragit in pengar vill säga 🙂

På många sätt är egenanställning en innovation på svensk arbetsmarknad. Samtidigt som det är skatteverkets bästa vän. Då sådant sker utan att entreprenören behöver engagera sig nämnvärt. Formen är perfekt för den som inte vill fundera över en massa administration.

Men man märker också hur arbetsmarknadens parter måste tänka till när denna företagsform kommer på tal. Eftersom varje ansluten entreprenör råder över sitt eget jobb och sin egen marknadsföring kan man säga att det är ett sätt att driva företag. Samtidigt kan man också se det som en anställningsform.

Här börjar problemen hopa sig för a-kassa, försäkringskassa med flera. Dessa vill gärna sätta etikett på människor som anställd, sjukskriven, företagare eller pappaledig. Men vad händer när arbetsmarknaden faktiskt kan innebära att en och samma person tillhör samtliga dessa kategorier under en och samma månad.

Människor måste ha en rimlig trygghet på arbetsmarknaden. Men lösningen för framtiden ligger i att kombinera den tryggheten med insikten att folk inte längre accepteras att placeras i fasta kategorier. Här kan företag som Convoy komma att spela en viktig roll för att innovera framtidens arbetsmarknad.

Vill du veta mer om detta kan du exempelvis se filmerna från en diskussion under egenanställningsdagen som anordnades under Västerbotten på Grand Hotel tidigare i år där bland annat Sven Erik Österberg (S) medverkade.

THOMAS HARTMAN