Kulturmötenas Hus i den efterfrågade staden!

Näringslivs och Planeringsutskottet beslutade igår om att bilda ett gemensamt bolag med Balticgruppen för att komma till skott med ”Kulturmötenas Hus”. Innehållet i ”Kulturmötenas Hus” ska formas allteftersom men det är viktigt att behålla så stor flexibilitet som möjligt.

 

Många vill bo i Umeå och många vill bo i stadsmiljöer. Umeå har en bra tillväxttakt och målet 200 000 invånare år 2050 är ingen utopi. Det är i grunden en positiv utveckling som vi moderater bejakar. Men den kraftiga befolkningsökningen ställer också höga krav på god planering. Politikens uppgift blir att skapa goda förutsättningar för ett byggande i centrala Umeå, stadsdelarna, ytterområdena samt kommundelarna. Ett ”Kulturmötenas Hus” är en viktig komponent i den stadsmiljön för att lyckas med uppgiften att skapa en efterfrågad stad.

 

Eftersom Umeå sedan 1930 talet har vuxit genom expansion i ytterområdena har nästan inga täta stadsmiljöer tillkommit på flera decennier. Ända fram till i dag har det byggs perifera områden som förutsätter biltrafik för att fungera. Umeå har i mångt och mycket haft en grannskapsplanering som innebär att byggandet av små öar av bostadsområden med barriärer i form av vägar eller skogsområden emellan. Från dessa skiljdes arbetsplatser och alla trafikslag separerades från varandra.

 

Med facit i hand kan vi i dag konstatera att denna planering misslyckats. Resultatet har blivit områden som är ”döda” under delar av dygnet och som saknar naturliga kontaktytor människor emellan. Följden är otrygghet, vantrivsel och segregering. Samtidigt har de täta stadsmiljöernas attraktionskraft blivit allt större. Det är ingen tvekan om att det råder en ”statsbrist” i Umeå som bara kan åtgärdas genom att komplimentera innerstadsmiljön.

 

Moderaterna i Umeå vill skapa en efterfrågad, dynamisk, attraktiv och säker stad. Det är en rimlig utgångspunkt att en attraktiv och säker stad är vad som efterfrågas. Priserna på bostadsrätter och längden på köerna till hyresrätter är en tydlig indikator på att den täta stadens miljöer är de som efterfrågas allra mest.

 

Den täta stadens attraktivitet har flera förklaringar. Dels skapar tätheten ett större underlag för butiker, restauranger, kultur, idrott och andra verksamheter. Dels blir staden mycket tryggare eftersom fler människor rör sig i dessa miljöer. En mycket viktig faktor är att en tät stad är en miljövänlig stad eftersom resurser och energi utnyttjas mer effektiv samt transporterna blir korta. De flesta ärenden går att göra till fots eller med cykel.

 

Stadsmiljö är mångdimensionell. Det gör att olika människor använder samma stadsrum under olika tider på dygnet. På samma gata finns bostäder, kontor, butiker, restauranger och kulturverksamhet. Fler mindre marknadsplatser kan skapas där små aktörer kan få hyra eller köpa lokaler i motsats till de likriktade köpcentrumen.

 

För moderaterna i Umeå är den täta staden, staden mellan broarna och "Kulturmötenas Hus" några av de viktigaste faktorerna för att göra Umeå till en av Sveriges mest miljövänliga och attraktiva städer.

 

Vi syns!

Ulrik

Etiketter: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.