Bortstädning av valrörelsen.

Av , , Bli först att kommentera 3

 Nu städar vi bort det sista från årets valrörelse.

 

Vi syns!

Ulrik

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Timmar till valet!

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är Inte många timmar kvar till den riktiga ultimata mätningen! Men först skall jag till vallokalen i Sävar i morgon bitti och dela ut valsedlar.

Valet står mellan Alliansen med en kraftfull och ansvarsfull miljö- och ekonomisk politik för hela Sverige med kraftigt minskade utsläpp och ökad välfärd i fokus elle de Rödgröna´s maktambitioner med luddig miljöpolitik som kommer att leda till en offentlig kostnadsexplosion som inte ser till konsekvenserna för glesbyggd, företags villkor, och enskilda människors möjligheter att välja miljövänliga alternativ. 

Varför skulle någon vilja ha stora skattehöjningar, väsentligt dyrare bensin och dieselpriser, dyrare elpriser och införda kilometerskatter för tung trafik som orsakar sämre konkurrenskraft för företagen här i norra Sverige och mycket dyrare priser för hushållen. Dessutom kommer de som bor i villa och har förmögenhet drabbas av fastighetsskatten och förmögenhetsskatten om de Rödgröna vinner valet.

Kom ihåg att en röst på Socialdemokraterna eller Miljöpartiet är en röst på KOMMUNISTER i regeringen!!!

Gå och rösta i morgon! Även om du röstar blankt så röstar du då för demokrati.

 

Vi syns!

Ulrik

 

Rosornas Krig!

Av , , Bli först att kommentera 2

Hittade första tecknet på Rosornas Krig härom dagen i centrala Umeå. Det var rosenblad som låg på asfalten mitt i centrala stan. Är detta en föraning vilka bataljer som kommer efter valet inom Socialdemokratin?

 

 

Vi syns!

Ulrik

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Nytt ledarskap i Umeå!

Av , , 1 kommentar 8

 Umeå behöver ett nytt ledarskap!

Det gamla med Lennart Holmlund eller en ny framtid med Anders Ågren.

Moderaten Anders Ågren står för ett nytt och modernt ledarskap för Umeås innevånarna. Han har ett mycket rutinerat gäng bakom sig som kommer via sina uppdrag i styrelser och nämnder föra Umeå till täten i Sverige avseende arbetstillfällen, välfärd och trygghet!

RÖSTA INTE PÅ DÅTIDEN UTAN RÖSTA FÖR FRAMTIDEN!

RÖSTA PÅ MODERATEN ANDERS ÅGREN OCH ETT NYTT LEDARSKAP FÖR UMEÅ!

Vi syns!

Ulrik

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Nu är det timmar kvar!

Av , , Bli först att kommentera 5

Ser på tv-debatten. Det är uppenbart att de Rödgröna inte är samstämmiga och inte har en politik som leder Sverige framåt. Det är skrämmande att de Rödgröna inte förstår hur deras politik inte kommer att förbättra dina och mina möjligheter att utveckla Svergie.

I Västerbottens län regerar Socialdemokraterna i Landstinget med över 50 % av rösterna. Socialdemokraterna tycker det är viktigt att ha ett starkt fackförbund för att driva de anställdas frågor mot arbetsgivaren men hur skall de som är medlemmar i LO förbundet Kommunal mot sina medlemmar och mot de Socialdemokratiska partiet.

Vi ser ofta Kommunals representanter stå och dela ut valmaterial för Socialdemokraterna. Samma representanter som skall föra de anställdas talan mot Lanstinget och den Socialdemokratiska majoriteten. Detta är ett agerande som är mycket osolidarisk mot deras medlemmar. Hur skall en medlemm kunna lita på sitt fackförbund och att de gör det bästa för sina medlemmar när de står med ett ben i varje läger? 

Enligt en undersökning som presenterats i nyligen så är det en majoritet av LO medlemmarna som vill ha en Alliansregering med statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen och det är inte konstigt med tanke på den politik som alliansregeringen fört som gynnar oss och framför allt kvinnor som jobbar i den offentliga sektorn.

Fackförbundet Kommunal ser inte till medlemmarnas bästa utan enbart till socialdemokraternas bästa och det är därför det är så många som lämnar LO och kommunal. Det är synd för facket i Sverige spelar en viktig roll- men bara då man arbetar för medlemmarnas bästa och inte för socialdemokraterna. Varför ska en dyr fackavgift gå till sossarna när man inte röstar på dem?
Det är synd att LO ordförande påstår att vi som inte är socialdemokrater skulle vara oupplysta. Vi har sett alliansen har gett kvinnor som arbetar i offentlig sektor ett nettotillskott på 1600 kronor per månad – netto. Det har aldrig hänt förut.

Det är ytterst märkligt att LO är emot RUT avdraget och att man är för kraftigt höjda bensinskatter liksom införande av kilometerskatter, som drabbar transports medlemmar. Att man vidare är för en fördubbling av arbetsgivaravgifter för unga under 26 år är fullständigt obegripligt då det är LO familjernas barn som drabbas av högre arbetslöshet om det införs. 

En sönderkörd och slutkörd socialdemokrati i Umeå behöver en välbehövlig timeout! Det är inte för alliansens skull som vi behöver ett maktskifte utan för Umeå Kommuns och dess innevånares bästa. Vi behöver en värdig äldreomsorg, en skola som sätter kunskapen främst och ett bättre företagsklimat som leder till nya jobb för alla som är arbetslösa samt en bra planering.

Som sagt var – vi i Allians Umeå kan inte vänta på att få ta över styret i Umeå Kommun.

En röst på de Rödgröna är en röst på kommunister i regeringen!

 

Vi syns!

Ulrik

Game Over?

Av , , Bli först att kommentera 1

 Har Socialdemokraterna get upp och lämnat GAME OVER????

 

Vi syns!

Ulrik

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Det politiska facket

Av , , 3 kommentarer 7

Vissa fackförbund har uppenbara problem efter som medlemmarna flyr fackförbunden och vad beror det på? Det är ett ämne som inte diskuteras och förklaringen är säkert att det är en mycket känslig fråga, och stämmer inte överens med klasskampsretoriken som används.

 Utdrag ur LO-tidningen  Publicerat 2010-07-04. http://lotidningen.se/2010/07/04/har-facket-nagon-framtid/

”Fackens utmaningar är uppenbara – medlemsantal, kollektivavtalstäckning, välfärdsmodell. Det är en process som har pågått under en lång följd av år som inte förklaras av regeringsskiftet 2006.”

 ”Av 21 samhällsinstitutioner är det endast Europaparlamentet som åtnjuter lägre förtroende hos svenska folket än de fackliga organisationerna. Andelen svenskar som tycker att löntagarnas väl och ve beror på fackets ställning i samhället har nästan halverats sedan mitten av 1970-talet och den fackliga organisationsgraden har fallit till 70 procent. Trots att facken befinner sig på ett sluttande plan saknas tillräcklig krisinsikt.”

”11 procent av allmänheten tror att fackets betydelse som samhällspolitisk aktör kommer att öka samtidigt som 74 procent av styrelseledamöterna tror detsamma.”

 ”Inställningen till och förtroendet för facken har resulterat i att den fackliga organisationsgraden har fallit från 85 till drygt 70 procent sedan början av 1990-talet.”

 Det är nog så enkelt att facken är för politiska. Enligt en undersökning som presenterades nyligen så är det en majoritet av LO medlemmarna som vill ha en Alliansregering med statsminister Fredrik Reinfeldt i spetsen och det är inte konstigt med tanke på den politik som alliansregeringen fört som gynnar de som jobbar i den offentliga sektorn. Varför ska en dyr fackavgift gå till sossarna när man inte röstar på dem. Många fackförbund lägger stora delar av sina medlemmars pengar på att hjälpa ett parti av 7 att vinna valet. Man gör det med en klasskampsretorik som människor inte känner igen sig i. Många medlemmar i dessa fackförbund upplever att de fått en bättre livskvalitet och ekonomi under Alliansregeringen men facket har ett helt annat budskap till sina medlemmar. Det är synd att LO´s ordförande påstår att vi som inte är socialdemokrater skulle vara oupplysta.

De fackförbund som däremot arbetar för sina medlemmars bästa, och inte tar ställning och försöker påtvinga medlemmarna ett politiskt budskap, går det rätt bra för.

 Socialdemokraterna är i fritt fall i opinionen med anledning av den politik man presenterat för svenska folket. Varför skulle LO medlemmarna och framförallt de kvinnor som arbetar i offentlig sektor vilja ha 1600 kronor i månad i skattehöjning, väsentligt dyrare bensin och dieselpriser, dyrare elpriser och införda kilometerskatter för tung trafik som orsakar sämre konkurrenskraft för företagen och dyrare priser för hushållen, och för de medlemmar som bor i villa så vill de rödgröna partierna återinföra fastighetsskatten samt att räntorna torde stiga, vilket drabbar alla med lån.

 

Vi syns!

Ulrik

 

3 kommentarer
Etiketter: , ,

Socialdemokrater i fritt fall i opinionen!

Av , , 2 kommentarer 7

Många förslag från Socialdemokraterna i årets valrörelse är beställningar från LO och ska ses som socialdemokraternas tack för att LO ger resurser motsvarande 600 milj. kr till socialdemokraternas valrörelse (varav 70-90 milj. kr i kontanter). Att som LO försöka köpa sig den önskade lagstiftningen är i mina ögon korruption. Det bör vara värderingar, fakta och analys som i demokratiska former avgör Sveriges framtid, och inte antalet miljoner som skänks till ett politiskt parti.

S och LO brukar komma med inlägg att Svenskt Näringsliv skulle bekosta Moderaternas valrörelse. Efter att ha frivilligt jobbat med Svenskt Näringsliv under 14 år och under 2006 på halvtid som ansvarig för Umeåkontoret vet jag mycket väl att de inte ger pengar till enskilda partier oavsett vilka de är. Det strider mot deras policy. Dessutom är det förbjudet i Moderaternas stadgar att ta emot bidrag från juridiska personer. Däremot så kan de ge pengar till vissa enskilda frågor så som SN gjorde med t,ex, ”Ja till Euron”. Inom SN finns det personer från olika politiska läger. Själv kunde jag inte fortsätta att jobba för SN efter valet 2006 eftersom jag inte ville avsäga mig de politiska uppdragen som jag fick efter valet. Det stred mot SN´s policy.

 

SN´s nuvarande VD Urban Bäckström är före detta moderat politiker och hans föregångare Ebba Lindsö är aktiv KD politiker. Alla partier är företrädda bland ägarna av de företag som är medlemmar i SN även om det är en övervikt för de borgliga men det beror nog på att Alliansen driver företagsfrågorna.

På SN´s stämmor och framtidsmöten är alla politiska partier inbjudna. Det är ofta någon från partierna som är talar och debatterar vid dessa möten. Jag har genom åren lyssnat till Göran Persson,Mona Sahlin, Björn Rosengren, Kjel-Olov Feldt, Maud Olofsson och Lars Lejonborg m,fl,. Senaste mötet för ett par veckor sedan S-politikern Thomas Hartman med på SN´s möte om företagens villkor.

 

Christer Lindvall (s) besöker mig i Moderaternas valstuga. Christer bär varningsväst som varnar väljarna för att rösta på Socialdemokraterna!

 

LO vill vrida klockan tillbaka. Tydligaste LO-kraven är att facket ska in och få ta kontroll över anställning av utländsk arbetskraft, utländska företag, bemanningsföretag, och att en nygammal F-skattesedel införs. Effekten av denna S-plan blir att det blir svårare att starta och driva normala laglydiga och ordningsamma företag.

S-kravet om att du måste ha minst två kunder innan du kan få F-skattsedel är ett hårt slag, särskilt mot många kvinnliga entreprenörer inom välfärdssektorn. Där finns ofta bara en köpare, dvs. kommunen eller landstinget. Kravet på kunder innan företaget finns blir dessutom lätt ett Moment 22. Det är svårt att få flera kunder, innan en verksamhet har startats.

S vill också göra det krångligare och svårare för företag att rekrytera rätt arbetskraft. Arbetsgivaren ska inte längre själv få bedöma om det finns ett behov av att ta in utländsk arbetskraft utan facket ska först ge grönt ljus. Här är S på tydlig kollisionskurs med samarbetspartnern MP, som tidigare har stött Alliansen i denna fråga

Det kan inte vara roligt att vara s -valarbetetare. Förmå folk att gå och rösta för högre inkomstskatt, högre bensinpris, högre dieselpris, återinförd fastighetsskatt, snabbavveckling av kärnkraft, högre elpriser och införd kilometerskatt (skatt på avstånd) för tung trafik som slår mot jobben i länet och matpriserna..men lycka till!

En röst på Socialdemokraterna och Miljöpartiet är en röst på KOMMUNISTER i en Rödgrön regeringen!!!

 

Vi syns!

Ulrik

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

September och valtankar

Av , , 2 kommentarer 7

En september kväll i Täfteå väcker tankar!?

Den vackra september kvällen ger mig funderingar om:

Det kan inte vara roligt att vara s -valarbetetare. Gå och rösta för högre inkomstskatt, högre bensinpris, högre dieselpris, återinförd fastighetsskatt, snabbavveckling av kärnkraft, högre elpriser och införd kilometerskatt för tung trafik som slår mot jobben i länet och matpriserna..men lycka till!

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Septemberkväll i valrörelsen!

Av , , 1 kommentar 5

 

Härlig  september grillning

 

Underbar solnedgång och köttet blev underbart med höstens grönsaker .

Höstens färger vid havet!

 Vi syns i Moderata valstugan  på torget

Jag ser fram mot att träffa dig

Vi syns

Ulrik

1 kommentar
Etiketter: , , ,