Ulrik Berg

Kommunpolitik har jag sysslat med i över 20 år. Är bl,a ledamot av Kommunfullmäktige, vice ordförande i Byggnadsnämnden, vice ordförande för Umeå Moderata Kommunkrets.

Medlem och en av grundarna av nätverket för Hållbart Byggande och Förvaltande. www.hallbarahus.se.

Umeå behöver en politik som tar ansvar för och reducerar byggsektorns resursanvändning och miljöpåverkan. Det vi åstadkommer i dag lämnar vi efter oss till framtida generationer. Resursanvändandet är den dominerande delen av en byggnads miljöbelastning under dess livslängd. Att våra byggnader har låg resursanvändandet är därför en viktig förutsättning för ett hållbar och resurssnål framtid. Redan i dag finns det möjligheter att utforma byggnader med betydligt lägre resursanvändning och mindre miljöpåverkan än Boverkets byggregler kräver. Men dessa möjligheter används alltför sällan.
För att uppfylla samhällets krav på minskad resursanvändning och miljöpåverkan i byggsektorn måste olika åtgärd införas. Det finns motsättningar mellan kortsiktigt och långsiktigt tänkande, mellan olika aktörers motiv och samhälliga mål. Vi måste ha förståelse för detta och försöka ändra vårt invanda beteende för att kunna fatta bra beslut om vårt framtida byggande.
Energi- och resurseffektivitet borde vara en självklar huvudingrediens vid all planering och projektering och i allt byggande, vare sig det gäller nybyggnad eller ombyggnad. Vi får komma ihåg att de flesta hus redan finns. Det finns ingen motsättning mellan god arkitektur, god inomhusmiljö, energieffektivt och resurssnålt byggande samt god ekonomi. Tvärtom!

Inlägg av Ulrik Berg:

Bloggar av Ulrik Berg