Skall jobben bli fler eller färre?

Den 14 september så står Sverige inför ett vägval. Skall jobben bli fler eller färre?

När politiker säger att de skall skapa fler jobb så är det en sanning med modifikation. Politiker skapar inga jobb utan de kan med rätt beslut skapar förutsättningar för verksamheter och företag att i sin tur växa och utvecklas så att fler jobb skapas.

Hur uppkommer ett jobb? Jobb är inget man får – utan något som du skapar eller skaffar dig. När marknaden efterfrågar en tjänst eller produkt så är det verksamheter eller företag som skall leverera. Minskar efterfrågan så minskar antalet jobb och ökar efterfrågan så skapas fler jobb. Jobb blir en konsekvens av hur stor efterfrågan som finns men också hur stora trösklarna till arbetsmarknaden är. Även om det finns ett behov så kan det vara för dyrt att anställa och lösningen kan vara att inte expandera verksamheten, jobba fler timmar  eller rationalisera med hjälp av maskiner.

Jobben är den viktigaste frågan inför valet. Två av många åtgärder som Alliansen har infört för att underlätta att anställa är halverad arbetsgivaravgift för unga och halverad restaurangmoms. Vad är då förslaget från socialdemokraterna? Höjd arbetsgivaravgifter och därmed höjda trösklar för unga till arbetsmarknaden, och höjd moms på restaurangbesök och därmed minskad efterfrågan! Hotell- och restaurangfacket har alltid bejakat sänkningen av restaurangmomsen på grund av att den stärker företagen.”Det var därför som vi sa ja till en sänkning av momsen” säger ordförande Ella Niia. Det som är beklämmande är att Hotell- & restaurangfacket bidrar via LO med pengar till S för att driva linjen om återställande av restaurang momsen.

Socialdemokraterna värkar istället vilja ersätta riktiga jobb med ett utbildningskontrakt för unga. För de som inte har gymnasieexamen så skall man skriva in sig på Arbetsförmedlingen och även skriva under ett utbildningskontrakt och därmed förbinda sig att läsa in gymnasiekompetens med högskolebehörighet, ibland i en kombination med andra åtgärder. Hållhaken på ungdomarna för att de ska följa kontraktet är att de annars blir av med t.ex. a-kassa eller försörjningsstöd (socialbidrag). ”Utbildningen är ett krav för att få ekonomiskt stöd från samhället.”, skriver S i sin budgetmotion (de skriver ”samhälle” men menar a-kassor, stat och kommun.) Inget nytt under solen, riktiga jobb ersätts med bidragsaktiviteter.

Men hållhaken är vid närmare betraktande väldigt svag. Enligt Riksdagens utredningstjänst, RUT, var det i augusti förra året endast ca 14 procent av de inskrivna på Arbetsförmedlingen mellan 18 och 24 år som hade rätt till a-kassa.

Därmed får en stor majoritet av de arbetslösa ungdomarna inte någon ersättning alls från politiskt styrda kassor. De kan därmed heller inte som sanktion berövas någon ersättning. Därför har de allra flesta ungdomar inga ekonomiska skäl att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Socialdemokraternas kontrakt riskerar snarare att leda till att ungdomar helt låter bli att skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att slippa dras in i något tvång. Resultatet kan bli att de ungdomar som kanske har störst behov av stöd inte får någon hjälp alls, utan riskerar hamna i långvarigt utanförskap.

Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. I dag har 250 000 fler människor i Sverige ett arbete att gå till jämfört med 2006. Utanförskapet har minskat med nästan 200 000 personer. Den materiella fattigdomen har halverats och Sverige tillsammans med Luxemburg har lägst andel fattiga i hela EU! Det är en bra början, men vi vill mer. Vad är alternativet, rödgröna bidragsaktiviteter eller

  • Skapa fler och bredare vägar till arbete. Trösklarna till jobb måste bli lägre.
  • Vi vill stärka arbetskraften. Utbildning och jobb ska gå hand i hand.
  • Fler företag ska kunna starta, växa och våga anställa. Sverige ska vara starkt i konkurrensen med andra länder. Det ska löna sig att arbeta. Vi vill uppmuntra alla drivkrafter till jobb. Vi står upp för arbetslinjen när Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill återgå till bidrag och kraftigt höja skatterna på jobb och företagande.

Alla behövs!: Ulrik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.