Självklart skall Bostaden bygga bostäder, men på vems bekostnad?

AB Bostaden är mycket viktig för Umeås bostadsförsörjning av hyresrätter. Företaget har föredömligt många giltiga detaljplaner så att byggandet av nya hyresrätter kan starta med korta ledtider. Däremot så har bolaget för dålig ekonomi att bygga nya bostäder i den omfattning som vore bra för Umeås tillväxt. Bostadens skulder uppgår till mer än 4 miljarder och limit för vad man får låna är nu nära. Vinsten för föregående år var ca fyrtio miljoner, ca 4% av omsättningen och 1% av skulderna. Underhållsbehovet för Bostadens fastigheter i miljonprogrammet uppgår de närmaste åren till ca 3,7 miljarder och det finns även eftersatt underhåll på övriga fastigheter för en okänd summa som måste utföras. Bokfört värdet av fastigheterna är drygt 9 miljarder.

Socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet är tydliga att ingen försäljning av Bostadens hyresfastigheter skall finansiera nya byggnationer och underhåll. Att bekosta Bostadens byggande och underhåll med nya lån kommer att leda till kraftigt ökade hyror för de boende. Det är bara de boende i Bostaden bestånd som kan betalar Bostadens räntor, amortering och underhåll. För oss nya moderater är det inte acceptabelt att kraftigt öka hyreskostnaderna för de boende när man istället kan sälja delar av hyresbeståndet och därmed skapa förutsättningar för nybyggnation och underhåll. Att bo i hyresrätt är redan nu dyrt nog och skall Umeåborna dessutom borga för de enormt höga lånen som redan är en av de högsta av alla kommunala bostadsföretag i Sverige så kommer hyrorna att stiga katastrofalt. Förlorarna är de boende i Bostaden men det spiller även över på den allmänna hyresnivån i Umeå som då drivs upp.

Det finns inget egenvärde för Bostaden att äga ca 15 500 lägenheter. Om man på ett ansvarsfullt sätt paketerar fastigheter och försäljer dessa så kommer man att stärka bolaget avsevärt och därmed minska trycket på stora hyreshöjningar. Viktigt är att Umeåborna inte ska sitter med Svartepetter utan att beståndet minskas så att inte värdet per lägenhet i snitt minskar. Ett argument mot försäljning från S,V & MP är att det skall motverka ombildning till bostadsrätter. Som upplysning kan sägas att det ombildas mellan 5-10 hus per år i Umeå. Enligt lagen så är det de en majoritet (64%) av de boende i respektive hus som bestämmer om de skall bilda brf så det är inte direkt något problem med ombildning som S,V & MP påstår. Vid en försäljning så är det säljarens exklusiva rätt att välja köpare och därmed styra försäljningen så att företag som vill förvalta hyresbostäderna långsiktigt blir köpare.

Nya moderaterna vill inte att Bostadens hyresgäster skall betala med kraftigt höjda hyror för nya bostäder och underhåll. Vi vill att Bostaden försäljer delar av tillgångarna för att säkra nya bostäder och underhåll på sunt ekonomist sätt och inte på hyresgästernas bekostnad.

Alla behövs Ulrik

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.