Etikett: förvaltningskostnader

Moderaterna i Umeå vill att det byggs!

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Investeringsbidrag är helt fel väg att gå för att skapa lägre hyror.

Denna typ av statliga bidrag riskerar att snedvrida byggandet mot en viss typ av bostäder utan att ta hänsyn till en byggnads livscykel (beroende på kriterierna för att få bidragen) och hämmar därmed kreativa lösningar, flexibilitet och låga förvaltningskostnader.

Investeringsbidragen kommer inte hyresgästen tillgodo utan blir en vinst i byggbolagets ficka och leder inte till lägre bygg- och förvaltningskostnader. Bidraget riskerar istället att bli kostnadsdrivande och skapar ett altför högt tryck på marknaden samt får en "konserverande" effekt på byggandet.

Det råder ingen tvekan om att det behövs byggas mer bostäder och service i Umeå. Nybyggnationen och förvaltandet skall vara långsiktigt hållbara ur ett livscykelperspektiv, mångfalceterat, flexibelt, yt- och kostnadseffektiv och hyrt och ägt boende. Det är kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara byggandet och förvaltandet snarare än att bygga billigt som skapar bostäder till låga månads kostnader för de boende.

Viktigt att påpeka är att pressade kostnader ur ett livscykel perspektiv inte med automatik skapar lägre hyror eftersom hyresregleringen gör att hyressättningen inte tar hänsyn till bygg- och förvaltningskostnaderna under en livscykel.

Vi moderater arbetar för en mer flexibel hyressättning, att via kommunens planmonopol bidra till att skapa förutsättningar för pressade bygg- och förvaltningskostnader samt skapa förutsättningar för en bättre konkurrens mellan byggföretagen. Moderaterna i Umeå driver att  i kommunens markanvisningar skall Umeå Kommun aktivt markanvisa många små markbitar och på så sett ge både större och mindre byggherrar chansen. Ett sådant agerande skapar, för det första, förutsättningar för pressade bygg- och förvaltningskostnader! För det andra, kreativitet! För det tredje, bidrar det till ökad mångfald i byggandet!

Vi syns!

Ulrik