Etikett: resursanvändning

Bygg för framtiden i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 3

 Umeå behöver en politik som tar ansvar för och reducerar byggsektorns resursanvändning och miljöpåverkan. Det vi åstadkommer i dag lämnar vi efter oss till framtida generationer. Byggnader står för nästan 40 procent av Sveriges energianvändning detta i jämförelse med industrin som står för 38 procent och transportsektorn som står för 23 procent av energianvändningen. Energianvändningen är den dominerande delen av en byggnads miljöbelastning under dess livslängd. Att våra byggnader har låg energianvändning är därför en viktig förutsättning för ett hållbar och resurssnål framtid. Redan i dag finns det möjligheter att utforma byggnader med betydligt lägre resursanvändning och mindre miljöpåverkan än vad traditionen och Boverkets byggregler kräver. Men dessa möjligheter används alltför sällan.

För att uppfylla samhällets krav på minskad resursanvändning och miljöpåverkan i byggsektorn måste energianvändningen minskas genom olika åtgärder som kompletterar varandra. Det finns motsättningar mellan kortsiktigt och långsiktigt tänkande, mellan olika aktörers motiv och samhälliga mål. Vi måste ha förståelse för detta och försöka ändra vårt invanda beteende för att kunna fatta bra beslut om vårt framtida byggande.

Energi- och resurseffektivitet borde vara en självklar huvudingrediens vid all planering och projektering och i allt byggande, vare sig det gäller nybyggnad eller ombyggnad. Vi får komma ihåg att de flesta hus redan finns.

Det finns ingen motsättning mellan god arkitektur, god inomhusmiljö,god social miljö, energieffektivt och resurssnålt byggande samt god ekonomi. Tvärtom!


Vi syns!

Ulrik