Etikett: skoldirektör

Kraftfullt agerande från skolcheferna!

Av , , 3 kommentarer 12

Efter mitt blogginlägg i söndags uppmärksammades händelserna på Östra av Skoldirektören Håkan Kemi och Johan Wallmark, verksamhetschef vid Östra gymnasium! 

Båda har nu hört av sig till mig och tydligt sagt att skolvärdens agerande var helt felaktigt och oförenligt med de regler som finns inom skolan! Det känns bra och betryggande att ha resoluta och handlingskraftiga ansvariga som ser det allvarliga i händelserna! 

Personal på skolor får inte, under några som helst omständigheter propagera för ett parti inom skolans område, vare sig det är på arbetstid eller under rast. Jag tycker det är bra att man nu tydligt markerar politikens gränser inom skolan! Som jag tidigare skrivit så har vi ungdomsförbund ett förtroende att förvalta på de skolor och i övriga miljöer där vi vistas! Det är inte en självklarhet att vi ungdomsförbund får möjligheten att vistas i skolmiljö och därför är det otroligt viktigt att alla partier tar sitt yttersta ansvar i att följa de regler som gäller! Jag hoppas att Ung Vänster också inser detta! 

Självklart bör detta belysas i större kontext också! Jag har fått indikationer från andra skolelever att enstaka lärare tydligt riktar politiska åsikter under undervisning och vi bör nog fundera på hur ledning, styrning och uppföljning ser ut inom detta område! Det kan säkert vara svårt att inte styras av ideologi, men det är en väldigt viktig komponent att särskilja politik från ämneskunskaplig undervisning! Jag hoppas detta är en självklarhet och något lärare ständigt tänker på!

Värdegrunden är otroligt viktig! 

 

 

 

 

 

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,