Etikett: SKR

Tack för förtroendet!

Av , , Bli först att kommentera 4

Fått förtroendet att åter en period få förtroendeuppdrag i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). En viktig medlemsorganisation som tillvaratar kommuners och regioners intressen och är en viktig part mot staten.

Har tidigare haft ett mindre uppdrag i SKR-sfären. Men denna period har jag tillsammans med Anders Ivarsson fått uppdraget att som revisor granska hela SKR. Granskning är viktigt för alla verksamheter har en tendens att svälla så det kommer vara uppgiften att bevaka att allt sker på ett korrekt men också på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Att man sedan tillhör SKR:s partigrupp som fortsatt leds av Bengt Germundsson är en förmån och får därmed tidig information vad som kommer ske i kommuner och regioner framöver är förstås jätteviktigt och bra för att förbereda arbetet på hemmaplan. Sitter som bekant på centrala roller både i Vännäs kommun men också i Region Västerbotten.

Tack för förtroendet!

Intressanta och viktiga möten!

Av , , Bli först att kommentera 2

Åkte ner till storstan igår för ett antal möten ett par dagar.
Igår hade jag flera intressant samtal. Ett av dem med v ordförande i Civilutskottet om bostadsfrågor. Bl a om investeringsstöd till bygge av nya bostäder i norra Sverige. Fick med mig intressant information jag kan ta med mig hem.

Nu möte med Medhelp som sysslar med sjukvårdsrådgivning. Väldigt intressant upplägg att snabbt få återkoppling. Inom 3 minuter har man återkoppling och man får snabb triagering till rätt vårdnivå. Med 3.5 miljoner besvarade samtal innebär det att varje besvarat samtal sparar 700 kr till övriga vården eftersom man slipper åka till akuten och ta den dyraste vården i anspråk. För ca 30 % av de som ringer får råd för egenvård och behöver inte uppsöka vården ytterligare. Lösningen är att man har sköterskor som proffesionellt kan lösa vårdbehovet snabbt. Här har vi en del att lära i Region Västerbotten.

Innan lunch ska vi lyssna till SKR:s chefekonom Wallenskog om ekonomi vilket alltid brukar vara intressant för en ekonom. Intressant blir det också att lyssna till varför Sundsvall lyckades bli digitaliseringsstaden.
Detta ska vi hinna innan lunch. En otrolig förmån att få ta del av och påverka på många plan i samhället.

Är kvinnor mer ansvarstagande?

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi har idag regionstyrelsen med många ärenden på agendan och ca 2000 sidors förberedande läsning. Vi har också många intressanta föredragningar där förstås läget i pandemin diskuteras men förstås också ekonomin.

Gällande Pandemin så ser vi en andra våg och som vi vet så stänger många länder ner. Fortsatt ligger vi bra till i Västerbotten. Men gäller att hålla i och att vi Västerbottningar sköter oss och fortsätter hålla distans och tvätta händerna.

Vi testar allt mer och fram till v 38 har vi testat 25000 på NUS och ca 23000 prover skickade till ett labb i Stockholm som är egentester.

Egentesterna står nu för 4/5 av alla analyser / vecka. Intressant att det är fler kvinnor än män som testar sig. Är kvinnorna mer ansvarstagande?

Vi ser att det kommer behöva sjukhusvård och även mer IVA vård framöver men prognoserna talar inte för att det ska bli lika många som i april. Mestadels unga kommer bli smittad och till stor del sk klustersmitta.

När det gäller skyddsutrustning så har vi tillsammans med Umeå och Skellefteå kommun gemensamt beredskapslager så vi klarar oss minst 3 veckor på det lagret plus det vi har själva. Vi har inga signaler på att vi inte får tag i material eftersom.

Så bara du och jag sköter vårt så är Region Västerbotten väl rustat för en andra omgång och betydligt bättre rustad än vi var i mars-april.

Vi har diskuterat delårsrapporten fram t o m augusti och där finns många intressant inspel. Det är en ackumulerat budgetunderskott på 561 miljoner. Puh.. över en halv miljard överförbrukat av skattebetalarnas pengar i framtiden. Vi har också minskade intäkter på 188 miljoner. Verksamhetens nettokostnader ökar och personalkostnaden ligger på ett budgetöverskridande på 175 miljoner. Så alla siffror pekar åt fel håll. SKR har gjort en jämförelse över landet och faktiskt sagt att vi i Västerbotten har sämsta ekonomin i landet.

Bokförda merkostnader för Corona är 84 miljoner. Dessa har vi eftersökt från staten. Sedan kommer en till sökmöjlighet längre fram. Vi har inte tagit med dessa intäkter i vår bokföring som vissa andra regioner gjort. God ekonomisk hushållning bokför inte intäkterna för dom kommit.

Så oj vad det finns utmaningar så vi som opposition jagar på majoriteten.

En månad har gått

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu har det gått en månad, lite mer till och med, sedan Sveriges kommuner och regioner krävde en ersättningsgaranti för kostnader kopplade till covid-19. Finansministern har flera gånger lovat att kommuner och regioner ska ersättas, men det finns inga garantier utan gäller bara ”i mån av medel”. Inga oklarheter kan få råda i detta läge.  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det är tveksamt att regeringens ytterligare miljarder räcker ens för att täcka de uteblivna skatteintäkterna, när arbetslösheten ökar. De pengar som kommer är välbehövda men mer behövs för att hålla igång välfärden i kommuner och regioner. Konjunkturen faller snabbt och skatteunderlaget för 2020 är historiskt låg. SKR bedömer att det kan dröja fram till 2023 innan samhällsekonomin är i balans igen.

Regeringen har lovat att kommuner och regioner ska ersättas för alla kostnader kopplade till corona inom vård och omsorg, men det finns många detaljregler att ta sig igenom innan det är möjligt. Tanken från SKR är att regeringen ska garantera ersättning, vilket de också flera gånger lovat, istället för som nuvarande skrivning lyder att det sker ”i mån av medel”. Finansminister Magdalena Andersson har även menat att om det behövs mer medel till kommuner och regioner så fyller man bara på – men varifrån kommer dessa medel som verkar outtömliga? Kommer de från en ökad statsskuld eller ska pengarna tas från nånting annat. Och när det senare ska bestämmas hur mycket pengar enskilda kommuner och regioner ska få – hur säkerställer man vilka som korrekt har redovisat sina utgifter kopplade till krisen? Idag finns det för många frågetecken.

SKR vill även att ersättningen betalas ut med så lite administrativt merarbete som möjligt, då det annars skapar stora eftersläpningar. Inga oklarheter kan få råda i detta läge. Kommunerna och regionerna måste känna trygghet i att det de lägger på att hantera denna svåra situation inte ska orsaka svåra ekonomiska följder in i framtiden. I värsta fall står vi annars inför kommande storvarsel inom kommuner och regioner, där behoven i många verksamheter nu i själva verket är större än någonsin.